Aihearkisto: FL7

FL7: Hahmolomake

Lomaketta ei kannata täyttää ennen kuin olet saanut pelinjohdolta varmistuksen, että hahmokonseptisi sopii.

Profiilipohja & päivitys-/täyttöohjeet

Ohjeet kaikille:

 • Perustiedot-osuuden maksimisivupituus on viisi (5) sivua Googlen Driven oletusmuotoiluilla ja vähimmäispituus kaksi (2) sivua. Lisätiedot-osuudella ei ole sivurajaa, eli sinne voi laittaa kaiken, joka ei mahdu perustietoihin.
 • Älä muuta profiilin väliotsikoita tai niiden järjestystä. Pelinjohto haluaa profiilien olevan jäsentelyltään identtisiä käytännön syistä.
 • Profiili on katsaus hahmon nykyhetkeen, ja on tärkeintä, että siitä löytyy nykyhetken kannalta relevantit asiat. Siinä ei tarvitse kertoa kuin korkeintaan lyhyesti, millainen hahmo oli ennen.
 • Pelinjohto tarpeen vaatiessa päivittää perustietoja vastaamaan juonia. Jos et ole kaikista kohdista varma tai haluat jättää pelinjohdolle pelivaraa, voit lisätä profiiliin kommentteja vaihtoehdoista / aukinaisista kohdista jne. Merkitse kommentit erottuvasti.

Ohjeet pelkästään jatkohahmoille:

 • Käytä pohjana SpectraNovan profiilia, jonka olet saanut pelinjohdolta, älä sitä, minkä olet itse lähettänyt! Jos hahmosi ei ollut SpectraNovassa, kirjoita profiili kokonaan uudelleen (pohjassa on muutoksia).
 • Käy profiilisi läpi ajatuksella ja mieti, mikä kaikki on muuttunut hahmossa 2 vuodessa sodan aikana. Katso profiilipohjasta, mitä kustakin kohdasta tulee löytyä!
 • Oleellisia muutoksia viime peliin esim. mikä on hahmon nykyinen rahatilanne (huomioi sota), missä on asustellut sodan aikaan, miten hahmon työt/opinnot ovat muuttuneet?
 • Muista täyttää lisätiedot, mm. listaa kontaktit, ohjeet alempana!

Tyhjä profiilipohja ilman selityksiä löytyy täältä, muista kuitenkin lukea selitykset alta, jotta tiedät mitä tietoa eri kohdista pitää löytyä! Pohja on erilainen kuin 1-5. peleissä!

Perustiedot

Nimi: Jos olet nimeämässä uutta hahmoa, niin nimi ei saa olla sama kuin muulla kampanjahahmolla, ja nimi tulee olla helposti lausuttavissa suomalaisittain.
Sukupuoli:
Ikä, syntymäpäivä: Pelissä on 24.-25.11.2017. Jos hahmon syntymäpäivä on loppuvuodesta vasta pelipäivän jälkeen, huomaathan että ikä lasketaan: 2017 – syntymävuosi – 1 = ikä.
Ulkonäkö: Pukeutumistyyli, yleinen olemus
Seksuaalinen suuntautuminen: Mikä on hahmon suuntautuminen, ja halutessasi lisätietoja: kuinka tiukka se on, kuinka varma hahmo on siitä, onko se aina ollut sama vai muuttunut, mistä asti hän on tiennyt sen ja jos suuntautuminen poikkeaa normista, keiden kaikkien tiedossa se on?
Maa: Missä maassa hahmo on syntynyt, minkä maan kansalaisuus hänellä on, missä maassa hän asuu nyt? Voit luetella myös aikaisemmat asuinmaat. (Tukikohta on Saksan ja Itävallan rajalla ja oli aikaisemmin Saksassa)
Kielet: Mikä on hahmon äidinkieli? Mitä muita kieliä hän puhuu, kuinka hyvin ja missä hän on oppinut niitä?
Koulu: Missä perustason taikakoulu(i)ssa hahmo on opiskellut ja minä vuosina?
Tupa: Jos hahmo on käynyt Tylypahkaa, missä tuvassa hän oli? Halutessasi voit kertoa lisätietoja: kuinka kauan lajittelu kesti, onko hahmo tyytyväinen tupaansa, kuinka vahvasti hän on tätä tupaa ja onko hänessä paljon myös jonkun toisen tuvan piirteitä?

Animaagimuoto: Jätä kohta pois, jos hahmolla ei ole.
Suojelius: Osaako hahmo ja jos osaa, mikä eläin on?

Taikasauva: Mistä puusta hahmosi taikasauva on tehty (ei tarvitse vastata sitä miltä sauvasi oikeasti näyttää), mikä on sen ydin ja kuinka pitkä se on? Taikasauvatietoutta avuksi: taikasauvat. Voit halutessasi myös kertoa, mistä hahmo on sauvan saanut, mikä on sen tunnearvo, millainen sauva on ominaisuuksiltaan.

Perhe & koti: Kerro tässä:
-Hahmon nykyinen puoliso/kumppani(t) ja hää/vuosipäivä, + edelliset puolisot
-Hahmon lapset ja näiden koko nimet (jos määritelty) sekä syntymäpäivät
-Hahmon biologiset/henkiset vanhemmat/huoltajat ja sisarukset (nimet, ikä, jos haluat määritellä / on jo määritelty)
-Hahmon kummit ja kummilapset (jos määritelty, ei tarvitse erikseen keksiä)
-Muut henkilöt, jotka hahmo kokee perheekseen
-Myös muita sukulaisia kuten isovanhempia ja serkkuja voi luetella, jos ne ovat tärkeitä hahmon historian / nykyisyyden kannalta

-Hahmon verisääty (kts. verisäädyt)
-Hahmon / perheen varallisuus. Miten sotatila on vaikuttanut asiaan, ovatko rahat olleet hahmon käytettävissä? (Pelinjohto voi auttaa tässä, jos et tiedä mitä vastata. Britit ovat perustaneet fyysisten holvien tilalle uuden taikovien elektronisen pankin.)
-Infoa suvusta, jos siinä on jotain erityistä (esim. sukukiroukset, omaisuus, perhebisnes, suvun historiaa jne)
-Perheeseen liittyvät isot tapahtumat, kuten avioerot, asuntolainat, ketkä ovat kuolleet
-Lyhyesti hahmon suhteesta perheenjäseniin/sukuun, millainen perheen tunnelma on
-Missä hahmo nykyään asuu, ja keiden kanssa. (Pelinjohto voi auttaa tässä, koska sotatilan asuminen on mitä on)
-Voit kertoa lyhyesti myös edellisistä kodeista tai muista hahmon/perheen omistamista kiinteistöistä. Mitä hahmon alkuperäiselle, sotaa edeltäneelle kodille tapahtui?

Menneisyys: Tämä osuus max 1 sivu, kerro tässä:
-Lyhyesti hahmon lapsuudesta ja sen mahdollisista vaikutuksista nykyisyyteen, esim. oliko onnellinen vai ongelmainen, onko se vaikuttanut siihen millainen vanhempi hahmo on itse
-Hahmon elämän suurimmat ja merkittävimmät tapahtumat ja niiden mahdolliset vaikutukset hahmon kehitykseen: pelkoihin, luonteeseen jne (ei tarvitse kuitenkaan toistella muissa kohdissa sanottuja juttuja)

Työ, koulutus ja taidot:
-AIKUISET: Jos hahmo on tehnyt S.U.P.E.R.:it, mitkä aineet hän kirjoitti ja mitkä olivat arvosanat? Katso avuksi lista oppiaineista. Mainitse myös parilla sanalla, millainen oppilas hahmo oli koulussa, esim. priimus, laiskottelija jne.

-LAPSET: Mitä aineita hahmo opiskeli Tylypahkassa, ja kuinka hyvä hän on niissä? Kerro myös hahmon arvioitu taso arvosanalla. Katso avuksi lista kunkin opiskeluvuoden oppiaineista ja arvosanoista: lista oppiaineista Sotatilassa on pyritty järjestämään koulutusta monista tavallisista aineista, mutta monia oppitunteja on myös korvattu sodassa oleellisillla opinnoilla. Millainen oppilas hahmo on, esim. priimus, laiskottelija jne?

-Millaista muuta koulutusta hahmo on hankkinut ja mistä? Kerro minä vuosina.
-Luettele hahmon kaikki työpaikat (mukaan lukien mafia) sekä niissä työskentelyvuodet, ylennykset; mahdollisesti myös hahmon mielipiteitä töistä, jos oleellista
-Kerro vähän tarkemmin nykyisen työn sisällöstä ja hahmon tunnelmista sen suhteen (Avuksi lista ammateista) → jos hahmo on menettänyt työnsä ja tekee tehtäviä sodan eteen, voit jättää tämän myös pelinjohdolle
-Jos hahmo on tehnyt elämässään merkittäviä saavutuksia/epäonnistumisia työn/harrastusten saralla, kerro niistä lyhyesti
-Kerro hahmon taidoista: minkälaisessa taikuudessa hahmo on hyvä, ja millaisessa huono? Mitä muita taitoja, vahvuuksia ja heikkouksia hahmolla on?
-Jos sinusta tuntuu luontevammalta, niin voit myös eritellä tämän kohdan sisällön otsikoiden “Koulutus:” “Työ:” ja “Taidot:” alle.

Vapaa-aika: Mitä hahmo tekee vapaa-aikanaan? Kerro harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista.

Arvot & yhteiskunta:
-Millaisia arvoja ja asenteita hahmolla on? Miten hän suhtautuu nykyään esimerkiksi jästeihin (huomioi nykyinen tilanne!), surkkeihin, verisäätyihin, seksuaalivähemmistöihin, taika- ja puoliolentoihin?
-Osallistuuko hahmo yhteiskunnan toimintaan/politiikkaan, haluaako hän vaikuttaa asioihin (mihin asioihin ja miten?), ottaako hän kantaa politiikkaan ja kuinka julkisesti?
-Seuraako hahmo maailman asioita ja uutisia? Jästien vai velhojen uutisia?

Luonne: Kerro hahmon persoonallisuudesta, apuna voi käyttää luonne-listaa. Esimerkiksi:
-Millainen on hahmon mielenmaailma ja logiikka, jolla hän toimii?
-Miten hahmo toimii, käyttäytyy ja ajattelee erilaisissa tilanteissa?
-Millainen hahmo on sosiaalisissa tilanteissa ja muita ihmisiä kohtaan?

Pahin pelko: Mikä/mitkä ovat hahmon pahimmat pelot ja miksi? Minkä muodon hänen mörkönsä ottaa? Halutessasi kerro myös, miten hahmo niihin reagoisi, jos ne kävisivät toteen.

Tulevaisuus:
-Mitä unelmia, toiveita ja suunnitelmia hahmolla on tulevaisuudesta?
-Mitkä ovat hahmon tavoitteet ja mitä hän haluaa elämältään?
-Miten hahmo suhtautuu tulevaisuuteen: suunnitelmallisesti, elää hetkessä, kauhulla jne?
-Miten sotatila vaikuttaa tulevaisuudentuntemuksiin?

Lisätiedot

Kontaktit (jatkohahmo):

 • Listaa nimeltä kaikki hahmon tiedossa olevat kontaktit, vähintäänkin ne ketkä ovat tulossa FL7:een sekä mieluusti myös pelin ulkopuoliset merkittävimmät kontaktit. Tarkista mitä kontakteja edellisissä profiileissa/debyissä/ilmoissasi oli, muista lisätä mukaan minipelien uudet tuttavuudet.
 • Kirjoita jokaisen kontaktin kohdalle, millaiseen tilaan hahmojen suhde jäi viime pelin jäljiltä. Jos suhde on täsmälleen sama, voit copypasteta profiilista.
 • Kerro läheisemmistä/merkittävämmistä (kaukaisemmistakin saa, jos haluaa) kontakteista, millaisen uskot tai haluat hahmojen suhteen olevan vuonna 2017. Voit jättää kontaktitoiveen avoimeksi (esim. “tahtoisin näille jonkinlaisia skismoja”) tai kuvailla tarkasti, millainen kontakti on, jos sinulla on siitä vahva mielikuva / sinulle on tärkeää, että kontakti on tietynlainen. Voit keskustella/sopia asioista kontaktipelaajien kanssa (tämä on jopa suositeltavaa), tai voit jättää kontaktin tarkemman suunnittelun pelinjohdolle.
 • Lisää kontaktilistaan myös hahmon sellaiset lapset, jotka eivät ole pelissä ja kerro, millainen haluaisit lapsen ja hahmon suhteen siihen olevan.

Kontaktit (uusi hahmo):

 • Jos sinulla on jo määriteltynä jotain kontakteista, esim. olet sopinut jo perheenjäsenten tai hahmon seurustelukumppanin kesken jotain, kirjoita sovitut asiat auki tähän.
 • Voit myös esittää tässä kontakteihin liittyviä toiveita.

Juonet: jos kerroit kaiken jo ilmon kakkososassa, tähän ei tarvitse vastata, mutta muussa tapauksessa voit esimerkiksi:
-Kertoa, mitkä kaikki juonet ovat jääneet hahmolla kesken ja haluatko jatkaa niitä
-Esittää täydentäviä / tarkennettuja juonitoiveita/ideoita

Historia: Jos tahdot kertoa hahmosi historiasta jotain, joka ei mahdu perustietoihin, niin kerro tässä. Esimerkiksi viimeisen 2 vuoden aikana tapahtuneita tapahtumia yksityiskohtaisemmin, sekä sellaisten mini/välipelien tapahtumia, joista et ole lähettänyt debyä. Tämä kohta ei pakollinen.

Ekstrainfo: Jos sinulla on valmiiksi määriteltynä hahmosta kaikkea sellaista pikkuinfoa, joka ei mahdu perustietoihin, voit laittaa sen tähän. Esim. lempiruuat, kännikäyttäytyminen, sukupuu, lista eksistä, hahmon lempikirjat jne. Jäsentele tiedot kunnolla! Tällöin nämä nippelitiedot eivät turhaan pidennä profiilia, mutta pelinjohto saa ne silti tietoonsa. Koskaan ei tiedä, mitä tietoja juonien punomisessa tarvitsee ;) Tämä kohta ei pakollinen.

FL7: Valintaperusteet

Valonkantajaan otetaan mukaan ensisijaisesti kampanjassa aikaisemmin pelanneita. Riittää kun on osallistunut yhteen aikaisempaan FL-peliin, myös välipelit lasketaan. Jos vanhoista pelaajista ei kuitenkaan löydy tarpeeksi peliin sopivia hahmoja/pelaajia, niin mukaan otetaan myös uusia pelaajia.

Seuraavat asiat kasvattavat mahdollisuuksia päästä peliin mukaan. Vaikka kaikki kohdat eivät täyttyisikään, saattaa silti tulla valituksi!

a) Jotakuta meidän kirjoittajista kiinnostaa kirjoittaa kyseistä hahmoa.
b) Koemme, että voimme tehdä mielenkiintoisen pelin kyseiselle hahmolle.
c) Peliin on tulossa hahmolle mielekkäitä kontakteja tarpeeksi. Emme ota mukaan hahmoja, joilla on merkittävä vaara jäädä ulkopuoliseksi.
d) Pelaajan oma innostus pelistä ja hahmosta.
e) Hahmosta on saatavilla tietoa edellisistä peleistä, jotta jonkun, joka ei ole aikaisemmin hahmoa kirjoittanut, on sitä mahdollista kirjoittaa. Esim. on kirjoittanut pyydetyt debyt, on halukas juttelemaan ja vastailemaan kirjoittajan kysymyksiin. Jos et ole palauttanut edellisen pelin debyä sovitussa ajassa (tai lisäajassa), niin et pääse samalla hahmolla enää peliin. Voit kuitenkin hakea uudella.
f) Pelaajalla on juoni-ideoita tai osaa kertoa kirjoittajaa auttavalla tavalla, millaista peliä toivoisi.

Uusien hahmojen pelaajien valinnoissa vaikuttavat yllä mainittujen lisäksi seuraavat asiat:
a) Pelaaja on valmis kirjoittamaan itse hahmon perustiedot.
b) Pelaajan konsepti sopii hyvin peliin mukaan ja tarjoaa jo itsessään pelattavaa.

Ne, jotka eivät mahtuneet mukaan, saavat halutessaan osallistua peliin etänä esimerkiksi kirjoittamalla etukäteen kirjeen jollekin pelin hahmolle (jonka pelinjohto antaa hahmolle pelin aikana) tai tekstailemalla in-game viestejä sellaisen hahmon kanssa, joka omistaa kännykän – tai jopa soittamalla puhelun.

FL7: Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on nyt auki ja sulkeutuu 8.3.2019.

Valonkantajan ilmoittautuminen koostuu kolmesta osasta. Kaksi ensimmäistä osaa tulee lähettää viimeistään perjantaina 8.3.2019, jotta ilmoittautuminen huomioidaan. Jommankumman osan puuttuminen johtaa ilmoittautumisen hylkäämiseen. Niiden, jotka valitaan mukaan peliin, tulee lähettää kolmas osa, eli hahmoprofiili viimeistään sunnuntaina 14.4.2019.

Pelaajat valitaan seuraavilla perusteilla: valintaperusteet

1. osa: henkilötiedot

Käy täyttämässä henkilötietosi tähän lomakkeeseen 8.3. mennessä: https://goo.gl/forms/p6e3Aown9XuNygm12

2. osa: pelitoiveet

Täytä tämä lomake ja lähetä se sähköpostitse 8.3. mennessä osoitteeseen potterlarp ät gmail.com, laita viestin otsikoksi FL7 ilmoittautuminen: oma nimesi.

0. Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että antamasi tiedot tallennetaan tapahtuman henkilötietorekisteriin. Hyväksyt myös, että henkilötietosi tallennetaan Googlen tarjoamaan palveluun, joka saattaa sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella (ks. Rekisteriselosteen kohta 8). Epel Larp ry:n larp-tapahtumien rekisteriseloste on luettavissa täällä: rekisteriseloste. Vastaa, hyväksytkö? (Jos et hyväksy, ilmoittautumisesi hylätään ja tietosi tuhotaan)

1. Nimesi:

2. Haluatko jatkaa jotain edellisen pelin hahmoa, ketä? Voit toivoa uutta hahmoa lisäksi, jos haluat.

***
Kysymykset 3-5 vain uusia hahmoja hakeville:

3. Jos haluat pelata uutta hahmoa, haluatko lapsi- vai aikuishahmon?

4. Haluatko pelata jotain hahmolistan valmiiksi nimetyistä hahmoista? Mitkä hahmot kiinnostavat erityisesti? Kerro lyhyesti, miksi haluaisit pelata juuri sitä/niitä. Jos hahmolle on annettu useampi tupavaihtoehto, laita tuvat suosikkijärjestykseen ja mieluusti jotain pientä perustetta mukaan. Voit esittää myös toiveita, esim. kontakti/perhekuvioista jne.

5. Haluatko pelata kokonaan itse kehittelemääsi hahmoa? Jos toivot jotain hahmoa listan ulkopuolelta, kuvaile tässä lyhyesti hahmokonsepti tai useampi.

***

6. Onko sinulla ehtoja yllä mainitun hahmon / hahmojen pelaamiselle? Esimerkiksi: et halua pelata hahmoa, jos kontakti X ei tule peliin tai juoni Y ei toteudu.

7. Keiden pelaajien kanssa haluaisit erityisesti pelata ja millaista kontaktia?

8. Luettele tärkeysjärjestyksessä kolme hahmosi kontaktia, jotka eniten haluaisit peliin (hahmojen nimet). Jos haet uutta hahmoa, tähän ei ole pakko vastata.

9. Keiden kanssa et halua pelata? Määrittele myös, millaista kontaktia et halua ja millainen taas on ok kyseisen henkilön kanssa.

10. Mitä sukupuolta romanttinen vastapelaajasi tai tämän hahmo saa olla? Missä ikähaarukassa vastapelaaja saa olla? Kerro mahdolliset rajoitukset.

11. Sodassa kuolee/katoaa ihmisiä. Kuinka läheisiä kuolleet/kadonneet saavat olla hahmollesi? Mainitse myös jos haluat, että näin on käynyt.

12. Millaisia juonia tai aiheita et halua peliisi? Määrittele, onko aihe sinulle ehdoton ei vai voiko se esiintyä lievässä muodossa tai esimerkiksi kontaktillasi. Kerro myös asiat, joita et halua hahmollesi tapahtuvan, vaikka ne olisivatkin sinulle pelaajana ok.

Tässä joitain aiheita, joita pelissä/taustatarinoissa saattaa esiintyä:
-Läheisen kuolema, henkinen ja fyysinen väkivalta (tekijä/uhri/sivustakatsoja?), kiduttaminen, sadismi tai masokismi, murhaaminen, vahinkotappo, kiusaaminen (tekijä/uhri), kidnappaus (oma/läheisen/tekijä/uhri), kiristys, uhkailu
-Omiin lapsiin/vanhempiin kohdistuva väkivalta jonkun ulkopuolisen taholta; perheväkivalta
-Itsetuhoisuus, masennus, mielenterveydelliset ongelmat (oma tai läheisten)
-Huumausaineet tai muut päihteet (oma tai läheisten)
-Romantiikka, ihastus (millainen?), seksi, seksuaalinen hyväksikäyttö tai ahdistelu (tekijänä/uhrina?), lemmenjuoma, pettäminen, kolmiodraama, alle 16-vuotiaiden väliset seksuaaliset suhteet (esim. kaksi 15-vuotiasta), insesti, stalkkaaminen, tahdonvastaiset naimakaupat
-Hahmon raskaus, oman lapsen raskaus, isyys/äiteys
-Ero nykyisestä kumppanista, vanhempien ero, vaikeat/riitaisat perhesuhteet
-Hahmo menettää asemansa / maineensa, saa potkut
-Kodin menetys, sota, sodan aiheuttamat traumat, sotarikokset, vainojen kohteena oleminen
-Vastuutehtävät, neuvottelu, sotatilan politiikka

13. Minkä tyylisestä pelaamisesta nautit, ja millaisia aiheita haluaisit pelata? Ehdota tässä myös juonitoiveet ja -ideat.
Kerro esimerkiksi (jos oleellista):
-Onko pelityylisi muille peliä luova, reagoiva, päänsisäistä vai konkreettista, rauhallisempaa fiilistelytahtia vai kiirettä, johtaja, seuraaja vai oman tien kulkija, osaatko luoda peliä itsellesi, nirsompi vai moniruokainen, paljon vai vähän kontakteja
-Haluatko esim. toimintaa, sotamissioita, neuvotteluita, suunnitelmien tekoa, politiikkaa, juonittelua, seikkailua, mysteerinratkontaa, tieteellistä tutkimusta, romantiikkaa, ihmissuhdedraamaa, tunteilua, vihamiehiä, perhesuhteita tai muita keksimiäsi aiheita

Juonitoiveista ja -ideoista:
-Tämä teksti sisältää useita juonikoukkuja (merkitty tähdellä), joihin saa toivoa hahmoaan mukaan! FL6: Seuraavat puoli vuotta
-Juonitoiveet/ideat kasvattavat mahdollisuuksiasi päästä mukaan peliin, saatat kuitenkin päästä peliin vaikkei sinulla olisikaan ideoita. :) Erityisesti meitä auttaa toiveet hahmon henkilökohtaisemmista juonista, kaikki ideat otetaan kuitenkin vastaan. Varo mitä toivot, sillä se saattaa toteutua…
-Jatkoa ajatellen: FL7 ja FL8 välissä tulee olemaan 2-3 vuoden aikahyppy, ja FL8 on viimeinen iso osa. Kaikki sotatilaan liittyvät toiveet kannattaa ehdottaa FL7:aan!

14. Millaisessa roolissa toivoisit hahmosi olevan sodassa ja tukikohdassa?
-Haluatko hahmosi asuvan tukikohdassa, vai olisiko tämä vain käymässä pelin aikana?
-Haluatko, että hahmo on asunut tukikohdassa jo pidempään (max vuoden tässä ja max vuoden aikaisemmissa), on juuri saapunut tai saapuu pelin alussa?
-Haluatko olla jäsenenä esim. iskujoukoissa, tiedustelujoukoissa, tutkijoissa, lääkintäjoukoissa jne? Huom. myös lapsihahmot voivat kuulua joukkoihin!
-Haluatko hahmosi osallistuvan sotapoliittiseen päätöksentekoon?
-Haluatko jonkin vastuuroolin, esim. ryhmäpäällikkö?

15. Onko hahmosi luvannut sielunsa daevoille? Maan alla asustavat daevat avustivat taikaväkeä Epiales-alkulinnun herättämisessä sillä ehdolla, että saavat 5000 taikovan sielut näiden kuoleman jälkeen. Sielunsa luovuttanut saisi elää niin pitkään kuin muutenkin eläisi, ja kuolemansa jälkeen syntyisi uudestaan daevana.

16. Haluatko pitää pelin aikana jotain pientä ohjelmaa? Ideoita saa heitellä, poimimme niistä muutamat parhaat – pelissä ei ole kuitenkaan tarkoitus keskittyä ohjelmaan. Esim. lapsihahmoille voi pitää jotain pientä oppituntia (mieluiten toiminnallista).

17. Kuinka suurella todennäköisyydellä haluat / pystyt jatkamaan hahmon pelaamista kampanjan viimeisessä osassa?

3. osa: hahmoprofiili

Tämä osa sinun tarvitsee lähettää vain, jos sinut valittiin mukaan peliin. Deadline on sunnuntai 14.4.2019.

Lähetä profiili osoitteeseen potterlarp ät gmail.com jossain seuraavista muodoista:
-Sähköpostikentässä tekstinä
-Liitteenä docx, doc tai rtf -muodossa
-Google Drive -tiedostona, huom. lähetä jaettava linkki (kuka tahansa linkin saava voi lukea), älä jaa suoraan pelin sähköpostin kanssa, jälkimmäinen aiheuttaa aikaa vievää lisäsäätöä.
-EI PDF:ää! (meidän pitää pystyä copypasteamaan sisältö helposti)

Laita otsikoksi FL7: hahmoprofiili hahmon nimi

Halutessasi voit keskustella profiilin sisällöstä hahmokirjoittajasi kanssa, varsinkin jos sinulla on useampi suunta, johon hahmoa voisi viedä – kirjoittaja voi auttaa sinua valitsemaan pelin kannalta mielenkiintoisimman suunnan. Pidä mielessä, että hahmostasi vastaavan kirjoittajan on helpointa sisäistää ja ymmärtää hyvin kiteytetty ja oikeisiin asioihin keskittyvä profiili, jossa kuitenkin kerrotaan kaikki hahmolle merkityksellinen eikä tärkeitä tietoja puutu.

JOS JOTAIN EI KERROTA PELINJOHDOLLE SÄHKÖPOSTITSE, NIIN SITÄ EI HUOMIOIDA EIKÄ SITÄ OLE PELIMAAILMASSA TAPAHTUNUT, ELI SILLOIN VOIT SYYTTÄÄ RISTIRIIDOISTA VAIN ITSEÄSI. Facebookissa voi keskustella, MUTTA kaikki tiedot, joiden haluaa jäävän pelinjohdolle muistiin tulee lähettää s-postilla.

>>>>> OHJEET PROFIILIN PÄIVITYKSEEN / UUTEEN PROFIILIIN

^ Katso ohjeet!

FL7: Proppaus

Ohjeita, miten Valonkantajaan tulisi pukeutua ja mitä pakata mukaan.

Kaikilla tulee olla taikasauva! Sellaisen voi veistää itse, etsiä sopivan oksan metsästä, valmistaa kukkakepistä tai pensselistä, ja syömäpuikkokin on todettu toimivaksi. Netistä löytyy kaikenlaisia ohjeita. Tärkeintä on, että sauva ei hajoa heitettäessä. Viralliset replikat hajoavat helposti, joten kannattaa harkita, haluaako sellaisen todella ottaa mukaan.

Aikuishahmot

Hahmoilla voi olla päällään mitä tahansa hahmoille sopivaa arki- tai työvaatetta. Koska hahmot ovat taikaväen sotatukikohdassa, voivat he vapaasti pukeutua velhovaatteisiin, ja etenkin esim. puhdasveriset haluavat hyödyntää joka mahdollisuuden pukeutua velhosti (“ei anneta jästien tuhota meidän kulttuuria” -ajatuksella). Toisaalta osa on saattanut tottua jästivaatteiden käyttöön, koska on joutunut naamioitumisen vuoksi käyttämään niitä paljon. Ne, jotka ovat tulossa jästialueilta, voivat olla jästivaatteissa saapuessaan.

Velhopukeutumisesta: velhot pukeutuvat keskimäärin vanhanaikaisemmin ja värikkäämmin kuin jästit, toki myös musta on aina muodissa. Pukeutumisessa voi tuoda esille esimerkiksi hahmon varallisuutta, puhdasverisyyttä/jästisyntyisyyttä ja persoonallisuutta. Velhomaisuutta voi lisätä myös asusteilla (esim. hatut, taskukellot, sauvapussi) ja taianomaisilla kuvioinneilla/materiaaleilla/leveillä hihoilla jne. Pinterest-taulu pukeutumisinspiraatioksi: https://fi.pinterest.com/purplieh/magical-garments/

Lapsihahmot

Lapsihahmoilla muuten samat pukeutumisohjeet kuin aikuisilla, mutta sotatukikohdassa on yritetty lapsille pitää vähän yllä Tylypahkan henkeä ja näillä olisi hyvä olla päällään jotain tupaa ilmentävää, esim. kravatti, kaulaliina, pinssi, hiusnauha tai villasukat. Valvojaoppilailla on asiasta ilmoittava pinssi.

Muut propit

 • Koska peli kestää yön yli, on toivottavaa, että sinulla on mukana hahmolle sopiva yöasu & petivaatteet, mutta tämä ei pakollista.
 • Pelissä ollaan pääasiassa sisällä, mutta joitain kohtauksia pelataan myös ulkona. Kannattaa siis varata sopivaa vaatetta myös ulos. Maaliskuussa lienee aika viileää, mahdollisesti märkää ja lumista. Pelipaikan lattiat ovat hyvin kylmät, eli mukaan kannattaa ottaa villasukat tai sisäkengät. Ulkokengillä ei saa olla sisällä!
 • Suurin osa hahmoista on asunut sotatukikohdassa 1-2 vuotta, ja voit ottaa sen mukaisesti kaikkea in-game tavaraa mukaan. Makuuhuoneisiin saa vapaasti tuoda niin paljon sisustus- ja henkilökohtaista tavaraa kuin niihin mahtuu. Varmasti hahmot ovat halunneet tehdä paikasta niin kotoisan kuin mahdollista.
  • Ideoita sisustustavarasta: pöytäliina, koristevaloja, mattoja, verhoja sänkyihin tai ikkunoihin, kuvia seinille, huonekasveja, patsaita, peilejä, säilytystilaa, lehtiä, kirjoja, pelejä, harrastustavaroita, naposteltavaa…
 • Pieni osa hahmoista on sotatukikohdassa vain vierailemassa, eikä heillä välttämättä ole suurta määrää omaisuutta mukana. Näilläkin kannattaa olla toki mukana muistiinpanovälineitä, jotain hiljaisten hetkien tekemistä ynnä muuta vastaavaa yleishyödyllistä.
 • Huomioi, että suuri osa hahmojen omaisuudesta on saattanut jäädä näiden tuhoutuneisiin vanhoihin asuntoihin, eikä uuden tavaran hankkiminen ole ollut ihan yksinkertaista. Mm. kaikkien taikaväen omien tarvikkeiden hinta on sodan aikana moninkertaistunut ja niiden saatavuus heikkoa. Lisäksi ekstradimensionaalinen tila tukikohdassa on kiellettyä, joten hahmot ovat joutuneet optimoimaan mitä tavaraa säilyttävät siellä.
 • Lisäksi mukana voi olla kaikkea sotaan ja hahmojen tehtäviin liittyvää proppia. Esim. salaisia yhteydenpitotapoja, vakoilumuistiinpanoja, sotasuunnitelmia, naamioitumiskeinoja, suojatusmisvälineistöä, kiikareita, työkaluja jne.

Ampuma-asejäljitelmät

Aiemmista peleistä poiketen Valonkantajaan ampuma-asejäljitelmien tai lateksi/muoviaseiden tuomiseen ei tarvitse erillistä lupaa. Kaikilla hahmoilla saa olla sellaisia, jos se on hahmolle loogista. Pelimaailmassa yhteisestä sotabudjetista kaikille tarvitseville (myös lapsille) on hankittu aseita, mm. iskuryhmäläisille ja taikanega-alueilla liikkuville. Osa aseista saattaa olla kämäisiä. ;) Jästirikollisten kanssa verkostoituneet ja/tai rahakkaat hahmot ovat voineet hankkia myös omia. Huomaa, että aseiden hankkiminen sotatilassa ei ole helppoa! Tukikohdassa on jonkin verran koulutettu aseiden käyttöön, mutta monet saattavat silti olla huonoja niiden käytössä, koska harjoitteluun ei ole ollut paljonkaan aikaa ja ammuksia on haluttu säästellä.

Pitäkää aseiden koossa ja määrässä järki kädessä. Kaikkien aseiden tulee olla jäljitelmiä ja tyhjiä, oikeita aseita ei saa missään nimessä tuoda. Tarkista hyvin tarkkaan, että aseessa ei ole kuulia tai muita ammuksia sisällä. Aseet tulee pitää piilossa ohikulkijoilta, esim. autotien läheisyydessä ne tulee pitää piilossa.

FL7: Info

Aika

Valonkantaja pelataan to-su 12.-15.3.2020.

3.2.2019 ilmoittautuminen avautuu
8.3.2019 ilmoittautuminen sulkeutuu
17.3.2019 mennessä hahmojako julkistetaan
14.4.2019 pelaajien tekemien hahmoprofiilien deadline
12.11.2019 mennessä maksuohjeet lähetetään
12.1.2020 pelimaksun deadline
11.1.-9.2.2020 välillä hahmoprofiilien lähetys maksaneille

Peliviikonlopun aikataulut nähtävissä täällä: aikataulut

Pelipaikalle voi alkaa saapua torstaina klo 17.00, ja viimeistään paikalla tulee olla klo 19.00, jolloin alkaa alkubriiffi. Alkubriiffin jälkeen on ryhmäbriiffejä ja kontaktoitumista. Peli alkaa perjantaina klo 9.30 asteittain. Peli loppuu lauantaina klo 20, jonka jälkeen on loppubriiffi. Sunnuntaina aamupäivällä siivotaan, ja kaikkien toivotaan osallistuvan siihen. Yksilöbriiffit ovat ennen peliviikonloppua.

Jos tiedät jo ilmoittautuessasi, että sinulla on erittäin tärkeä meno (esim. yo-koe) peliperjantaina, niin kerro tästä ilmossa – tällöin peli on mahdollista aloittaa pe-iltana, mutta teemme näin vain poikkeustapauksissa.

Paikka

Valonkantaja pelataan Vahojärven leirikeskuksessa osoitteessa Vahojärventie 828, 39700 Parkano. Paikalle on noin 90-100 km Tampereelta. Pihalla on hyvin parkkitilaa, mutta julkisia sinne ei kulje. Parkanon juna-asemalle on matkaa noin 20 km.

Majoitus

Suurimmalle osalle on tarjolla nukkumapaikat sängyssä ja sänkynukkujille pelipaikalta löytyy peitot & tyynyt. Omat lakanat (lakana, tyynyliina, pussilakana) tai makuupussi pitää tuoda. Pelinjohto jakaa sänkynukkujien huoneet etukäteen, huonejako julkistetaan profiilien lähetyksen jälkeen. Huonejako löytyy täältä

Koska pelipaikalla tuskin riittää kaikille sänkyjä, niin osalle on paikat lattialla. Lattialla nukkujien pelimaksu on 7 euroa alhaisempi, ja preferenssin sänky/lattiapaikan välillä saa valita ilmoittautuessa. Lattiapaikalla nukkuvat voivat valita missä nukkuvat, esim. salin perukoilla, akvaariossa, saunassa, pukuhuoneessa, jossain makuuhuoneista. Osalle lattianukkujista saattaa olla tarjolla retkisänky pelipaikan puolesta, mutta tähän ei kannata luottaa. Lattialla nukkujien tulee tuoda kokonaan omat kamppeet: alusta, tyyny, makuupussi.

Pe-la välinen yö on in-game. Jos haluat nukkua kokonaan off-game, pyydä sitä ilmoittautuessasi. In-game huoneissa henkilön nukahdettua tästä tulee iff-game eli älkää mieluusti herättäkö ilman painavaa syytä (ellei henkilö itse ole toisin pyytänyt).

Ruoka

Larpissa tarjotaan ruuat koko tapahtuman ajaksi eli torstaina iltapala, perjantaina ja lauantaina aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala, sekä sunnuntaina aamupala. Tarjolla tulee olemaan sekä kasvisvaihtoehto että osalla aterioista lisäksi liha tai vastaava ja allergiat pyritään huomioimaan. Emme kuitenkaan voi taata, että pystymme tarjoamaan syötävää jollekulle, jolla on todella rajoittunut ruokavalio. Pienen varaevään mukaan ottaminen on suositeltavaa: saunalla sekä valvontakopissa on kummassakin jääkaapit, joita pelaajat saavat käyttää. Keittiössä olevat jääkaapit eivät ole pelaajien käytössä. Pelipaikalla on mikro.

Ruokalistaa voi tarkastella täällä

Päihteet

Tupakointi tapahtuu ainoastaan ennalta osoitetussa tupakkapaikassa, muualla ei saa tupakoida. Tupakointi on in-game, mutta silloin ei ole sopivaa edistää juonia, eikä tupakalla ole sopivaa viettää paljon aikaa, sillä tämä blokkaa peliä osalta.

Alkoholin tuominen tapahtumaan on kiellettyä. Myös afterit ovat alkoholittomat. Mahdollisia in-game alkoholijuomia propataan mehuilla ym.

Hygienia

Pelipaikalla on vesivessat ja suihkut. Suihkukopit ovat yksityisiä, lisäksi pelipaikalta löytyy invavessa. La-iltana lämmitetään sauna, jossa tulee olemaan saunavuorot. Vuorotoiveita kysytään lähempänä peliä erillisellä lomakkeella.

Pelimaksu

Larpin pelimaksu on 63 euroa sänkypaikalla nukkuvalta ja 56 euroa lattiapaikalta nukkuvalta. Pelimaksun eräpäivä on 12.1.2020 ja maksuohjeet tullaan lähettämään sähköpostilla kaksi kuukautta ennen eräpäivää.

Pelimaksun hinta muodostuu seuraavista asioista: pelipaikan vuokra (3 vrk), ruoka (4 lämmintä ateriaa ja 6 aamu/iltapalaa), propit, lavasteet ja muut tarvikkeet, pakettiauton vuokra sekä kohtuulliset matkakorvaukset off-henkilökunnalle ja proppiautolle. NPC:den tai pelinjohdon matkakuluja ei korvata. Off-henkilökunta tai NPC:t eivät maksa pelimaksua, sillä he ovat tukemassa muiden kokemusta. Pelinjohto ei myöskään maksa pelimaksua, sillä jopa ne jotka kirjoittavat vain muutaman hahmon tekevät reilusti yli 100 (parisataa?) tuntia hommia. Tämän vuoksi pelissä on maksavia osallistujia vain noin 40, mikä kannattaa huomioida jos miettii maksun suuruutta.

Yhteisissä tiloissa päätalolla tulee olemaan melko paljon pelinjohdon puolelta tulevia lavasteita. Näihin ei käytetä kovinkaan suuria summia, vaan ovat suureksi osaksi lainatavaraa.

Jos pelistä jää rahaa yli, menee se Epel Larp ry:lle larp-harrastuksen edistämiseen. Samaten pelibudjetista hankitut tavarat jäävät Epel Larp ry:n omistukseen.

Ikäraja ja turvallisuus

Alle 18-vuotiaiden tulee kysyä suostumusta huoltajalta osallistuakseen tapahtumaan. Larpin ikäraja on 16 vuotta, ja henkilötietolain vuoksi pelaajan tulee olla 16 jo ilmoittautuessaan peliin.

Pelipaikalla on iso ensiapulaukku, jonka sijainti näytetään kaikille ennen peliä. Lisäksi pelinjohto tuo varmuudeksi oman ensiapulaukun, ja pelinjohdossa on myös ensiaputaitoisia. Ota mukaan omat lääkkeet, kuten särkylääke, mahalääke, allergialääkkeet.

Kynttilöiden polttaminen on kokonaan kiellettyä. Sisätiloissa ei saa käyttää ulkokenkiä, mutta sisäkenkiä saa. Olkaa varovaisia älkääkä tehkö mitään typerää, ja pitäkää toisistanne huolta.

Järjestäjät

Peli järjestetään Epel Larp ry:n alaisuudessa, eikä kukaan saa korvausta pelin teosta.

Pelinjohto
Kaikki pelinjohdosta osallistuvat pelin yleiseen suunnitteluun, hahmokirjoitukseen ja toimivat pelinjohtajina pelin aikana. Lisäksi useimmat tiimistä osallistuvat myös proppaukseen/lavastukseen ja auttavat käytännönasioissa.

Elli O (FL1-FL7) – pää-pj, käytäntö
Elisa ”Elmu” L (FL3-FL7)
Eveliina A (FL2-FL7)
Sonya C (FL4-FL7)
Inari A (FL6-FL7)
Aava R (FL2-FL4, FL6-FL7)
Nelli H (FL6-FL7)
Eiri V (FL4-FL7)
Henri V (FL7)
Tiitus P (FL7)

Apulaiset
Sofia V (FL3-FL5) – varakirjoittaja
Pauliina R (FL3-FL4) – NPC sekä ideointi- ja lavastusapu
Susanna M – NPC

Off-henkilökunta
Laura H – tukihenkilö
Tytti L – valokuvaaja
Katinka C – kokki
Mars K – keittiöapulainen
Jung N – keittiöapulainen
Sanna P – keittiöapulainen

Yllämainittujen lisäksi kampanjaa ovat olleet aikaisemmin tekemässä myös Emil A (FL2-FL5), Eeri S (FL4-FL5), Tiina U-R (FL2-FL3, FL5), Henniina I (FL2-FL3), Heidi T (FL2-FL3) sekä Iina K (FL4), mutta he eivät ole tekemässä Valonkantajaa. Myös pelaajat ovat itse osallistuneet kampanjan tekemiseen monin eri tavoin, eli Feenikslaulu ei suinkaan ole syntynyt pelkästään tässä mainittujen järjestäjien käsissä!

Yhteystiedot

Sähköpostilla voi ottaa yhteyttä osoitteeseen potterlarp ät gmail.com (korvaa ät -sana @-merkillä). Nopeiten pelinjohdon tavoittaa yleensä Facebookista, jonka kautta saa myös ottaa yhteyttä. Pelinjohdon tarkemmat yhteystiedot kuten puhelinnumerot lähetetään pelaajille lähetettävässä infomailissa lähempänä peliä.

Kampanjalla on oma Facebook ryhmä, mukaan hyväksytään ainoastaan pelaajat.
Lisäksi Valonkantajalla on yksityinen Facebook-tapahtuma, johon kuka vaan kiinnostunut saa kutsun pyytämällä.

FL7: Hahmot

Pelissä on yhteensä 57 pelaajahahmoa.

Hahmokirjoittajat löytyvät sivun lopusta.

Lyhytkuvaukset

Melia Greengrass, f, 56
Tutkija, mielenparantaja
Pelaaja: Meri K
Hiljattain tukikohtaan muuttanut Melia on elämää nähnyt ja kokenut mielenparantaja ja taikuudentutkija. Nainen on lämmin ja helposti lähestyttävä, mutta sotatilanteessa hän on osoittautunut myös teräksenlujaksi taistelijaksi, etenkin jos jokin uhkaa hänen perhettään. Melian pidempään tunteneet ovat huomanneet jonkin muuttuneen tämän olemuksessa. Melia on Daphnen ja Astorian äiti sekä Andreaksen, Theian ja Larisan isoäiti.

Daphne Greengrass, f, 37
Velhojen neuvosto, tukikohdan vastaava liemimestari
Pelaaja: Suvi V
Greengrassin suvun Lady on sulavaliikkeinen ja taitava bisnesnainen. Tukikohdan vastaavana liemimestarina toimiva Daphne on jo pitkään ollut mukana poliittisissa piireissä ja nykyään myös Velhojen neuvostossa. Naisella ja hänen aviomiehellään Malcolm Greengrassilla (os. Bulstrode) on kolme lasta, ikäjärjestyksessä Theia, Larisa ja Charon. Daphne asuu tukikohdassa tyttäriensä kanssa.

Theia Greengrass, f, 16
Kenttäparantaja (iskujoukot: Sissiryhmä); 6.lk Luihuinen
Pelaaja: Jenny L
Greegrassin suvun tulinen ja dramaattinen perijä Theia asuu tukikohdassa perheensä kanssa. Halutessaan hän osaa käyttäytyä hyvin, mutta välillä hänen terävä kielensä veistelee muutakin kuin kohteliaisuuksia. Viime aikoina Theia on kiistellyt jostain sisarensa kanssa. Tyttö on selvästi ylpeä parantajan taidoistaan ja ihan syystäkin. Hän toimii iskujoukoissa kenttäparantajana.

Larisa Greengrass, f, 15
Iskujoukot (Sissiryhmä); 5.lk Luihuinen, valvojaoppilas
Pelaaja: Anni A-V
Greengrassien hyvätapainen ja kohtelias nuorempi tytär Larisa toimii tupansa valvojaoppilaana ja iskujoukoissa taistelijana. Tyttö on välillä kuuntelemassa neuvoston kokouksia. Larisa on syntymästään saakka ollut kihlattuna Geoffrey Ollivanderin kanssa. Larisa ja Theia ovat ajoittain riidelleet jostakin, mutta mistä? Tytön silmissä on voimaa, jota harvoin löytyy niin nuorista. Kenties sota on vaikuttanut tyttöön jotenkin?

Astoria Greengrass, f, 35
Iskujoukot (Rynnäkköryhmä)
Pelaaja: Kirsi O
Aikoinaan PVS-koulutuksen hankkinut Astoria asuu tukikohdassa perheensä kanssa ja työskentelee iskujoukoissa. Tätä ennen hän teki hommia Rosier Designsille. Astorialla on poika, Andreas, Michael Cornerin kanssa. Pari kuitenkin otti avioeron yli 10 vuotta sitten ja välit ovat siitä asti olleet tulehtuneet. Uutta aviomiesehdokasta ei naisella ole vielä näkynyt.

Andreas Greengrass, m, 13
Kenttäparantaja (tiedustelujoukot: Urkkijat); 3.lk Korpinkynsi
Pelaaja: Ida V
Andreas on hyvätapainen ja charmikas poika, joka suuttuessaan osaa käyttää sanojaan niin että ne sivaltavat. Jotkut ovat saattaneet myös kuulla kuinka poika puhuu itsekseen. Onkohan kahden niin eri arvoja kannattavan vanhemman välillä palloileminen vaatinut vihdoinkin veronsa? Tai kenties Andreas on vain yksinäinen. Ehkei bestis Florian enää riitä… Andreas asuu tukikohdassa äitinsä, tätinsä, isoäitinsä ja serkkujensa kanssa.

Michael Corner, m, 37
Kenttäparantaja (tiedustelujoukot: Soluttautujat); linturyhmä
Pelaaja: Satu S
Michael on aikaisemmin saanut paljon negatiivista huomiota osakseen. Vaikka onkin epäilty, että mies paljastaa taikovia jästeille, on hänestä kieltämättä tällä hetkellä enemmän hyötyä kuin haittaa – ainakin näennäisesti. Michael ei asu tukikohdassa, vaan ilmestyy aina muutamaksi päiväksi kerrallaan tehtävien yhteydessä. Michael on myös osallistunut alkulintuasioihin.

Pansy Parkinson, f, 38
Velhojen neuvosto
Pelaaja: Ilse T
Parkinsonin suvun perijätär ja Velhojen neuvoston jäsen Pansy on asunut tukikohdassa puolen vuoden ajan, mutta vierailee tukikohdan ulkopuolella aktiivisesti. Pansy on tyttärensä Cassandran ensisijainen huoltaja, mutta jostain syystä Cassandra on viimeisen vuoden ajan ollut pääasiassa isänsä Blaisen hoivissa. Pansyn aviomies, PlayWizard-perijä Charles Laurens, ja heidän yhteiset lapsensa eivät asu tukikohdassa.

Cassandra “Cas” Parkinson, f, 16
Tiedustelujoukot (Urkkijat); tutkijat; 6.lk Luihuinen
Pelaaja: Sara L
Parkinsonin suvun jonossa toinen perijätär Cassandra on alkanut viime vuoden aikana käyttäytyä ikäisensä tavoin enenevissä määrin. Kapinahenkeä ja ongelmiin joutumista on havaittavissa ennen kovinkin säyseästä tytöstä, ja hänen kiukuttelunsa maailmaa vastaan näkyy erityisesti tytön suhteissa vanhempiin. Cassandran parhaat ystävät ovat Gabriella ja Theia. Tyttö on asunut tukikohdassa nyt 3 kk ja toimii tiedustelujoukoissa.

Blaise Zabini, m, 37
Velhojen neuvosto; tiedustelujoukot (Hiipijät)
Pelaaja: Maiju R
Zabinin suvun Lordi Blaise on asunut tyttärensä Cassandran kanssa tukikohdassa viimeiset 3 kk, vaikka kaksikon välit eivät lämpimimmästä päästä olekaan. Myös ennen muuttoa Blaise kävi säännöllisesti Neuvoston kokouksissa ja tehtävien välissä tukikohdassa. Blaise saattaa kadota välillä viikoiksi tai jopa kuukausiksi julkiselta silmältä ja ilmestyä sen jälkeen paikalle aina hieman huonommassa kunnossa – joko henkisesti tai fyysisesti.

Wilma Rosier, f, 46
Iskujoukot (Rynnäkköryhmä), Velhojen neuvoston sihteeri
Pelaaja: Ilo R
Katoamistemppunsa jälkeen Wilma palasi taikaväen joukkoon muuttuneena sekä fyysisesti että henkisesti. Hän muutti tukikohtaan sen perustamisen aikaan serkkunsa Cleanthan ja tätinsä Llewellan perheiden kanssa. Wilma on koettanut osallistua politiikkaan ja nuorison opettamiseen parhaansa mukaan, mutta tukikohdassa asuvat ovat tottuneet siihen, että hän saattaa karata paikalta mitään sanomatta vaikka kesken lauseen.

Cleantha Rosier, f, 36
Velhojen neuvosto, talouspoliittinen työryhmä
Pelaaja: Eveliina A
Cleantha omistaa menestyneen Rosier Designsin, mutta liiketoiminta on tauolla toistaiseksi. Nainen on jo pitkään ollut poliittinen vaikuttaja ja osallistuukin nyt aktiivisesti Velhojen neuvoston toimiin ja sotataloudesta huolehtimiseen. Rosierin suvun Ladylla ja tämän aviomiehellä Gideon Ollivanderilla on lapset Geoffrey ja Gabriella, joiden kanssa Cleantha asuu tukikohdassa. Nainen on alkanut tuoda julki negatiivisia mielipiteitään jästeistä.

Gabriella “Gabi” Rosier, f, 16
Tiedustelujoukot (Urkkijat); tutkijat; 6.lk Luihuinen
Pelaaja: Venla W
Gabriella ottaa yhä paikkansa Rosierin suvun perijättärenä vakavasti, mutta viime vuosina pieni osa hienostuneisuudesta on karissut kapinoinnin tieltä. Varsinkin lähipiirin on ollut vaikea olla huomaamatta tytön sulkeutuneisuutta ja ailahtelevuutta. Gabriella on mukana tiedustelujoukoissa, minkä lisäksi hän avustaa erityisesti Varjaa tutkimuksissa. Jästiviha elää tytössä yhä vahvana, mutta muuten tämän nykyisistä arvoista ei oikein ota selvää.

Geoffrey Ollivander, m, 15
Tiedustelujoukot (Urkkijat); sauvahuolto; 5.lk Rohkelikko
Pelaaja: Hannes P
Tukikohdassa äitinsä Cleanthan ja siskonsa Gabriellan kanssa asuva Geoffrey on opiskellut sodankin aikana ahkerasti ja kantanut kortensa kekoon mm. sauvahuollon parissa. Poika on myös tiedustelujoukoissa yhdessä parhaiden ystäviensä Rosen ja Bryanin kanssa. Luonnonläheisen Ollivanderin suvun perijän järjestetty kihlaus Larisan kanssa on edelleen voimassa, mutta kuinka kauan? Poika kun haluaisi kai valita kihlattunsa itse.

Dean Rowle, m, 37
Kenttäparantaja, päällikkö (tiedustelujoukot: Hiipijät)
Pelaaja: Inari A
Sotilaana elämäänsä kunnostanut Dean tuntuu viettävän enemmän aikaa tukikohdan rajojen ulkopuolella kuin sisällä. Hyvän aikaa mies tuntui saaneen itsensä kasaan, mutta viime aikoina on osoittanut vainoharhaisia merkkejä, sillä Dean on jupissut Harmaaselän liikkuvan hengissä ja vapaalla jalalla. Yleensä Dean on kuitenkin letkeän ryhdikkäänä sotilasvarustuksessaan tai katsomassa ystävänsä Felixin perään.

Dan (Raven) Rowle, q, 22
Tutkija; tiedustelujoukot (Soluttautujat)
Pelaaja: Aurora H
Alkemian saloihin perehtynyt Dan on pyrkinyt jatkamaan tutkimuksiaan tukikohdassa. Rentoutuminen tuntuu olevan mahdottomuus, mutta välillä Blake tai Tino onnistuvat saamaan Danin pois työpöydän äärestä. Huhut kertovat, että Dan olisi saanut pakkomielteen onnistua aidon Viisasten kiven valmistamisessa – tietenkin puhtaasti alkemistisesta mielenkiinnosta.

Blake Selwyn, m, 19
YouTube-tähti; vastapropaganda ja tiedotus
Pelaaja: Sofia V
On suoranainen ihme, ettei Blaken naama ole vielä etsintäkuulutettujen joukossa, mutta ilmeisesti Blaken lataamat videot taikuudesta ja taikaväestä koetaan jollain tavalla hyödyllisiksi, muuten yli miljoonan seuraajan tili olisi jo suljettu. Pasifistinen sometähti kritisoi avoimesti sekä jästejä että velhoja, vaikka onkin varsin rauhallinen hipsteri. Blake asuu vanhempiensa Deanin ja Lavenderin sekä sisaruksensa Danin kanssa tukikohdassa.

Felix Fenwick, m, 47
Parantaja (tukikohtalääkintä); koulutus
Pelaaja: Henri V
Felix toimi aktiivisesti sairaanhoidon parissa pyörittäen Puolenkuun Parantolaa Liira Jordanin kanssa. Madeline, Felixin veljentytär ja ainut elossa oleva sukulainen kuoli heinäkuussa. Siitä lähtien mies on ollut selvästi pois raiteiltaan, ja lopulta Felixiltä evättiin kenttätehtävät. Miestä yritetään pitää toimeliaana esimerkiksi tutkimustehtävissä, mutta läheiset ystävät kuten Dean ja Lucius ovat selvästi miehestä huolissaan.

Lucius Malfoy, m, 62
Velhojen neuvosto; kenttäparantaja (iskujoukot: Rynnäkköryhmä); tiedotus
Pelaaja: Hannele T
Entinen kuolonsyöjä ja sotarikollinen kunnosti imagoaan viime vuosikymmenten aikana mm. toimillaan ministeriössä. Lisäksi hän tuki poikansa Dracon avioliittoa Potteriin ja avioitui itse nykyisen vaimonsa Llewella Roderickin kanssa. Heillä on tytär Rhiannon. Sodan puhjettua Malfoy on tosin alkanut luisua vanhoihin kaavoihinsa, ja hänen iskujoukkojen tehtävillä näkyvä voimansa on ollut monille julma muistutus miehen menneisyydestä.

Llewella Roderick, f, 61
Agentti
Pelaaja: Aava R
Roderick jätti kaikki vastuu- ja opetustehtävät sodan alettua ja siirtyi tekemään töitä vain agenttina. Häntä nähdään harvemmin tukikohdassa, vaikka hän asuukin siellä virallisesti aviomiehensä Luciuksen, heidän tyttärensä Rhiannonin ja kummipoikansa Dracon ja hänen perheensä kanssa. Kukaan ei oikein tiedä mitä Roderick tekee agenttina, mutta hänen holtiton käytöksensä, jota vain Lucius voi hillitä, on kohotuttanut kulmia tukikohdassa.

Rhiannon “Ria” Roderick, f, 14
Tukikohtalääkintä, Merilin oppityttö; 3.lk Luihuinen
Pelaaja: Eeri S
Vain harva tiesi Riasta ennen kuin tämä saapui Tylypahkaan äitinsä Llewellan mukana. Sittemmin myös Luciuksen lapseksi julistettu tyttö on tullut nyt viimeistään tukikohdassa asuessaan monille tutuksi. Ria on fiksu ikäisekseen ja loistaa parantajaharjoittelijana, mutta toisaalta hänessä on viime vuosina ollut myös hieman kauhukakaran vikaa. Ria-Dante-Ione -ystäväkolmikon kommellukset eivät ole nekään mitään aivan uutta.

Draco Malfoy, m, 37
Velhojen neuvosto, talouspoliittinen työryhmä
Pelaaja: Elli O
Jästien etsintäkuuluttama Lordi Malfoy on asunut perheineen tukikohdassa sen perustamisesta lähtien. Onnistuttuaan pelastamaan yli puolet Malfoyden omistuksista jästien kynsistä ja oltuaan mukana perustamassa sähköistä Aristok-pankkia, Draco on paiskinut töitä sodan eteen mm. Velhojen neuvostossa, huolehtimalla sotataloudesta ja käymällä välillä tehtävillä Häiveryhmän mukana.

Harry Potter, m, 37
Aurori; erikoisryhmä (Häiveryhmä) päällikkö
Pelaaja: Laura P
Kirouksen vuoksi eronneet Harry ja Draco menivät takaisin naimisiin pari vuotta sitten. Harry, myös jästien etsintäkuuluttama, on asunut tukikohdassa alusta asti ja suorittaa tiiminsä kanssa ahkerasti salaisia sotatehtäviä. Viime aikoina mies on innostunut huispaamaan, kenties liiaksikin näin sodan keskellä. Harryn lemmikkiboa Sheena on tullut tukikohdassa monille tutuksi, lisäksi useimmat ovat kuulleet Harryn olevan ⅛ daeva.

Scorpius “Scorp” Malfoy, m, 17
Tutkija; 7.lk Luihuinen, valvojaoppilas
Pelaaja: Usva S
Malfoyn suvun perijä on älykäs lukutoukka, joten luonnollisesti tämä on mielenkiinnolla mukana tutkimustoimissa. Erityisesti mies on keskittynyt taikanegatoinnin tutkimiseen. Jonkinlaisen taian vuoksi Scorp ja Fran eivät ole pystyneet olemaan fyysisesti etäällä toisistaan pariin vuoteen, ja tämä näkyy kaksosten suuresti kiristyneinä väleinä. Asian takia Scorp on joutunut olemaan Franin mukana myös iskutehtävillä.

Frances “Fran” Malfoy, f, 17
Iskujoukot (Sissiryhmä); 7.lk Luihuinen
Pelaaja: Reeta R
Fran on luisunut jästivihamieliseen suuntaan ja osallistunut motivoituneesti ja aggressiivisesti iskujoukkojen toimiin. Lisäksi hän on vähän vähemmän innolla auttanut veljeään tämän tutkimuksissa. Nainen on opiskellut tukikohdassa animaagiksi, ja näätämuodosta on ollut tehtävillä hyötyä. Kaksoset asuvat vanhempiensa Dracon ja Harryn kanssa tukikohdassa.

Hermione “Mione” Weasley, f, 38
Velhojen neuvoston puheenjohtaja
Pelaaja: Susa M
Hermione on Brittien korkein johtaja, jolla on suurin päätösvalta tilanteissa, joissa Neuvosto ei ehdi kokoontua. Etsintäkuulutettu nainen on hyvin kiireinen ja asunut perheineen tukikohdissa hätäkokouksesta lähtien. Hermionen tavoite on lopettaa sota ja tehdä rauha jästien kanssa, ja vaikka kaikki eivät ole samaa mieltä siitä miten se tehdään, niin naisen osaamista ja suurta panosta asian ratkomiseksi ei voi kukaan kieltää.

Ron Weasley, m, 37
Velhojen neuvosto, sotastrategian päällikkö
Pelaaja: Nevi H
Joidenkin mielestä Ron päätyi liian isoihin saappaisiin, kun hänet valittiin sotastrategian päälliköksi, siitä huolimatta että hän on pätevä strategi, sotasankari ja taustalla on aurorikoulutustakin. Mies kehitti strategiapelejä ja oli koti-isä monta vuotta, mutta on nyt asunut tukikohdissa ja puurtanut velvollisuudentuntoisesti taikaväen selviytymisen eteen. Koska Ronilla on yhteys Shuhun, hän on mukana myös alkulintuasioissa.

Rose Weasley, f, 15
Tiedustelujoukot (Urkkijat); yleinen apuhenkilö; 5.lk Rohkelikko
Pelaaja: Mia L
Surkkius ei ole selvästikään estänyt Rosea auttamasta velhoyhteisöä. Hermionen ja Ronin terävä ja sähäkkä mutta ystävällinen tytär on nimittäin mukana tiedustelujoukoissa, auttelee tukikohtalääkinnässä, tarjoaa juttuseuraa ja tekee milloin mitäkin. Ilmeisesti tämä on mukana myös alkulintuasioissa. Tytölle jostain ilmestyneet pienet taikavoimatkin taitavat olla peräisin linnuilta.

Bill Weasley, m, 46
Kirouksenmurtaja; erikoisryhmä (Särmäryhmä) päällikkö
Pelaaja: Eiri V
Särmäryhmä on todellisten moniosaajien joukko, jota Bill on johtanut taitavasti. Hän on myös käynyt Egyptissä etsimässä vanhoista haudoista lisää thebalaisia hiekkaopossumeja, mutta tuloksetta. Bill ei ole kovin ahkerasti tai näkyvästi tehnyt kirouksenmurtajan tehtäviä menetettyään kollegansa ja hyvän ystävänsä Angelinan, mutta on silti opettanut kirouksenmurtamista seuraavalle sukupolvelle.

Fleur Delacour, f, 40
Iskujoukko (Sissiryhmä) päällikkö; linturyhmä
Pelaaja: Heli L
Fleur on veela ja iskujoukkonsa jämäkkä johtaja, joka ei ota suupalttia keneltäkään. Jästien suhteen Fleur kallistuisi enemmän silmä silmästä, hammas hampaasta -menetelmään, mutta iskuryhmänsä koostuessa lähinnä juuri ja juuri täysi-ikäisistä, on hän koittanut hillitä hieman asennettaan tehtävillä. Fleur on asunut nykyisessä tukikohdassa alusta alkaen kahden vanhimman lapsensa ja miehensä kanssa.

Victoire “Vic” Weasley-Delacour, f, 17
Iskujoukot (Sissiryhmä); 7.lk Luihuinen
Pelaaja: Carita I
Perheensä esikoinen ja osaveela Victoire on ylpeästi Luihuinen ja osallistuu sotatoimiin äitinsä johtamassa Sissiryhmässä. Nainen on läheinen perheensä kanssa teini-iän tuomista haasteista ja meneillään olevasta sodasta huolimatta, tai kenties juuri sen vuoksi. Vic ja Teddy ovat seurustelleet onnellisesti jo 1,5 vuotta, mutta ilmeisesti bestiksen Francesin kanssa vietettyä aikaa vaivaa alati Franin kannoilla kulkeva Scorpius.

Bryan Weasley-Delacour, m, 15
Tiedustelujoukko (Urkkijat) tehtävien aikainen päällikkö; 5.lk Rohkelikko
Pelaaja: Halti
Bryan on cool, hyvännäköinen ja viimeisimmän tiedon mukaan vapailla markkinoilla. Billin ja Fleurin poika johtaa nuorista koostuvaa tiedustelujoukkoa tehtävillä ja viettää vapaa-aikaa erityisesti ystäviensä Rosen ja Geoffreyn kanssa. Bryan on osaveela ja tämän lähipiirissä on useita olentoverisiä, joista osalle taikanegatointi olisi kohtalokasta, mikä lienee osasyy siihen, että poika on alkanut kallistua astetta jästikriittisempään suuntaan.

George Weasley, m, 39
Tiedustelujoukko (Soluttautujat) päällikkö
Pelaaja: Ulla K
Jäätyään leskeksi ja yksinhuoltajaisäksi hyvin yllättäen on perheeltään ja ystäviltään tukea saanut George keskittynyt huolehtimaan rakkaista lapsistaan, ja onkin asunut heidän kanssaan muualla, poissa tukikohdasta. George on kuitenkin tehnyt paljon töitä Soluttautujien päälllikkönä ja jästiteknologian erikoisasiantuntijana saadakseen tietoja jästien toimista, sillä ei halua sodassa henkensä uhranneiden kuolemien olleen turhia.

Liira Jordan, f, 43
Velhojen neuvosto; kenttäparannuspäällikkö; linturyhmä
Pelaaja: Mira S
Liira on viime aikoina matkustellut ahkerasti eikä asu tukikohdassa, vaikka siellä säännöllisen usein käykin viipyen joskus kauemmin ja joskus vain hetken. Puolenkuun Parantolan kautta nainen on auttanut sekä taikovia että jästejä, yrittäen osoittaa taikuudesta olevan apua kaikille. Liira toimii kenttäparantajien päällikkönä ja Velhojen neuvostossa, mutta lintutatuoinnin ilmestymisen jälkeen on ollut mukana myös linturyhmässä.

Lee Jordan, m, 39
Tiedustelujoukot (Soluttautujat); koulutus
Pelaaja: Sonya C
Lee asuu esikoisensa Riverin kanssa tukikohdassa ja pitää tästä huolta parhaansa mukaan, vaikkei se aina helppoa ole ollut. Lee on suorittanut lukuisia tiedustelutehtäviä yksi toisensa perään, ja aina palattuaan lähtee heti seuraavalle. Tukikohdassa mies on käyttänyt aikaa auttaen kaikenlaisissa koulutusasioissa, oli kyse sitten taistelukoulutuksesta, kieltenopinnoista tai jästiesineiden ja -teknologian käytöstä.

River Jordan, f, 19
Vastapropaganda ja tiedotus; tutkijat
Pelaaja: Tiitus P
Meneillään oleva sota on vienyt veronsa ja River on vakavoitunut ja muuttunut hiljaisemmaksi. Riverin välit Liira-äidin kanssa ovat olleet vaikeat siitä asti, kun tämä omistautui ympäri Eurooppaa liikkuvalle klinikalle sen sijaan, että asettuisi tukikohtaan perheensä kanssa. River on asunut tukikohdissa isänsä kanssa lähes hätäkokouksesta asti ja osallistunut sekä tutkimuksiin että auttanut Blakea vastapropagandassa.

Ophélie Longbottom, f, 36
Tiedotus; linturyhmä
Pelaaja: Aino K
Jopa jästisyntyinen Ophélie on nykyään varautunut jästien keskuudessa, eikä ihme: Huhujen mukaan ranskatar olisi ollut jonkin aikaa vankina jästien taikuudenpoistolaitoksessa, mutta harva on kehdannut repiä haavoja auki ja kysyä varmistusta. Ophélie on ennustustaitojensa kanssa ollut paljon hyödyksi linturyhmälle, ja naisen rauhallisen seesteinen luonne sekä jästituntemus auttavat propagandan ja tiedotuksen kanssa.

Aaron Valkeapää, m, 46
Velhojen neuvosto; linturyhmän päällikkö; koulutusvastaava
Pelaaja: Leo P
Aaron on tehnyt valtavasti töitä sen eteen, että alkulinnuista viimeinen, Allicanto, löydettäisiin ja saataisiin hereille, mutta tämä on vain yksi syy miehen ahkeraan matkusteluun. Aaron on myös käynyt auttamassa ja opettamassa sotaorpoja ympäri Eurooppaa ja pyrkinyt lisäksi järjestämään koulutusta kaikenikäisille tukikohdassa, jossa virallisesti asuu. Lisäksi mies toimii Velhojen neuvostossa, joten tekemisestä ei ole puutetta.

Meril Finn-Valkeapää, f, 37
Velhojen neuvosto; tukikohtalääkintäpäällikkö; parantaja
Pelaaja: Fey J
Meril toimii tukikohdan lääkintäpäällikkönä. Taitava ja asiansa osaava nainen on sodan kauhuissa osoittanut suurta mielenlujuutta ja ammattitaitoa. Merilin tiedetään käyttävän parantamisessa erikoisiakin metodeja, mutta kukaan ei voi valittaa kiistattoman hyvistä tuloksista. Lisäksi Meril on mukana päätöksenteossa Velhojen neuvoston jäsenenä. Hän asuu tukikohdassa miehensä ja esikoisensa kanssa, loput lapset ovat hoidossa muualla.

Ione Finn, f, 14
Linturyhmä; 3.lk Puuskupuh
Pelaaja: Osmi N
Ionessa on edelleen pilkahdus sitä tuttua lapsekasta suloisuutta, mutta yleisesti ottaen tukikohdassa vanhempineen asuva tyttö on kasvanut ja vakavoitunut valtavasti. Nykyään rauhallisempi ja jollain tapaa jopa hengellisempi Ione viettää suuren osan ajastaan lintujen seurassa, ja on selvää, että tällä on jokin keskeinen rooli myös alkulintuihin liittyen. Kun Ione ei ole lintujen kanssa, tämä on useimmiten ystäviensä Rian ja Danten seurassa.

Beni Sawyer, m, 37
Tukikohdan turvallisuuspäällikkö; erikoisryhmä (Särmäryhmä)
Pelaaja: Elmu L
Beni on perheineen asunut tukikohdassa sen perustamisesta asti, ja onkin vastuussa tukikohdan yleisestä turvallisuudesta. Beni on yhtä vakaa ja luotettava kuin aina ennenkin, mutta onko tuo kenties uupumusta mikä miehen saa näyttämään niin väsyneeltä? Vai onko Beni kenties tulossa kipeäksi? Joka tapauksessa tämä ikuinen työmyyrä on kyllä selkeästi levon tarpeessa, varsinkin jos perheeltä kysytään.

Katie Sawyer, f, 38
Tiedustelujoukko (Urkkijat) päällikkö; agentti; Velhojen neuvosto
Pelaaja: Joanna M
Katie on rauhallinen ja vahva nainen, joka osaa hyödyntää erikoistaitojaan taikaväen puolesta. Velhojen neuvoston jäsenyyden lisäksi Katie ohjeistaa teineistä koostuvaa tiedustelujoukkoa ja toimii itsenäisenä tiedusteluagenttina, minkä vuoksi on paljon tehtävillä. Joidenkin mielestä nainen on ottanut liikaa lautaselleen, ja he ovat luultavasti oikeassa, ainakin jos naisen kireät hartiat ja selkeä stressi sanoo mitään.

Thane Sawyer, m, 19
Tukikohdan turvallisuus; erikoisryhmä (Särmäryhmä); 9.lk Rohkelikko
Pelaaja: Teemu S
Vanhempiensa kanssa tukikohdassa asuva Thane on pitkään halunnut osoittaa olevansa osaava aikuinen ja onkin mukana huolehtimassa tukikohdan turvallisuudesta sekä muissa tärkeissä tehtävissä. Viime vuonna mies ilmoitti, että haluaa kouluttautua kirouksenmurtajaksi, ja onkin saanut opetusta mentoriltaan Billiltä. Thane ja River erosivat piakkoin hätäkokouksen jälkeen, mutta ovat kuitenkin pysyneet hyvinä ystävinä.

Teddy Lupin, m, 19
Tukikohdan turvallisuus; erikoisryhmä (Häiveryhmä); 9.lk Rohkelikko, valvojaoppilas
Pelaaja: Miro A
Auroriksi palavasti haluava nuori metamorfimaagi pyrkii jatkuvasti oppimaan jotain uutta ja hyödyllistä, ja tekee muun muassa tukikohdan turvallisuuden eteen parhaansa. Häiveryhmän jäsenenä hänen erikoiskykynsä ovat päässeet todelliseen hyötykäyttöön kummisetänsä Harryn alaisuudessa. Teddy on ollut tukikohdassa pian 9 kk, ja on viettänyt paljon tuosta ajasta parhaiden ystäviensä tai tyttöystävänsä Victoiren kanssa.

Althea “Ali” Sansoucy Ferreira, f, 36
Talouspoliittinen työryhmä
Pelaaja: Tricen T
Althea on ollut tiiviisti mukana huolehtimassa sotataloudesta rahoittaen sotaa myös itse. Sansoucyt omistavat paljon kiinteistöjä, joista osa on kärsinyt sodassa, mutta rakennuksia on silti pystytty tarjoamaan hätäasuinsijoiksi. Niissä lavastettiin omistajanvaihdos, sillä Ali on jästien etsintäkuuluttama. Nainen on Franin ja Scorpin biologinen äiti ja sekaantunut jotenkin suuremmin daeva-asioihin.

Séverin “Sev” Adrien, m, 36
Velhojen neuvosto, tavaranhankintapäällikkö
Pelaaja: Emil A
Adrienin suvun pää Séverin oli aiemmin merenelävien tutkija, mutta on nyt laittanut suhdeverkostonsa ja merireittien tuntemuksensa käyttöön olemalla vastuussa tukikohdan tavaranhankinnasta sekä mm. asesalakuljetuksista. Sota on tuonut charmikkaasta miehestä esiin vähän rosoisemman puolen. Séverin ja Althea menivät vihdoin naimisiin pari vuotta sitten. Pariskunta asuu tukikohdassa, mutta on usein hoitamassa asioita muualla.

Kyle Adrien, m, 38
Tiedustelujoukot (Hiipijät)
Pelaaja: Nelli H
Kuolemansa vuonna 2003 lavastanut ja pari vuotta sitten eläväksi paljastunut Kyle on edelleenkin hiukan mysteeriin kääritty hahmo. Hänen adoptioisänsä Joseph Adrien on tunnettu järjestäytyneen rikollisuuden avainpelaaja ja ollut kateissa vaivuttuaan koomaan laittomassa kaksintaistelussa 14 vuotta sitten. Kyle on ollut erittäin hyödyllinen lisä tiedustelujoukkoihin. Mies ei asu tukikohdassa, mutta vierailee siellä säännöllisesti.

Dante d’Aramitz, m, 14
Iskujoukot (Rynnäkköryhmä); 3.lk Puuskupuh
Pelaaja: Essi I
Ihmisräjähteeksi välillä kutsuttu teinipoika on onnistunut aiheuttamaan aikuisissa tunteita huolesta toivoon ja kaikkea siltä väliltä. Dante on erittäin voimakas loitsija, ja varsinkin tunneryöpyssä pojasta voi lähteä uskomattomat määrät tuhoisaa voimaa. Siviilissä Dante on kuitenkin iloinen ja värikäs nuori mies. Dante on asunut tukikohdassa nyt 9 kk ja ollut korvaamaton apu Rynnäkköryhmän tehtävillä.

Florian Allison, m, 13
Tiedustelujoukot (Urkkijat); 3.lk Luihuinen
Pelaaja: Niku R
Allisonin kaksosparin karismaattisempi ja coolimpi osapuoli Florian on aina tukikohdassa vieraillessaan miellyttävää seuraa, vaikka koulukavereiden keskuudessa pojasta liikkuu ikävämpiäkin huhuja. Kaksoisveljensä Lucienin ollessa muualla Florian on hajamielisempi, mutta avoimempi. Kummatkin pojat toimivat tiedustelujoukoissa. Florianin äiti on Vera Allison, mutta koko pieni perhe on ollut vaitelias ja välttelevä kaksosten isästä.

Bernhard “Berni” Valdemarsson Minetti, m, 50
Tiedustelujoukot (Soluttautujat)
Pelaaja: Annastina N
Berni kuuluu Georgen vetämään tiedusteluryhmään. Hän avustaa myös tutkimuksissa aina toisinaan ja on asunut tukikohdassa vuoden, miinus tiedustelutehtävät. Tämä jästien kanssa elänyt ja matkustanut pasifisti on jästitietoutensa vuoksi mitä taitavin myös soluttautumaan heidän joukkoonsa. Vaaralliset tiedustelutehtävät ovat kuitenkin nyt saaneet yhden Bernin käyttämistä valehenkilöllisyyksistä jästien etsityimpien velhorikollisten listalle.

Francesco “Esco” Minetti, m, 62
Tukikohtalääkintä; parantaja
Pelaaja: Jenna N
Entinen dragonologi Francesco on sota-aikana löytänyt itsestään uuden puolen parantajana, ja toimiikin tukikohdassa lääkinnässä. Francesco keskittyy lähinnä parannusliemiin ja -uutteisiin varsinaisten loitsujen sijaan. Ihmettelijöillle tämä jo harmaantunut italialainen myöntää hieman vastahakoisesti mutisten parannustaitojen löytyneen entisen katolilaisen pappistaustansa avittamana. Luoja suokoon, että velhot voittavat tämän sodan.

Tino Minetti, m, 21
Tutkija, työryhmäpäällikkö
Pelaaja: Katja H
Tutkimusryhmässä sota-aikana Varjan ja Ethanin rinnalle yhdeksi työryhmäpäälliköistä ylennyt Tino on kunnianhimoinen ja älykäs nuorukainen. Mieheltä ei puutu paloa toimia velhoyhteiskunnan hyväksi – myös uusia aseita tutkimusryhmänsä kanssa kehittämällä. Italialaissyntyinen Tino on Francescon ja Bernin ottopoika ja on asunut tukikohdassa vuoden.

Marlène Brooks, f, 48
Velhojen neuvoston varapuheenjohtaja; agenttien koordinaattori
Pelaaja: Tanja R
Marlène Brooks on poliittinen voimanpesä, joka on työskennellyt kansainvälisessä politiikassa vuosikymmeniä. Hän toimii Velhojen neuvoston varapuheenjohtajana sekä yksittäin toimivien agenttien yhteyshenkilönä ja kenttätukena. Marlène on asettunut sujuvasti militantimpaan asemaansa, vaikka se on kuljettanut häntä ympäri Eurooppaa pois tukikohdassa asuvien aviomiehensä Ethanin ja heidän kahden lapsensa luota.

Ethan Brooks, m, 42
Tutkija, työryhmäpäällikkö; tiedustelujoukot (Soluttautujat)
Pelaaja: Ville M
Taikaesineiden tutkimukseen erikoistunut Ethan on ollut johtavassa asemassa taikanegatointiaseiden ja -viruksen tutkimuksessa. Ethan on asunut tukikohdassa vaimonsa Marlènen ja heidän kahden lapsensa kanssa sen perustamisesta lähtien ja on pysyvä ja luotettu osa tukikohdan toimintaa, vaikkakin hän on ollut myös osa tukikohdan ulkopuolisia missioita.

Varja Sokolova, f, 39
Tutkija, työryhmäpäällikkö; tiedustelujoukot (Hiipijät)
Pelaaja: Miira O
Pimeän taikuuden tutkija Varja on nyt keskittynyt sodan kannalta kriittisimpiin tutkimusaiheisiin, kuten taikanegatointiin. Varja on myös ollut mukana useilla tiedustelutehtävillä, joilla on mm. murtauduttu jästien tutkimuslaitoksiin. Lisäksi Varja antaa usein asiantuntijalausuntoja Velhojen neuvostolle ja toimii etenkin Hermionen neuvonantajana. Nainen on asunut vuoden tukikohdassa.

Antonio Lorenzo, m, 41
Liikemies
Pelaaja: Annina L
Ikäisekseen nuorekas Antonio on Lorenzojen mysteerisen, huhutusti vampyyreja täynnä olevan suvun lähettiläs Espanjasta ja samalla suvun päämies. Antonio on sodan jaloissa ollut poliittisesti aktiivinen mm. puhuessaan sukunsa jästien ja yleisesti taikaolentojen puolesta. Antonio suorittaa satunnaisia itsenäisiä tehtäviä oman halunsa mukaisesti eikä asu tukikohdassa, vaikka siellä useasti vieraileekin.

Amado Lorenzo, m, ?
Vierailija
Pelaaja: Dani I
Amado on komea muukalainen, joka ei ole aiemmin käynyt tukikohdassa ja saapuu nyt Antonio Lorenzon mukana ensimmäistä kertaa. Jostain syystä miehestä syntyy ensinäkemältä omituinen pieni tunne, että tämä on huonojen uutisten sanansaattaja, ja siksi miehen vierailu ei voi enteillä mitään hyvää…

Hahmokirjoittajat

Ole ensisijaisesti oman hahmosi kirjoittajaan yhteydessä hahmoon liittyvissä asioissa. Isommissa jutuissa ja yleisissä pelin asioissa voi ottaa yhteyttä pää-pj-Elliin.

Elli O: Draco, Harry, Scorpius, Frances, Séverin, Althea, Hermione, Ron, Varja

Sonya C: Beni, Katie, River, Ophélie, Michael C, Andreas, Fleur, Victoire

Eveliina A: Kyle, Florian, Dante, Antonio, Pansy, Blaise, Cassandra

Elmu L: Bill, Lee, George, Aaron, Liira, Thane, Teddy

Nelli H: Geoffrey, Gabriella, Rose, Bryan, Ione, Ria

Aava R: Llewella, Lucius, Wilma, Ethan, Marlène

Inari A: Dean, Blake, Raven, Felix, Amado

Henri V: Meril, Melia, Theia, Larisa

Eiri V: Berni, Esco, Tino

Tiitus P: Cleantha, Daphne, Astoria

FL7: Briiffit

Alkubriiffi

Torstaina klo 19.15 alkaen

 • Pelinjohdon lyhyt esittely
 • Säännöt löytyvät websivuilta. Metatilan ohjeistukset, inklusiivisen pelaamisen ohjeet, peliohjeista infoa ja pöllöpostin ja viestittelyn ohjeet löytyvät kaikki yleistieto-dokumentista. Jos et muista mitä siellä lukee, käy vielä kertaamassa.

PJ-KOPPI

 • Pieni lasikoppi käytävän alussa
 • Sekä off- että in-game infoja löytyy pj-kopin viereisiltä seiniltä, jos haluaa tarkistaa jotain.
 • Tarjotin, jolle pöllöposti saapuu, löytyy pj-kopista. Pidä sitä ohikulkiessa silmällä ja vinkkaa kaverille jos tälle on tullut postia. Tarkemmat ohjeet pöllöpostiin ja muuhun viestintään löytyvät yleistietodokumentista sekä off-infoseinältä. Kuka vaan saa levittää pöllöpostisatsin tarjottimelle, kun on satsiin merkattu ajankohta. Satsit on kääritty papereihin, joiden päällä lukee kellonaika, jolloin satsi saapuu. Pelinjohto ei vastaa lähetettyihin viesteihin pelin aikana (ellei toisin sanottu). Jos asia on tärkeä, kysy sanallinen vastaus pj:ltä.
 • Pj-kopissa on numeroituja juonikuoria ja -laatikoita, joista saa hakea sen, joka peliohjeessa ohjeistetaan.
 • Pj-kopissa on pullonkorkkeja. Ne voivat olla in-game kaljuunoita tai euroja. 1 kaljuuna on 8 euroa. Palauta korkit pelin jälkeen! Tarjolla myös shekkejä. Vaikka niissä on Irvetan logo, voivat olla minkä vaan pankin shekkejä in-game. Ota shekki vain, kun sitä oikeasti tarvitset.
 • Pj-kopissa on myös kyniä, paperia ja teippiä, jos tarve iskee niin sieltä saa lainata. Palauta!
 • Keittiön jääkaappeja pelaajat eivät saa käyttää, mutta pj-kopin jääkaappia saa käyttää.
 • Pj-kopin pöydältä löytyy “ovi lukittu” -lappuja. Niitä voi käyttää, jos off-game syistä ei halua, että joku kohtaus keskeytetään. Esimerkiksi hahmot menevät tekemään jotain juonellisesti oleellista rituaalia, jonka pelaajat haluavat tehdä rauhassa loppuun. Älkää lukitko ovia ilman hyvää syytä, koska se saattaa blokata muiden peliä. Jos lukitset oven, niin älä tee sitä pitkäksi aikaa, sillä jonkun saattaa tarvita päästä juuri siihen huoneeseen esim. koska juoniproppi on siellä. Esim. pelkkä juttelu ei ole hyvä syy lukita ovea, jos haluat jutella ilman keskeytyksiä niin menkää esim. ulos. Jos haluaa laatuaikaa kumppanin kanssa niin luutakomero tai torni on siihen hyvä, ja huom. hyvän tavan mukaista on koputtaa luutakomeron oveen aina ennen kuin sinne menee.
 • Ensiapulaukku ja sairaalan osoite löytyvät pj-kopista (sekä akvaariosta?). Ilmoittakaa onnettomuuksista Ellille. Ensiaputaitoiset viitatkaa. Muistakaa turvasana, liikennevalot ja hold. Kunnioittakaa muita ja muiden peliä, myös off-gamen puolella.

PELIPAIKKA

 • Ilmoitustaulu on salin ovissa. Pitäkää salin ovet pääsääntöisesti auki.
 • Yleistiedoissa mainittu lankapuhelin löytyy eteisen pöydältä, ohjeet siihen yleistiedoissa / pj-kopin seinällä.
 • Jos et pääse IN-Feels peliohjesovellukseen omalla kännykällä, niin voit käyttää salista, pj-kopista (ja mahdollisesti alaeteisestä) löytyviä tietokoneita, niihin on asennettu offline-tilassa toimiva IN-Feels. Salin (ja alakerran) INF-koneet ovat olemassa in-game, jos hahmo istuu INF-koneella niin tämä joko lukee sähköpostia tai surffaa netissä, vaikka pelaaja oikeasti lukisi peliohjeita. Kyseisissä koneissa ei oikeasti toimi netti. Älä koske pj-kopin ja alakerran käytävän miniläppäreihin, niihin joissa lukee älä koske, ne ovat off-game. Kun olet käyttänyt koneiden IN-Feelsiä, palaa “back” napilla takaisin etusivulle omalta peliohjesivultasi.
 • Jos hukkaat INF-koodisi, pyydä sitä keneltä vaan pelinjohdon jäseneltä, tai jos tällä ei toimi netti/drive niin pyydä koodia Elliltä, jolla on koodit tallessa paperilla.
 • Alakerran liemivarastoa saa käydä kuka vaan kaivelemassa. Jos käytät sieltä jotain, niin jätä pulloon aina jonkin verran ainetta ja palauta se, koska joku saattaa tarvita aineksia juonissa. Jos parantajien liemet loppuu, niin varastosta löytyy niitä lisää. Kaikkia nestemäisiä saa juoda, pullot on desinfioitu ja täytetty torstai-aamuna. Sisältö on vettä ja joskus lisäksi elintarvikeväriä. Kiinteitä aineita ei kannata syödä, suurin osa niistä on vanhentuneita ruoka-aineita, joiden hygieniasta ei mitään takeita. Pullon kyljessä lukee saako syödä.
 • Hahmot voivat poistua tukikohdasta, mutta taikamatkustus ei onnistu yli 200 km päähän. Ulkopuoliset kohtaukset pelataan pääasiassa metatilassa, joka koostuu saunatuvasta ja sen ympäristöstä. Tukikohdassa ja lähipihapiirissä ei voi ilmiintyä. Tarkemmat ohjeet metatilan käyttöön yleistiedot-dokumentissa. Eteisen ovessa olevaan listaan pitää aina merkata jos menee metatilaan, pj-juonilla sinne etuiluoikeus.
 • Off-tavarat laitetaan sänkyjen alle / merkattuun off-kaappiin / merkataan off-lapulla. Kaikki muu in-game tiloissa oleva on in-game.
 • Alakerrasta löytyy off-taukotila ja samassa tilassa on myös tukihenkilön vastaanotto, jos haluaa käydä hengähtämässä tai juttelemassa.
 • Muualla ei saa tupakoida kuin tupakkapaikalla, tästä ollaan tiukkoja! Tupakointi on in-game, silloin ei kuitenkaan tärkeämpien juonien edistystä. Älä jää hengaamaan tupakalle pitkäksi aikaa.

MALLINNUS

 • Vampyyrin purema: ellei toisin sovittu kys. pelaajien kesken, niin vampyyrin purema on käsi väliin ja purraan omaa kämmenselkää.
 • Animaageja ja ihmissusia mallinnetaan erilaisilla asusteilla (esitellään alkubriiffissä).
 • Jos metamorfimaagi muuttaa hiustensa väriä tms, niin pelaaja vaihtaa peruukkia. Jos metamorfimaagi näyttää joltain muulta kuin itseltään, tätä mallinnetaan alkubriiffissä esiteltävällä naamarilla, lisäksi pelaaja lausuu peliohjeen, keneltä näyttää.
 • Veelojen lumovoima on pikkurilli pystyssä pään päällä, lintumuoto on kädellä muodostettu nokka ja tulivoimat on “tulipallo” -huuto.
 • Näkymättömyysviitta. Alle mahtuu kaksi aikuista tai kolme lasta, jos kulkee ihan kiinni toisissaan. Jos viitan alla on Harry, se on aina oletuksena hiljentänyt askeleensa.
 • Silmä-lippis: lippispäinen hahmo on henkimaailmantasolla, ja et voi nähdä, kuulla tai haistaa häntä, ellei toisin ohjeistettu. Jos hahmosi sielu on irronnut ruumiista, niin hahmosi sielu voi nähdä ja kommunikoida lippispäisen hahmon kanssa. Huom. sielu voi irrota ruumiista AINOASTAAN jos sinulle pelinjohdon puolesta ohjeistetaan, että näin tapahtuu.
 • Off-lippis: henkilökunta/NPC:t saattaa käyttää näitä, jätä lippispäinen huomiotta. Jos tarvitset lippistä, niitä on alakerran keittiö/NPC-huoneessa.
 • Pehmokäärme = elävä kuningasboa, joka ei voi kuolla.
 • Lonkerokasvi proppaa elävää paholaiskeiso-kasvia. Kasvi saattaa liikuskella itsekseen.
 • Tyhjissä jästilääkepakkauksia on in-gamessa lääkkeitä sisällä, ellei toisin ohjeistettu.

NPC:t

 • Pelissä tulee mahdollisesti olemaan yksi hyvin ikäviä puhuva NPC. Jos jotkut sen jutuista tuntuu pelaajana teistä ikävältä, tällöin poistukaa tilasta jos se on luontevaa TAI pyytäkää offissa NPC:tä siirtymään muualle TAI käyttäkää turvasanaa TAI liikennevaloja, mikä vaihtoehdoista toimiikaan tilanteessa parhaiten.
 • Voitte vaihtaa halutessanne numeroita kontaktien kanssa siltä varalta että ette meinaa löytää näitä kun tarve.
 • NPC:tä saa yrittää tappaa, osa niistä voi kuolla ja osa ei, ne ei myöskään välttämättä kuole jos yritätte liian aikaisin.

YLEISIÄ

 • Kaikki pelinjohdosta pelaa ihan tavallisia pelaajahahmoja, eli kohdelkaa meidän hahmoja kuin mitä tahansa muita pelaajahahmoja, se olis meillekin tärkeetä. Pelinjohdon hahmojen sanomiset ei ole mitään pelijohdon ohjeita siitä miten pitää pelata eli niitä vastaan saa ehdottomasti mennä. Me saatetaan joskus vähän steerata eli ohjata peliä tiettyyn suuntaan meidän hahmoille sopivilla tavoilla, esimerkiksi auttamalla muita hahmoja tajuamaan asioita joita ne ei näytä muuten tajuavan. Pelaajien tehtävänä ei ole kuitenkaan missään nimessä yrittää tunnistaa mikä on steerausta ja mikä ei koska se arvaus saattaa mennä pieleen, eli kaikkea tulee kohdella kuin ne olisi vain hahmon sanomisia joita vastaan saa mennä. Pelinjohto kyllä sitten tarpeen vaatiessa sanoo asioista aina offissa.
 • Haavojen parannusta osaavia parantajia on paljon eli haavoittukaa rohkeasti tehtävillä, niin jokainen parantaja pääsis parantamaan jotain / kenttäparantajat pääsee hommiin siellä kentällä.
 • Varahahmoja ei ole, eikä ilman pelinjohdon lupaa saa kuolla.
 • Hahmoon liittyvät kysymykset ensisijaisesti omalle hahmokirjoittajalle, ja jos tämä ei osaa vastata niin kysy Elliltä. Jos et löydä Elliä, niin kiireellisissä ja tärkeissä saa soittaa, vähemmän kiireellisissä etsi käsiisi tai tekstaa (ei Face-viestejä). Ellin numero löytyy pj-kopin seinältä ja infomaileista.
 • Tekoverta saa käyttää korkeintaan vähän, ja jynssäät irti, jos se tahrii.
 • Kynttilöiden tai minkään muunkaan polttaminen on kielletty.
 • Meitä on niin paljon, että oletettavasti vessapaperi loppuu jossain vaiheessa ja vessojen roskikset täyttyy. Ne saa kuka vaan ihana ja kiva ihminen käydä vaihtamassa ja täyttämässä kun huomaa ja ehtii, papereita löytyy siivouskomeron vastapäisestä komerosta eli luutakomerosta.
 • Syödä saa myös akvaariossa ja eteisaulassa ja velhojen neuvoston kokouspöydässä ja tutkijoiden pöydissä
 • Muutama sana valokuvauksesta: kuvaaja saapuu myöhemmin torstai-iltana, käykää kertomassa sille, jos ette halua kuvianne julkaistavan. Kuvat tulee ensin vain pelaajien nähtäville, jolloin saa pyytää sellaisten kuvien poistoa, joissa itse näkyy ja joita ei halua julkaistavan. Tämän jälkeen kuvat julkaistaan julkiseksi.
 • Tukihenkilön puheenvuoro
 • Kokin puheenvuoro
 • Annalle ja Bellalle puheenvuoro vauvan kanssa pelaamisesta
 • Terveydentilat, joista haluat kertoa muille. Ilmaise asia hyvin ytimekkäästi!
 • Kaikkia pelaajia, jotka ovat uusia kampanjassa, pyydetään viittaamaan. Kiinnittäkää ekstrahuomioita heidän mukaan ottamiseensa, jotta pääsevät mukaan porukkaan.
 • Nimikierros (hahmon nimi, ikä, rooli sodassa ytimekkäästi)
 • Heti hälytysharjoituksen jälkeen on Ellin vetämät ryhmäbriiffit, ensin kadonneet nuoret, sitten kaikki nuoret, sitten Velhojen neuvosto ja lopuksi tutkimusryhmä. Olkaa valmiina lähistöllä niin teitä ei tarvitse etsiä tai odotella. Jos haluatte muita ryhmäbriiffejä, esim. sotaryhmiä tai perhebriiffejä, niin kasatkaa itse tai pyytäkää kirjoittajaanne vetämään.
 • Kysyttävää?
 • Hälytysharjoitukset (maa- ja ilmahyökkäys kummatkin)

Ryhmäbriiffit

Torstaina klo 20-22 välillä

Kadonneet nuoret

Salin vasen puoli
Kaikki kadoksissa olevat alle 21-vuotiaat hahmot
Sisältö salainen muilta.

Kaikki nuoret

Salin oikea puoli
Kaikki alle 21-vuotiaat hahmot

 • Muutama sana loitsutaidoista
 • Kertokaa hahmoistanne jotain, josta nämä tunnetaan muiden nuorten keskuudessa

Velhojen neuvosto

Salin vasen puoli
Hermione, Marlène, Ron, Cleantha, Draco, Pansy, Daphne, Blaise, Meril, Lucius, Aaron, Séverin, Katie, Liira, Wilma + KAIKKI NEUVOSTON TOIMINNASTA KIINNOSTUNEET

 • Päätökset, joita neuvosto voi tehdä
 • Kokouskäytännöt
 • Kokouspöytäkirjat
 • Istumapaikat
 • Kokousajat
 • Neuvostosta erottaminen & jäsenten lisääminen
 • Hahmot ovat kokoustaneet paljon, joten tietävät toistensa poliittisen tyylin
  • Kuinka paljon hahmo on ollut paikalla kokouksissa? Onko ollut jotain korvaajaa?
  • Minkä tyyppisiä puheenvuoroja ja ääniä kukin hahmo on antanut, millaisia linjoja yleensä kannattanut?
  • Mitä haluat muiden neuvostolaisten tietävän tai huomioivan hahmostasi?
 • Kysymyksiä?

Tutkimusryhmä

Salin vasen puoli
Ethan, Varja, Tino, Dan, Gabi, Scorp, Fran, Cas, Melia, River, Berni + KAIKKI TUTKIMUSRYHMÄN TOIMINNASTA KIINNOSTUNEET

 • Mallinnus
 • Peliohjeet
 • Tutkimusten rytmitys
 • Tutkimukset & valmiina olevien proppien läpikäynti (mikä on mikäkin tavara)
 • Taikanega-alueella käyminen
 • Tärkeimmät käsitteet
 • Kysymyksiä?

Loppubriiffi

Alkaa lauantaina klo 20.15 tai 20.20

 • Palauta tavarat salin pöydälle! (Tarkista taskut ja laukku: palauta pullonkorkit, pullot yms)
 • Kiitokset
 • Minipelien pelaaminen & järjestäminen (enempi infomeilissä)
 • FL8 aihe: viimeinen peli
 • FL8: ajankohta
 • Negatiivinen palaute vasta keskiviikosta lähtien
 • Onko kysymyksiä isoista juonista? Pienemmistä juonista voi kysyä kirjoittajalta
 • Herätys sunnuntaina viimeistään klo 9.30
 • Siivousohjeet ovat infoseinällä: seinällä on lista, jossa lukee kaikki tehtävät, ja josta voit varata itsellesi tehtävän siinä vaiheessa kun olet menossa tekemään sitä. Jokaisen pitäisi tehdä useampi kohta, koska niitä kohtia on 99 kpl ja meitä ei ole niin paljon. Siivous tehdään pääasiassa huomenna aamupäivällä, eli jos olet lähdössä vasta sen jälkeen, niin tänä ei iltana ei ole pakko tehdä vielä mitään – saa kyllä jos on energiaa. Mustalla tähdellä merkattuja voi tehdä jo tänään, olisi kiva jos tekisit siitä jotain jo tänään jos olet lähdössä tänään tai aikaisin huomenna.
 • Saunainfo
 • Hahmosta irtautumisen takia yrittäkää puhua kaikista hahmoista 3. persoonassa.
 • Kierros, jossa jokainen sanoo yhden ytimekkään lauseen pelistään (ei virkettä)
 • Seuraavaksi pienryhmissä purkua, sovellamme Simo Järvelän kehittämää pienryhmäjälkipuintia. Siihen ei ole pakko osallistua!
  • Pelinjohto jakanut valmiiksi ryhmiin, joissa mukana vähintään joitain kontakteja.
  • Sopikaa ryhmän kesken, kuka toimii vetäjänä
  • Vetäjä huolehtii että kukaan ei dominoi liikaa, kaikki saa sanoa ja homma etenee rivakasti mutta rauhallisesti
  • Kaikki on valideja näkemyksiä, mutta ei lähdetä keskustelemaan asioista. Muut kuuntelevat kun joku puhuu, ei härvätä tai räplätä kännykkää.
  • Jos haluaa kompata toisen sanomaa niin näyttää peukulla muttei keskeytä
  • Kaikki jutut opt-in, opt-out, ei ole pakko osallistua eikä tarvitse selittää miksei halua. Voi siirtää vain vuoron esim. eteenpäin, tai myös poistua mikäli kokee paremmaksi, ja aina voi tulla takaisin myös
 • Ryhmäbriiffin jälkeen jatkakaa keskustelua erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa olette pelanneet – etenkin jos pelasitte vahvoja tai negatiivisia kohtauksia.
 • Kyselkää toisiltanne miten meni, kertokaa toisillenne mistä piditte heidän pelaamisessaan.
 • Jos haluatte tietää, mitä muualla pelissä tapahtui, kyselkää ihmeessä muilta.
 • Tukihenkilön puheenvuoro

PIENRYHMÄPURUN KYSYMYKSET
1. Mitkä fiilikset pelaajalla?
2. Kuka olet oikeassa elämässä ja miten eroat hahmostasi?
3. Mitä hahmosta jättäisit taakse & mitä hahmosta haluaisi mukaasi?
4. Jaa yksi oman pelin kohokohta (ei tarvitse olla juuri se paras kohta)
5. Kehukierros: kunkin pelaajan vuorolla muut kertovat, mistä pitivät tämän pelaamisessa / nostavat kohokohtia / antavat tunnustusta. Pelaaja itse on hiljaa. Jokaisesta sanotaan yhteensä kolme tai neljä (3-4) kehua ja kehut voi sanoa ihan kuka vaan ryhmästä, yksi saa sanoa useamman kehun. (HUOM!! Kehukierrosta EI tehdä niin, että kukin järjestyksessä sanoo kehuja.)

PIENRYHMÄT
(Hahmojen mukaan lajiteltu)

1. River, Lee, Beni, Bill, Felix (5, pj-ryhmä) –> salin vasen puoli
2. Draco, Dean, Kyle, Cleantha, Llewella (5, pj-ryhmä) –> akvaario
3. Melia, Daphne, Astoria, Michael C, Lucius, Wilma, Marlène (7) –> huone 1
4. Harry, Hermione, Ron, Katie, George (5) –> huone 2
5. Pansy, Blaise, Althea, Séverin, Fleur, Ophélie (6) –> huone 3
6. Berni, Francesco, Tino, Dan, Varja (5) –> huone 4
7. Liira, Aaron, Meril, Antonio, Amado (5) –> huone 5
8. Dante, Florian, Ione, Andreas, Ria (5) –> huone 6
9. Bryan, Geoffrey, Rose, Thane, Teddy, Blake (6) –> huone 7
10. Theia, Larisa, Victoire, Gabriella, Scorpius, Frances, Cassandra (7) –> huone 8

NPC-pelaajat: valitkaa itse, mihin ryhmiin menette.

Jos jossain ryhmässä näyttäisi olevan alle 4 osallistujaa, niin voitte halutessanne yhdistyä toisen ryhmän kanssa.

Ne, jotka eivät halua osallistua, voivat hengata esim. eteisessä tai tukihenkilön huoneessa sen aikaa, että muut tilat vapautuvat.

FL7: Ruokalista

Valonkantajan alustava ruokalista. Ruokalista muuttuu vielä sen mukaan, mitä kaupasta on saatavilla, mihin kaikkeen ruokabudjetti riittää ja miten ainesosat kuluvat pelin aikana. Eli on hyvinkin mahdollista, että aterioilla on tarjolla muitakin juttuja kuin mitä tässä lukee.

Ole yhteydessä, jos jokin erikoisruokavaliosi tai allergiasi huomiointi mietityttää. Jos arvelet että ruokalistan jotkin ruuat eivät maistu, niin kannattaa ottaa omia eväitä lisäksi.

Osalla aterioista tulee olemaan salaattia, mutta tiedossa ei vielä millä aterioilla (jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti; ilman tomaattia allergisille).

Torstai

Iltapala 21-22

 • Leipä (tumma, vaalea & gluteeniton)
 • Juusto L
 • Margariini L VE

Perjantai

Aamupala 8.30-9.15

 • Leipä (tumma, vaalea & gluteeniton)
 • Margariini L VE
 • Keitetyt kananmunat
 • Kaurapuuro
 • Tattaripuuro G
 • Kahvi ja tee

Lounas 12-13

 • Kirkas jauhelihakeitto L
 • Kirkas kasviskeitto VE (porkkana, peruna, persilja, suola, pippuri) + erillisessä tarjoiluastiassa mustapavut (+erv edamame-pavut)
 • Leipä (tumma, vaalea & gluteeniton)
 • Margariini L VE

Päivällinen 17-18

 • Riisi (riisittömille riisin sijaan keitettyjä perunoita)
 • Kvinoa
 • Kanakastike G L
 • Kasvis-soijarouhekastike G VE (soijarouhe, porkkana, paseerattu tomaatti, suola, pippuri) (tofuvaihtoehto niille joille soijarouhe ei sovi)
 • Mustikkakiisseli G VE (perunajauho, sokeri)

Iltapala 21-22

 • Leipä (tumma, vaalea & gluteeniton)
 • Juusto L
 • Margariini L VE
 • Salaatti

Lauantai

Aamupala 8.30-9.15

 • Leipä
 • Kananmunat
 • Kaurapuuro
 • Tattaripuuro G
 • Margariini L VE
 • Kahvi ja tee

Lounas 12-13

 • Kanakiusaus L
 • Kasviskiusaus VE (soijarouhe, peruna, kesäkurpitsa, munakoiso, suola, persilja, pippuri) (tofuvaihtoehto niille joille soijarouhe ei sovi)

Päivällinen 17-18

 • Perunamuusi VE
 • Jauhelihapullat (suola, persilja)
 • Kasvispihvit (peruna, porkkana, persilja, suola, kesäkurpitsa) + erillisessä tarjoiluastiassa kikherneitä
 • Mustikkakiisseli G VE

Iltapala 21-22

 • Leipä
 • Juusto L
 • Margariini L VE
 • Kaikkea mitä jäi yli

Sunnuntai

Aamupala 9-10

 • Leipä
 • Kananmunat (jos on)
 • Margariini L VE
 • Kaikkea mitä jäi yli

FL7: Huonejako

SAATTAA MUUTTUA VIELÄ, JOS TULEE PERUUTUKSIA!

Päätalo yläkerta

Päätalon yläkerta on keittiötä ja pj-koppia lukuunottamatta in-game koko pelin ajan. Yläkerrassa noudatetaan normaaleja hiljaisuusaikoja, ja tulee huomioida, että metelöinti, esim. juokseminen tai isompi kopistelu kuuluu myös alakertaan.

Sellissä, luutakomerossa ja hengauspesässä voi jutustella myös hiljaisuusaikana, kunhan volyymi ei nouse suureksi. Jos joku valittaa metelistä, niin pitää lopettaa.

ULKOVARASTO
Selli, jota käytetään lyhytaikaisesti aina tarpeen vaatiessa. Siellä pidetään esim. panttivangiksi otettuja ja kuulusteltavia jästejä. Tilassa ei ole lämmitystä, joten ketään ei sovi jättää sinne off-game syistä pidemmäksi aikaa (aika sovittava pelaajien kesken).

PAPERIKOMERO
Luutakomero, jossa säilytetään luutia. Lisäksi sillä on tärkeä funktio yhtenä tukikohdan harvoista yksityisistä paikoista, joten sinne mennään tekemään kaikenmoisia yksityisiä bisneksiä… jos näkee joidenkuiden menevän tai tulevan ulos kyseisestä komerosta, voi olla syytä juoruiluun!

SIIVOUSKOMERO –> Siivouskomero.

NAISTEN WC –> Unisex WC.
INVA-WC –> Lastenhoitohuone. Käytä ensisijaisesti muita vessoja, sillä tämä on varattu oikean vauvan hoitoon.
MIESTEN WC –> Unisex WC.

KEITTIÖ (off-game)
Keittiö on off-game aluetta, mutta se on olemassa myös in-game. Pelaajat eivät saa mennä keittiöön, ellei sinne ole jotain oikeaa oleellista asiaa (esim. pitää hakea astioita tai käyttää mikroa), ja silloinkin pitää pysyä poissa keittiöhenkilökunnan tieltä. Keittiön jääkaapeissa ei saa säilyttää pelaajien omia eväitä!

SALI OIKEA PUOLI
Ruokasali ja monikäyttötila. Salin väliseinä tulee pitää pääsääntöisesti auki, mutta sen voi sulkea jos sille on tarvetta. Väliseinä suljetaan ainakin yön ajaksi, ja tulee pitää auki ainakin ruokailujen aikana.

SALI VASEN PUOLI
Velhojen neuvoston kokoustila. Neuvottelupöydät ovat U-muodossa ja seinustoilla on tuolit kuuntelijoille. Korokkeella on tutkijoiden laboratorio, jossa saa jatkaa tutkimushommia myös kokousten aikaan, kunhan ne eivät häiritse Neuvoston kokouksia. Tilaa saavat käyttää kokoustamiseen kaikki muutkin, mutta Neuvoston kokouksilla on etuiluoikeus. Ruokailujen aikana toimii ruokailutilana, sillä kaikki eivät mahdu ruokasalin puolelle. Nukkumiskamppeet pitää viedä päivän ajaksi varastoon.

Lattialla nukkuu
Lee Jordan (Sonya C)
River Jordan (Tiitus P)
–> tavarat varastoon päiväsaikaan

ETEISAULA
Hengailutilaa & ilmoitustaulu. Asepöydältä ulos lähtijät saavat lainata aseita turvakseen. Aseet tulee palauttaa pöydälle sisälle saavuttaessa.

AKVAARIO
Yleinen kokoustila. Tilaa saa tarvittaessa myös etukäteen varata kohtuullisen pituisiksi ajoiksi kokouskäyttöön, varauslista on tilan ovessa. Sodan kannalta oleellisilla kokouksilla on etuiluoikeus vapaa-ajan kokouksiin nähden. Muina aikoina tila on vapaasti hengailukäytössä.

Lisäksi tilassa on tukikohdan kasvihuone, jossa kasvatetaan mm. liemien kannalta oleellisia taikakasveja.

Sängyssä nukkuu
Felix Fenwick (Henri V) –> tavarat sängyn alle tai varastoon päiväsaikaan

VAHTIMESTARIN KOPPI (off-game)
Pj-koppi, joka on off-game eikä ole olemassa in-game. Kopista löytyy:

 • Saapuva pöllöposti tarjottimella. Saat ottaa kirjeet, joissa on hahmosi nimi. Kuka vaan saa levittää kirjesatsin tarjottimelle, kun on satsin päällä ohjeistettu kellonaika.
  Lähtevän postin voit jättää kopin pöydälle pelinjohdon luettavaksi.
 • Kopissa on jääkaappi, jota pelaajat saavat käyttää.
 • Kopista löytyy numeroidut peliohjepaketit ja -kuoret. Täältä voit siis hakea numeroidut paketit, joita sinua on ohjeistettu hakemaan. Muista katsoa että otat oikean paketin.
 • Kopista löytyy kyniä, paperia, ensiapulaukku yms tavaraa, joita saa tarvittaessa käyttää.
 • Muuhun pj-kopin tavaraan, esim. tietokoneeseen, ei saa koskea.

VARASTO
Varasto on in-game ja siellä säilytetään esim. lattianukkujien kamppeita päiväsaikaan.

HUONE 1 (4h)
Sängyissä nukkuu
Teddy Lupin (Miro A)
Dean Rowle (Inari A)
Blake Selwyn (Sofia V)
Tino Minetti (Katja H)

Lattialla nukkuu
Dan Rowle (Aurora H)

HUONE 2 (2h) – sairastupa
Sairastupa, jossa hoidetaan loukkaantuneet ja sairaat. Parannustavaroiden ensisijainen säilytyspaikka. Tarpeen vaatiessa sairastupa voi levittäytyä esim. akvaarioon ja eteisaulaan.

Sängyissä nukkuu
Aaron Valkeapää (Leo P)
Meril Finn-Valkeapää (Fey J)

HUONE 3 (6h)
Sängyissä nukkuu
Liira Jordan (Mira S) – suuren osan ajasta poissa tukikohdasta
Bill Weasley (Eiri V)
Fleur Delacour (Heli L)
Ione Finn (Osmi N)
Dante d’Aramitz (Essi I)
Ria Roderick (Eeri S)

HUONE 4 (6h)
Myös Frances nukkuu normaalisti tässä huoneessa.

Sängyissä nukkuu
Gabriella Rosier (Venla W)
Cassandra Parkinson (Sara L)
Theia Greengrass (Jenny L)
Larisa Greengrass (Anni A-V)
Scorpius Malfoy (Usva S)
Victoire Weasley-Delacour (Carita I)

HUONE 5 (6h)
Sängyissä nukkuu
Hermione Weasley (Susa M)
Ron Weasley (Nevi H)
Harry Potter (Laura P)
Draco Malfoy (Elli O)
Althea Sansoucy Ferreira (Tricen T)
Séverin Adrien (Emil A)

WC:T JA SUIHKUT –> Kaikki ovat unisex.

PIKKUSIIVOUSKOMERO
Romukomero, jossa säilytetään kaikenlaista sälää, jolle ei ole tukikohdasta löytynyt muuta paikkaa, esim. tutkijoiden kehitysvaiheessa olevia aseita. Komeroa tulee kopeloida suurella varovaisuudella.

TORNIN YLÄTASANNE
Hengauspesä pikkuporukan tai kahdenkeskiseen hengailuun. Kulkee myös nimellä pusupesä…

Päätalo alakerta

Alakerta on koko pelin in-game paria off-huonetta lukuunottamatta. Alakerrassa täytyy kiinnittää yöaikaan erityistä huomiota hiljaisuuteen.

SIIVOUSKOMERO
Liemivarasto, jossa säilytetään liemiä ja muita tarpeellisia tarvikkeita.

WC:T JA SUIHKUT –> Kaikki ovat unisex.

HUONE 6 (6h)
Sängyissä nukkuu
Katie Sawyer (Joanna M)
Beni Sawyer (Elmu L)
Thane Sawyer (Teemu S)
Rose Weasley (Mia L)
Bryan Weasley-Delacour (Halti)
Geoffrey Ollivander (Hannes P)

HUONE 7 (6h) – vierashuone
Puolet sängyistä on varattu tukikohdan vierailijoille, myös joitain vähän myöhempään tukikohtaan muuttaneita on sijoitettu tänne.

Sängyissä nukkuu
Amado Lorenzo (Dani I), alasänky! – vierailija
Antonio Lorenzo (Annina L) – säännöllinen vierailija
Kyle Adrien (Nelli H) – säännöllinen vierailija
Blaise Zabini (Maiju R)
Pansy Parkinson (Ilse T)
Cleantha Rosier (Eveliina A)

HUONE 7.1 (6h) – off-game
Huone on off-game koko pelin ajan, eikä sitä ole olemassa in-game. NPC:t laittautuvat täällä ja keittiöväki voi tulla tänne tauolle. Huoneeseen on pääsy kielletty pelaajilta spoilerivaaran takia.

Sängyissä nukkuu
Katinka
Marjukka
Mars
Jung
Pauliina R (NPC 1)
Susanna M (NPC 2)

HUONE 7.2 (2h) – off-game taukohuone
Huone on off-game koko pelin ajan, eikä sitä ole olemassa in-game. Huone toimii off-game taukohuoneena pelaajille, eli tänne saa tulla vetämään henkeä ja levähtämään, jos kaipaa taukoa pelistä. Huoneessa on myös tukihenkilön vastaanotto sekä teetä tarjolla.

Sängyissä nukkuu
Laura H (tukihenkilö)
Ulla K (George Weasley)

HUONE 8 (6h)
Sängyissä nukkuu
Melia Greengrass (Meri K)
Daphne Greengrass (Suvi V)
Astoria Greengrass (Kirsi O)
Andreas Greengrass (Ida V)
Florian Allison (Niku R) – vierailee tukikohdassa usein
Wilma Rosier (Ilo R)

Lattialla nukkuu
Marlène Brooks (Tanja R)
Ethan Brooks (Ville M)

Saunarakennus

Sauna, suihkutila ja pukuhuone ovat off-game koko pelin ajan, paitsi suihkutila on in pelin ensimmäiset pari tuntia. Jos haluaa olla yksin off-gamessa, niin esim. saunaan voi mennä istumaan omassa rauhassa. Tuvan keittiö on vapaasti pelaajien käytössä. Saunalla on myös vessa.

Tupa, eteistila ja saunarakennuksen piha-alue ovat pelin aikana päiväsaikaan Metatila ja yöaikaan off-game. Metatilaan voi tulla pelaamaan pelipaikan ulkopuolisia kohtauksia, esim. jos hahmo lähtee käymään sotatehtävillä. Eli jos hengaat järven rannalla, niin se on jossain kauempana tukikohdasta.

Pelissä on useita pelinjohdon puolelta tulevia juonia, jotka pelataan Metatilassa, joko pihalla tai sisällä. Näillä on etuiluoikeus tiloihin.

Ophélie, Lucius, Llewella, Berni ja Esco nukkuvat tukikohdan vieressä olevassa kuvitteellisessa pikkumökissä, jonne voivat sanoa lähtevänsä pelaajien lähtiessä nukkumaan.

Tuvan sängyissä nukkuu
Aino K (Ophélie)
Hannele T (Lucius)
Aava R (Llewella)
Valokuvaaja

Tuvan lattialla nukkuu
Reeta R (Frances) – Fran nukkuu normaalisti huoneessa 4.

Pukuhuoneen lattialla nukkuu
Jenna N (Francesco)
Annastina N (Berni)
+ vauva

Muut lattianukkujat

Lattialla nukkuu vapaavalintaisessa paikassa
Michael Corner (Satu S) – säännöllinen vierailija
Varja Sokolova (Miira O)

Näissä paikoissa sopii nukkua:

Sali: Vasen puoli, väliseinä suljetaan yöksi. Kamppeet voi levittää aikaisintaan noin 21-22 alkaen ja ne pitää olla pois kerättynä aamupalan alkaessa. Päiväksi kamppeet voi viedä varastohuoneeseen.

Eteinen: Eteisen sohvalla tai lattialla saa nukkua, mutta kamppeet sopii levittää aikaisintaan klo 22 aikaan ja pitää olla pois kerättynä aamupalan alkaessa, päiväksi ne voi viedä varastohuoneeseen.

Akvaario: Akvaariossa on kohtuu paljon proppeja, mutta jos mahtuu nukkumaan pienehköön tilaan niin myös akvaarion lattialla voi nukkua. Kamppeet sopii levittää aikaisintaan klo 22 aikaan ja pitää olla pois kerättynä aamupalan alkaessa, päiväksi ne voi viedä varastohuoneeseen.

Saunatupa: off-game yöllä. Lattialla saa nukkua, päiväksi kamppeet pitää nostaa seinustalle tai kaappeihin, jotta Metatilassa mahtuu pelaamaan. Saunatuvassa pitäisi olla 2-4 retkisänkyä, joita saa käyttää tai esim. tuoda päätalolle. Kannattaa silti ottaa oma alusta, siltä varalta että nämä sängyt ovat johonkin kadonneet, eikä niitä myöskään riitä kaikille.

FL7: Ryhmät ja roolit

Tärkeitä huomioita:

 • NÄMÄ OVAT ALUSTAVIA. Nämä varmasti vielä muuttuvat ja tarkentuvat juonien ja saatujen profiilien myötä, ja esim. uusia tehtäviä todennäköisesti vielä ilmenee.
 • Hahmosi on saatettu merkata useampaan eri ryhmään. Selaimen hakutoiminnolla löydät missä kaikkialla hahmosi nimi mainitaan.
 • Nämä roolit/ryhmät eivät rajoita hahmojen juonia eivätkä juonitoiveita! Hahmot saattavat olla mukana muissakin jutuissa ja saavat pelin aikana mennä mukaan oman ryhmän ulkopuolisiin juttuihin! Tämä on vain hahmon virallinen päärooli.
 • Jos näistä alustavista lajitteluista herää kysymyksiä, kannattaa kysyä kirjoittajalta, sillä taustalla saattaa olla jokin ajatus, joka ei käy tästä ilmi.
 • Jos haluaisit sittenkin olla jossain muualla, jokin tässä ei miellytä tai saat vielä lisäideoita, niin laita rohkeasti hahmolomakkeeseen mukaan muutospyyntöä, tarkennuksia, vaihtoehtoisia ideoita jne. Tässä vaiheessa ryhmiä ja rooleja voidaan vielä helposti muuttaa!
 • Suluissa olevat hahmot tarkoittavat, että hahmot tekevät ryhmälle hommia esim. satunnaisesti tai vain tiettyyn asiaan liittyen.
 • Isku- ja tiedusteluryhmien koodinimet tulossa myöhemmin. ;)

Velhojen neuvosto

Kuka vaan saa tulla kuuntelemaan Velhojen neuvoston istuntoja sekä antamaan asiantuntijalausuntoja, raportteja jne. Jotkut hahmot saattavat olla neuvoston paljon käyttämiä neuvonantajia. Neuvosto päättää vain isoista strategisista asioista, vähän pienemmissä asioissa ryhmäpäälliköillä on paljon käytännön päätösvaltaa. Neuvoston ja ryhmien toiminnasta lisää myöhemmin.

Jäsenet (14 kpl, äänioikeus) + erikoisvastuutehtävä jos hahmolla on sellainen:

 • Hermione (puheenjohtaja)
 • Marlène (varapuheenjohtaja, agenttien koordinaattori)
 • Ron (sotastrategian päällikkö, iskuryhmien VN-yhteyshenkilö)
 • Cleantha (talouspoliittinen työryhmä)
 • Draco (talouspoliittinen työryhmä)
 • Pansy (kansainvälinen lupavastaava)
 • Daphne (tukikohdan vastaava liemimestari)
 • Liira (kenttäparannuspäällikkö)
 • Meril (tukikohtalääkintäpäällikkö)
 • Aaron (linturyhmän päällikkö & koulutusvastaava)
 • Séverin (tavarahankintapäällikkö [mm. asesalakuljetus])
 • Blaise
 • Lucius
 • Katie

Työntekijät (ei jäsen, ei äänioikeutta):

 • Wilma (sihteeri)
 • Dean (varasihteeri)

Talouspoliittinen työryhmä

Sodan rahoitus, yleisen taikamaailman taloustilanteen kontrollointi.

 • Jäsenet: Althea, Cleantha, Draco

Tutkijat

Sotaan liittyvien tärkeiden aiheiden tieteelliset tutkimukset (myös asekehitys).

 • Työryhmäpäälliköt: Ethan, Varja, Tino
 • Jäsenet: Cassandra, Gabriella, Melia, Raven, River, Scorpius, (Frances), (Berni)

Linturyhmä

Allicanton etsintä, suhteet alkulintuihin ja muut niihin liittyvät asiat.

 • Päällikkö: Aaron
 • Jäsenet: Ione, Meril, Fleur, Ophélie, Liira, (Rose)

Tukikohdan turvallisuus

 • Päällikkö: Beni
 • Jäsenet: Thane, Teddy + iskujoukot

Erikoisryhmä 1: Särmäryhmä

Moni- tai erikoisosaamista vaativat isku- ja tiedustelutehtävät.

 • Päällikkö: Bill
 • Jäsenet: Beni, Thane + muita

Erikoisryhmä 2: Häiveryhmä

Supersalaiset isku(/tiedustelu)tehtävät.

 • Päällikkö: Harry
 • Jäsenet: Teddy + muita
 • Vieraileva jäsen: Draco

Iskujoukko 1: Rynnäkköryhmä

Erityistä tulivoimaa vaativat iskutehtävät. Näistä jää ruumiita.

 • Päällikkö (vain nimellisesti), kenttäparantaja: Lucius
 • Jäsenet: Astoria, Wilma, Dante
 • Vieraileva jäsen: Cleantha

Iskujoukko 2: Sissiryhmä

Väijytys, sabotaasi ja vastaavat iskutehtävät.

 • Päällikkö: Fleur
 • Jäsenet: Victoire, Frances, Scorpius, Larisa + muita
 • Kenttäparantaja: Theia

Tiedustelujoukko 1: Hiipijät

Murtautumis- ja varastamistehtävät ja vastaavat.

 • Päällikkö, kenttäparantaja: Dean
 • Jäsenet: Blaise, Kyle + muita
 • Vieraileva jäsen: Varja

Tiedustelujoukko 2: Soluttautujat

Soluttautumis- ja peitetehtävät.

 • Päällikkö: George
 • Jäsenet: Lee, Berni, Raven
 • Kenttäparantaja: Michael C
 • Vieraileva jäsen: Ethan

Tiedustelujoukko 3: Urkkijat

Tiedonhankinta- ja soluttautumistehtävät, joissa nuoresta iästä on erityistä hyötyä.

 • Päällikkö: Katie (ei tehtävillä mukana, mutta ohjaa toimintaa)
 • Tehtävien aikainen päällikkö: Bryan
 • Jäsenet: Cassandra, Florian, Gabriella, Geoffrey, Rose
 • Kenttäparantaja: Andreas

Agentit

Itsenäisesti toimivat vakoojat.

 • Koordinaattori: Marlène
 • Llewella
 • Katie
 • + muita

Kenttäparannus

Kentällä tapahtuva parannus ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Pelin aikana nämä voivat tehdä / tekevät parannusjuttuja myös tukikohdassa (hahmon ja pelaajan toiveiden mukaisesti).

 • Päällikkö: Liira
 • Kenttäparantajat: Lucius, Theia, Dean, Michael C, Andreas, (Beni)

Tukikohtalääkintä

Tukikohdassa tapahtuvat parannustehtävät ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat.

 • Päällikkö: Meril
 • Jäsenet: Felix, Francesco, Ria, (Rose), (Melia)

Tiedotus / propaganda

 • Blake, River, Ophélie, (Lucius?)

Koulutus

Lasten opinnot & aikuisten pikakurssit.

 • Päällikkö: Aaron
 • Opetusta tehnyt mm. Wilma, Lee, Liira, Beni, Felix, Michael C, Bill sekä yksittäisinä kertoina useat muut hahmot

Muut

Sekalaisia rooleja, näitä mahdollisesti tulee vielä lisää juonien tarkentuessa & sen mukaan mitä profiileissa on.

 • Amado & Antonio: Lorenzojen edustajat
 • Bill: kirouksenmurto
 • Geoffrey: sauvahuolto
 • Ione: spessu linturooli
 • Michael C: lienten keittely
 • Rose: aputyttö, henkinen tuki