FL8: Taustatietoa

Taivaiden temppeliin liittyvää maailmankuvallista taustatietoa sekä FL7 ja FL8 välisiä tapahtumia. Tällä sivulla:

Canon: Kaikki alkuperäisten Potter-kirjojen tapahtumat ovat tapahtuneet, lukuun ottamatta epilogia. Ihmeotukset-elokuvat eivät kuulu pelicanoniin, vaikka joitain faktoja sieltä voidaankin poimia mukaan. Esim. elokuvissa esiintyvää ukkoslintua ei ole olemassa Feenikslaulussa, mutta obskuurit ovat.

Brexitiä tai koronavirusta ei ole pelimaailmassa tapahtunut. Lisäksi Iso-Britannia on vaihtanut valuuttansa pari vuotta sitten euroiksi (rahajuonten pelaamisen helpottamiseksi).

In-game aika: Nyt on pe-la 25.-26.9.2020. Aselevon julistamisesta (FL7, 25.11.2017) on kulunut 2v 10kk.

Kuun vaihe: Nyt on kasvava puolikuu, seuraava täysikuu on viikon päästä, 2.10.2020.

Taikasota

Vuosina 2015-2017 käytiin maailmanlaajuinen sota, jossa ei-taikovat hyökkäsivät taikovia ja taikuutta vastaan. Sota on saanut nimen “taikasota”.

TAIKASOTA JA SEN HISTORIA
Ensimmäinen antimaaginen magiakentän reikä löytyi vuonna 2000. Niitä löytyi satakunta lisää vuosina 2002-2003 eri puolilta Eurooppaa, mutta Iso-Britanniassa reikiä oli eniten. Ensimmäiset reiät olivat vain joitain metrejä läpimitaltaan. Reikien ilmestyminen jatkui syksyyn 2015, mutta reiät olivat maksimissaan 10 metrin kokoisia. 9.10.2015 ei-taikovat ampuivat Venäjältä ohjuksen, joka taikanegatoi koko Iso-Britannian eteläpuoliskon. Satojen kilometrien kokoinen antimaaginen alue tuli kauhistuttavana yllätyksenä. Lontoon taikaministeriö romahti ja taikaministeri, koko Velhojen neuvosto, suuri osa auroreista ja iskuvelhoista sekä lukuisia muita työntekijöitä menehtyi. Tuhatkunta taikovaa sai tuolloin surmansa. Viistokuja, Pyhä Mungo ja seuraavana iltana myös Tylypahka sortuivat. Lukuisat Euroopan maat julistivat sodan taikovia vastaan, ja useimmat muut maailman maat seurasivat perästä: taikuus julistettiin ihmiskunnan ja maailmanrauhan viholliseksi.

Informaatiosota ei-taikovien ja taikaväen välillä oli alkanut vuosituhannen alussa ja sitä pahensivat mm. Leviathan, vampyyrien levottomuudet ja ei-taikovien sosiaalinen media. Todisteet taikuudesta alkoivat olla yhä uskottavampia ja ne levisivät kulovalkean lailla, vaikka taikaväki teki valtavasti töitä asian pysäyttämiseksi. Ensimmäinen iso ohjus rikkoi salaisuussäädöksen lopullisesti ja viimeistään silloin taikuuden olemassaolo varmistui kaikille ei-taikoville, ja joukkohysteria taikuudesta otti näistä vallan.

Kaksi viikkoa ensimmäisen ison negatoinnin jälkeen pohjoinen Iso-Britannia taikanegatoitiin. Siitä kuukauden päästä seurasi Pariisi ja sen ympäröivät alueet. Tätä seurasi nopealla tahdilla useiden maailman pääkaupunkien negatointi, ja ei-taikovat alkoivat varoittaa iskuista pari tuntia etukäteen sivullisten ei-taikovauhrien välttämiseksi. Sodan aikana noin 60-70% maailman maapinta-alasta taikanegatoitiin, meriä ei ehditty negatoida. Ei-taikovien suurin prioriteetti oli taikanegatointi pikemminkin kuin taikaväen silmitön teurastaminen. Ei-taikovaviranomaiset ottivat taikovia kiinni mieluummin elävältä, mutta toisaalta eivät myöskään epäröineet tappamisessa, jos tilanne muuttui heille liian uhkaavaksi. Vangiksi otetut kuljetettiin taikuudenpoistolaitoksiin ja vankileireille. Taikuudenpoistolaitokset pyrkivät nimensä mukaisesti poistamaan taikuuden taikovista moraalittomin metodein. Sodan aikana Euroopassa menehtyi yli 12 000 taikovaa ja massiivinen määrä taikakasveja ja -olentoja.

Taikanegatoinnin taustalla on jonkinlainen joukko ei-taikovatutkijoita, mutta ei ole tietoa, aloittivatko he jutun omatoimisesti vai jonkun valtion pyynnöstä. Sodan aikana valtiot joka tapauksessa lähtivät touhuun mukaan. Sodan lopulla taikoville selvisi, että taikanegatointilaitteiden valmistamiseen tarvitaan taikuutta, ja että niitä voi käyttää ainoastaan taikavoimaisella alueella. Mysteeriksi on jäänyt, kuka tai ketkä taikovat tekevät yhteistyötä ei-taikovien kanssa taikanegatointilaitteiden valmistamiseksi.

Rauhanneuvottelut

Taikovat levittivät koko sodan ajan myönteistä tietoa ja propagandaa taikuudesta ja taikovista ja ei-taikovien joukossa taas oli lukuisia rauhan ja tasa-arvon puolesta kampanjoivia. 25.11.2017 NATO ampui vahingossa ohjuksen pieneen taikaväen turvataloon Sveitsissä vuorilla. Ohjus oli alunperin tarkoitettu ammuttavaksi taikaväen Itävallan päätukikohtaan, mutta kohteen valinnassa tapahtui ilmeisesti virhe.

Ohjus aiheutti lumivyöryn, jonka seurauksena läheisessä laskettelukeskuksessa menehtyi satoja ei-taikovia. Tämä oli viimeinen pisara monille ei-taikoville, ja kampanjoiden ja aktivistien työ alkoi tuottaa tulosta ja päivä eskaloitui massiiviseen ei-taikovien mielenosoitukseen Pariisissa ja pienempiin mielenosoituksiin ympäri maailmaa. Mielenosoittajat vaativat sotatoimien lopetusta. Pian Greenpeace antoi tukensa mielenosoittajille, sillä oli huolissaan taikanegatoinnin vaikutuksesta ekosysteemiin, tästä osoituksena mm. viljelykasvien massakuolemat ja rajut maagiset tulivuorenpurkaukset. Myös Amnesty International antoi pian lausunnon, jossa ilmoitti, että myös taikovilla on samat ihmisoikeudet ja tuomitsi taikovia vastaan tehdyt väkivaltaisuudet ja kiinniotot ihmisoikeuksien sekä lain vastaisina.

Julkisen paineen vaikutuksesta ei-taikovat päättäjät julistivat lopulta saman päivän iltana aselevon ja kutsuivat taikaväen rauhanneuvotteluihin heti seuraavan päivän aamuna. Brittien Velhojen neuvosto edusti Euroopan taikaväkeä rauhanneuvotteluissa, jotka pidettiin etäyhteyden kautta 26.11.2017. Neuvotteluissa saatiin aikaan alustava rauha, mutta yksityiskohtien sopiminen ja rauhantoimien toteuttaminen kesti useita kuukausia ja joiltain osin jatkuu edelleen. Myös muualla maailmassa tilanne on rauhoittunut, vaikka jonkin verran levottomuuksia onkin ja rauhan eteneminen on ollut muualla hitaampaa kuin Euroopassa.

Pian rauhanneuvottelujen alettua ei-taikoville välitettiin taikovien keräämät todisteet siitä, että maissien ja sokeriruokojen kuolemat johtuivat taikanegatoinnista: negatointi oli tappanut maissien kannalta tarpeellisia taikahyönteisiä ja sokeriruo’on kannalta oleellisia maaperän taikamikrobeja. Ei-taikoville esitettiin myös löydetyt tiedot siitä, että taikanegatointi aiheutti pintamagian tyhjiön, mikä aiheutti maapallon vaipan magian voimakkaan purkautumisen tulivuorien kautta maan pinnalle. Fujin, Heklan ja Vesuviuksen purkaukset johtuivat tästä. Jos taikanegatointia olisi jatkettu, olisi sillä saattanut olla katastrofaaliset seuraukset, kun tulivuoret ja vaipan magia olisi jatkanut purkautumista. Tämä vahvisti entisestään ei-taikovien päätöstä lopettaa taikanegatointi.

25.-26.11.2017 välisenä yönä taikaväen päätukikohta evakuoitui Itävallasta Saksaan Kempteniin, jossa taikaneuvosto sekä sotahenkilöstö majaili Sansoucyn suvun omistamassa kerrostalokompleksissa kesään 2018 asti. Kemptenistä käsin sotahenkilöstö kävi rauhanneuvotteluita, teki sodanlopetustoimia, oikeudenkäyntejä ja odotteli, että taikuutta palautuisi tarpeeksi Iso-Britanniaan, jotta sinne voisi palata.

NEUVOTTELUISSA SOVITTUA
Alapuolella kuvaillaan, mitä ei-taikovien kanssa neuvotteluissa on sovittu Euroopassa.

Kielenkäyttö

 • Ei-taikovat vaativat “jästi” ja “surkki” -sanojen käytöstä luopumista, sillä ne kuulostavat loukkaavilta. Taikaväki suostui siihen, että kaikissa virallisissa yhteyksissä kyseisiä sanoja ei käytetä, vaan sen sijaan käytetään sanaa “ei-taikova” tai “taikomaton” ja jos tarvitsisi surkkien kohdalla tarkentaa syntyperää niin “taikasyntyinen ei-taikova”. Jästisyntyiset olisivat “ei-taikovasyntyisiä”. Samaten ei-taikovat lupasivat käyttää virallisissa yhteyksissä sanoja “taikova” tai “taikaväki”. Kumpikaan osapuoli ei luvannut että yksityishenkilöiden rumien puhumiseen voidaan puuttua, mutta sovittiin, että kansaa koulutetaan oikeista termeistä. Taikaväellä onkin ollut opettelemista uusissa sanoissa, ja monilta edelleen meinaa lipsua vanhat…
 • Ei-taikovat ehdottivat myös veristatukseen liittyvistä termeistä ja jaottelusta luopumista. Tähän neuvosto ei suostunut, mutta lupasi miettiä asiaa. Virallista rauhanehtoa tai vaatimusta asiasta ei tullut, mutta debattia veristatustermeistä on nyt käyty taikaväen kesken.

Oikeudenkäynnit ja sotarikokset

 • Pääpiirteittäin päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että kumpikaan osapuoli ei suuremmissa määrin haastaisi toisiaan oikeudenkäynteihin. Ensinnäkin henkilöitä, joille pitäisi pitää oikeudenkäynnit on tuhansia, joista useat ovat yhteiskunnalllisesti tärkeitä henkilöitä. Näiden tuomitseminen voisi aiheuttaa tarpeetonta levottomuutta ja sekavuutta yhteiskunnan hauraaseen rauhan tilaan. Kummatkin osapuolet kokivat oleellisemmaksi käyttää ajan ja resurssit uudelleenrakentamiseen ja diplomaattisten suhteiden luomiseen. Rauhan aikaansaamiseksi oli myös tärkeää pystyä lopettamaan jatkuva syytösten ja koston kierre. Tuomittavia ei-taikovia olisi ollut enemmän kuin taikaväkeä, mutta taikaneuvosto päästi tämän menemään, sillä olisi muuten itse saattanut kokonaisuudessaan joutua tuomittavaksi.
 • Jos kuitenkin suurempi joukko päättäjiä tai kansalaisia vaatisi jotakuta tuomittavaksi, tälle järjestettäisiin oikeudenkäynti. Vakavimpia rikoksia tehneitä henkilöitä on tämän vuoksi päätynyt oikeuteen ja oikeudenkäynnit ovat käynnissä edelleen, mutta kumpikin osapuoli on varovaisia siitä, ketä ja kuinka montaa vaatii oikeudenkäynteihin, sillä monet pelkäävät itse joutuvansa tuomioistuimeen jos vaativat liikaa. Joitain oikeudenkäyntejä on pidetty myös sisäisesti, ts. ei-taikovat ovat tuominneet omissa oikeudenkäynneissään omiaan ja toisin päin.
 • Taikaväki esitti, että ei-taikovien Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) oli puolueellinen, eikä taikaväki kuulunut siihen. Tämän vuoksi taikaväen ja ei-taikovien välisen sodan oikeudenkäyntejä varten perustettiin uusi kansainvälinen tuomioistuin, jossa puolet tuomareista on ei-taikovia ja puolet taikaväkeä. Jatkossa kyseinen tuomioistuin tuomitsisi kaikki ei-taikovien ja taikaväen väliset rikokset, joita pelkkä ei-taikovien tai pelkkä taikaväen tuomioistuin ei voisi ratkaista.

Taikuudenpoistolaitokset ja taikaväen vankileirit

 • Taikaväki vaati vankien vapautusta, ja ei-taikovat suostuivat tähän. Kaikki laitokset ja vankileirit lopetettiin ja taikaväki vapautettiin ensimmäisiä rauhanneuvotteluita seuraavien viikkojen aikana. Pieni osa taikaväestä on kuitenkin edelleen kadoksissa, eikä ei-taikovien virallisilla tahoilla ole tietoa, missä he ovat (tai näin he ainakin sanovat). Ei-taikovat ovat kieltäytyneet antamasta apuvoimia kadonneiden etsimiseen (syynä “resurssiongelmat” ja “teillä itsellänne on kuitenkin paremmat keinot jäljittää kuin meillä”), mutta ovat luvanneet välittää taikaväelle kaikki johtolangat, joita heillä tulee vastaan.
 • Vastavuoroisesti taikaväki on vapauttanut ne vähät ei-taikovavangit, mitä heillä on ollut.

Taikanegatointiaseet

 • Taikaväki kaikkialla maailmassa vaati kaikkien taikanegatointilaitteiden tuhoamista, tehtaiden lakkauttamista ja joko valmistusmetodien luovuttamisen taikaväelle tai valmistustietojen tuhoamisen niin, ettei kukaan voisi koskaan laitteita enää valmistaa. Ei-taikovat kieltäytyivät kaikista kohdista.
 • Ei-taikovat suostuivat lakkauttamaan valtaosan tehtaista ympäri maailmaa, kenties alkulintujen painostuksesta ja luonnonkatastrofien ja nälänhädän pelossa. Kuitenkin ainakin kaksi tehdasta on vielä jäljellä, eivätkä ei-taikovat ole suostuneet lakkauttamaan niitä. Tehtaiden sijainti ei ole taikaväen tiedossa. Jostain syystä alkulinnut eivät ole myöskään onnistuneet löytämään näitä kahta tehdasta, mutta ovat paikantaneet kaikki loput ja vahtineet, että ne lopetetaan.
 • Ei-taikovat ovat varastoineet jäljellä olevat käyttämättömät taikanegatointilaitteet NATOn varastoihin, ja joillain mailla on myös omia varastoja. Ei-taikovat lupasivat, että käyttävät niitä ainoastaan itsepuolustuksena taikaväkeä vastaan jos on tarve ja että ne olisivat enemmänkin pelote/muistutus käyttäytyä hyvin. Ei-taikovat perustelivat, että jos taikaväki vaatii ei-taikovia luopumaan aseista niin ei-taikovat vaativat taikaväkeä luopumaan aseista eli taikasauvoista. Taikaväki siis joutui suostumaan tähän, jotta sai pitää taikasauvansa.

Taikuuden käyttö

 • Keskenään / toisiinsa taikaväki saa käyttää taikuutta kuten ennenkin, kunhan se ei vaaranna ympäristöä.
 • Ei-taikoviin ei saa käyttää mitään taikuutta ilman ei-taikovien lupaa. Luvan voi saada asianomaiselta ei-taikovalta tai ei-taikovaviranomaisilta. Luvattomasta taikuuden käyttämisestä ei-taikovaan saa paljon isomman tuomion kuin taikuuden käyttämisestä taikaväkeen, sillä ei-taikovalla ei ole mahdollisuutta puolustautua, toisin kuin taikovalla. Ei-taikovan, johon taikuutta käytetään luvallisesti, tulee myös olla tietoinen kaikista riskeistä ja vaikutuksista, ja näistä valehteleminen on myös rikos. Eritoten sellaisten loitsujen kuten unhoituta käyttäminen ei-taikoviin on ankarasti rangaistavaa.
 • Taikaväellä on velvollisuus parantaa ei-taikovat, jotka ovat sairastuneet tai loukkaantuneet taikuuden vuoksi, silloinkin kun kyseessä on pelkkä onnettomuus. Taikaväellä ei ole velvollisuutta parantaa mitään ei-taikovien ei-taikasyistä johtuvia sairauksia tai tapaturmia, sillä taikaväen resurssit eivät riitä tähän.
 • Taikaparantajat, jotka haluavat parantaa ei-taikovia, tarvitsevat lääkäriluvan ei-taikovaviranomaisilta.
 • Ei-taikovat vaativat, että taikaväki huolehtii siitä, että taikaolennot eivät ole vaaraksi ei-taikoville. Taikaväki suostui.

Väestörekisteri ja taikasauvarekisteri

 • Aluksi ei-taikovat vaativat täydellistä rekisteriä taikovista ja taikasauvoista, mutta taikaväki ei suostunut tähän. Perusteena oli, että taikaväki on vähemmistökansa, jonka turvallisuus vaarantuu, jos heistä on ei-taikovilla rekisteri. Asiassa päästiin kompromissiin sillä, että taikaväki suostui siihen että ei-taikovilla on säilössä taikanega-aseita ja kaksi tehdasta, ja vastineeksi ei-taikovat hölläsivät vaatimuksiaan.
 • Taikaväellä on velvollisuus pitää itse tarkkaa rekisteriä taikaväestä ja näiden taikasauvoista, ja tarpeen vaatiessa luovuttaa näitä tietoja ei-taikovaviranomaisille, esim. rikosten tapauksessa.
 • Ei-taikoville pitää välittää tieto kunkin maakunnan alueella asuvasta taikovien määrästä (NUTS1-tasolla).
 • Kaikilla taikovilla pitää olla olemassa ei-taikova-identiteetti, eli jokaisen taikovan pitää löytyä oikealla nimellään oman maansa väestörekisterijärjestelmästä. Taikaväkeä koskee asian suhteen samat säännöt kuin ei-taikovia, eli syntymät ja kuolemat pitää ilmoittaa, mutta sitä että on taikova ei tarvitse ilmoittaa. Britannian taikovilla kansalaisilla on täten oikeus äänestää ei-taikovien vaaleissa.
 • Matkustamisen suhteen taikaväkeä koskevat kaikki samat säädökset kuin ei-taikoviakin, eli EU:n alueella saa matkustaa vapaasti, mutta osaan maista tarvitsee passin, viisumin, oleskeluluvan jne. (Pelimaailmassa Brexitiä ei ole tapahtunut, sillä ei-taikovilla on ollut muuta ajateltavaa) Lisäksi eri maiden taikaministeriöiden välillä saattaa olla tämän lisäksi vielä omia sopimuksia tai lisävaatimuksia taikamatkailijoille.

Talous & verot

 • Taikaneuvosto on neuvotellut talousasioista ainoastaan Iso-Britannian kanssa, muut taikahallinnot ovat huolehtineet omista maistaan. Neuvottelutulokset ovat kuitenkin muuallakin olleet hyvin samanlaisia.
 • Ei-taikovat vaativat, että taikaväki luopuu kaljuunasta ja ottaa euron käyttöön verotus yms. asioiden helpottamiseksi (Britannia vaihtoi punnan pari vuotta sitten euroon). Taikaväki joutui suostumaan tähän, ja kaljuunasta pitäisi luopua 1.1.2021 mennessä. Parhaillaan mietitään, että miten tämä saataisiin tehtyä järkevimmin, sillä riskinä on kullan arvon romahtaminen ja vaihtokurssin voimakas lasku. (Ranskassa on sama tilanne)
 • Veroneuvottelut ei-taikovien kanssa ovat edelleen kesken. Ei-taikovat haluavat, että taikaväkeä koskee kaikki samat veroasiat kuin ei-taikoviakin, mutta taikaväki suhtautuu vaatimukseen nihkeästi. Seuraavista on päästy sopuun:
 • Taikaministeriö kerää verot sellaisista töistä, yrityksistä ja tuotteista, jotka ovat selkeästi taikamaailmaan kuuluvia. Esim. kaikki sellaiset tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty taikuutta, sellaiset työt joiden tekemiseen liittyy taikuus tai taikamaailma, ja sellaiset yritykset joiden palveluiden toteuttamiseen tarvitaan taikuutta. Näistä veroista taikaministeriö maksaa pienen osuuden Iso-Britannian ei-taikovahallinnolle vastineena valtiollisista palveluista ja niiden käytöstä (esim. tiet, peruskoulu). Loput veroista ministeriö käyttää oman toimintansa rahoittamiseen ja taikamaailman kehittämiseen. Järjestelyn vuoksi taikovien verot ovat hieman nousseet entisestä.
 • Ei-taikovahallinto kerää verot kaikista ei-taikovamaailman asioista, kuten jos taikaväki tekee töitä ei-taikovamaailmassa tai myy ei-taikovatuotteita.
 • Kiistoja on aiheuttanut kiinteistövero. Sopimukseen on päästy siitä, että taikaväki maksaa ei-taikovakiinteistöistä ja -maasta normaalia kiinteistöveroa ei-taikovahallinnolle. Lisäksi taikaväki on suostunut siihen, että aiemmin ei-taikovilta piilossa olleet maapläntit rekisteröidään samaan tapaan kuin kaikki muukin maa on rekisteröity. Sen vuoksi mm. Tylypahkan tontti on rekisteröity Tylypahka-säätiölle jne. Taikarakennusten ja maa-alojen verottamisesta on kuitenkin kiistaa, sillä taikaväki ei halua maksaa niistä veroa ei-taikoville. Lisäksi ekstradimensionaalinen tila ja taikaominaisuudet hankaloittavat arvon arvioimista. Asiasta ei ole päästy vielä sopimukseen.
 • Toinen kiistan aihe on perintövero, eikä sen maksusta ole päästy sopuun. Ei-taikovien perintövero on 40%. Taikaväellä ei ole koskaan ollut perintöveroa ja aiemmin taikaväki on myös monilta osin onnistuneesti kiertänyt ei-taikovien perintöveroa. Perintövero on suuren osan taikaväestä mielestä typerä eikä sovi heidän kulttuuriinsa.
 • Iso-Britannian valtio on luvannut että tarpeen vaatiessa voi lainata rahaa taikayhteiskunnan uudelleenrakennukseen, mutta toistaiseksi taikayhteiskunta ei ole tätä lainaa ottanut. Asiaa ollaan parhaillaan miettimässä.

Koulutus, opinnot ja tiedotus

 • Ei-taikovien oppivelvollisuus koskee nyt myös taikovia 11 ikävuoteen asti, kunnes he siirtyvät Tylypahkaan. Oppivelvollisuuden voi suorittaa joko ei-taikovien peruskoulussa tai sitten kotiopetuksella + valtakunnallisilla kokeilla opetuksen tason testaamiseksi. Taikaväen pitää lähettää kokeisiin taikova valvoja lunttaamisen estämiseksi.
 • Yli 10-vuotiaiden taikovien piti tehdä tammikuussa 2020 ei-taikovatiedon tasokoe, ja jos taidot todettiin puutteellisiksi niin piti käydä koulutuskursseilla.
 • Ei-taikovatieto tehtiin pakolliseksi oppiaineeksi Tylypahkassa vuosiluokille 2.-5.
 • Aloitettiin yhteistyössä taikatietoushanke: perustietoa taikovista ja näiden tasa-arvoisesta kohtelusta lisättiin ei-taikovien opetussuunnitelmaan. Taikaväki ja ei-taikovavaltio yhteistyössä välittävät ei-taikova-aikuisille tietoa taikovista virallisen nettisivun sekä tv-dokumentin ja vastaavien avulla.
 • Sovittiin, että taika- ja ei-taikovaviranomaiset vaihtavat tasaisin väliajoin tarpeellista tietoa mm. rikollisuuteen liittyen.

Ei-taikovat ja alkulinnut

Alkulinnut ovat sanoneet ei-taikoville, ettei heitä kiinnosta, mitä ei-taikovat tekevät, eivätkä he sekaannu ei-taikovien asioihin niin kauan kuin nämä eivät tuhoa taikuutta tai aloita sotaa taikaväkeä vastaan. Alkulinnut ovat myös luvanneet ei-taikoville vahtivansa taikaväkeä ja huolehtivansa siitä, etteivät nämä tee mitään typerää. Kontrolli, jota alkulinnut harjoittavat taikaväkeä vastaan, on monien ei-taikovien mielestä hyvä asia, ja tämän vuoksi he ovat ihan ok lintujen suhteen. Toisaalta moni ei-taikovista on varmasti myös pelokkaita, epäileviä ja varovaisia alkulintujen suhteen, koska on käynyt selväksi, että nämä ovat hyvin voimakkaita olentoja, joihin ei taikanegatointi tehoa.

Ympäristön tuhojen korjaus

 • Vesuviuksen, Fujin ja Heklan maagisista purkauksista ilmestyneet läpinäkyvät elementtiolennot lupasivat auttaa taikanegatoinnista kärsineiden maissisatojen virvoittelusta, jos saisivat työpaikat, joista maksetaan kultaa. Taikaväki ja ei-taikovat tekivät diilin, jossa taikaväki vaihtaisi kaljuunoita ei-taikovarahaan ja ei-taikovat sitten maksaisivat näistä kaljuunoista erotellulla kullalla maissiolennoille. Kaksi vuotta kestäneen maissien virvoitteluprojektin jälkeen olennot siirtyivät ei-taikovien tarjoamiin vartiointitöihin Ranskaan.
 • Sovittiin, että taikaväki on itse vastuussa kaikesta maagisen kasvillisuuden ja eläimistön elvyttämisestä, mutta että he saisivat etsiä vapaaehtoisia auttamaan tai palkata apulaisia myös ei-taikovien joukosta, kunhan näiden turvallisuudesta huolehdittaisiin. Luontorakkaita ja taikaluonnosta uteliaita ei-taikovia onkin löytynyt vapaaehtoishommiin ihan hyvin, vaikka työvoimaa tarvittaisiinkin vielä enemmän.
 • Sovittiin, että ei-taikovat ovat vastuussa omien rakennuksiensa korjauksesta ja taikaväki omistaan.

Euroopan tilanne nyt

Kesään 2018 asti Briteillä oli valtuudet tehdä sotatoimia ja neuvotella monien Euroopan taikahallintojen puolesta. Kuitenkin kesällä 2018 tämä lopetettiin ja kaikki valtuudet poistettiin. Nyt Britannian taikahallinnolla on päätösvaltaa enää Britannian taika-asioihin.

Viimeinen alkulintu, Allicanto, heräsi 25.11.2017 ja heti seuraavana päivänä kaikki yhdeksän alkulintua aloittivat magiakentän palautuksen negatoituihin kohtiin, kuten olivat luvanneet. Uuden magiakentän luominen on kuitenkin hidasta hommaa ja menisi kenties kymmenisen vuotta ennen kuin taikuus on palautettu koko maailmaan. Linnut ovat aloittaneet tärkeimmistä kohteista, kuten kaupungeista ja taikametsistä. Tällä hetkellä Britannian taikuudesta on palautettu vähän yli puolet. Noin puolet negatoitujen alueiden taikuudesta on palautettu koko Euroopan mittakaavalla. 30-40 % maapinta-alasta maailmassa on vielä taikanegatoitua, eli näihin kohtiin alkulinnut eivät ole vielä ehtineet palauttaa taikuutta. Taikuudettomat alueet ovat pääasiassa maaseudulla tai erämaa-alueilla.

Taikamatkustuksen kanssa pitää edelleen olla tarkkana. Taikamatkustuksen määrä on taas lisääntynyt, mutta ei-taikovien kulkuneuvoja käytetään myös edelleen. Vaikka antimaagisiin alueisiin tyssääminen voi olla kivuliasta, niin ei kuitenkaan hengenvaarallista muille kuin taikaolennoille. Taikamatkustaessa kannattaa tarkistaa reitti aina etukäteen tai mennä ainoastaan tuttuja, toimivaksi todettuja reittejä. Taivaiden temppeliltä pääsee esim. Lontooseen parilla ilmiintymisloikalla.

Ei-taikovien keskuudessa on monenlaisia mielipiteitä taikovista: enemmistö ei-taikovista on hyväksynyt rauhanneuvotteluissa tehdyt päätökset. Jonkin verran löytyy suurempia tasa-arvoaktivisteja, mutta samaten löytyy myös jonkin verran taikaväen vastaisia öyhöttäjiä.

Taikaväki on tehnyt jonkin verran yhteistyötä ei-taikovien kanssa:

 • Yhteisiä tutkimuksia aiheista, jotka koskettavat kumpiakin, esim. taikanegatoinnin ympäristövaikutukset
 • Ei-taikovat ovat palkanneet mm. taikovia tutkijoita lääkekehitykseen kehittämään ei-taikakeinoin valmistettavia lääkkeitä ei-taikasairauksiin

Sekalaisia pienempiä FL7 aikaisia/jälkeisiä tapahtumia:

 • Linturyhmä rekrysi joukon taikaväkeä keräämään ja levittämään tähtipölyä, jolla nopeutettaisiin alkulintujen työtä magiakentän palauttamiseksi.
 • 25.11.2017 osana daevojen kirouksen purkua El Hierron saari tyhjättiin ihmisistä ja kirouksen purusta vapautuva voima suunnattiin sinne. Koko saari tuhoutui (ikään kuin iso pommi olisi iskeytynyt sinne), ja kirouksen purusta vapautunut voima levisi myös saaren reunojen yli mereen, jossa se aiheutti valtavat aallot. Sulkakäärme kuitenkin ehti hätiin rauhoittelemaan aaltoja, ja ihmiset olivat muutenkin olleet jo valmiiksi varuillaan El Hierron evakuoinnin vuoksi. Vaikka Kanariansaarten rannat kärsivätkin hieman tsunamituhoja, niin ihmishenkien menetykseltä vältyttiin.
 • Neville Longbottom löytyi elossa, kiitos Francesin ja Victoiren avun. Neuvosto julisti tämän taas eläväksi (aiemmin oli julistettu kuolleeksi).
 • Todettiin, että joukkoja opossuminkakkapaketin pelastamiseen Venäjältä ei ollut, joten tehtävää ei voitu suorittaa. Sittemmin kakka on kadonnut jäljettömiin.
 • Euroopasta järjestettiin Althean avulla pari turvataloa vampyyreille.
 • Brittien hautajaisperinne sallittiin jälleen, pian rauhanneuvotteluiden alettua.

Alkulintujen valta

ALKULINNUT KAAPPAAVAT VALLAN
Kun rauhanneuvottelut oli saatu hyvin alkuun, saapuivat kaikki 9 alkulintua taikaväen pääsotatukikohtaan kertomaan suunnitelmistaan tammikuussa 2018. He sanoivat, että koska olivat viisaimpia ja vanhimpia taikovia olentoja, niin he totta kai hallitsivat kaikkea taikovaa. Luonto oli kuulemma luonut heidät jumaliksi ja tarkoittanut näin. Alkulinnut ilmoittivat, että siitä päivästä lähtien kaikki taikaväki olisi heidän alamaisiaan, linnut määräisivät säännöt ja heidän käskyjään tulisi noudattaa. Tämä kaikki oli kuulemma luonnon ja taikuuden tasapainon ja maailmanrauhan vuoksi tarpeellista. Linnut pitivät mahtipontisen puheen siitä, kuinka heidän alaisuudessaan taikaväki nousisi uuteen rauhaisaan kukoistukseen, ja kuinka he tekisivät taikaväestä onnellista antamalla heille ohjausta. Kuulemma taikaväki oli aina lintujen hereillä ollessa ollut tavalla tai toisella heidän alaisuudessaan ja palvonut heitä, ja niin tulisi nytkin olemaan.

Asia aiheutti paljon ristiriitaisia tuntemuksia. Alkulinnut selvästi uskoivat tekevänsä hyvän ja oikean teon. He olivat todella vanhoja ja tiesivät taikuudesta enemmän kuin yksikään taikaväestä, joten ehkä he olivat oikeassa? Linnuthan edustivat eri elementtien ja aspektien tasapainoa ja kukaan ei voinut kiistä sitä, etteikö linnuista olisi ollut valtava apu taikuuden ja taikovien pelastamisessa, rauhan aikaan saamisessa ja monessa muussakin asiassa.

Toisaalta taas alkulinnut riistivät taikaväeltä osan heidän omasta päätäntävallastaan ja vapaudestaan, ja tämä on asia, joka monia eniten hiertää alkulintujen vallassa. Alkulinnut ovat ikäänkuin alistaneet heidät jonkinlaisiksi puolivapaiksi orjiksi. Linnut tuntuvat pitävän heitä jonkinlaisina lapsina, jotka eivät osaa huolehtia itsestään ja tarvitsevat tiukkoja sääntöjä ja keppiä ja porkkanaa käyttäytyäkseen kunnolla. Lisäksi osa on sitä mieltä, että alkulinnut luulevat liikoja itsestään eivätkä todellakaan ole mitään jumalia vaan vain erikoislaatuisia taikaolentoja.

Alkulinnut ovat pitäneet saman puheen kaikissa maailman taikayhteiskunnissa. Brittejä kuitenkin koskee kaikista tiukimmat säännöt ja linnut ovat eniten heidän niskassaan, sillä alkulinnut kokevat Britit pääpalvelijoikseen. Tämä johtuu siitä, että Britit johtivat lintujen herätystä ja sotaa ei-taikovia vastaan. Lintujen määräyksestä taikaneuvosto muutti taika-Britannian perustuslakia siten, että alkulinnut ovat ylin valta.

Alkulintujen tottelematta jättäminen ei ole vaihtoehto. Linnut antavat kaikenmoisia rankaisuja vastaan niskuroijille, ja jos heidän tahtoonsa ei taivu hyvällä, niin sitten pakottamalla. Rangaistukset vaihtelevat laidasta laitaan sen mukaan mitä linnut sattuvat milloinkin keksimään, mm. ikäviä tehtäviä, rajoitteita, joskus vakavammissa tapauksissa jopa fyysisiä tai psykologisia rangaistuksia. Taikaväestä ei ole mitään vastusta, sillä heidän loitsunsa ovat hyödyttömiä lintuja vastaan. Alkulinnut poistavat suurimmilta niskuroijilta mm. taikavoimat, ja antavat ne takaisin vasta kun henkilö on osoittanut tarpeeksi pitkään ja paljon katumusta ja nöyrtymistä. Alkulinnut pitävät silloin tällöin temppelillä erilaisia rangaistus- ja palkintotilaisuuksia.

AIRUEEN AAMUKASTE ELI PAHANPISTO
Eräänä aamuna alkuvuodesta 2018 koko maailman läpi kulki omituinen valtava saderintama. Syy siihen selvisi vasta myöhemmin, nimittäin sateen mukana päätyi pohjaveteen sekä kasveihin taika, joka tehosi vain taikoviin ja jätti taikomattomat rauhaan. Taika tarttui kaikkiin taikoviin ruuan sekä juomaveden kautta joidenkin viikkojen kuluessa, ja asia tajuttiin liian myöhään. Alkulinnut kutsuvat taikaa nimellä “airueen aamukaste”, mutta taikaväki puhuu siitä kansanomaisemmin nimellä pahanpisto, joskaan ei lintujen kuullen.

Pahanpisto aiheuttaa sen, että jos yrittää tehdä alkulintujen tai heidän vallan vastaisia toimia, niin tulee ikävä olo tai tuntee kipua. Pahanpisto toimii asteittain:

 • Pahanpisto ei reagoi mitenkään pelkkiin ajatuksiin, eli omassa päässään alkulintuja voi vihata ja heidän tuhoamistaan miettiä vaikka kuinka paljon ilman vaikutuksia.
 • Alkulintujen tai heidän vallan vastaisten asioiden puhuminen taikovien kesken aiheuttaa pientä ikävää oloa tai lievähköä kipua. Se ei ole mukavaa, mutta ei estä asioista keskustelua tai suunnittelua.
 • Epäsuorat konkreettiset alkulintujen vastaiset teot aiheuttavat jo merkittävämpää kipua, mutta eivät estä toimimasta. Esim. konkreettisten alkulintujen vastaisten päätösten tekeminen (esim. alkulintujen vastaisen äänen antaminen äänestyksessä), alkulintujen vastaisten toimien valmistelu (aseiden/aineiden valmistelu jne).
 • Alkulintujen käskyjen ja sääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa kipua sillä hetkellä kun sitä päättää jättää noudattamatta, mutta kipu ei yleensä jatku sen jälkeen. Eli jos vaikka jättää aamulla pukematta valkoisen vaatteen, niin sillä hetkellä tuntee pienen pistoksen, mutta se ei jatku koko sitä aikaa, kun vaate ei ole päällä. (Joskus kipu saattaa jatkua, jos pelaaja näin haluaa pakottaa hahmon toimimaan käskyn mukaan)
 • Suora alkulintujen vastainen teko palvelijoihin kohdistuneena aiheuttaa jo isoa kipua. Esim. alkulintujen edustajaa (kuten silmää) tai lähintä palvelijaa vastaan hyökkääminen sen takia, että vastustaa alkulintuja, näiden valtaa tai sääntöjä. Jos hyökkää alkulintuihin liittymättömistä henkilökohtaisista syistä, se ei aktivoi pahanpistoa.
 • Alkulintuja itseään vastaan hyökkääminen (esim. loitsu, yritys käydä käsiksi) aiheuttaa jo täysin lamaannuttavaa kipua.

Muita huomioita:

 • Pahanpisto on välillä arvaamaton: joskus se ei välttämättä aiheuta mitään vaikka tekisikin alkulintujen vastaisia toimia, ja joskus taas sen aiheuttama pisto voi olla iso, vaikka tekisi vain pienen jutun.
 • Pahanpisto alkaa useimmiten vaikuttaa heti, kun ajatus muuttuu teoksi eli kun käsi liikahtaa. Joskus se iskee kuitenkin vasta jälkijunassa.

Metaohjeistus
Pelaajat saavat vapaasti valita pahanpiston vaikutukset ja voimakkuuden. Soveltakaa parhaaksi katsomallanne tavalla pelitilanteen, pelin mielekkyyden ja oman mukavuutenne mukaan! Saa jättää reagoimatta, jos se ei tunnu mukavalta tai pilaisi hyvän pelihetken. Myös jokainen meistä varmaan jossain välissä unohtaa/ei tajua reagoida, ja tämä ei haittaa!

Oireet voivat olla esimerkiksi:

 • Asiassa eteneminen voi tuntua vaikealta, ikään kuin edessä olisi este
 • Kylmähiki, sydämentykytys, hengenahdistus
 • Epämääräinen ahdistava olo siitä, että jotain on pielessä
 • Päänsärky
 • Pisto tai kipu rinnassa
 • Kokonaisvaltaisempi särky tai pistävä kipu
 • Pahimmillaan voi olla täysin lamaannuttavaa ja tuntua siltä kuin kuolisi – tästä tilasta toipuminen voi kestää
 • Huom. pahanpistoon ei voi kuolla!

Pahanpisto EI ole:

 • Pahoinvointia, ylen antamista tms. Osallistujissa on emetofobisia, ja yhteisissä tiloissa ei tulisi tämän vuoksi näytellä ylen antamista.

Taivaiden temppeli

TAIVAIDEN TEMPPELI PERUSTETAAN
Alkulinnut määräsivät taikaväen Brittijohtajat perustamaan heille Taivaiden temppelin Iso-Britanniaan. Taivaiden temppeli olisi alkulintujen pääpalvontatemppeli sekä Britanniassa että koko maailmassa. Sieltä käsin johdettaisiin Iso-Britanniaa, eikä mitään erillistä taikaministeriörakennusta tarvittaisi. Alkulinnut määräsivät, että kaikkien lintujen lähempien palvelijoiden sekä taikovien Brittijohtajien tulee asua temppelillä. Kuulemma ennen vanhaankin palvelijat ja ihmisjohtajat asuivat aina temppelillä. Linnut vaiensivat nopeasti kaikki vastalauseet, mm. kun taikaväki yritti selittää kulttuurien muutoksesta. Monet olivat pettyneitä siitä, etteivät pääsisi muuttamaan takaisin omaan kotiinsa, mutta alkulintujen mielestä yhteiselo oli kaikin puolin parempaa ja opettavaisempaa kuin yksin asuminen.

Kun alkulintujen vaatimuksiin sopiva rakennus oli löytynyt, tehtiin sille vielä pieni remontti ja temppeliin päästiin muuttamaan kesällä 2018. Siihen asti taikaväki hoiti Saksan tukikohdasta käsin rauhanneuvotteluita, teki järjestelyitä Britanniaan palaamiseksi ja odotti, että taikuutta on palautettu Britteihin tarpeeksi takaisinmuuttoa varten. Temppelin lisäksi sitä ympäröiviin lähikyliin ja -kaupunkeihin perustettiin pieniä taikaministeriön toimistoja, sillä kaikki taikaministeriön työntekijät eivät mahtuneet temppelille. Ministeriö hajautettiin myös turvallisuussyistä, siltä varalta että jos ei-taikovat hyökkäisivät uudestaan, koko ministeriö ei tuhoutuisi, kuten viimeksi.

TEMPPELIN SIJAINTI
Alkulinnut halusivat temppelinsä jonnekin rauhaisaan paikkaan luonnon keskelle, kauas ei-taikovien kaupunkien vilinästä. Temppeli sijaitsee Walesissa, Llyn Brianne -nimisen tekojärven rannalla. Alueen nimi on Llanddewi Brefi ja tarkat koodinaatit:

52.134199, -3.754433 (Google maps)
52° 08′ 03.1″ N, 3° 45′ 16.0″ W

TEMPPELIN SÄÄNNÖT & ARVOT
Temppelin (in-game) säännöt:

 1. Alkulintuja tulee aina kunnioittaa. Jos huomaat kenenkään olevan epäkunnioittava lintuja kohtaan, ilmoita siitä lintujen silmille.
 2. Kaikkien temppelillä tulee käyttää jotain valkoista päälivaatetta. Ei kosketa lyhytaikaisesti (max. muutama tunti) vierailevia.
 3. Jos temppeliltä haluaa poistua yli 2 vuorokaudeksi (esim. loma tai työmatka), pitää anoa lupa alkulinnuilta. Anomuksen voi jättää joko vahtimestarille (Liira, Rose) tai temppeliherralle (Amado), jotka laittavat sen eteenpäin linnuille.
 4. Hiljaisuus alkaa klo 22.00 (nukkumahuoneet) tai 00.00 (koko rakennus) ja loppuu 08.00.
 5. Muiden lemmikkien kuin pöllöjen pitäminen temppelissä vaatii luvan. Lupa anotaan vahtimestarilta.
 6. Kaksintaistelut saavat tapahtua vain ulkona.
 7. Intiimi kanssakäyminen aikuisten kesken on toivottavaa. Tätä tulee edistää tarjoamalla tiloja ja yksityisyyttä tähän tarkoitukseen. Temppelisalin viereinen luutakomero on dedikoitu ensisijaisesti tähän tarkoitukseen.

Tavallisia lintuja saa edelleen syödä ruuaksi, mutta pitää muistaa osoittaa kunnioitusta linnun uhrauksesta. Alkulintujen määräyksestä taikaneuvosto asetti lain, että lintujen turha tappaminen on kiellettyä. Muutetun uuden perustuslain mukaan alkulinnut ovat ylin valta. Alkulinnut arvottavat olennot tässä järjestyksessä:

 • Alkulinnut
 • Taikalinnut, veelat ja lintuanimaagit
 • Taikovat ihmiset ja muut taikaolennot
 • Taikomattomat olennot
 • Matelijat

Alkulintujen halveksunta matelijoita kohtaan on selvästi esillä temppelillä, mutta kolmen keskimmäisen ryhmän (ihmiset, taikaolennot) välinen hierarkia ei ole merkittävä vaan alkulinnut puhuvat aina siitä, että kaikki elämä on arvokasta. Niinpä kukaan ei saa etuja vaan esim. siksi, että on lintuanimaagi, vaan teoilla on enemmän merkitystä.

YLIPAPITAR IONE
Puoli vuotta sitten Ione palasi lintukodosta, ja asettui Taivaiden temppeliin. Ione on temppelin ylipapitar, ja tämän tehtävä on olla hengellinen johtaja ja suunnannäyttäjä sekä lintujen tahdon edustaja maan päällä. Alkulinnut ovat painottaneet useamman kerran, että Ionea tulee kunnioittaa kuin hän olisi yksi alkulinnuista. Ylipapittaren luokse voi mennä muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Neuvojen pyytäminen ja ohjauksen hakeminen esim. moraalisissa dilemmoissa
 • Syntien tunnustaminen ja anteeksiannon anominen

Ione pitää myös säännöllisin väliajoin hengellisiä puheita temppelillä, jakaen innoituksia ja opetuksia alkulintujen hyveellisyydestä ja näiden tuomasta valoisasta tulevaisuudesta. Ione pitää myös ajoittain vapaaehtoisia uskonnollisia toimituksia, joihin pääsee myös jonkin verran temppelin ulkopuolelta ihmisiä. Toistaiseksi temppelin omasta väestä ei ole löytynyt paljoakaan osallistujia.

KULTAKUNINGATTAREN JUHLA
Lauantaina 26.9.2020 juhlitaan Kultakuningattaren päivää. Päivä juhlistaa sitä, kun ensimmäinen alkulinnuista, Allicanto eli Kultakuningatar, saapui auringosta maapallolle ensimmäistä kertaa. Alkulintujen mukaan Allicanto toi mukanaan valoa, iloa, tasapainoa, rauhaa ja paremmat mahdollisuudet ihmisille elää, kehittyä ja menestyä. Juhlaa juhlitaan vuosittain, ja juhliminen alkoi, kun kaikki alkulinnut olivat taas hereillä. Edellisenä kahtena vuonna juhlat olivat kuitenkin melko pienet, koska taikaväen oli pakko priorisoida rauhanneuvotteluita ja uudelleenrakennusta. Tänä vuonna on kuitenkin kulunut tasan 65 miljoonaa vuotta Allicanton saapumisesta (alkulintujen mukaan), ja siksi nyt on suuri juhlavuosi. Linnut haluavat, että tänä vuonna Kultakuningattaren päivää juhlitaan kunnolla ja juhlat ovat siksi erilaiset kuin edellisinä vuosina. Juhlamenot alkavat jo perjantaina, mutta kukaan ei oikein tiedä, mitä linnut ovat tarkalleen suunnitelleet.

Kultakuningattaren juhlan vuoksi kukaan ei saa poistua seuraavan kahden päivän aikana (pelipäivät) paria tuntia pidemmäksi ajaksi Taivaiden temppeliltä. Poikkeuksena tietenkin silloin jos on alkulintujen antamalla tehtävällä.

Koulutus ja opinnot

Aselevon julistamisen jälkeen opintoja jatkettiin vielä puolisen vuotta kuten ennenkin, eli tukikohdan nuorille järjestettiin opetus tukikohdassa. Koska oli selvää, että Tylypahkan uudelleenrakennuksessa kestäisi vuosia, kenties jopa vuosikymmeniä, niin tarvittiin jokin väliaikainen koulurakennus. Asiaa hankaloitti tiukka budjetti, ja Tylypahka-säätiö otti väliaikaiskoulujen ostoa varten lainaa Aristokilta, sillä kaikki Tylypahka-säätiön saamat lahjoitukset joudutaan käyttämään Tylypahkan uudelleenrakennukseen. Yksi sopiva, vaikkakin vanha ja ränsistynyt rakennus löytyi ja ostettiin Etelä-Skotlannista. Sinne kuitenkin mahtui vain puolet oppilaista.

Toiselle puoliskolle ei meinannut löytyä mitään sopivaa, joten kun Taivaiden temppelin sijainti oli tiedossa, ostettiin lähistöltä iso vanha maatila. Sitä muokattiin hieman koulukäyttöön sopivaksi ja maatilalle rakennettiin vauhdikkaasti halpoja lisätiloja valmiselementeistä ja parakeista. Toistaiseksi rahaa ei ole rakentaa parempaa, ja koulussa on edelleen melkoisen ahdasta, eli lisätilalle olisi tarve. Kourallinen lapsia nukkuu Taivaiden temppelillä koulun tilanpuutteen vuoksi. Väliaikaiskoulu sijaitsee noin 5 km päässä Taivaiden temppeliltä, eli se on helppo ilmiintymismatka. Opinnot uusissa koulurakennuksissa alkoivat syyskuussa 2018. Joihinkin oppiaineisiin on palkattu kaksi opettajaa, niin että toinen opettaa toisella koululla ja toinen toisella, mutta jotkut opettajat seilaavat kahden eri koulun väliä. Se ei tosin ole ihan yksinkertaista, sillä reitillä on vielä taikanegatoituja alueita, eikä koulujen välillä voi siksi suoraan ilmiintyä.

Syksyllä 2018 aloiteltiin myös Tylypahkan uudelleenrakennusta sen vanhalle paikalle Skotlantiin. Tylypahka pyritään rakentamaan saman henkiseksi kuin se oli, monilla uudistuksilla ja muutoksilla toki. Kivilinnan rakentaminen vaan valitettavasti on hidasta ja kallista, ja on vasta alkutekijöissä.

Syvämaa & daevat

5 vuotta sitten paljastui, että useita kilometrejä maan alla sijaitsee paikka nimeltä Syvämaa. Se koostuu mantereiden alla mutkittelevista luolastoista. Syvämaa saa taikuutensa maan alla sijaitsevasta toisesta magiakentästä, varjovirrasta. Syvämaata ei ole aikaisemmin löydetty, sillä se on kokonaan karttaamaton ja varjovirta suojaa sitä. Syvämaassa elää erilaisia olentoja, joista yksi laji on ihmismäinen: daevat. Kauan sitten daevat elivät maan pinnalla, kunnes heidät kirottiin syvyyksiin. Daevat syntyvät siten, että taikovan ihmisen sielu upotetaan jonkinlaiseen “sieluseinään”, jossa siitä kasvaa daevalapsi. Kaikki daevat ovat siis aikaisemmassa elämässään olleet tavallisia ihmistaikovia. Daevat muistuttavat paljolti ihmisiä, paitsi heillä on joitain erikoisvoimia ja -ominaisuuksia, sekä melko erilainen kulttuuri.

Vuosien tutkimustyön jälkeen daevojen yllä ollut kirous, joka esti näitä poistumasta Syvämaasta, saatiin vihdoin purettua marraskuussa 2017. Purkua johtivat syvänsisarukset Althea, Scorpius ja Frances sekä daevat AKULL, Ziek ja Sona. Kun lisäksi taikovat olivat saaneet ei-taikovien kanssa aikaan aselevon ja rauhanneuvottelut hyvään alkuun, uskalsi kourallinen daevoja tulla kurkkaamaan pinnalle. Parin rohkean daevan toimesta saatiin varmistettua, että taikanegatointi ei vahingoita daevoja, sillä taikanegatointi ei toimi varjovirtaan ja daevoissa on paljon varjovirran magiaa. Daevat eivät voi kuitenkaan taikoa taikanegatoiduilla alueilla.

DAEVATURISTIT & EILINEN MURHA
Pinnalla on käynyt viimeisen kahden vuoden aikana tuhansia daevaturisteja. Useimmat ovat kuitenkin olleet nimenomaan vain turisteja ja palanneet Pintamaamatkansa jälkeen takaisin kotiinsa Syvämaahan. Lukuisat daevat ovat iloinneet, että heillä on vihdoin mahdollisuus nähdä Pintamaa ja tutustua siihen. Daevojen kulttuuri poikkeaa kuitenkin paljon ihmisten kulttuurista ja daevat eivät ole tottuneet lakeihin ja sääntöihin, koska heillä ei niitä juurikaan ole. Tämä on johtanut siihen, että daevat ovat rikkoneet paljon lakeja turistireissujensa aikana tietämättömyyttään.

Ikävin tapaus kävi eilen torstaina, kun Lilek-niminen daeva murhasi ei-taikovan maalaistalon omistajan Englannissa ja valloitti tämän kodin. Asialla oli kaksi ei-taikovasilminnäkijää, jotka olivat nähneet punasilmäisen ja punatukkaisen daevan taikasauvoineen ja loitsuineen, ja tämä oli huutanut murhan jälkeen “Minä voitin, joten tämä asumus on nyt minun! Kauan eläköön daevat ja vapaus! Hyvästi, Syvämaa!” Ei -taikovat soittivat heti poliiseille, jotka olivat heti yhteydessä taikaministeriöön, joka lähetti heti taistelumaagit vangitsemaan Lilekin. Tällä hetkellä nainen on taikaministeriön putkassa Lontoossa.

Ei-taikovat eivät tiedä vielä daevojen tai Syvämaan olemassaolosta, joten ei-taikovasuhteiden osasto on saanut tehtäväksi selittää tilanne perjantaina saapuville ei-taikovapoliitikoille ja rauhoitella nämä. Daevasuhteiden osasto puolestaan on saanut tehtäväkseen neuvotella daevojen kanssa, miten daevaturistien tekemät laittomuudet saadaan loppumaan – tämä oli nimittäin monille viimeinen pisara.

KODITTOMAT DAEVAT
Turistien lisäksi on satoja daevoja, jotka ovat ilmaisseet haluavansa jäädä Pintamaahan. Syynä tähän on ollut mm. se, että kyseiset daevat eivät ole kunnolla sopeutuneet Syvämaan oloihin tai daevojen kulttuuriin, tai ovat muuten vaan kovasti ihastuneet Pintamaahan. Euroopan taikovat ovat päättäneet ottaa näitä daevoja vastaan, sillä lukumäärä on lopulta melko pieni ja näiden lähettäminen takaisin Syvämaahan todennäköisesti johtaisi konfliktiin daevojen kanssa. Daevoilla on hallinnassaan mm. iso määrä koulutettuja ankeuttajia ja kalmolaskoksia, joita kukaan ei halua kimppuunsa. 40 daevaa on ilmoittanut haluavansa jäädä Britteihin asumaan. Tällä hetkellä nämä daevat ovat kodittomia ja rahattomia ja aiheuttavat ongelmia varastelulla ja ilkivallalla. Kohteeksi joutuneet taikovat ja ei-taikovat (ei-taikovat luulevat porukan olevan kodittomia velhoja ja noitia) ovat vaatineet, että taikaministeriö tekee asialle heti jotain, ja asia on laitettu daevasuhteiden osaston tehtäväksi.

PÄÄSY PINTAMAAHAN
Yksi Euroopan helpoimmista reiteistä Syvämaasta Pintamaahan sijaitsee Englannissa Rosierien mailla. Syvämaahan johtavaan kuiluun on rakennettu hissi ja kuilun päälle on perustettu rajatarkastuspiste, jossa kirjataan tarvittavat maahantuloluvat. Osa daevoista on ollut tästä varsin närkästyneitä, sillä heidän mielestään heillä pitäisi olla täysi vapaus kulkea maailmassa. Osa on kuitenkin ymmärtänyt perustelut tarkastusten taustalla. Ihmiset eivät ole käyneet Syvämaassa, sillä sen kuumuus ja pimeän magian tasot ovat ihmisille vaarallisia. Sen sijaan kourallinen vampyyreja on siellä vieraillut.

Vastineeksi pääsystä Pintamaahan daevat ovat luvanneet, etteivät varasta väkipakolla enää ihmisten sieluja. Sen sijaan daevoilla on lupa ottaa haltuunsa sellaisen ihmisen sielu, joka on luvannut sielunsa heille vapaaehtoisesti, mutta vasta henkilön kuoleman jälkeen (ja daevat eivät saa tietenkään aiheuttaa tätä kuolemaa). Daevat kasvattavat sieluista uusia daevoja eli kys. sielu saa tällöin uuden elämän – tämä on daevojen ainut keino lisääntyä.

HP-larp kampanja