FL8: Taustatietoa

Taivaiden temppeliin liittyvää maailmankuvallista taustatietoa sekä FL7 ja FL8 välisiä tapahtumia. Tällä sivulla:
Rauhanneuvottelut
Euroopan tilanne
Alkulintujen valta
Taivaiden temppeli
Koulutus ja opinnot

Canon: Brexitiä tai koronavirusta ei ole pelimaailmassa tapahtunut. Kaikki alkuperäisten Potter-kirjojen tapahtumat ovat tapahtuneet, lukuun ottamatta epilogia. Ihmeotukset-elokuvat eivät kuulu pelicanoniin.

In-game aika: Nyt on 25.-26.9.2020. Aselevon julistamisesta (FL7, 25.11.2017) on kulunut 2v 10kk.

Kuun vaihe: Nyt on kasvava puolikuu, seuraava täysikuu on viikon päästä, 2.10.2020.

Rauhanneuvottelut

25.11.2017 NATO ampui vahingossa ohjuksen pieneen taikaväen turvataloon Sveitsissä vuorilla. Ohjus oli alunperin tarkoitettu ammuttavaksi taikaväen päätukikohtaan. Ohjus aiheutti lumivyöryn, jonka seurauksena läheisessä laskettelukeskuksessa menehtyi satoja ei-taikovia. Tämä oli viimeinen pisara monille ei-taikoville, ja kampanjoiden ja aktivistien työ alkoi tuottaa tulosta ja päivä eskaloitui massiiviseen mielenosoitukseen Pariisissa ja pienempiin mielenosoituksiin ympäri maailmaa. Mielenosoittajat vaativat sotatoimien lopetusta. Pian Greenpeace antoi tukensa mielenosoittajille, sillä oli huolissaan taikanegatoinnin vaikutuksesta ekosysteemiin, tästä osoituksena mm. aiemmin tapahtuneet viljelykasvien massakuolemat ja rajut maagiset tulivuorenpurkaukset. Myös Amnesty International antoi pian lausunnon, jossa ilmoitti, että myös taikovilla on samat ihmisoikeudet ja tuomitsi taikovia vastaan tehdyt väkivaltaisuudet ja kiinniotot ihmisoikeuksien sekä lain vastaisina.

Ilmeisesti julkisen paineen vaikutuksesta ei-taikovat päättäjät julistivat lopulta saman päivän iltana aselevon ja kutsuivat taikaväen rauhanneuvotteluihin heti seuraavan päivän aamuna. Brittien Velhojen neuvosto edusti Euroopan taikaväkeä rauhanneuvotteluissa, jotka pidettiin etäyhteyden kautta 26.11.2017. Neuvotteluissa saatiin aikaan alustava rauha, mutta yksityiskohtien sopiminen ja rauhantoimien toteuttaminen kesti useita kuukausia ja joiltain osin jatkuu edelleen. Myös muualla maailmassa tilanne on rauhoittunut, vaikka jonkin verran levottomuuksia onkin ja rauhan eteneminen on ollut muualla hitaampaa kuin Euroopassa.

25.-26.11.2017 välisenä yönä taikaväen päätukikohta evakuoitui Itävallasta Saksaan Kempteniin, jossa Velhojen neuvosto sekä sotahenkilöstö majaili Sansoucyn suvun omistamassa kerrostalokompleksissa kesään 2018 asti. Kemptenistä käsin sotahenkilöstö kävi rauhanneuvotteluita, teki sodanlopetustoimia, oikeudenkäyntejä ja odotteli, että taikuutta palautuisi tarpeeksi Iso-Britanniaan, jotta sinne voisi palata.

Alapuolella kuvaillaan, mitä ei-taikovien kanssa neuvotteluissa on sovittu Euroopassa.

Kielenkäyttö

 • Ei-taikovat vaativat “jästi” ja “surkki” -sanojen käytöstä luopumista, sillä ne kuulostavat loukkaavilta. Taikaväki suostui siihen, että kaikissa virallisissa yhteyksissä kyseisiä sanoja ei käytetä, vaan sen sijaan käytetään sanaa “ei-taikova” tai “taikomaton” ja jos tarvitsisi surkkien kohdalla tarkentaa syntyperää niin “taikasyntyinen ei-taikova”. Jästisyntyiset olisivat “ei-taikovasyntyisiä”. Samaten ei-taikovat lupasivat käyttää virallisissa yhteyksissä sanoja “taikova” tai “taikaväki”. Kumpikaan osapuoli ei luvannut että yksityishenkilöiden rumien puhumiseen voidaan puuttua, mutta sovittiin, että kansaa koulutetaan oikeista termeistä. Taikaväellä onkin ollut opettelemista uusissa sanoissa, ja monilta edelleen meinaa lipsua vanhat…
 • Ei-taikovat ehdottivat myös veristatukseen liittyvistä termeistä ja jaottelusta luopumista. Tähän Neuvosto ei suostunut, mutta lupasi miettiä asiaa. Virallista rauhanehtoa tai vaatimusta asiasta ei tullut, mutta debattia veristatustermeistä on nyt käyty taikaväen kesken.

Oikeudenkäynnit ja sotarikokset

 • Pääpiirteittäin päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että kumpikaan osapuoli ei suuremmissa määrin haastaisi toisiaan oikeudenkäynteihin. Ensinnäkin henkilöitä, joille pitäisi pitää oikeudenkäynnit on tuhansia, joista useat ovat yhteiskunnalllisesti tärkeitä henkilöitä. Näiden tuomitseminen voisi aiheuttaa tarpeetonta levottomuutta ja sekavuutta yhteiskunnan hauraaseen rauhan tilaan. Kummatkin osapuolet kokivat oleellisemmaksi käyttää ajan ja resurssit uudelleenrakentamiseen ja diplomaattisten suhteiden luomiseen. Rauhan aikaansaamiseksi oli myös tärkeää pystyä lopettamaan jatkuva syytösten ja koston kierre. Tuomittavia ei-taikovia olisi ollut enemmän kuin taikaväkeä, mutta Velhojen neuvosto päästi tämän menemään, sillä olisi muuten itse saattanut kokonaisuudessaan joutua tuomittavaksi.
 • Jos jommankumman osapuolen hallinnoista valtaosa kuitenkin vaatisi jotakuta tuomittavaksi, tälle järjestettäisiin oikeudenkäynti. Vakavimpia rikoksia tehneitä henkilöitä on tämän vuoksi päätynyt oikeuteen ja oikeudenkäynnit ovat käynnissä edelleen, mutta kumpikin osapuoli on varovaisia siitä, ketä ja kuinka montaa vaatii oikeudenkäynteihin, sillä monet pelkäävät itse joutuvansa tuomioistuimeen jos vaativat liikaa. Joitain oikeudenkäyntejä on pidetty myös sisäisestä, ts. ei-taikovat ovat tuominneet omissa oikeudenkäynneissään omiaan ja toisin päin.
 • Taikaväki esitti, että ei-taikovien Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) oli puolueellinen, eikä taikaväki kuulunut siihen. Tämän vuoksi taikaväen ja ei-taikovien välisen sodan oikeudenkäyntejä varten perustettiin uusi kansainvälinen tuomioistuin, jossa puolet tuomareista on ei-taikovia ja puolet taikaväkeä. Jatkossa kyseinen tuomioistuin tuomitsisi kaikki ei-taikovien ja taikaväen väliset rikokset, joita pelkkä ei-taikovien tai pelkkä taikaväen tuomioistuin ei voisi ratkaista.
 • Off: oikeudenkäyntejä kirjoitetaan peliin pelaajien toiveiden sekä juonien mielenkiintoisuuden mukaan. Ne ovat voineet jo olla tai voivat olla vielä edessä: toivo ilmossa, haluatko hahmosi päässeen helpolla vai saaneen/saavan seurauksia (millaisia?). Oikeudenkäynnit voivat olla joko kansainvälisiä (ei voida pitää in-game pelin aikana) tai taikaväen sisäisiä (voidaan ehkä pitää in-game, jos on aikaa).

Taikuudenpoistolaitokset ja taikaväen vankileirit

 • Taikaväki vaati vankien vapautusta, ja ei-taikovat suostuivat tähän. Kaikki laitokset ja vankileirit lopetettiin ja taikaväki vapautettiin ensimmäisiä rauhanneuvotteluita seuraavien viikkojen aikana. Pieni osa taikaväestä on kuitenkin edelleen kadoksissa, eikä ei-taikovien virallisilla tahoilla ole tietoa, missä he ovat (tai näin he ainakin sanovat). Ei-taikovat ovat kieltäytyneet antamasta apuvoimia kadonneiden etsimiseen (syynä “resurssiongelmat” ja “teillä itsellänne on kuitenkin paremmat keinot jäljittää kuin meillä”), mutta ovat luvanneet välittää taikaväelle kaikki johtolangat, joita heillä tulee vastaan.
 • Vastavuoroisesti taikaväki on vapauttanut ne vähät ei-taikovavangit, mitä heillä on ollut.

Taikanegatointiaseet

 • Taikaväki kaikkialla maailmassa vaati kaikkien taikanegatointilaitteiden tuhoamista, tehtaiden lakkauttamista ja joko valmistusmetodien luovuttamisen taikaväelle tai valmistustietojen tuhoamisen niin, ettei kukaan voisi koskaan laitteita enää valmistaa. Ei-taikovat kieltäytyivät kaikista kohdista.
 • Ei-taikovat suostuivat lakkauttamaan valtaosan tehtaista ympäri maailmaa, kenties alkulintujen painostuksesta ja luonnonkatastrofien ja nälänhädän pelossa. Kuitenkin ainakin kaksi tehdasta on vielä jäljellä, eivätkä ei-taikovat ole suostuneet lakkauttamaan niitä. Tehtaiden sijainti ei ole taikaväen tiedossa. Jostain syystä alkulinnut eivät ole myöskään onnistuneet löytämään näitä kahta tehdasta, mutta ovat paikantaneet kaikki loput ja vahtineet, että ne lopetetaan.
 • Ei-taikovat ovat varastoineet jäljellä olevat käyttämättömät taikanegatointilaitteet NATOn varastoihin, ja joillain mailla on myös omia varastoja. Ei-taikovat lupasivat, että käyttävät niitä ainoastaan itsepuolustuksena taikaväkeä vastaan jos on tarve ja että ne olisivat enemmänkin pelote/muistutus käyttäytyä hyvin. Ei-taikovat perustelivat, että jos taikaväki vaatii ei-taikovia luopumaan aseista niin ei-taikovat vaativat taikaväkeä luopumaan aseista eli taikasauvoista. Taikaväki siis joutui suostumaan tähän, jotta sai pitää taikasauvansa.

Taikuuden käyttö

 • Keskenään / toisiinsa taikaväki saa käyttää taikuutta kuten ennenkin, kunhan se ei vaaranna ympäristöä.
 • Ei-taikoviin ei saa käyttää mitään taikuutta ilman ei-taikovien lupaa. Luvan voi saada asianomaiselta ei-taikovalta tai ei-taikovaviranomaisilta. Luvattomasta taikuuden käyttämisestä ei-taikovaan saa paljon isomman tuomion kuin taikuuden käyttämisestä taikaväkeen, sillä ei-taikovalla ei ole mahdollisuutta puolustautua, toisin kuin taikovalla. Ei-taikovan, johon taikuutta käytetään luvallisesti, tulee myös olla tietoinen kaikista riskeistä ja vaikutuksista, ja näistä valehteleminen on myös rikos. Eritoten sellaisten loitsujen kuten unhoituta käyttäminen ei-taikoviin on ankarasti rangaistavaa.
 • Taikaväellä on velvollisuus parantaa ei-taikovat, jotka ovat sairastuneet tai loukkaantuneet taikuuden vuoksi, silloinkin kun kyseessä on pelkkä onnettomuus. Taikaväellä ei ole velvollisuutta parantaa mitään ei-taikovien ei-taikasyistä johtuvia sairauksia tai tapaturmia, sillä taikaväen resurssit eivät riitä tähän.
 • Taikaparantajat, jotka haluavat parantaa ei-taikovia, tarvitsevat lääkäriluvan ei-taikovaviranomaisilta.
 • Ei-taikovat vaativat, että taikaväki huolehtii siitä, että taikaolennot eivät ole vaaraksi ei-taikoville.

Väestörekisteri ja taikasauvarekisteri

 • Aluksi ei-taikovat vaativat täydellistä rekisteriä taikovista ja taikasauvoista, mutta taikaväki ei suostunut tähän. Perusteena oli, että taikaväki on vähemmistökansa, jonka turvallisuus vaarantuu, jos heistä on ei-taikovilla rekisteri. Asiassa päästiin kompromissiin sillä, että taikaväki suostui siihen että ei-taikovilla on säilössä taikanega-aseita ja kaksi tehdasta, ja vastineeksi ei-taikovat hölläsivät vaatimuksiaan.
 • Taikaväellä on velvollisuus pitää itse tarkkaa rekisteriä taikaväestä ja näiden taikasauvoista, ja tarpeen vaatiessa luovuttaa näitä tietoja ei-taikovaviranomaisille, esim. rikosten tapauksessa.
 • Ei-taikoville pitää välittää tieto kunkin maakunnan alueella asuvasta taikovien määrästä (NUTS1-tasolla).
 • Kaikilla taikovilla pitää olla olemassa ei-taikova-identiteetti, eli jokaisen taikovan pitää löytyä oikealla nimellään oman maansa väestörekisterijärjestelmästä. Taikaväkeä koskee asian suhteen samat säännöt kuin ei-taikovia, eli syntymät ja kuolemat pitää ilmoittaa, mutta sitä että on taikova ei tarvitse ilmoittaa. Britannian kansalaisilla on täten oikeus äänestää ei-taikovien vaaleissa.
 • Matkustamisen suhteen taikaväkeä koskevat kaikki samat säädökset kuin ei-taikoviakin, eli EU:n alueella saa matkustaa vapaasti, mutta osaan maista tarvitsee passin, viisumin, oleskeluluvan jne. (Pelimaailmassa Brexitiä ei ole tapahtunut, sillä ei-taikovilla on ollut muuta ajateltavaa)

Talous & verot

 • Velhojen neuvosto on neuvotellut talousasioista ainoastaan Iso-Britannian kanssa, muut taikahallinnot ovat huolehtineet omista maistaan. Neuvottelutulokset ovat kuitenkin muuallakin olleet hyvin samanlaisia.
 • Ei-taikovat vaativat, että taikaväki luopuu kaljuunasta ja ottaa punnan käyttöön verotus yms. asioiden helpottamiseksi. Taikaväki joutui suostumaan tähän, ja kaljuunasta pitäisi luopua 1.1.2021 mennessä. Parhaillaan mietitään, että miten tämä saataisiin tehtyä järkevimmin, sillä riskinä on kullan arvon romahtaminen ja vaihtokurssin voimakas lasku. (Ranskassa on sama tilanne, mutta euron suhteen)
 • Veroneuvottelut ei-taikovien kanssa ovat edelleen kesken. Ei-taikovat haluavat, että taikaväkeä koskee kaikki samat veroasiat kuin ei-taikoviakin, mutta taikaväki suhtautuu vaatimukseen nihkeästi. Seuraavista on päästy sopuun:
 • Taikaministeriö kerää verot sellaisista töistä, yrityksistä ja tuotteista, jotka ovat selkeästi taikamaailmaan kuuluvia. Esim. kaikki sellaiset tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty taikuutta, sellaiset työt joiden tekemiseen liittyy taikuus tai taikamaailma, ja sellaiset yritykset joiden palveluiden toteuttamiseen tarvitaan taikuutta. Näistä veroista taikaministeriö maksaa pienen osuuden Iso-Britannian ei-taikovahallinnolle vastineena valtiollisista palveluista ja niiden käytöstä (esim. tiet, peruskoulu). Loput veroista ministeriö käyttää oman toimintansa rahoittamiseen ja taikamaailman kehittämiseen. Järjestelyn vuoksi taikovien verot ovat hieman nousseet entisestä.
 • Ei-taikovahallinto kerää verot kaikista ei-taikovamaailman asioista, kuten jos taikaväki tekee töitä ei-taikovamaailmassa tai myy ei-taikovatuotteita.
 • Kiistoja on aiheuttanut kiinteistövero. Sopimukseen on päästy siitä, että taikaväki maksaa ei-taikovakiinteistöistä ja -maasta normaalia kiinteistöveroa ei-taikovahallinnolle. Lisäksi taikaväki on suostunut siihen, että aiemmin ei-taikovilta piilossa olleet maapläntit rekisteröidään samaan tapaan kuin kaikki muukin maa on rekisteröity. Sen vuoksi mm. Tylypahkan tontti on rekisteröity Tylypahka-säätiölle jne. Taikarakennusten ja maa-alojen verottamisesta on kuitenkin kiistaa, sillä taikaväki ei halua maksaa niistä veroa ei-taikoville. Lisäksi ekstradimensionaalinen tila ja taikaominaisuudet hankaloittavat arvon arvioimista. Asiasta ei ole päästy vielä sopimukseen.
 • Toinen kiistan aihe on perintövero, eikä sen maksusta ole päästy sopuun. Ei-taikovien perintövero on 40%. Taikaväellä ei ole koskaan ollut perintöveroa ja aiemmin taikaväki on myös monilta osin onnistuneesti kiertänyt ei-taikovien perintöveroa. Perintövero on suuren osan taikaväestä mielestä typerä eikä sovi heidän kulttuuriinsa.
 • Iso-Britannian valtio on luvannut että tarpeen vaatiessa voi lainata rahaa taikayhteiskunnan uudelleenrakennukseen, mutta toistaiseksi taikayhteiskunta ei ole tätä lainaa ottanut. Asiaa ollaan parhaillaan miettimässä.

Koulutus, opinnot ja tiedotus

 • Ei-taikovien oppivelvollisuus koskee nyt myös taikovia 11 ikävuoteen asti, kunnes he siirtyvät Tylypahkaan. Oppivelvollisuuden voi suorittaa joko ei-taikovien peruskoulussa tai sitten kotiopetuksella + valtakunnallisilla kokeilla opetuksen tason testaamiseksi. Taikaväen pitää lähettää kokeisiin taikova valvoja lunttaamisen estämiseksi.
 • Yli 10-vuotiaiden taikovien piti tehdä viime vuonna ei-taikovatietouden tasokoe, ja jos taidot todettiin puutteellisiksi niin piti käydä koulutuskursseilla.
 • Ei-taikovatieto tehtiin pakolliseksi oppiaineeksi Tylypahkassa vuosiluokille 2.-5.
 • Aloitettiin yhteistyössä taikatietoushanke: perustietoa taikovista ja näiden tasa-arvoisesta kohtelusta lisättiin ei-taikovien opetussuunnitelmaan. Taikaväki ja ei-taikovavaltio yhteistyössä välittävät ei-taikova-aikuisille tietoa taikovista virallisen nettisivun sekä tv-dokumentin ja vastaavien avulla.
 • Sovittiin, että taika- ja ei-taikovaviranomaiset vaihtavat tasaisin väliajoin tarpeellista tietoa mm. rikollisuuteen liittyen.

Ei-taikovat ja alkulinnut
Alkulinnut ovat sanoneet ei-taikoville, ettei heitä kiinnosta, mitä ei-taikovat tekevät, eivätkä he sekaannu ei-taikovien asioihin niin kauan kuin nämä eivät tuhoa taikuutta tai aloita sotaa taikaväkeä vastaan. Alkulinnut ovat myös luvanneet ei-taikoville vahtivansa taikaväkeä ja huolehtivansa siitä, etteivät nämä tee mitään typerää. Kontrolli, jota alkulinnut harjoittavat taikaväkeä vastaan, on monien ei-taikovien mielestä hyvä asia, ja tämän vuoksi he ovat ihan ok lintujen suhteen. Toisaalta moni ei-taikovista on varmasti myös pelokkaita, epäileviä ja varovaisia alkulintujen suhteen, koska on käynyt selväksi, että nämä ovat hyvin voimakkaita olentoja, joihin ei taikanegatointi tehoa.

Ympäristön tuhojen korjaus

 • Vesuviuksen, Fujin ja Heklan maagisista purkauksista ilmestyneet läpinäkyvät elementtiolennot lupasivat auttaa taikanegatoinnista kärsineiden maissisatojen virvoittelusta, jos saisivat työpaikat, joista maksetaan kultaa. Taikaväki ja ei-taikovat tekivät diilin, jossa taikaväki vaihtaisi kaljuunoita ei-taikovarahaan ja ei-taikovat sitten maksaisivat näistä kaljuunoista erotellulla kullalla maissiolennoille. Kaksi vuotta kestäneen maissien virvoitteluprojektin jälkeen olennot siirtyivät ei-taikovien tarjoamiin vartiointitöihin Ranskaan.
 • Sovittiin, että taikaväki on itse vastuussa kaikesta maagisen kasvillisuuden ja eläimistön elvyttämisestä, mutta että he saisivat etsiä vapaaehtoisia auttamaan tai palkata apulaisia myös ei-taikovien joukosta, kunhan näiden turvallisuudesta huolehdittaisiin. Luontorakkaita ja taikaluonnosta uteliaita ei-taikovia onkin löytynyt vapaaehtoishommiin ihan hyvin, vaikka työvoimaa tarvittaisiinkin vielä enemmän.
 • Sovittiin, että ei-taikovat ovat vastuussa omien rakennuksiensa korjauksesta ja taikaväki omistaan.

Euroopan tilanne

Kesään 2018 asti Briteillä oli valtuudet tehdä sotatoimia ja neuvotella monien Euroopan taikahallintojen puolesta. Kuitenkin kesällä 2018 tämä lopetettiin ja kaikki valtuudet poistettiin. Nyt Britannian taikahallinnolla on päätösvaltaa enää Britannian taika-asioihin.

Viimeinen alkulintu, Allicanto, heräsi 25.11.2017 ja heti seuraavana päivänä kaikki yhdeksän alkulintua aloittivat magiakentän palautuksen negatoituihin kohtiin, kuten olivat luvanneet. Uuden magiakentän luominen on kuitenkin hidasta hommaa ja menisi kenties parikymmentä vuotta ennen kuin taikuus on palautettu koko maailmaan. Linnut ovat aloittaneet tärkeimmistä kohteista, kuten kaupungeista. Tällä hetkellä Britannian taikuudesta on palautettu vähän yli puolet. Noin puolet negatoitujen alueiden taikuudesta on palautettu koko Euroopan mittakaavalla.

Taikamatkustuksen kanssa pitää edelleen olla tarkkana. Taikamatkustuksen määrä on taas lisääntynyt, mutta ei-taikovien kulkuneuvoja käytetään myös edelleen. Vaikka antimaagisiin alueisiin tyssääminen voi olla kivuliasta, niin ei kuitenkaan hengenvaarallista muille kuin taikaolennoille. Taikamatkustaessa kannattaa tarkistaa reitti aina etukäteen tai mennä ainoastaan tuttuja, toimivaksi todettuja reittejä.

Ei-taikovien keskuudessa on monenlaisia mielipiteitä taikovista: enemmistö ei-taikovista on hyväksynyt rauhanneuvotteluissa tehdyt päätökset. Jonkin verran löytyy suurempia tasa-arvoaktivisteja, mutta samaten löytyy myös jonkin verran taikaväen vastaisia öyhöttäjiä.

Taikaväki on tehnyt jonkin verran yhteistyötä ei-taikovien kanssa:

 • Yhteisiä tutkimuksia aiheista, jotka koskettavat kumpiakin, esim. taikanegatoinnin ympäristövaikutukset
 • Ei-taikovat ovat palkanneet mm. taikovia tutkijoita lääkekehitykseen kehittämään ei-taikakeinoin valmistettavia lääkkeitä ei-taikasairauksiin

Sekalaisia pienempiä FL7 aikaisia/jälkeisiä tapahtumia:

 • Linturyhmä rekrysi joukon taikaväkeä keräämään ja levittämään tähtipölyä, jolla nopeutettaisiin alkulintujen työtä magiakentän palauttamiseksi.
 • 25.11.2017 osana daevojen kirouksen purkua El Hierron saari tyhjättiin ihmisistä ja kirouksen purusta vapautuva voima suunnattiin sinne. Koko saari tuhoutui (ikään kuin iso pommi olisi iskeytynyt sinne), ja kirouksen purusta vapautunut voima levisi myös saaren reunojen yli mereen, jossa se aiheutti valtavat aallot. Sulkakäärme kuitenkin ehti hätiin rauhoittelemaan aaltoja, ja ihmiset olivat muutenkin olleet jo valmiiksi varuillaan El Hierron evakuoinnin vuoksi. Vaikka Kanariansaarten rannat kärsivätkin hieman tsunamituhoja, niin ihmishenkien menetykseltä vältyttiin.
 • Neville Longbottom löytyi elossa, kiitos Francesin ja Victoiren avun. Neuvosto julisti tämän taas eläväksi (aiemmin oli julistettu kuolleeksi).
 • Todettiin, että joukkoja opossuminkakkapaketin pelastamiseen Venäjältä ei ollut, joten tehtävää ei voitu suorittaa. Sittemmin kakka on kadonnut jäljettömiin.
 • Euroopasta järjestettiin Althean avulla pari turvataloa vampyyreille.
 • Brittien hautajaisperinne sallittiin jälleen, pian rauhanneuvotteluiden alettua.

Tutkimustuloksia

 • Ei-taikoville saatiin todistettua, että maissien ja sokeriruokojen kuolemat johtuivat taikanegatoinnista: negatointi oli tappanut maissien kannalta tarpeellisia taikahyönteisiä ja sokeriruo’on kannalta oleellisia maaperän taikamikrobeja.
 • Maapallon magian rakenne selvisi: ydin on valkoista magiaa ja kosmista energiaa, vaipassa vallitsee alkukantaisen elementtimagian kaaos, sen jälkeen on varjovirta, joka estää vaipan magiaa pääsemästä maan pinnalle, ja lopulta pinnalla on vakaa pintamagian kerros. Taikanegatointi aiheutti pintamagian tyhjiön, mikä aiheutti vaipan magian voimakkaan purkautumisen tulivuorien kautta maan pinnalle. Eli Fujin, Heklan ja Vesuviuksen purkaukset johtuivat tästä. Jos taikanegatointia olisi jatkettu, olisi sillä saattanut olla katastrofaaliset seuraukset, kun tulivuoret ja vaipan magia olisi jatkanut purkautumista. Myös tästä välitettiin tietoa ei-taikoville.
 • Selvisi, että taikanegatointi toimii kunnolla ainoastaan pintamagiaan, eikä se negatoi kunnolla varjovirtaa eikä vaipan elementtikaaosta, eikä vaikuta myöskään henkimaailmantasoon. Todettiin, että daevat voivat oleilla taikanegatoiduilla alueilla kuolematta, vaikka eivät voikaan niillä loitsia.
 • Selvisi, että taikanegatointilaitteiden valmistamiseen tarvitaan taikuutta, ja että niitä voi käyttää ainoastaan taikavoimaisella alueella. Mysteeriksi on jäänyt, kuka tai ketkä taikovat tekevät yhteistyötä ei-taikovien kanssa taikanegatointilaitteiden valmistamiseksi – nämä pitäisi löytää. Laitteet lähettävät käytettäessä jonkinlaisen henkimaailmantasolla kulkevan yhteydenottosignaalin. Paluusignaalin mukana tulee kosmista energiaa, joka on äärimmäisen mysteerinen ja vaikeasti ymmärrettävä universumin voima. Siksi onkin käsittämätöntä, että ei-taikovat olisivat muka löytäneet keinon manipuloida sitä. On hyvin vaikea uskoa, että ei-taikovat olisivat tehneet sen itse… Edelleenkään ei ymmärretä, miten laitteet tarkalleen toimivat, joten niiden tutkimista jatketaan ei-taikovilta salassa edelleen – varmuuden vuoksi, tieteellisen ymmärryksen kasvattamiseksi sekä kenties sieltä löytyisi vastauksia magiakentän palautukseen ilman lintuja.

Alkulintujen valta

Alkulinnut kaappaavat vallan
Kun rauhanneuvottelut oli saatu hyvin alkuun, saapuivat kaikki 9 alkulintua taikaväen pääsotatukikohtaan kertomaan suunnitelmistaan. He sanoivat, että koska olivat viisaimpia ja vanhimpia taikovia olentoja, niin he totta kai hallitsivat kaikkea taikovaa. Luonto oli kuulemma luonut heidät jumaliksi ja tarkoittanut näin. Alkulinnut ilmoittivat, että siitä päivästä lähtien kaikki taikaväki olisi heidän alamaisiaan, linnut määräisivät säännöt ja heidän käskyjään tulisi noudattaa. Tämä kaikki oli kuulemma luonnon ja taikuuden tasapainon ja maailmanrauhan vuoksi tarpeellista. Linnut pitivät mahtipontisen puheen siitä, kuinka heidän alaisuudessaan taikaväki nousisi uuteen rauhaisaan kukoistukseen, ja kuinka he tekisivät taikaväestä onnellista antamalla heille ohjausta. Kuulemma taikaväki oli aina lintujen hereillä ollessa ollut tavalla tai toisella heidän alaisuudessaan ja palvonut heitä, ja niin tulisi nytkin olemaan.

Asia aiheutti paljon ristiriitaisia tuntemuksia. Alkulinnut selvästi uskoivat tekevänsä hyvän ja oikean teon. He olivat todella vanhoja ja tiesivät taikuudesta enemmän kuin yksikään taikaväestä, joten ehkä he olivat oikeassa? Linnuthan edustivat eri elementtien ja aspektien tasapainoa ja kukaan ei voinut kiistä sitä, etteikö linnuista olisi ollut valtava apu taikuuden ja taikovien pelastamisessa, rauhan aikaan saamisessa ja monessa muussakin asiassa.

Toisaalta taas alkulinnut riistivät taikaväeltä osan heidän omasta päätäntävallastaan ja vapaudestaan, ja tämä on asia, joka monia eniten hiertää alkulintujen vallassa. Alkulinnut ovat ikäänkuin alistaneet heidät jonkinlaisiksi puolivapaiksi orjiksi. Linnut tuntuvat pitävän heitä jonkinlaisina lapsina, jotka eivät osaa huolehtia itsestään ja tarvitsevat tiukkoja sääntöjä ja keppiä ja porkkanaa käyttäytyäkseen kunnolla. Lisäksi osa on sitä mieltä, että alkulinnut luulevat liikoja itsestään eivätkä todellakaan ole mitään jumalia vaan vain erikoislaatuisia taikaolentoja.

Alkulinnut ovat pitäneet saman puheen kaikissa maailman taikayhteiskunnissa. Brittejä kuitenkin koskee kaikista tiukimmat säännöt ja linnut ovat eniten heidän niskassaan, sillä alkulinnut kokevat Britit pääpalvelijoikseen. Tämä johtuu siitä, että Britit johtivat lintujen herätystä ja sotaa ei-taikovia vastaan.

Airueen aamukaste eli pahanpisto
Alkulintujen tottelematta jättäminen ei ollut vaihtoehto. Linnut antoivat kaikenmoisia rankaisuja vastaan niskuroijille, ja jos heidän tahtoonsa ei taipunut hyvällä, niin sitten pakottamalla. Taikaväestä ei ollut mitään vastusta, sillä heidän loitsunsa olivat hyödyttömiä lintuja vastaan. Alkulinnut poistivat suurimmilta niskuroijilta mm. taikavoimat, ja antoivat ne takaisin vasta kun henkilö osoitti tarpeeksi pitkään ja paljon katumusta ja nöyrtymistä.

Eräänä aamuna alkuvuodesta 2018 koko maailman läpi kulki omituinen valtava saderintama. Syy siihen selvisi vasta myöhemmin, nimittäin sateen mukana päätyi pohjaveteen sekä kasveihin taika, joka tehosi vain taikoviin ja jätti taikomattomat rauhaan. Taika tarttui kaikkiin taikoviin ruuan sekä juomaveden kautta joidenkin viikkojen kuluessa, ja asia tajuttiin liian myöhään. Alkulinnut kutsuvat taikaa nimellä “airueen aamukaste”, mutta taikaväki puhuu siitä kansanomaisemmin nimellä pahanpisto, joskaan ei lintujen kuullen.

Pahanpisto aiheuttaa sen, että jos yrittää tehdä alkulintujen tai heidän vallan vastaisia toimia, niin tulee ikävä olo tai tuntee kipua. Pahanpisto toimii asteittain:

 • Pahanpisto ei reagoi mitenkään pelkkiin ajatuksiin, eli omassa päässään alkulintuja voi vihata ja heidän tuhoamistaan miettiä vaikka kuinka paljon ilman vaikutuksia.
 • Alkulintujen tai heidän vallan vastaisten asioiden puhuminen taikovien kesken aiheuttaa pientä ikävää oloa tai lievähköä kipua. Se ei ole mukavaa, mutta ei estä asioista keskustelua tai suunnittelua.
 • Epäsuorat konkreettiset alkulintujen vastaiset teot aiheuttavat jo merkittävämpää kipua, mutta eivät estä toimimasta. Esim. konkreettisten alkulintujen vastaisten päätösten tekeminen (esim. alkulintujen vastaisen äänen antaminen äänestyksessä), alkulintujen vastaisten toimien valmistelu (aseiden/aineiden valmistelu jne).
 • Alkulintujen käskyjen ja sääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa kipua sillä hetkellä kun sitä päättää jättää noudattamatta, mutta kipu ei yleensä jatku sen jälkeen. Eli jos vaikka jättää aamulla pukematta valkoisen vaatteen, niin sillä hetkellä tuntee pienen pistoksen, mutta se ei jatku koko sitä aikaa, kun vaate ei ole päällä. (Joskus kipu saattaa jatkua, jos pelaaja näin haluaa pakottaa hahmon toimimaan käskyn mukaan)
 • Suora alkulintujen vastainen teko palvelijoihin kohdistuneena aiheuttaa jo isoa kipua. Esim. alkulintujen edustajaa (kuten silmää) tai lähintä palvelijaa vastaan hyökkääminen sen takia, että vastustaa alkulintuja, näiden valtaa tai sääntöjä. Jos hyökkää alkulintuihin liittymättömistä henkilökohtaisista syistä, se ei aktivoi pahanpistoa.
 • Alkulintuja itseään vastaan hyökkääminen (esim. loitsu, yritys käydä käsiksi) aiheuttaa jo täysin lamaannuttavaa kipua.

Muita huomioita:

 • Pahanpisto on välillä arvaamaton: joskus se ei välttämättä aiheuta mitään vaikka tekisikin alkulintujen vastaisia toimia, ja joskus taas sen aiheuttama pisto voi olla iso, vaikka tekisi vain pienen jutun.
 • Pahanpisto alkaa useimmiten vaikuttaa heti, kun ajatus muuttuu teoksi eli kun käsi liikahtaa. Joskus se iskee kuitenkin vasta jälkijunassa.

Metaohjeistus
Pelaajat saavat vapaasti valita pahanpiston vaikutukset ja voimakkuuden. Soveltakaa parhaaksi katsomallanne tavalla pelitilanteen, pelin mielekkyyden ja oman mukavuutenne mukaan! Saa jättää reagoimatta, jos se ei tunnu mukavalta tai pilaisi hyvän pelihetken. Myös jokainen meistä varmaan jossain välissä unohtaa/ei tajua reagoida, ja tämä ei haittaa!

Kerro ilmossa, jos et halua pelata pahanpistoa ollenkaan. Hahmosi voi tällöin olla sille immuuni.

Oireet voivat olla esimerkiksi:

 • Asiassa eteneminen voi tuntua vaikealta, ikään kuin edessä olisi este
 • Kylmähiki, sydämentykytys, hengenahdistus
 • Epämääräinen ahdistava olo siitä, että jotain on pielessä
 • Päänsärky
 • Pisto tai kipu rinnassa
 • Kokonaisvaltaisempi särky tai pistävä kipu
 • Pahimmillaan voi olla täysin lamaannuttavaa ja tuntua siltä kuin kuolisi – tästä tilasta toipuminen voi kestää
 • Huom. pahanpistoon ei voi kuolla!

Pahanpisto EI ole:

 • Pahoinvointia, ylen antamista tms. Osallistujissa on emetofobisia, ja yhteisissä tiloissa ei tulisi tämän vuoksi näytellä ylen antamista.

Taivaiden temppeli

Taivaiden temppeli perustetaan
Alkulinnut määräsivät taikaväen Brittijohtajat perustamaan heille Taivaiden temppelin Iso-Britanniaan. Taivaiden temppeli olisi alkulintujen pääpalvontatemppeli sekä Britanniassa että koko maailmassa. Sieltä käsin johdettaisiin Iso-Britanniaa, eikä mitään erillistä taikaministeriörakennusta tarvittaisi. Alkulinnut määräsivät, että kaikkien lintujen lähempien palvelijoiden sekä taikovien Brittijohtajien tulee asua temppelillä. Kuulemma ennen vanhaankin palvelijat ja ihmisjohtajat asuivat aina temppelillä. Linnut vaiensivat nopeasti kaikki vastalauseet, mm. kun taikaväki yritti selittää kulttuurien muutoksesta. Monet olivat pettyneitä siitä, etteivät pääsisi muuttamaan takaisin omaan kotiinsa, mutta alkulintujen mielestä yhteiselo oli kaikin puolin parempaa ja opettavaisempaa kuin yksin asuminen.

Kun alkulintujen vaatimuksiin sopiva rakennus oli löytynyt, tehtiin sille vielä pieni remontti ja temppeliin päästiin muuttamaan kesällä 2018. Siihen asti taikaväki hoiti Saksan tukikohdasta käsin rauhanneuvotteluita, teki järjestelyitä Britanniaan palaamiseksi ja odotti, että taikuutta on palautettu Britteihin tarpeeksi takaisinmuuttoa varten. Temppelin lisäksi sitä ympäröiviin lähikyliin ja -kaupunkeihin perustettiin pieniä taikaministeriön toimistoja, sillä kaikki taikaministeriön työntekijät eivät mahtuneet temppelille. Ministeriö hajautettiin myös turvallisuussyistä, siltä varalta että jos ei-taikovat hyökkäisivät uudestaan, koko ministeriö ei tuhoutuisi, kuten viimeksi.

Temppelin sijainti
Alkulinnut halusivat temppelinsä jonnekin rauhaisaan paikkaan luonnon keskelle, kauas ei-taikovien kaupunkien vilinästä. Temppeli sijaitsee Walesissa, Llyn Brianne -nimisen tekojärven rannalla. Alueen nimi on Llanddewi Brefi ja tarkat koodinaatit:
52.134199, -3.754433 (Google maps)
52° 08′ 03.1″ N, 3° 45′ 16.0″ W

Kultakuningattaren juhla
Lauantaina 26.9.2020 juhlitaan Kultakuningattaren päivää. Päivä juhlistaa sitä, kun ensimmäinen alkulinnuista, Allicanto eli Kultakuningatar, saapui auringosta maapallolle ensimmäistä kertaa. Alkulintujen mukaan Allicanto toi mukanaan valoa, iloa, tasapainoa, rauhaa ja paremmat mahdollisuudet ihmisille elää, kehittyä ja menestyä. Juhlaa juhlitaan vuosittain, ja juhliminen alkoi, kun kaikki alkulinnut olivat taas hereillä. Edellisenä kahtena vuonna juhlat olivat kuitenkin melko pienet, koska taikaväen oli pakko priorisoida rauhanneuvotteluita ja uudelleenrakennusta. Tänä vuonna on kuitenkin kulunut tasan 65 miljoonaa vuotta Allicanton saapumisesta (alkulintujen mukaan), ja siksi nyt on suuri juhlavuosi. Linnut haluavat, että tänä vuonna Kultakuningattaren päivää juhlitaan kunnolla ja juhlat ovat siksi erilaiset kuin edellisinä vuosina. Juhlamenot alkavat jo perjantaina, mutta kukaan ei oikein tiedä, mitä linnut ovat tarkalleen suunnitelleet…

Koulutus ja opinnot

Aselevon julistamisen jälkeen opintoja jatkettiin vielä puolisen vuotta kuten ennenkin, eli tukikohdan nuorille järjestettiin opetus tukikohdassa. Koska oli selvää, että Tylypahkan uudelleenrakennuksessa kestäisi vuosia, kenties jopa vuosikymmeniä, niin tarvittiin jokin väliaikainen koulurakennus. Asiaa hankaloitti tiukka budjetti, ja Tylypahka-säätiö otti väliaikaiskoulujen ostoa varten lainaa Aristokilta, sillä kaikki lahjoitukset joudutaan käyttämään Tylypahkan uudelleenrakennukseen. Yksi sopiva, vaikkakin vanha ja ränsistynyt rakennus löytyi ja ostettiin Etelä-Skotlannista. Sinne kuitenkin mahtui vain puolet oppilaista.

Toiselle puoliskolle ei meinannut löytyä mitään sopivaa, joten kun Taivaiden temppelin sijainti oli tiedossa, ostettiin lähistöltä iso vanha maatila. Sitä muokattiin hieman koulukäyttöön sopivaksi ja maatilalle rakennettiin vauhdikkaasti halpoja lisätiloja valmiselementeistä ja parakeista. Toistaiseksi rahaa ei ole rakentaa parempaa, ja koulussa on edelleen melkoisen ahdasta, eli lisätilalle olisi tarve. Kourallinen lapsia nukkuu Taivaiden temppelillä koulun tilanpuutteen vuoksi. Väliaikaiskoulu sijaitsee noin 5 km päässä Taivaiden temppeliltä, eli se on helppo ilmiintymismatka.

Opinnot uusissa koulurakennuksissa alkoivat syyskuussa 2018. Samalla aloiteltiin Tylypahkan uudelleenrakennusta. Tylypahka pyritään rakentamaan saman henkiseksi kuin se oli, monilla uudistuksilla ja muutoksilla toki. Kivilinnan rakentaminen vaan valitettavasti on hidasta ja kallista. Joihinkin aineisiin on palkattu kaksi opettajaa, niin että toinen opettaa toisella koululla ja toinen toisella, mutta jotkut opettajat seilaavat kahden eri koulun väliä. Se ei tosin ole ihan yksinkertaista, sillä reitillä on vielä taikanegatoituja alueita, eikä koulujen välillä voi siksi suoraan ilmiintyä.

HP-larp kampanja