Taikaministeriö

TAIVAIDEN TEMPPELI: TAIKAMINISTERIÖ

Vanha / alkuperäinen taikaministeriön järjestys löytyy tästä: vanha taikaministeriön järjestys

Iso-Britannian taikaväestön laajuus on noin 14 000 henkeä. Tätä hallinnoi Iso-Britannian taikaministeriö. Ministeriö rahoittaa toimintansa pääasiassa erilaisilla veroilla. Sen päämaja sijaitsee Taivaiden temppelillä Walesissa.

Tiedonkulku

 • Kaikesta taikaministeriön toiminnasta tulee kirjoittaa tarpeelliset raportit ja pöytäkirjat, mm. kokoukset, auroritehtävät jne. Taikaneuvostoa lukuunottamatta näiden kirjoittaminen pelin aikana ei ole pakollista, mutta saa tehdä. 
 • Jos jokin asia vaatii taikaministeriön huomiota, niin asiasta raportoidaan aina ensimmäisenä sille osastolle, jonka vastuulle asia kuuluu. Esim. rikosilmoitukset menevät auroriosastolle, ilmoitukset diplomaattisista ongelmista diplomaattisten yhteyksien virastolle jne. Asiasta voi raportoida osaston päällikölle, jos ei ole tiedossa jotakuta muuta, jolle asiasta pitäisi raportoida.
 • Osastojen päällikköjen vastuulla on saattaa taikaneuvoston tietoon kaikki sellaiset asiat, jotka näiden olisi hyvä tietää yhteiskunnan tilan arvioimiseksi ja päätöksien tueksi. Asiat voi raportoida kelle vaan neuvoston jäsenelle, jonka velvollisuus on sitten tuoda ne esiin ilmoitusasioina neuvoston kokouksessa.
 • Taikaneuvoston pöytäkirjojen tulee olla kaikkien saatavilla. Pelin aikana täytetyt pöytäkirjat säilytetään kokoustilan sivupöydällä, ja kuka vaan saa mennä lukemaan niitä.
 • Kaikki sellaiset asiat, joista temppelillä asuvien olisi hyvä tietää, tulee laittaa ilmoitustaululle. Toivottavaa olisi, että pelin aikana ilmoitustaululle laitettaisiin isojen juonien tuloksia tai raportteja sellaisista asioista, joista muiden olisi kiinnostavaa tietää. Esim. isot tutkimustulokset, merkittävät lakimuutokset jne.
 • Tiedotustilaisuuksia voidaan pitää ruokailujen yhteydessä niiden aluksi, jos on tarvetta saada tietoa kaikille temppelillä asuville / ministeriön työntekijöille.
 • Tiedot, jotka pitää saattaa laajemmalle yleisölle, välitetään temppelin ulkopuoliselle taikatietousosastolle, joka hoitaa tiedottamisen mm. radion, Päivän Profeetan jne kautta. Osastoa ei ole olemassa offin puolella, eli voit vaikka soittaa sinne kuvitteellisen puhelun, lähettää pöllöpostia jne, jos tällaisia asioita ilmenee.

Vastuunjako

Pari vuotta sitten taikaneuvosto muutti perustuslakia alkulintujen määräyksestä siten, että alkulinnut ovat taikamaailman ylin valta. Taikaneuvostolla on toiseksi ylin päätösvalta kaikissa asioissa ja he tekevät päätökset demokraattisesti. Taikaneuvosto valitsee omat jäsenensä, mutta perustuslaissa on vaatimuksia siitä, millaisia henkilöitä voidaan valita neuvostoon, esim. neuvostossa tulee olla läsnä tarpeeksi eri näkökulmia ja osaamista. Taikaneuvoston vastuulla ovat:

 • Suuret taikayhteiskuntaa ja sen hallinnointia koskettavat päätökset.
  • Pienemmät asiat menevät suoraan asiasta vastaavan osaston hoidettavaksi/päätettäväksi kulkematta neuvoston kautta.
  • Näihin on kuulunut mm. rauhanneuvottelut ei-taikovien kanssa.
 • Lakien ja määräysten asettaminen ja muuttaminen.
  • Lakien valmistelu tapahtuu taikalainvartijain osastolla ja osaston päällikkö huolehtii siitä, että ne tulevat neuvostolle. Taikaministerin tehtävänä taas on toimeenpanna valmiit uudet lait esim. delegoimalla niiden toteutus ja niistä tiedotus asiaankuuluvalle osastolle.
 • Taikaministeriön budjetin suurten linjojen päättäminen.
  • Talouspoliittinen työryhmä huolehtii budjettiehdotuksen valmistelusta, päättää yksityiskohdista ja huolehtii toimeenpanosta.
 • Korkeimman oikeuden oikeudenkäynnit (vakavimmat rikokset, korkeimpaan oikeuteen valitetut asiat).
  • Pienemmät rikokset ja tavalliset tapaukset hoitaa alempi tuomioistuin.
 • Taikaministeriön osastojen perustaminen/lopettaminen ja osastojen johtajien valinta.
  • Osastojen johtajat huolehtivat osaston muiden työntekijöiden palkkaamisesta annetun budjetin rajoissa.

Kansanäänestyksellä valittu taikaministeri (Hermione Weasley) on yhteiskunnan ylin johtaja rauhan aikaan. Vaalit ovat 5 vuoden välein. Taikaministerin vastuu:

 • Taikaneuvoston puheenjohtaja, ja tasatilanteessa ratkaiseva ääni.
 • Ylin käskyvalta kaikissa tilanteissa, joissa taikaneuvosto ei ehdi tai ei ole mahdollista kokoontua ja tarvitaan nopeaa toimintaa. Tällaisia voisivat olla esim. yhteiskunnan rauhaa tai henkiä uhkaavat tilanteet, jolloin taikaministeri voi tarvittaessa komentaa mm. auroreita ja taistelumaageja.
 • Velvollisuutena toimeenpanna valmiit uudet lait esim. delegoimalla niiden toteutus ja niistä tiedotus asiaankuuluvalle osastolle.
 • Veto-oikeus uusiin lakeihin. Jos taikaministeri käyttää veto-oikeutta, niin laki palautuu taikaneuvoston käsittelyyn ja 2/3 neuvostosta pitää hyväksyä laki, jotta se menee läpi.
 • Armahdus: yksittäistapauksissa taikaministeri voi päättää armahtaa jonkun tehdyn rikoksen rangaistuksista, kunhan on ensin tutustunut tapauksen oikeusmateriaaleihin.
 • Taikaministeri myöntää Merlinin ritarikunnan arvomerkit.

Taikaneuvoston valitsema taikalainvartijain osaston päällikkö (Katie Sawyer):

 • Korkeimman oikeuden tuomari ja puheenjohtaja.
 • Taikalainvartijain osaston päällikkö kaikissa osaston päivittäisissä asioissa. Ei kuitenkaan yleensä puutu esim. aurori- ja taistelumaagien päivittäisiin asioihin, ellei ole tarpeen. Mm. fasilitoi alaosastojen yhteistyötä.
 • Valmisteltujen lakien tuominen neuvoston eteen.
 • Alemman tuomioistuimen salaisten valamiesten arpominen ja informoiminen.
 • Jos taikaneuvosto julistaa hätätilan, niin taikalainvartijain osaston päälliköstä tulee yhteiskunnan ylin johtaja taikaministerin tilalle. Jos taikaneuvosto on kykenemätön julistamaan hätätilan esim. menehtymisen tai vakavan loukkaantumisen vuoksi, niin taikalainvartijain osaston johtaja tai taikaministeri voi julistaa sen.

Osastojen päälliköt ovat taikaneuvoston valitsemia. He vastaavat oman osastonsa kaikista päivittäisistä asioista, kuten henkilökunnan palkkaamisesta.

Osastot & työntekijät

Taikaministeriöllä on pulaa osaavista työntekijöistä, sillä suurin osa menehtyi ministeriön romahduksessa sodan alussa. Sen vuoksi monilla on nyt useampi tehtävä/rooli ministeriöstä.

Hallinnollinen osasto

RAHASTO- JA VEROVIRASTO
Veronkeräys, budjetointi ja palkanmaksu. Suurin osa osaston työntekijöistä työskentelee muualla sijaitsevassa toimistossa.

 • Talouspoliittinen työryhmä: Britannian taikatalouden suunnittelu ja toteutus (Taikaneuvosto hyväksyy budjetit), talousasioiden (kuten verokiistojen) neuvottelu ei-taikovien kanssa. Jäsenet: Cleantha, Althea, Draco, Daphne.

TEMPPELIHUOLTO
Huolehtivat temppelin käytännön juoksevista asioista kuten kunnossapidosta ja liemituotannosta.

 • Vahtimestari & apulaiset: lemmikkien pitoluvat, hiljaisuuden valvonta, tilavaraukset jne. Temppelin vahtimestari on Liira ja apulaisvahtimestari on Rose.
 • Taikajuomatuotanto: tuottavat tarvittavat liemet temppelin käyttöön. Pääliemimestari on Michael C, ja tämän alaisuudessa apulaisliemimestareina Llewella, Tracey ja Daphne.
 • Virkistyskomitea: huolehtii vapaa-ajan aktiviteeteista ja viihtyvyydestä temppelillä, lisäksi alkulinnut ovat nimittäneet nämä hoitamaan Kultakuningattaren juhlien järjestelyjä. Alunperin virkistyskomitean perusti Dante, nykyään jäseninä Danten lisäksi George, Lee, Berni, River, Dean ja Wilma.

Taikalainvartijain osasto

Taikalainvartijain osaston päällikkö on Katie. Samalla myös korkeimman oikeuden tuomari.

TAIKANEUVOSTO & KORKEIN TUOMIOISTUIN
Alkulintujen jälkeen Britannian taikamaailman korkein päättävä elin ja korkein tuomioistuin.

 • Jäsenet: Hermione, Katie, Marlène, Séverin, Meril, Dean, Draco, Lucius, Daphne, Astoria, Tracey, Blaise, Pansy, Cleantha, Gideon (15)
 • Taikaministeri & neuvoston puheenjohtaja on Hermione. Taikaministeri valittiin vaaleilla syksyllä 2018 ja kausi on 5v.
 • Taikaministerin avustaja on Larisa (ei ole neuvoston jäsen).
 • Varapuheenjohtaja on Marlène.
 • Korkeimman oikeuden tuomari on Katie.
 • Sihteeri ja varasihteeri ovat pelin aikana kipeänä, joten joku neuvoston jäsen voi vapaaehtoistua tekemään muistiinpanot (voi olla eri henkilö eri kokouksissa ja hommaan on valmis pohja).

ALEMPI TUOMIOISTUIN
Hoitavat pienemmät/tavalliset rikokset, joita ei viedä korkeimpaan oikeuteen asti.

 • Tuomari: Séverin. Lisäksi muita tuomareita, jotka eivät asu temppelillä.
 • Syyttäjä: Dean (ei-taikovien vaatimuksesta). Lisäksi muita syyttäjiä, jotka eivät asu temppelillä.
 • Valamiehistö. 40% on vakituisia valittuja valamiehiä ja 60% arvotaan aina yksittäistä oikeudenkäyntiä varten. Arvottujen identiteetti on salaisuus oikeudenkäyntiin asti korruption välttämiseksi.
  • Vakituiset: Ron, Rose, Scorp, Larisa. Llisäksi muita, jotka eivät asu temppelillä.
  • Arvottu lauantain oikeudenkäyntiin, mutta tieto osallisuudesta on vuotanut julki (ei tiedossa kenen toimesta): George, Althea.
  • Lauantain oikeudenkäyntiin on lisäksi vielä neljä arvottua valamiehistön jäsentä, joiden identiteetti ei ole julkisesti tiedossa.

LINTUJEN SILMÄT
Vahtivat, että lintujen käskyjä noudatetaan ja välittävät tietoa linnuille. Ryhmässä Aaron, Cassandra, Michael C.

AURORIT
Verrattavissa rikospoliisiin.

 • Auroripäällikkö on Beni.
 • Auroreita ovat Harry & Bill ja Katie osallistuu käytännön tehtäville kun ehtii. Teddy on auroriharjoittelija, Bryan on aurori-TET. Lisäksi muita auroreita, jotka eivät työskentele temppelillä.

TAISTELUMAAGIT
Verrattavissa armeijaan tai SWAT-tiimiin.

 • Amado on taistelumaagien päällikkö (ei mukana käytännön tehtävillä).
 • Frances ja Victoire ovat taistelumaageja. Lisäksi muita taistelumaageja, jotka eivät työskentele temppelillä.

MUUT ALAOSASTOT
Taikalainvartijain osastoon kuuluvat seuraavat alaosastot, jotka eivät sijaitse temppelillä:

 • Taikalainvartijat: ottavat vastaan hälytykset, hoitavat pikkurikkeitä, vrt. liikennepoliisi, järjestyksenvalvoja jne.
 • Lakivalmisteluosasto: virkahenkilöitä ja/tai neuvoston jäseniä, jotka valmistelevat lakiehdotuksia neuvoston istuntoja varten.
 • Taikuuden sopimattoman käytön virasto: tekee yhteistyötä ei-taikovien kanssa ja vie tarpeen vaatiessa asioita eteenpäin lakivalmisteluosastolle. Valvoo mm. alaikäisten taikuuden käyttöä ja animaageja.
 • Hallinnollinen rekisteröintiosasto: pitää kirjaa taikayhteiskunnan jäsenistä, taikasauvoista, avioliitoista jne. Vrt. väestörekisteri.
 • + muita pieniä alaosastoja

Taikaolentojen sääntö- valvontaosasto

Olentojen oikeudet, hallinta ja kurissapito. Osasto on ETASMin paikallisosasto ja kuuluu sekä ETASMin että taikaministeriön alaisuuteen.

 • Osastoa johtaa Fleur.
 • ETASMin (ei taikaministeriön alainen) leivissä ovat Fleur, Jura, Bill, Wilma avustaa (kalmakoira-yhteyshenkilö), Victoire (harjoittelija), Bryan avustaa
 • Aavemetsästäjät: moninaisista syistä Britanniassa on tällä hetkellä hirveä määrä ongelmia tuottavia aaveita – mm. sodassa kuolleiden aaveita sekä daevojen kirouksen purun yhteydessä vapautui kirouksessa vankina olleiden sieluja. Ryhmä on perustettu huolehtimaan näiden lähettämisestä eteenpäin tuonpuoleiseen. Ryhmässä mukana River, Rose, Geoffrey, Thane.
 • Toiminnassa mukana Antonio.
 • Lisäksi muita temppelin ulkopuolisia työntekijöitä.

Alaosastoja mm. kentauriyhteyksien virasto, maahisyhteyksien virasto, haamujaosto, tuholaisneuvontakeskus jne.

Diplomaattisten yhteyksien virasto

Ylläpitävät hyviä suhteita eri tahoihin ja selvittelevät, jos mahdollisia erimielisyyksiä ilmaantuu.

 • Marlène johtaa koko virastoa, alaosastojen johtajat raportoivat tälle.
 • Ei-taikovasuhteiden osasto: osastoa johtaa Lucius, työntekijöinä mukana Melia ja Cleantha + temppelin ulkopuolisia.
 • Daeva-suhteiden osasto: osastoa johtaa Althea, työntekijöinä mukana Frances ja Scorpius.
 • Kansainvälisen taikayhteistyön osasto: osastoa johtaa Marlène, mukana toiminnassa Antonio, Berni ja Esco + temppelin ulkopuolisia.

Taikatietousosasto

Osasto huolehtii taikaväen kouluttamisesta sekä tiedon jakamisesta. Suurin osa toimistoista / työntekijöistä ei sijaitse temppelillä. Alaosastoja ovat tiedotusosasto, Päivän Profeetta, taikatutkinnot (S.U.P.E.R.-kokeiden jne järjestäminen), koulutuskehityskeskus.

SALAINEN TIEDUSTELUPALVELU
Salainen osasto, joka on piilotettu kokonaan mm. ei-taikovilta. Useimmat ministeriön työntekijät ja käytännössä kaikki temppelillä asuvat tietävät osastosta. Tiedustelupalvelun alaisuudessa toimivat mm.

 • Kadonneiden etsintäryhmät: etsivät sodan aikana kadonnutta ja edelleen kadoksissa olevaa taikaväkeä.
  • Ryhmä 1: Theia, Larisa, Scorpius
  • Ryhmä 2: Thane, Teddy
  • Ryhmä 3: Lee, George, Beni
 • Unhoittajien tiimi
  • Päällikkönä toimii Lee

Salaperäisyyksien osasto

Salaperäisyyksien osaston tarkoituksena on tutkia taikayhteiskunnalle tärkeitä ilmiöitä ja aiheita sekä kasvattaa taikaväen tietoutta taikuudesta. Osaston tutkimukset eivät suurimmaksi osaksi ole nykyään enää salaisia taikovilta, vaan tutkimusaiheet ja tulokset ovat julkisia. Kuitenkin ei-taikovilta saatetaan pitää salassa useampia tutkimusaiheita/tuloksia.

 • Osaston johtokolmikon muodostavat Varja, Tino ja Ethan.
 • Tutkijoina/työntekijöinä osastolla ovat Dan, Gabi (harjoittelija) ja Cas (harjoittelija).
 • Vierailevia tutkijoita ovat Aaron, Esco, Llewella, Melia ja Scorpius.

Muut osastot

Seuraavien pääosastojen toimistot eivät sijaitse temppelillä:

 • Taikaonnettomuuksien ja -katastrofien osasto: Alaosastoja ovat mm. vahinkotaikojen peruutuspartio ja ympäristön elvytysryhmä (ympäristön elvytys sodan ja taikanegatoinnin jäljiltä). Aiemmin osaston alaisuuteen kuului useita salaisuussäädökseen liittyviä alaosastoja, mutta ne on kaikki lopetettu.
 • Taikaliikenneosasto: Osasto huolehtii taikaliikenteeseen liittyvistä asioista. Alaosastoja ovat hormiverkkokonttori (pitää yllä ja tarkkailee hormiverkostoa, myöntää lupia), luutasäännösten valvomo, porttiavainvirasto (luvat ja säätely), ilmiintymiskoekeskus (ilmiintymislisenssit, ilmiintymiskurssi).
 • Taikaurheiluosasto: Osasto säätelee ja järjestää taikaurheilutapahtumia.

Muut ryhmät & roolit

LINTUJEN PALVELIJAT

 • Uskonnolliset johtajat
  • Ione on temppelin ylipapitar. Hän on hengellinen johtaja ja suunnannäyttäjä, lintujen tahdon edustaja. Hän ei johda käytännöntoimia.
  • Amado on Temppeliherra, ja hoitaa enempi hengellisten asioiden käytännön puolta. Temppelin Mustat Ritarit raportoivat Amadolle.
 • Lintutatuoidut, eli alkulintujen lähimmät palvelijat, jotka edustavat omaa lintuaan ja hoitavat tämän asioita.
  • Liira (Allicanto), Aaron (Sarimanuk), Ron (Shu), Amado (Epiales), Michael C (Rok), Astoria (Impundulu), Gabi (Quetzalcoatl), Cas (Bennu), Fleur (Khione)
 • Alkulintujen neuvonantajat: neuvovat lintuja mitä erinäisemmissä asioissa. Tehtävässä: Ron, Aaron, Andreas
 • Temppelin Mustat Ritarit: alkulintujen määräämä ryhmä, joka hoitaa alkulintujen ohjeistamia likaisempia ja vaarallisempia hommia. Jäseninä Harry, Draco, Dean, Kyle, Lavender ja Jura.
 • Alakastia, eli lintujen erityisesti väheksymiä henkilöitä ovat Althea, Wilma ja Meril.

PYHÄ MUNGO
Sijaitsee Lontoossa, mutta pieni sivuosasto toimii Taivaiden temppelillä.

 • Pyhän Mungon johtokunnan muodostavat Felix ja Meril, jotka toimivat myös parantajina temppelillä.
 • Parantajaharjoittelijoina temppelillä ovat Ria, Andreas, Theia ja River.
 • Vierailevina parantajakonsultteina tarpeen vaatiessa toimivat Melia ja Liira.

TYLYPAHKA
Tällä hetkellä koulun oppilaat on jaettu kahteen eri väliaikaistilaan, joista toinen sijaitsee Taivaiden temppelin läheisyydessä.

 • Tylypahkan rehtorina toimii Aaron.
 • Tylypahkan PVS-opettajana toimii Ron ja vierailevana PVS:n apuopena Harry.
 • Tylypahkan oppilaita (temppelin läheisyydessä): Dante, Ria, Andreas ja Florian.

MUUT AMMATIT
Muut huomionarvoiset ammatit, joita ei ole mainittu vielä aiemmin. Näiltä hahmoilta voi käydä pyytämässä aiheeseen liittyviä konsultaatiota pelin aikana:

 • Bill ja Thane ovat kirouksenmurtajia.
 • Gideon ja Geoffrey ovat taikasauvojen asiantuntijoita (sauvahuolto, sauvojen valmistus).
 • Draco on suojataikuuden asiantuntija.
 • Berni ja Esco ovat lohikäärmeasiantuntijoita.

VANHA

Iso-Britannian taikaväestön laajuus on noin 15 000 henkeä. Tätä hallinnoi Iso-Britannian Taikaministeriö. Ministeriö rahoittaa toimintansa pääasiassa erilaisilla veroilla. Sen päämaja sijaitsee Lontoon keskustassa, syvällä maan alla. Ministeriö muodostettiin 1600-luvun alkupuolella, sitä edelsi Velhojen Valtuusto.

Taikaministerin on tähän asti valinnut Velhojen neuvosto. Systeemi kuitenkin muuttui 2000-luvulla ja vuonna 2001 oli ensimmäiset demokraattiset taikaministerinvaalit, jotka on siitä lähtien pidetty viiden vuoden välein. Vaaleissa saavat äänestää kaikki velhoyhteiskunnan kirjoilla olevat vähintään 17-vuotiaat.

Ministereitä:

 • Nobby Leach, 1962-1968. Ensimmäinen ja tähän mennessä ainut jästisyntyinen ministeri. Hän joutui poistumaan istuimeltaan hämärän juonen takia. Huhu on, että Abraxas Malfoy olisi ollut osa tuota juonta.
 • Millicent Bagnold, 1980-1990.
 • Cornelius Toffee, 1990-1996. Sai potkut.
 • Rufus Rymistyir, 1996-1997. Entinen auroripäällikkö, murhattiin.
 • Pius Sakia, 1997-1998. Kommennutettiin, edelleen elossa. Oli hetken aikaa tuomari Amelia Bonesin kuoleman jälkeen.
 • Kingsley Kahlesalpa, 1998-2001. Entinen auroripäällikkö.
 • Augusta Longbottom, 2001-2006.
 • Kingsley Kahlesalpa, 2006-2011.
 • Tiberius Ogden, 2011-2015. Menehtyi Lontoon taikanegatoinnin yhteydessä.
 • Hermione Weasley, 2018-2023

Velhojen neuvostoa ei edelleenkään valita vaaleilla, vaan neuvosto itse valitsee aina uudet jäsenensä. Neuvostossa on perinteisesti ollut tavalla tai toisella arvostettuja ja merkityksekkäitä velhoja ja noitia. Velhojen neuvoston keski-ikä on vanha, noin 85 vuotta, ja jäseniä on yhteensä 50. Velhojen neuvosto on Britannian taikayhteiskunnan korkein tuomioistuin, ja se myös tekee lopullisen päätöksen voimaantulevista laeista. Lakeja kirjoitetaan ja valmistellaan käytännössä useammalla eri osastolla, ja mikä tahansa ministeriön osasto voi esittää uusia lakeja neuvostolle. Varsinkin jästisyntyiset ja muutosta kannattavat ovat kuitenkin sitä mieltä, että pitäisi siirtyä demokraattisempaan systeemiin ja erottaa tuomioistuin sekä lakien asettaminen toisistaan.

Ministeriössä on 9 isoa osastoa. Niistä suurin ja merkittävin on DMLE, Taikalainvartijain osasto (Department of Magical Law Enforcement). Kaikki muut osastot, paitsi hallinnollinen ja salaperäisyyksien osasto, enemmän tai vähemmän vastaavat DMLE:lle.

Kerrokset (ylimmästä pohjimmaisimpaan):

1. Taikaministerin toimistohuone ja apuhenkilökunta; Rahasto- ja verovirasto; Taikatietousosasto

2. Aurorien päämaja, taikalainvartijaosasto, taikuuden sopimattoman käytön virasto sekä Velhojen neuvoston hallintopalvelut

3. Unhoittajien päämaja, taikaonnettomuuksien ja -katastrofien osasto ja vahinkotaikojen peruutuspartio sekä jästinkestävien selitysten valiokunta

4. Taikaolentojen sääntö- ja valvontaosasto, maahisyhteyksien virasto sekä otus-, henkilö- ja haamujaostot sekä tuholaisneuvontakeskus

5. Kansainvälisen taikayhteistyön osasto, kansainvälisen taikakaupankäynnin normikunta, kansainvälinen taikalakivirasto sekä Kansainvälinen Velholiiton brittijaosto

6. Taikaliikenneosasto, hormiverkkokonttori, luutasäännösten valvomo, porttiavainvirasto ja ilmiintymiskoekeskus.

7. Taikaurheiluosasto, Ison-Britannian ja Irlannin huispausliigan päämaja, virallinen kitakivikerho ja älyttömien patenttien virasto

8. Atrium; Taikahuollon toimisto

9. Salaperäisyyksien osasto

10. Oikeussalit

11. Putka / pidätyssellit (pääsy hyvin rajoitettu)

12. Arkistot (pääsy hyvin rajoitettu)

Kerroksien välillä liikutaan hisseillä, joita on noin 20. Kerroksien välillä menee myös portaat. Oikeussaleihin, selleihin ja arkistoihin pääsee ainoastaan portaita pitkin 9. kerroksesta.

MINISTERIÖN HALLINNOLLINEN OSASTO

Taikaministeri & apulaiset
Taikaministeri johtaa ministeriön toimintaa, ja apulaiset auttavat häntä siinä.

Rahasto- ja verovirasto
Veronkeräys, budjetointi ja palkanmaksu.

Taikahuolto
Huolehtii ministeriön kunnossapidosta ja siivouksesta. Päättävät, millainen sää näkyy ministeriön maanalaisista ikkunoista.

TAIKALAINVARTIJAIN OSASTO (DMLE)

Ohjaa taikalainvartijoiden, aurorien, iskuvelhojen ja Velhojen neuvoston toimintaa, taikuuden käyttöä sekä valmistelee lakeja. Osastoa johtava henkilö on samalla myös korkeimman tuomioistuimen tuomari, ja se on taikaministerin jälkeen ministeriön korkein virka. Aikaisemmin virkaa ovat pitäneet mm. Amelia Bones ja Pius Sakia, nykyinen tuomari Ira Marshall. Sisältää seuraavat aliosastot:

Taikalainvartijat
Eivät ole oma osastonsa, toimivat suoraan DMLE:lle. Ns. “järjestysmiehiä”, hoitavat pikkurikollisten kiinnioton (esim. liikennerikkomus, harmiton esineiden kiroaminen, lain vastustus jne).

Aurorit
Auroreita johtaa auroripäällikkö. Aurorien toiminta vastaa mm. jästien rikospoliisia/FBI:tä.

Iskuvelhot
Vrt. jästien SWAT tai armeija. Auttavat auroreja esim. piiritys- ja panttivankitilanteissa, sekä purkavat mellakoita.

Velhojen neuvosto
Velhojen neuvosto ja sen hallintopalvelut.

Taikuuden sopimattoman käytön virasto
Virastossa määritellään mm. kielletyt loitsut ja taikuuden lajit. Virastossa valmistellaan paljon myös taikuuden käyttööön liittyviä lakeja, ja heiltä voi anoa erikoislupia. Virasto lisäksi valvoo alaikäisten taikuuden käyttöä sekä animaageja.

Väärennettyjen puolustustaikojen ja suojaesineiden paljastus- ja takavarikointiosasto
Valvoo puolustutaikojen ja suojaesineiden käyttöä. Osastoa johti aikaisemmin Arthur Weasley.

Jästivalmisteiden väärinkäytön valvomo
Valvoo, miten jästivalmisteita käytetään. Osastoa johti aikaisemmin Arthur Weasley.

Hallinnollinen rekisteröintiosasto
Pitää kirjaa velhoyhteiskunnan jäsenistä, avioliitoista jne. Vrt. väestönrekisteri.

Päihteiden käytön osasto
Kontrolloi mm. alkoholin käyttöön ja myymiseen liittyviä säädöksiä.

+Muita pieniä alaosastoja

TAIKAONNETTOMUUKSIEN JA -KATASTROFIEN OSASTO

Osaston tehtävänä on korjata pieleen menneen taikuuden jäljet ja pitää yllä salaisuussäädöstä.

Unhoittajien päämaja
Unhoittajien tehtävänä on poistaa jästien muistista kaikki taikuuteen liittyvät tapahtumat.

Vahinkotaikojen peruutuspartio
Osasto koostuu velhoista ja noidista, joiden tehtävänä on käydä peruuttamassa pieleen menneen taikuuden jälkiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pieleen menneet loitsut, liemet, rituaalit ja muut kokeet tai epäonnistumiset. Ympäristön lisäksi he pelastavat myös ihmisiä ja muita olentoja – kuitenkin pahemmissa tapauksissa loukkaantuneet ihmiset lähetetään totta kai Pyhään Mungoon.

Jästinkestävien selitysten valiokunta
Osaston tehtävänä on keksiä selityksiä jästeille sellaisista taikamaailman asioista, joita ei voida kokonaan peittää tai unhoittaa (esim. se, kun Piskuilan murhasi ison joukon ihmisiä).

Näkyvyydenestojaosto
Työkunnan tehtävänä on pitää velhomaailma piilossa jästeiltä. Tämä sisältää taikamaailman olennot kuten lohikäärmeet, paikat kuten Tylyaho, Viistokuja, Azkaban sekä tapahtumat kuten huispauskisat.

Jästiyhteyksien virasto
Viraston tarkoituksena on pitää yllä hyviä suhteita jästeihin.

TAIKAOLENTOJEN SÄÄNTÖ- JA VALVONTAOSASTO

Taikaministeriön toisiksi suurin osasto.

Otusjaosto
Otusjaosto hoitaa kaikkiin otuksiin liittyvät tehtävät ja ongelmat. Sen alajaostoja ovat:

Kentauriyhteyksien virasto
Pitää yllä yhteyksiä kentaureihin ja neuvottelee heidän kanssaan asioista. Yksikään kentauri ei ole kuitenkaan koskaan käyttänyt osaston palveluita. Epäarvostettu osasto.

Lohikäärmeiden tutkimus- ja hallintavirasto
Kontrolloi lohikäärmekantaa ja sen kokoa, niitä alueita missä lohikäärmeet liikkuvat, sekä tekee tutkimusta lohikäärmeistä.

Vaarallisten otusten hävittämiskomitea
Huolehtii niiden otusten hävittämisestä, jotka on todettu liian vaarallisiksi (esim. Hiinokka).

Menninkäisjaosto
Pyrkivät siirtämään menninkäisasutuksia pois ihmisten asutusalueilta.

Ihmissusien kiinniottoyksikkö
Ottaa kiinni vaaralliseksi todettuja ihmissusia.

Ihmissusirekisteri

Pitää rekisteriä kaikista ihmissusista.

Henkilöjaosto
Henkilöjaosto huolehtii kaikista henkilöiksi luokiteltavien otusten asioita. Sen alajaostoja ovat:

Maahisyhteyksien virasto
Huolehtii yhteyksistä maahisiin, ja samalla myös maahisten kanssa tehtävästä taloudellisesta yhteistyöstä. Arvostettu osasto.

Kotitonttujen uudelleensijoittamistoimisto
Huolehtii kotitonttujen sijoittamisesta uusiin paikkoihin.

Ihmissusien tukipalvelut
Osasto oli välissä suljettuna, mutta se avattiin uudelleen 2010. Tarjoaa tukipalveluja ihmissusille.

Haamujaosto
Hoitaa haamujen asioita.

Tuholaisneuvontakeskus
Neuvoo ja auttaa kaikkien kotien tuholaisten hävittämisessä. Tällaisia ovat esimerkiksi lankkurouskut, relerätinät ja vaarnasaparot.

KANSAINVÄLISEN TAIKAYHTEISTYÖN OSASTO

Osasto huolehtii kaikista kansainvälisistä yhteyksistä ja asioista.

Kansainvälisen taikakaupankäynnin normikunta
Osasto valvoo ja arvioi kansainvälistä kaupankäyntiä. Se myös määrittelee kaupankäyntiin liittyviä standardeja, esimerkiksi turvallisuussäädöksiä esineille, jotta niitä saa maahantuoda.

Kansainvälinen taikalakivirasto
Osaston tehtävänä on valvoa, että Kansainvälisen Velholiiton asettamia säädöksiä noudatetaan myös Britanniassa. Erityisesti se neuvoo esimerkiksi DMLE:tä kansainväliseen lakiin liittyvissä asioissa.

Kansainvälinen Velholiiton brittijaosto
Kansainvälinen Velholiitto valvoo taikamaailman asioita maailmanlaajuisesti, ja Britannialla on siellä kolme edustajaa. Velholiitto mm. asetti salaisuussäädöksen vuonna 1692. Sen tehtävänä on erityisesti pitää yllä rauhaa ja ihmisoikeuksia (vrt. UN).

TAIKALIIKENNEOSASTO

Osasto huolehtii taikaliikenteeseen liittyvistä asioista.

Hormiverkkokonttori
Pitää yllä hormiverkostoa sekä tarkkailee hormiverkoston toimintaa. Konttori myös päättää uusien takkojen liittämisestä verkostoon sekä sääteleen hormipulverin jakelua.

Luutasäännösten valvomo
Säätelee luutien käyttöä (kuka saa käyttää) sekä luutiin liittyviä säännöksiä.

Porttiavainvirasto
Säätelee porttiavainten tekoa ja käyttöä. Virastosta pitää hakea lupa porttiavaimen tekoon.

Ilmiintymiskoekeskus
Keskus myöntää ilmiintymislisenssejä, ja käy pitämässä mm. Tylypahkassa vuosittain ilmiintymiskurssin.

TAIKAURHEILUOSASTO

Osasto säätelee ja järjestää taikaurheilutapahtumia.

Ison-Britannian ja Irlannin huispausliigan päämaja
Järjestää Iso-Britannian ja Irlannin huispausliigan ja kaikki siihen liittyvät huispauskisat.

Virallinen kitakivikerho
Järjestää viralliset kitakivikilpailut.

Älyttömien patenttien virasto
Virasto hoitaa kaikki patenttiasiat. Virastossa voi patentoida erilaisia keksintöjä, esimerkiksi taikaliemiä tai esineitä. On mielenkiintoinen kysymys, miten virasto on päätynyt taikaurheiluosastolle…

TAIKATIETOUSOSASTO

Osasto huolehtii velhojen ja noitien kouluttamisesta sekä tiedon jakamisesta.

Tiedotusosasto
Osasto huolehtii ministeriön julkisivusta ja markkinoinnista. Lisäksi osasto teettää välillä kaikenlaisia lehtisiä, vihkosia ja kirjoja sellaisista asioista, joista ministeriö haluaa lisätä tietoisuutta.

Päivän profeetta
Päivän profeetta on ministeriön virallinen päivittäinen sanomalehti. Se toimii periaatteessa itsenäisesti, mutta esim. ministeriön viralliset tiedotukset tulevat siihen.

Velhotutkinnot
Osasto huolehtii V.I.P. ja S.U.P.E.R. -tutkinnoista, niiden sisällöstä ja toteuttamisesta.

Koulutuskehityskeskus
Keskus suunnittelee velhojen ja noitien koulutusta. Osasto tekee tiivistä yhteistyötä Tylypahkan johtokunnan kanssa (joka ei ole osa ministeriötä).

SALAPERÄISYYKSIEN OSASTO

Osastolla tehdään salassa pidettävää tutkimusta, ja siellä työskenteleviä kutsutaan Sanomattomiksi. Tutkimukset liittyvät maailman suuriin mysteereihin, kuten rakkauteen, tilaan, avaruuteen, ajatukseen, aikaan, kuolemaan ja muuhun vastaavaan. Toisen Velhosodan jälkeen osaston toiminta muuttui hieman vähemmän salaiseksi, ja läpinäkyvyys on kasvanut vielä erityisesti Varjosaastekatastrofin jälkeen. Silti edelleenkään edes suurin osa ministeriöläisistä ei tiedä, mitä osastolla tarkalleen tehdään tai mitä siellä on, mutta siellä työskentelevien nimet ovat nykyään suureksi osaksi julkista tietoa.

HP-larp kampanja