Ranska, USA, Venäjä & Norja

Tietoa Ranskan, USA:n ja Norjan taikayhteiskunnista.

Ranska

Ranskassa taikayhteisö on demokraattinen. Päätöksiä tekee taikaedustajisto, joka valitaan vaaleilla. Samaten taikaministeri valitaan vaaleilla, nykyinen ministeri on suosittu Jaques Sansoucy. Loput taikaministeriön työntekijöistä ovat virkamiehiä tai muuta vastaavaa. Ranskassa puhdasveristen ja ei-taikovasyntyisten välit eivät ole koskaan olleet yhtä kärjistyneet kuin Britanniassa. Aikoinaan myös taikayhteisö osallistui Ranskan vallankumoukseen, ja ranskalaiset taikovat ovat keskimääräisesti ajattelultaan hieman liberaalimpia kuin Brittiläinen taikayhteisö. Ranskan ja Englannin välisiin suhteisiin vaikuttaa varsin kirjava historia ei-taikovien puolelta.

Ranskassa käytettiin monien muiden maiden tapaan oikeasta kullasta valmistettuja kaljuunoita, vain eri painatuksella. Britannian ja Ranskan kaljuunoiden arvo on täsmälleen sama (ts. ovat saman arvoisia puntaan/euroon verrattuna). Nyt myös Ranskan taikayhteisö on vaihtamassa euroon (2020).

Yhdysvallat

Mantereen löytämisen jälkeen Pohjois-Amerikkaan muutti pääasiassa uudismielisiä taikovia. Pohjois-Amerikassa ei koskaan ole ollut samanlaista ei-taikovasyntyiset vs puhdasveriset asetelmaa kuin Euroopassa. Ihmisten veristatuksella ei katsota olevan merkitystä, ainoastaan näiden omilla saavutuksilla, joten ei-taikovasyntyiset ovat olleet jo pitkään tasa-arvoisessa asemassa puhdasverisiin. Itseasiassa Yhdysvalloissa puhdasverisyys on jo pienimuotoinen harvinaisuus, sillä monet ovat uudismielisesti pariutuneet ei-taikovien kanssa. Myös ei-taikovia kunnioitetaan Yhdysvalloissa enemmän, ja sana “jästi” koetaan loukkaavana (rasistisena), joten käytössä on jo päälle parisataa vuotta ollut sana “ei-taikova”. Sanaa “jästisyntyinen” ei myöskään juuri käytetä, koska verenperinnöistä ei usein keskustella muuten kuin tyylillä “äitini on ei-taikova”. Eurooppalaisten näkemyksiä asiasta pidetään vanhanaikaisena.

Texas ja sen lähialueet ovat kuitenkin tähän poikkeus. Sinne on muuttanut ideologioiltaan vanhoillisia puhdasverisiä perheitä, joiden uskomukset ovat jääneet elämään. Muut osavaltiot ovat yrittäneet saada Texasia muuttamaan lakejaan ja asenteitaan, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän vuoksi Texasia pidetään jonkinlaisena takapajulana, mutta texasilaiset ovat toki itse ylpeitä itsestään. Orjakauppa on laillista ainoastaan Texasin osavaltiossa, ja se on jäänne ei-taikovien orjabisneksestä, joka ei vaan ikinä poistunut Texasin oikeusjärjestelmästä.

Venäjä

Venäjän taikamaailmassa vallalla olevat asenteet ovat hieman vanhanaikaisempia kuin Länsi-Euroopassa, ja siellä on useita voimakkaita taikasukuja, mm. Zolnerowich, Voltán, Glodovski, Sokolov, Harkova. Venäjän taikahallinto on tunnetusti varsin korruptoitunut, ja järjestäytynyt rikollisuus on maassa erittäin hyvissä voimissa.

Norja

Norja on lainsäädännöltään perustuslaillinen monarkia, mikä näkyy taikamaailmassakin vahvasti, sillä taikaministeriä avustaa päätöksissään äänestetty edustajisto. Norja ei tunnusta enään valtionuskontoa ja ohjeistaakin kansalaisiaan jättämään uskonnon pois valtionpolitiikasta. Vaikka valtio ei tunnustakaan uskontoa, ovat monet vanhakantaiset uskonnot edelleen suosiossa ja vanhat palvontarituaalit paikallisille olennoille ovat kotitaloustietoutta, joka opitaan jo lapsena. Norjalaisten näkemys lukuisissa eri poliittisissa aiheissa tapaa jakautua vahvasti asuinympäristön mukaan, riippuen asuvatko tiheiden asukaskeskittymien lähellä, vai etäänpänä pienissä kommuuneissa.

Aluekeskuksissa, kuten Oslossa tai Trondheimissa tavataan hieman trendikkäämpää väkeä, joiden mielestä seksuaaliset vähemmistöt ovat lähinnä ihastuttavia. Tämä näkemys ei ole vielä levinnyt kattamaan ei-taikovasyntyisiä, mikä näkyy politiikassa aktiivisena lobbauksena puolin ja toisin ja Durmstrangin kieltäytymisestä ottamaan ei-taikovasyntyisiä kouluunsa. Naisten asema on ollut yhtäläinen miesten aseman kanssa jo useita vuosia.

Norjan asenne Britannian 1. ja 2. velhosotaan on ollut virallisesti kantaaottamaton. Norjaa ei ole koskaan pahemmin Britannian politiikka kiinnostanu, sillä sillä ei tavanomaisesti ole mitään vaikutusta paikalliseen ilmapiiriin, ja eipä se Britanniakaan koskaan ole Norjasta pahemmin piitannut. Tämän lisäksi monet mielsivät että Voldemort oli oikealla asialla, mutta lähestyi muutosta väärällä tavalla. Kaikkihan tietävät että väkivallalla ei saada ketään vakuutettua. Monet harmittelevatkin Voldemortin tekojen aiheuttamaa modernisoinnin ilmapiiriä, joka on ottanut valtaansa jo ison osan Euroopan keskeisiä taikayhteisöjä. Ei-taikovasyntyisiä puolustavat ovat puolestaan saaneet vahviketta Englannin tilanteen raukeamisesta ja sitä seuranneista uudistuksista.

Britannialaiset näkevät Norjan ja norjalaiset edelleen hieman takapajuisena kulttuurina, jotka eivät ole selvillä tämänhetkisestä tilanteesta. Kansainvälinen uutisointi onkin hieman heikkoa Norjan taikayhteiskunnassa. Ellei kyseessä ole huispaus.

HP-larp kampanja