Jatko-opinnot

Jatko-opinnot Tylypahkan jälkeen suoritetaan kisälli/oppipoikajärjestelmällä tai työharjoittelulla, lukuun ottamatta muun muassa parantaja-, aurori- ja kirouksenmurtajakoulutusta. Halutessaan ammatin nuoren taikovan on haettava paikkaa kyseisen ammattikunnan edustajalta, joka valitsee hakijoistaan oppilaansa haastattelun, koulumenestyksen ja mahdollisen soveltuvuuskokeen avulla. Mitä tunnetumpi mestari, sitä vaikeampi hänelle on päästä kisälliksi, ja kilpailu hakijoiden kesken on kovaa.

Oppilaan koulutus kestää vuodesta viiteen vuotta riippuen ammatin vaativuudesta. Opintojen pituus vaihtelee myös suuresti ammattikuntien sisällä, sillä mestarit opettavat kaikki omalla tavallaan. Ministeriö ei säätele millään tavalla sitä miten mestarit opettavat oppilaitaan, ja tämän takia on tärkeää osata valita itselleen oikea opettaja.

Työharjoittelun kautta hankittavia ammatteja ovat muun muassa toimittaja, tarjoilija ja erilaiset siivoojan, hovimestarin tai taloudenhoitajan virat. Samaten moniin ministeriön virkoihin kouluttaudutaan työharjoittelulla. Harjoittelun pituus on kahdesta kuukaudesta neljään vuoteen, joiden aikana harjoittelija saa taidot toimia valitsemassaan ammatissa, tai työnantaja antaa potkut työhön kykenemättömille henkilöille.

Parantaja
Parantajaopisto ottaa vuosittain oppilaikseen maksimissaan 8 velhoa/noitaa, joinain vuosina ei yhtäkään. Parantajan pohjakoulutus kestää kolme vuotta, jonka jälkeen opiskelijat viettävät kahdesta viiteen vuotta erikoistuen johonkin taikaparannuksen osa-alueeseen, joita ovat: omaehtoiset onnettomuudet, otusten aiheuttamat onnettomuudet, taikabasillit, liemi- ja kasvimyrkytykset, taikavahingot ja mielenparannus. Parantajakoulutukseen päästäkseen opiskelijan on suoritettava S.U.P.E.R. kokeissa vähintään O liemissä, muodonmuutoksissa, yrttitiedossa, loitsuissa ja pimeyden voimilta suojautumisessa. Tämän lisäksi oppilas käy läpi haastattelun ja soveltuvuuskokeen. Taikasodan aiheuttama parantajapula on lisännyt sisäänottoa.

Aurori
Auroriopistoon pääsee vuosittain maksimissaan 8 opiskelijaa, monina vuosina ei yhtäkään. 2. velhosodan jälkeen otettiin hetkellisesti normaalia enemmän ja myös taikasodan aiheuttama auroripula on lisännyt sisäänottoa. Auroriksi opiskeleva viettää kolme vuotta opistossa, johon hän pääsee sisälle suoritettuaan S.U.P.E.R. kokeissa vähintään O:n pimeyden voimilta suojautumisessa, liemissä, muodonmuutoksissa, loitsuissa ja yrttitiedossa. Sisäänpääsyyn liittyy myös haastattelu ja soveltuvuuskoe, johon sisältyy muun muassa oppilaan paineensietokyvyn mittausta. Koulutukseen kuuluu esim. edistynyttä kaksintaistelua, kätkeytymistä ja naamioitumista. Aurorit osaavat myös tunnistaa useita myrkkyjä ja luoda niihin vastamyrkyt.

Kokeellisen taikuuden instituutti
Iso-Britanniassa ei ole varsinaisesti omia taikayliopistoja. Lähimpänä yliopistoa on Kokeellisen taikuuden instituutti KTI, joka sijaitsee Lontoossa, joskaan instituuttia ei ole taikasodan jälkeen vielä perustettu uudelleen. Instituutissa tehdään tieteellistä tutkimusta, analysoidaan ja kehitetään uusia taikoja & liemiä, kirjoitetaan tieteellisiä julkaisuja jne. KTI:hin voi hakea mihin vuodenaikaan tahansa. Töihin/oppimaan otetaan haastatteluiden sekä koulumenestyksen tai aikaisemmin tehdyn oman tutkimuksen perusteella. Käytännössä pitää olla U vähintään yhdellä tieteenalalla ja O kahdella muulla, tosin tällä ei välttämättä pääse vielä sisään. KTI:ssä opitaan itseopiskelun, tutkimuksen ja muiden tutkijoiden ohjauksen kautta. Palkanmaksu on kiinni siitä, saako tutkimus rahoitusta.

Kirouksenmurtaja
Kirouksenmurtajille ei tällä hetkellä ole Iso-Britanniassa virallista koulutusta, mutta ulkomailta löytyy useampia paikkoja. Kisällijärjestelyjen kautta koulutetaan maassa jonkin verran uusia kirouksenmurtajia. Työ muistuttaa arkeologin työtä, mutta siihen liittyy myös muu haastavien kirousten purkaminen.

HP-larp kampanja