Aihearkisto: FL6

FL6: Hahmolomake

Lomaketta ei kannata täyttää ennen kuin olet saanut pelinjohdolta varmistuksen, että hahmokonseptisi sopii.

Jatkohahmo

Ohjeet:

 • Perustiedot-osuuden maksimisivupituus on viisi (5) sivua ja vähimmäispituus kaksi (2) sivua. Lisätiedot-osuudella ei ole sivurajaa, eli sinne voi laittaa kaiken, joka ei mahdu perustietoihin.
 • Älä muuta profiilin väliotsikoita tai niiden järjestystä. Pelinjohto haluaa profiilien olevan jäsentelyltään identtisiä käytännön syistä.
 • Kirjoita profiili kokonaan uusiksi. Vanhasta voi toki copypasteta joitain osuuksia, mutta mieti oikeasti kunnolla, mikä kaikki on muuttunut hahmossa luonnetta myöten. Jos copypasteat, kopioi viimeisimmästä profiilista, jonka olet saanut pelinjohdolta, älä siitä, jonka olet itse lähettänyt!
 • Profiili on katsaus hahmon nykyhetkeen, ja on tärkeintä, että siitä löytyy nykyhetken kannalta relevantit asiat. Siinä ei tarvitse kertoa kuin korkeintaan lyhyesti, millainen hahmo oli ennen.
  Pelinjohto tarpeen vaatiessa päivittää perustietoja vastaamaan juonia. Jos et ole kaikista kohdista varma tai haluat jättää pelinjohdolle pelivaraa, voit lisätä profiiliin kommentteja vaihtoehdoista / aukinaisista kohdista jne. Merkitse kommentit erottuvasti.
 • Kirjoita mieluummin kokonaisia lauseita, älä ranskalaisia viivoja. Joitain asioita voi toki niillä listata.

Tyhjä profiilipohja ilman selityksiä löytyy täältä, muista kuitenkin lukea selitykset alta, jotta tiedät mitä tietoa eri kohdista pitää löytyä! Pohja poikkeaa vanhasta!

Perustiedot

Nimi:
Sukupuoli:
Ikä, syntymäpäivä: Pelissä on 9.-10.10.2015. Jos hahmon syntymäpäivä on loppuvuodesta vasta pelipäivän jälkeen, huomaathan että ikä lasketaan: 2015 – syntymävuosi – 1 = ikä.
Ulkonäkö: Pukeutumistyyli, yleinen olemus
Seksuaalinen suuntautuminen: Mikä on hahmon suuntautuminen, ja halutessasi lisätietoja: kuinka tiukka se on, kuinka varma hahmo on siitä, onko se aina ollut sama vai muuttunut, mistä asti hän on tiennyt sen ja jos suuntautuminen poikkeaa normista, keiden kaikkien tiedossa se on?
Maa: Missä maassa hahmo on syntynyt, minkä maan kansalaisuus hänellä on, missä maassa hän asuu nyt? Voit luetella myös aikaisemmat asuinmaat.
Kielet: Mikä on hahmon äidinkieli? Mitä muita kieliä hän puhuu, kuinka hyvin ja missä hän on oppinut niitä?
Koulu: Missä perustason taikakoulu(i)ssa hahmo on opiskellut ja minä vuosina?
Tupa: Jos hahmo on käynyt Tylypahkan, missä tuvassa hän oli? Halutessasi voit kertoa lisätietoja: kuinka kauan lajittelu kesti, onko hahmo tyytyväinen tupaansa, kuinka vahvasti hän on tätä tupaa ja onko hänessä paljon myös jonkun toisen tuvan piirteitä?

Animaagimuoto: Jätä kohta pois, jos hahmolla ei ole.
Suojelius: Jätä kohta pois, jos ei tiedossa.

Taikasauva: Mistä puusta hahmosi taikasauva on tehty (ei tarvitse vastata sitä miltä sauvasi oikeasti näyttää), mikä on sen ydin ja kuinka pitkä se on? Taikasauvatietoutta avuksi: taikasauvat. Voit halutessasi myös kertoa, mistä hahmo on sauvan saanut, mikä on sen tunnearvo, millainen sauva on ominaisuuksiltaan.

Perhe & koti: Kerro tässä:
-Hahmon nykyinen puoliso/kumppani(t) ja hää/vuosipäivä, + edelliset puolisot
-Hahmon lapset ja näiden koko nimet (jos määritelty) sekä syntymäpäivät
-Hahmon vanhemmat ja sisarukset (nimet, ikä, jos haluat määritellä / on jo määritelty)
-Hahmon kummit ja kummilapset (jos määritelty, ei tarvitse erikseen keksiä)
-Muut henkilöt, jotka hahmo kokee perheekseen
-Myös muita sukulaisia kuten isovanhempia ja serkkuja voi luetella, jos ne ovat tärkeitä hahmon historian / nykyisyyden kannalta

-Hahmon verisääty (kts. verisäädyt)
-Hahmon / perheen varallisuus
-Infoa suvusta, jos siinä on jotain erityistä (esim. sukukiroukset, omaisuus, perhebisnes, suvun historiaa jne)
-Perheeseen liittyvät isot tapahtumat, kuten avioerot, asuntolainat, ketkä ovat kuolleet
-Lyhyesti hahmon suhteesta perheenjäseniin/sukuun, millainen perheen tunnelma on
-Missä ja millaisessa kodissa hahmo nykyään asuu, ja keiden kanssa. TÄRKEÄÄ: kerro kuinka paljon kodissa on taikuutta, jotta voimme arvioida, mikä kaikki hajoaa taikanegatoinnista. Esim. onko jästi- vai velhokeinoin rakennettu, onko kodissa ekstradimensionaalista tilaa, taikuudella piilotettuja huoneita jne. Kotien tuhoutumisesta ei tule vielä tässä osuudessa puhua!
-Voit kertoa lyhyesti myös edellisistä kodeista tai muista hahmon omistamista kiinteistöistä

Menneisyys: Tämä osuus max 1 sivu, kerro tässä:
-Lyhyesti hahmon lapsuudesta ja sen mahdollisista vaikutuksista nykyisyyteen, esim. oliko onnellinen vai ongelmainen, onko se vaikuttanut siihen millainen vanhempi hahmo on itse
-Hahmon elämän suurimmat ja merkittävimmät tapahtumat ja niiden mahdolliset vaikutukset hahmon kehitykseen: pelkoihin, luonteeseen jne (ei tarvitse kuitenkaan toistella muissa kohdissa sanottuja juttuja)

Työ, koulutus ja taidot:
-Jos hahmo on tehnyt S.U.P.E.R.:it, mitkä aineet hän kirjoitti ja mitkä olivat arvosanat? Katso avuksi lista oppiaineista. Mainitse myös parilla sanalla, millainen oppilas hahmo oli koulussa, esim. priimus, laiskottelija jne.
-Millaista koulutusta hahmo on hankkinut ja mistä? Kerro minä vuosina.
-Luettele hahmon kaikki työpaikat (mukaan lukien mafia) sekä niissä työskentelyvuodet, ylennykset; mahdollisesti myös hahmon mielipiteitä töistä, jos oleellista
-Kerro vähän tarkemmin nykyisen työn sisällöstä ja hahmon tunnelmista sen suhteen (Avuksi lista ammateista)
-Jos hahmo on tehnyt elämässään merkittäviä saavutuksia/epäonnistumisia työn/harrastusten saralla, kerro niistä lyhyesti
-Kerro hahmon taidoista: minkälaisessa taikuudessa hahmo on nykyisin hyvä, ja millaisessa huono? Mitä muita taitoja, vahvuuksia ja heikkouksia hahmolla on?
-Jos sinusta tuntuu luontevammalta, niin voit myös eritellä tämän kohdan sisällön otsikoiden “Koulutus:” “Työ:” ja “Taidot:” alle.

Vapaa-aika: Mitä hahmo tekee vapaa-aikanaan? Kerro harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista.

Arvot & yhteiskunta:
-Millaisia arvoja ja asenteita hahmolla on? Miten hän suhtautuu nykyään esimerkiksi jästeihin (huomioi nykyinen tilanne!), surkkeihin, verisäätyihin, seksuaalivähemmistöihin, taika- ja puoliolentoihin?
-Osallistuuko hahmo yhteiskunnan toimintaan/politiikkaan, haluaako hän vaikuttaa asioihin (mihin asioihin ja miten?), ottaako hän kantaa politiikkaan ja kuinka julkisesti?
-Seuraako hahmo maailman asioita, uutisia, lukeeko lehtiä? (Halutessasi kerro, mitä lehtiä)

Luonne: Kerro hahmon persoonallisuudesta, apuna voi käyttää luonne-listaa. Esimerkiksi:
-Millainen on hahmon mielenmaailma ja logiikka, jolla hän toimii?
-Miten hahmo toimii, käyttäytyy ja ajattelee erilaisissa tilanteissa?
-Millainen hahmo on sosiaalisissa tilanteissa ja muita ihmisiä kohtaan?

Pahin pelko: Mikä/mitkä ovat hahmon pahimmat pelot ja miksi? Minkä muodon hänen mörkönsä ottaa? Halutessasi kerro myös, miten hahmo niihin reagoisi, jos ne kävisivät toteen.

Tulevaisuus:
-Mitä unelmia, toiveita ja suunnitelmia hahmolla on tulevaisuudesta?
-Mitkä ovat hahmon tavoitteet ja mitä hän haluaa elämältään?
-Miten hahmo suhtautuu tulevaisuuteen: suunnitelmallisesti, elää hetkessä, kauhulla jne?

Lisätiedot

Kontaktit:

 • Listaa nimeltä kaikki hahmon tiedossa olevat kontaktit, vähintäänkin ne ketkä ovat tulossa FL6:een sekä mieluusti myös pelin ulkopuoliset merkittävimmät kontaktit. Tarkista mitä kontakteja edellisissä profiileissa/debyissä/ilmoissasi oli, muista lisätä mukaan minipelien uudet tuttavuudet.
 • Kirjoita jokaisen kontaktin kohdalle, millaiseen tilaan hahmojen suhde jäi viime pelin jäljiltä. Jos suhde on täsmälleen sama, voit copypasteta profiilista.
 • Kerro vähänkin läheisemmistä/merkittävämmistä (kaukaisemmistakin saa, jos haluaa) kontakteista, millaisen uskot tai haluat hahmojen suhteen olevan vuonna 2015. Voit jättää kontaktitoiveen avoimeksi (esim. “tahtoisin näille jonkinlaisia skismoja”) tai kuvailla tarkasti, millainen kontakti on, jos sinulla on siitä vahva mielikuva / sinulle on tärkeää, että kontakti on tietynlainen. Voit keskustella/sopia asioista kontaktipelaajien kanssa (tämä on jopa suositeltavaa), tai voit jättää kontaktin tarkemman suunnittelun pelinjohdolle.
 • Lisää kontaktilistaan myös hahmon lapset (olivat sitten pelissä tai eivät) ja kerro, millainen vanhempi hahmo heille on / millainen haluaisit hahmon suhteen lapsiinsa olevan. Jos lapsi ei ole pelaajahahmo, voit myös kertoa, millainen henkilö haluaisit lapsen olevan.

Juonet: jos kerroit kaiken jo ilmon kakkososassa, tähän ei tarvitse vastata, mutta muussa tapauksessa voit esimerkiksi:
-Kertoa, mitkä kaikki juonet ovat jääneet hahmolla kesken ja haluatko jatkaa niitä
-Esittää täydentäviä / tarkennettuja juonitoiveita/ideoita

Historia: Jos tahdot kertoa hahmosi historiasta jotain, joka ei mahdu perustietoihin, niin kerro tässä. Esimerkiksi viimeisen 12 vuoden aikana tapahtuneita tapahtumia yksityiskohtaisemmin, sekä sellaisten mini/välipelien tapahtumia, joista et ole lähettänyt debyä. Tämä kohta ei pakollinen.

Ekstrainfo: Jos sinulla on valmiiksi määriteltynä hahmosta kaikkea sellaista pikkuinfoa, joka ei mahdu perustietoihin, voit laittaa sen tähän. Esim. lempiruuat, kännikäyttäytyminen, sukupuu, lista eksistä, hahmon lempikirjat jne. Jäsentele tiedot kunnolla! Tällöin nämä nippelitiedot eivät turhaan pidennä profiilia, mutta pelinjohto saa ne silti tietoonsa. Koskaan ei tiedä, mitä tietoja juonien punomisessa tarvitsee ;) Tämä kohta ei pakollinen.

***************************

Uusi aikuishahmo

Ohjeet:

 • Perustiedot-osuuden maksimisivupituus on viisi (5) sivua ja vähimmäispituus kaksi (2) sivua. Lisätiedot-osuudella ei ole sivurajaa.
 • Älä muuta profiilin väliotsikoita tai niiden järjestystä. Pelinjohto haluaa profiilien olevan jäsentelyltään identtisiä käytännön syistä.
 • Profiili on katsaus hahmon nykyhetkeen, ja on tärkeintä, että siitä löytyy nykyhetken kannalta relevantit asiat.
 • Pelinjohto tarpeen vaatiessa päivittää perustietoja vastaamaan juonia. Jos et ole kaikista kohdista varma tai haluat jättää pelinjohdolle pelivaraa, voit lisätä profiiliin kommentteja vaihtoehdoista / aukinaisista kohdista jne. Merkitse kommentit erottuvasti.
 • Kirjoita mieluummin kokonaisia lauseita, älä ranskalaisia viivoja. Joitain asioita voi toki niillä listata.

Tyhjä profiilipohja ilman selityksiä löytyy täältä, muista kuitenkin lukea selitykset alta, jotta tiedät mitä tietoa eri kohdista pitää löytyä! Pohja poikkeaa vanhasta!

Perustiedot

Nimi: Nimi ei saa olla sama kuin muulla kampanjahahmolla, ja nimi tulee olla helposti lausuttavissa suomalaisittain.
Sukupuoli:
Ikä, syntymäpäivä: Pelissä on 9.-10.10.2015. Jos hahmon syntymäpäivä on loppuvuodesta vasta pelipäivän jälkeen, huomaathan että ikä lasketaan: 2015 – syntymävuosi – 1 = ikä.
Ulkonäkö: Pukeutumistyyli, yleinen olemus
Seksuaalinen suuntautuminen: Mikä on hahmon suuntautuminen, ja halutessasi lisätietoja: kuinka tiukka se on, kuinka varma hahmo on siitä, onko se aina ollut sama vai muuttunut, mistä asti hän on tiennyt sen ja jos suuntautuminen poikkeaa normista, keiden kaikkien tiedossa se on? Voit jättää tämän kohdan myös avoimeksi, niin pelinjohto päättää asian romanttisia kontakteja suunnitellessaan.
Maa: Missä maassa hahmo on syntynyt, minkä maan kansalaisuus hänellä on, missä maassa hän asuu nyt? Voit luetella myös aikaisemmat asuinmaat.
Kielet: Mikä on hahmon äidinkieli? Mitä muita kieliä hän puhuu, kuinka hyvin ja missä hän on oppinut niitä?
Koulu: Missä perustason taikakoulu(i)ssa hahmo on opiskellut ja minä vuosina?
Tupa: Jos hahmo on käynyt Tylypahkan, missä tuvassa hän oli? Halutessasi voit kertoa lisätietoja: kuinka kauan lajittelu kesti, onko hahmo tyytyväinen tupaansa, kuinka vahvasti hän on tätä tupaa ja onko hänessä paljon myös jonkun toisen tuvan piirteitä?

Animaagimuoto: Jätä kohta pois, jos hahmolla ei ole.
Suojelius: Jätä kohta pois, jos ei tiedossa.

Taikasauva: Mistä puusta hahmosi taikasauva on tehty (ei tarvitse vastata sitä miltä sauvasi oikeasti näyttää), mikä on sen ydin ja kuinka pitkä se on? Taikasauvatietoutta avuksi: taikasauvat. Voit halutessasi myös kertoa, mistä hahmo on sauvan saanut, mikä on sen tunnearvo, millainen sauva on ominaisuuksiltaan.

Perhe & koti: Kerro tässä:
-Hahmon nykyinen puoliso/kumppani(t) ja hää/vuosipäivä, + edelliset puolisot
-Hahmon lapset ja näiden nimet sekä syntymäpäivät
-Hahmon vanhemmat ja sisarukset (nimet, ikä, jos haluat määritellä)
-Hahmon kummit ja kummilapset (nämä kannattaa jättää pois ellei niihin liity jotain merkittävämpää tai elleivät ne ole kampanjan hahmoja)
-Muut henkilöt, jotka hahmo kokee perheekseen
-Myös muita sukulaisia kuten isovanhempia ja serkkuja voi luetella, jos ne ovat tärkeitä hahmon historian / nykyisyyden kannalta

-Hahmon verisääty (kts. verisäädyt)
-Hahmon / perheen varallisuus
-Infoa suvusta, jos siinä on jotain erityistä (esim. sukukiroukset, omaisuus, perhebisnes, suvun historiaa jne)
-Perheeseen liittyvät isot tapahtumat, kuten avioerot, asuntolainat, ketkä ovat kuolleet
-Lyhyesti hahmon suhteesta perheenjäseniin/sukuun, millainen perheen tunnelma on
-Missä ja millaisessa kodissa hahmo nykyään asuu, ja keiden kanssa. TÄRKEÄÄ: kerro kuinka paljon kodissa on taikuutta, jotta voimme arvioida, mikä kaikki hajoaa taikanegatoinnista. Esim. onko jästi- vai velhokeinoin rakennettu, onko kodissa ekstradimensionaalista tilaa, taikuudella piilotettuja huoneita jne. Kotien tuhoutumisesta ei tule vielä tässä osuudessa puhua!
-Voit kertoa lyhyesti myös edellisistä kodeista tai muista hahmon omistamista kiinteistöistä

Menneisyys: Tämä osuus max 1 sivu, kerro tässä:
-Lyhyesti hahmon lapsuudesta ja sen mahdollisista vaikutuksista nykyisyyteen, esim. oliko onnellinen vai ongelmainen, onko se vaikuttanut siihen millainen vanhempi hahmo on itse
-Hahmon elämän suurimmat ja merkittävimmät tapahtumat ja niiden mahdolliset vaikutukset hahmon kehitykseen: pelkoihin, luonteeseen jne (ei tarvitse kuitenkaan toistella muissa kohdissa sanottuja juttuja)

Työ, koulutus ja taidot:
-Jos hahmo on tehnyt S.U.P.E.R.:it, mitkä aineet hän kirjoitti ja mitkä olivat arvosanat? Katso avuksi lista oppiaineista. Mainitse myös parilla sanalla, millainen oppilas hahmo oli koulussa, esim. priimus, laiskottelija jne.
-Millaista koulutusta hahmo on hankkinut ja mistä? Kerro minä vuosina.
-Luettele hahmon kaikki työpaikat (mukaan lukien rikolliset puuhat) sekä niissä työskentelyvuodet, ylennykset; mahdollisesti myös hahmon mielipiteitä töistä, jos oleellista
-Kerro vähän tarkemmin nykyisen työn sisällöstä ja hahmon tunnelmista sen suhteen (Avuksi lista ammateista)
-Jos hahmo on tehnyt elämässään merkittäviä saavutuksia/epäonnistumisia työn/harrastusten saralla, kerro niistä lyhyesti
-Kerro hahmon taidoista: minkälaisessa taikuudessa hahmo on nykyisin hyvä, ja millaisessa huono? Mitä muita taitoja, vahvuuksia ja heikkouksia hahmolla on?
-Jos sinusta tuntuu luontevammalta, niin voit myös eritellä tämän kohdan sisällön otsikoiden “Koulutus:” “Työ:” ja “Taidot:” alle.

Vapaa-aika: Mitä hahmo tekee vapaa-aikanaan? Kerro harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista.

Arvot & yhteiskunta:
-Millaisia arvoja ja asenteita hahmolla on? Miten hän suhtautuu nykyään esimerkiksi jästeihin (huomioi nykyinen tilanne!), surkkeihin, verisäätyihin, seksuaalivähemmistöihin, taika- ja puoliolentoihin?
-Osallistuuko hahmo yhteiskunnan toimintaan/politiikkaan, haluaako hän vaikuttaa asioihin (mihin asioihin ja miten?), ottaako hän kantaa politiikkaan ja kuinka julkisesti?
-Seuraako hahmo maailman asioita, uutisia, lukeeko lehtiä? (Halutessasi kerro, mitä lehtiä)

Luonne: Kerro hahmon persoonallisuudesta, apuna voi käyttää luonne-listaa. Esimerkiksi:
-Millainen on hahmon mielenmaailma ja logiikka, jolla hän toimii?
-Miten hahmo toimii, käyttäytyy ja ajattelee erilaisissa tilanteissa?
-Millainen hahmo on sosiaalisissa tilanteissa ja muita ihmisiä kohtaan?

Pahin pelko: Mikä/mitkä ovat hahmon pahimmat pelot ja miksi? Minkä muodon hänen mörkönsä ottaa? Halutessasi kerro myös, miten hahmo niihin reagoisi, jos ne kävisivät toteen.

Tulevaisuus:
-Mitä unelmia, toiveita ja suunnitelmia hahmolla on tulevaisuudesta?
-Mitkä ovat hahmon tavoitteet ja mitä hän haluaa elämältään?
-Miten hahmo suhtautuu tulevaisuuteen: suunnitelmallisesti, elää hetkessä, kauhulla jne?

Lisätiedot

Kontaktit:

 • Jos sinulla on jo määriteltynä jotain kontakteista, esim. olet sopinut jo perheenjäsenten tai hahmon seurustelukumppanin kesken jotain, kirjoita sovitut asiat auki tähän.
 • Voit myös esittää tässä kontakteihin liittyviä toiveita.

Juonet: Tässä voit halutessasi esittää täydentäviä / tarkennettuja juonitoiveita/ideoita.

Ekstrainfo: Jos sinulla on valmiiksi määriteltynä hahmosta kaikkea sellaista pikkuinfoa, joka ei mahdu perustietoihin, voit laittaa sen tähän. Näitä ei kannata kuitenkaan uusille hahmoille lähteä erikseen vielä keksimään, eli kirjoita vaan jos on jo valmis idea. Voit kehitellä näitä tarkemmin eteenpäin profiilin saatuasi. Esim. lempiruuat, kännikäyttäytyminen, sukupuu, lista eksistä, hahmon lempikirjat jne. Jäsentele tiedot kunnolla! Tällöin nämä nippelitiedot eivät turhaan pidennä profiilia, mutta pelinjohto saa ne silti tietoonsa. Tämä kohta ei pakollinen.

***************************

Lapsihahmo

Ohjeet:

 • Perustiedot-osuuden maksimisivupituus on viisi (5) sivua ja vähimmäispituus kaksi (2) sivua. Lisätiedot-osuudella ei ole sivurajaa.
 • Älä muuta profiilin väliotsikoita tai niiden järjestystä. Pelinjohto haluaa profiilien olevan jäsentelyltään identtisiä käytännön syistä.
 • Profiili on katsaus hahmon nykyhetkeen, ja on tärkeintä, että siitä löytyy nykyhetken kannalta relevantit asiat.
 • Pelinjohto tarpeen vaatiessa päivittää perustietoja vastaamaan juonia. Jos et ole kaikista kohdista varma tai haluat jättää pelinjohdolle pelivaraa, voit lisätä profiiliin kommentteja vaihtoehdoista / aukinaisista kohdista jne. Merkitse kommentit erottuvasti.
 • Kirjoita mieluummin kokonaisia lauseita, älä ranskalaisia viivoja. Joitain asioita voi toki niillä listata.

Tyhjä profiilipohja ilman selityksiä löytyy täältä, muista kuitenkin lukea selitykset alta, jotta tiedät mitä tietoa eri kohdista pitää löytyä! Pohja poikkeaa vanhasta!

Perustiedot

Nimi: Nimi ei saa olla sama kuin muulla kampanjahahmolla, ja nimi tulee olla helposti lausuttavissa suomalaisittain.
Sukupuoli:
Ikä, syntymäpäivä: Pelissä on 9.-10.10.2015. Jos hahmon syntymäpäivä on loppuvuodesta vasta pelipäivän jälkeen, huomaathan että ikä lasketaan: 2015 – syntymävuosi – 1 = ikä.
Ulkonäkö: Pukeutumistyyli, yleinen olemus
Seksuaalinen suuntautuminen: Mikä on hahmon suuntautuminen, ja halutessasi lisätietoja: kuinka tiukka se on, kuinka varma hahmo on siitä, onko se aina ollut sama vai muuttunut, mistä asti hän on tiennyt sen ja jos suuntautuminen poikkeaa normista, keiden kaikkien tiedossa se on? Voit jättää tämän kohdan myös avoimeksi, niin pelinjohto päättää asian romanttisia kontakteja suunnitellessaan.
Maa: Missä maassa hahmo on syntynyt, minkä maan kansalaisuus hänellä on, missä maassa hän asuu nyt? Voit luetella myös aikaisemmat asuinmaat.
Kielet: Mikä on hahmon äidinkieli? Mitä muita kieliä hän puhuu, kuinka hyvin ja missä hän on oppinut niitä?
Koulu: Tylypahka, 20xx-nyt
Tupa: Missä tuvassa hahmo on? Halutessasi voit kertoa lisätietoja: kuinka kauan lajittelu kesti, onko hahmo tyytyväinen tupaansa, kuinka vahvasti hän on tätä tupaa ja onko hänessä paljon myös jonkun toisen tuvan piirteitä?

Animaagimuoto: Jätä kohta pois, jos hahmolla ei ole. (Jos haluat animaagihahmon, kysy pelinjohtajalta ensin)
Suojelius: Jätä kohta pois, jos ei tiedossa. (Monet lapset eivät vielä osaa tätä)

Taikasauva: Mistä puusta hahmosi taikasauva on tehty (ei tarvitse vastata sitä miltä sauvasi oikeasti näyttää), mikä on sen ydin ja kuinka pitkä se on? Taikasauvatietoutta avuksi: taikasauvat. Voit halutessasi myös kertoa, mistä hahmo on sauvan saanut, mikä on sen tunnearvo, millainen sauva on ominaisuuksiltaan.

Perhe & koti: Kerro tässä:
-Hahmon biologiset vanhemmat, huoltajat, henkiset vanhemmat (nimet ja ikä)
-Hahmon sisarukset (nimet ja ikä)
-Hahmon kummit (jos määritelty, ei tarvitse erikseen keksiä)
-Muut henkilöt, jotka hahmo kokee perheekseen
-Myös muita sukulaisia kuten isovanhempia ja serkkuja voi luetella, jos ne ovat tärkeitä hahmon historian / nykyisyyden kannalta

-Hahmon verisääty (kts. verisäädyt)
-Hahmon / perheen varallisuus
-Infoa suvusta, jos siinä on jotain erityistä (esim. sukukiroukset, omaisuus, perhebisnes, suvun historiaa jne)
-Perheeseen liittyvät isot tapahtumat, kuten perheenjäsenen kuolema
-Lyhyesti hahmon suhteesta perheenjäseniin/sukuun, millainen perheen tunnelma on
-Missä ja millaisessa kodissa hahmo nykyään asuu, ja keiden kanssa. TÄRKEÄÄ: kerro kuinka paljon kodissa on taikuutta, jotta voimme arvioida, mikä kaikki hajoaa taikanegatoinnista. Esim. onko jästi- vai velhokeinoin rakennettu, onko kodissa ekstradimensionaalista tilaa, taikuudella piilotettuja huoneita jne. Kotien tuhoutumisesta ei tule vielä tässä osuudessa puhua!
-Voit kertoa lyhyesti myös edellisistä kodeista tai muista hahmoon liittyvistä kiinteistöistä

Menneisyys: Tämä osuus max 1 sivu, kerro tässä:
-Lyhyesti hahmon aikaisemmasta lapsuudesta ja sen mahdollisista vaikutuksista nykyisyyteen, esim. onko ollut onnellinen vai ongelmainen
-Hahmon elämän suurimmat ja merkittävimmät tapahtumat ja niiden mahdolliset vaikutukset hahmon kehitykseen: pelkoihin, luonteeseen jne (ei tarvitse kuitenkaan toistella muissa kohdissa sanottuja juttuja)

Koulutus ja taidot:
-Mitä aineita hahmo opiskelee Tylypahkassa, ja kuinka hyvä hän on niissä? Kerro myös hahmon arvioitu taso arvosanalla, tai jos tämä on jo tehnyt V.I.P.:it niin saatu arvosana. Katso avuksi lista kunkin opiskeluvuoden oppiaineista ja arvosanoista: lista oppiaineista
-Millainen oppilas hahmo on koulussa, esim. priimus, laiskottelija jne?
-Kerro hahmon taidoista kouluarvosanojen ulkopuolelta: minkälaisessa taikuudessa hahmo on hyvä, ja millaisessa huono? Mitä muita taitoja, vahvuuksia ja heikkouksia hahmolla on?
-Onko hahmolla koulussa jokin erikoistehtävä, esim. huispaujoukkueen jäsen, valvojaoppilas?
-Onko hahmo tehnyt kesätöitä tai muita hommia, joissa on oppinut taitoja?

Vapaa-aika: Mitä hahmo tekee vapaa-aikanaan? Kerro harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista.

Arvot & yhteiskunta:
-Millaisia arvoja ja asenteita hahmolla on? Miten hän suhtautuu esimerkiksi jästeihin (huomioi nykyinen tilanne!), surkkeihin, verisäätyihin, seksuaalivähemmistöihin, taika- ja puoliolentoihin?
-Osallistuuko hahmo yhteiskunnan toimintaan/politiikkaan, haluaako hän vaikuttaa asioihin (mihin asioihin ja miten?), ottaako hän kantaa politiikkaan ja kuinka julkisesti?
-Seuraako hahmo maailman asioita, uutisia, lukeeko lehtiä? (Halutessasi kerro, mitä lehtiä)

Luonne: Kerro hahmon persoonallisuudesta, apuna voi käyttää luonne-listaa. Esimerkiksi:
-Millainen on hahmon mielenmaailma ja logiikka, jolla hän toimii?
-Miten hahmo toimii, käyttäytyy ja ajattelee erilaisissa tilanteissa?
-Millainen hahmo on sosiaalisissa tilanteissa ja muita ihmisiä kohtaan?

Pahin pelko: Mikä/mitkä ovat hahmon pahimmat pelot ja miksi? Minkä muodon hänen mörkönsä ottaa? Halutessasi kerro myös, miten hahmo niihin reagoisi, jos ne kävisivät toteen.

Tulevaisuus:
-Mitä unelmia, toiveita ja suunnitelmia hahmolla on tulevaisuudesta?
-Mitkä ovat hahmon tavoitteet ja mitä hän haluaa elämältään?
-Miten hahmo suhtautuu tulevaisuuteen: suunnitelmallisesti, elää hetkessä, kauhulla jne?

Lisätiedot

Kontaktit:

 • Jos sinulla on jo määriteltynä jotain kontakteista, esim. olet sopinut jo perheenjäsenten tai hahmon seurustelukumppanin kesken jotain, kirjoita sovitut asiat auki tähän.
 • Voit myös esittää tässä kontakteihin liittyviä toiveita.

Juonet: Tässä voit halutessasi esittää täydentäviä / tarkennettuja juonitoiveita/ideoita.

Ekstrainfo: Jos sinulla on valmiiksi määriteltynä hahmosta kaikkea sellaista pikkuinfoa, joka ei mahdu perustietoihin, voit laittaa sen tähän. Näitä ei kannata kuitenkaan lapsihahmoille lähteä erikseen vielä keksimään, eli kirjoita vaan jos on jo valmis idea. Voit kehitellä näitä tarkemmin eteenpäin profiilin saatuasi. Esim. lempiruuat, kännikäyttäytyminen, sukupuu, lista eksistä, hahmon lempikirjat jne. Jäsentele tiedot kunnolla! Tällöin nämä nippelitiedot eivät turhaan pidennä profiilia, mutta pelinjohto saa ne silti tietoonsa. Tämä kohta ei pakollinen.

FL6: Valintaperusteet

SpectraNovaan otetaan mukaan pääasiassa kampanjassa aikaisemmin pelanneita. Riittää kun on osallistunut yhteen aikaisempaan FL-peliin, myös välipelit lasketaan. Täysin uusi pelaaja voi kuitenkin koittaa onneaan ja ilmota, nimittäin jos vanhoja ei ole tarpeeksi tai heistä ei löydy uuteen hahmoon sopivaa pelaajaa niin castaamme uusia.

Seuraavat asiat kasvattavat mahdollisuuksia päästä peliin mukaan. Vaikka kaikki kohdat eivät täyttyisikään, saattaa silti tulla valituksi!

a) Jotakuta meidän kirjoittajista kiinnostaa kirjoittaa kyseistä hahmoa. Tämä on merkittävä vaikuttaja: jos hahmo ei houkuttele ketään kirjoittajaa, mahdollisuudet laskevat.
b) Koemme, että voimme tehdä mielenkiintoisen pelin kyseiselle hahmolle.
c) Peliin on tulossa hahmolle mielekkäitä kontakteja tarpeeksi. Emme ota mukaan hahmoja, joilla on merkittävä vaara jäädä ulkopuoliseksi.
d) Pelaajan oma innostus pelistä ja hahmosta.
e) Hahmosta on saatavilla tietoa edellisistä peleistä, jotta jonkun, joka ei ole aikaisemmin hahmoa kirjoittanut, on sitä mahdollista kirjoittaa. Esim. on kirjoittanut pyydetyt debyt, on halukas juttelemaan ja vastailemaan kirjoittajan kysymyksiin.
f) Pelaajalla on juoni-ideoita tai osaa kertoa kirjoittajaa auttavalla tavalla, millaista peliä toivoisi.

Uusien hahmojen pelaajien valinnoissa vaikuttavat yllä mainittujen lisäksi seuraavat asiat:
a) Pelaaja on valmis kirjoittamaan itse hahmon perustiedot.
b) Pelaajan konsepti sopii hyvin peliin mukaan ja tarjoaa jo itsessään pelattavaa.

Ne, jotka eivät mahtuneet mukaan, saavat halutessaan osallistua peliin etänä esimerkiksi kirjoittamalla etukäteen kirjeen jollekin pelin hahmolle (jonka pelinjohto antaa hahmolle pelin aikana) tai tekstailemalla in-game viestejä sellaisen hahmon kanssa, joka omistaa kännykän – tai jopa soittamalla puhelun. Halutessaan peliin pääsemättömät voivat pelata jopa minipelin samana päivänä, jos joku sellaisen järjestää ja aiheista sovitaan pelinjohdon kanssa.

FL6: Ilmoittautuminen

Ilmo sulkeutuu 14.10.2017.

SpectraNovan ilmoittautuminen koostuu kolmesta osasta. Kaksi ensimmäistä osaa tulee lähettää viimeistään lauantaina 14.10.2017, jotta ilmoittautuminen huomioidaan. Jommankumman osan puuttuminen johtaa ilmoittautumisen hylkäämiseen. Niiden, jotka valitaan mukaan peliin, tulee lähettää kolmas osa, eli hahmoprofiili viimeistään sunnuntaina 19.11.2017.

Pelaajat valitaan seuraavilla perusteilla: valintaperusteet

1. osa: henkilötiedot

Käy täyttämässä henkilötietosi tähän lomakkeeseen 14.10 mennessä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLx2rZNVN4A8YTY7iPt4x8TUcc63lt_jGmoa6HjU6q3SdHOA/viewform

2. osa: pelitoiveet

Täytä tämä lomake ja lähetä se sähköpostitse 14.10 mennessä osoitteeseen potterlarp ät gmail.com, laita viestin otsikoksi FL6 ilmoittautuminen: oma nimesi.

0. Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että antamasi tiedot tallennetaan tapahtuman henkilötietorekisteriin. Hyväksyt myös, että henkilötietosi tallennetaan Googlen tarjoamaan palveluun, joka saattaa sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella (ks. Rekisteriselosteen kohta 8). Epel Larp ry:n larp-tapahtumien rekisteriseloste on luettavissa täällä: rekisteriseloste. Vastaa, hyväksytkö? (Jos et hyväksy, ilmoittautumisesi hylätään ja tietosi tuhotaan)

1. Nimesi:

2. Haluatko jatkaa jotain edellisen pelin hahmoa, ketä? (Voit toivoa uutta hahmoa lisäksi, jos haluat)

***
Kysymykset 3-5 vain uusia hahmoja hakeville:

3. Jos haluat pelata uutta hahmoa, haluatko lapsi- vai aikuishahmon?

4. Haluatko pelata jotain hahmolistan valmiiksi nimetyistä hahmoista / konsepteista? Mitkä hahmot kiinnostavat erityisesti? Kerro lyhyesti, millaista visiota sinulla on hahmosta / miksi haluaisit pelata juuri sitä. Laita hahmot halutessasi suosikkijärjestykseen. Esim. toiveita tämän sukupuolesta jos siihen on annettu useampi vaihtoehto, onko tämä huispaaja, valvojaoppilas, kontakti/perhekuviotoiveita jne.

5. Haluatko pelata kokonaan itse kehittelemääsi hahmoa? Jos toivot jotain hahmoa listan ulkopuolelta, kuvaile tässä lyhyesti hahmokonsepti tai useampi.

***

6. Onko sinulla ehtoja yllä mainitun hahmon / hahmojen pelaamiselle? Esimerkiksi: et halua pelata hahmoa, jos kontakti X ei tule peliin tai juoni Y ei toteudu.

7. Keiden pelaajien kanssa haluaisit erityisesti pelata ja millaista kontaktia?

8. Luettele tärkeysjärjestyksessä kolme hahmosi kontaktia, jotka eniten haluaisit peliin (hahmojen nimet). Jos haet uutta hahmoa, tähän ei ole pakko vastata.

9. Keiden kanssa et halua pelata? Määrittele myös, millaista kontaktia et halua ja millainen taas on ok kyseisen henkilön kanssa.

10. Mitä sukupuolta romanttinen vastapelaajasi tai tämän hahmo saa olla? Missä ikähaarukassa vastapelaaja saa olla? Kerro mahdolliset rajoitukset. Saako hahmo/pelaaja olla esim. mies, nainen, muunsukupuolinen, ristiinpelaaja? Kerro rajoituksesi, esim. “En halua vastapelaajaksi naispelaajaa naishahmossa, mutta kaikki muut käy, kuten mies tai muunsukupuolinen naishahmossa tai naispelaaja mieshahmossa”.

***
Kysymykset 11-12 vain lapsihahmoja hakeville:

11. Jos hahmolle on annettu useampi tupavaihtoehto, kerro kuinka mieluisa mikäkin tupa olisi. Voit laittaa tuvat esim. suosikkijärjestykseen, mutta anna myös perusteita. Hahmon tupaan vaikuttaa mm. se, mitä muiden hahmojen tuviksi tulee (kontaktikirjoituksen takia), ja mitä tupalaisia kirjoittajia kiinnostaa kirjoittaa.

12. Kuinka tärkeää sinulle on, että hahmon lähimmät ystäväkontaktit ovat samassa tuvassa?

***

13. Taikarakennusten romahtaessa on tänään kuollut satoja velhoja ja noitia. Haluatko, että kuolleet ovat hahmolle tuntemattomia vai että joukossa on tuttuja? Kuinka läheisiä?

14. Millaisia juonia tai aiheita et halua peliisi? Määrittele, onko aihe sinulle ehdoton ei vai voiko se esiintyä lievässä muodossa tai esimerkiksi kontaktillasi. Kerro myös asiat, joita et halua hahmollesi tapahtuvan, vaikka ne olisivatkin sinulle pelaajana ok.

Tässä joitain aiheita, joita pelissä/taustatarinoissa saattaa esiintyä:
-Läheisen kuolema, henkinen ja fyysinen väkivalta (tekijä/uhri/sivustakatsoja?), kiduttaminen, sadismi tai masokismi, murhaaminen, vahinkotappo, kiusaaminen (tekijä/uhri)
-Omiin lapsiin/vanhempiin kohdistuva väkivalta jonkun ulkopuolisen taholta; perheväkivalta
-Itsetuhoisuus, masennus, mielenterveydelliset ongelmat (oma tai läheisten)
-Huumausaineet tai muut päihteet (oma tai läheisten)
-Romantiikka, ihastus (millainen?), seksi, seksuaalinen hyväksikäyttö tai ahdistelu (tekijänä/uhrina?), lemmenjuoma, pettäminen, kolmiodraama, alle 16-vuotiaiden väliset seksuaaliset suhteet (esim. kaksi 15-vuotiasta)
-Hahmon raskaus, oman lapsen raskaus, isyys/äiteys
-Ero nykyisestä kumppanista, vanhempien ero, vaikeat/riitaisat perhesuhteet
-Hahmo menettää asemansa / maineensa, saa potkut
-Kodin menetys, sota, jahtauksen kohteena oleminen, hätätilan neuvottelut, vastuutehtävät

15. Minkä tyylisestä pelaamisesta nautit, ja millaisia aiheita haluaisit pelata? Ehdota tässä myös juonitoiveet ja -ideat.
Kerro esimerkiksi (jos oleellista):
-Onko pelityylisi muille peliä luova, reagoiva, päänsisäistä vai konkreettista, rauhallisempaa fiilistelytahtia vai kiirettä, johtaja, seuraaja vai oman tien kulkija, osaatko luoda peliä itsellesi, nirsompi vai moniruokainen, paljon vai vähän kontakteja
-Haluatko esim. romantiikkaa, politiikkaa, juonittelua, seikkailua, toimintaa, mysteerinratkontaa, ihmissuhdedraamaa, tunteilua, vihamiehiä, perhesuhteita, neuvotteluita, toimintasuunnitelmien tekoa tai muita keksimiäsi aiheita
-Mitä ajattelet jatkohahmosi tekevän työkseen vuonna 2015 / millaisessa elämäntilanteessa hän on

Juonitoiveista ja -ideoista:
-Juonitoiveet/ideat kasvattavat mahdollisuuksiasi päästä mukaan peliin, saatat kuitenkin päästä peliin vaikkei sinulla olisikaan mitään ideoita. :) Erityisesti meitä auttaa toiveet hahmon henkilökohtaisemmista juonista, kaikki ideat otetaan kuitenkin vastaan. Varo mitä toivot, sillä se saattaa toteutua…
-Jatkoa ajatellen: FL6 ja FL7 välissä tulee olemaan 1-2 vuoden aikahyppy. Mitään massiivisia aikahyppyjä ei ole enää tulossa, FL6 jälkeiset 2-3 isoa peliä sijoittuvat aikavälille 2016-2021.

16. Jos pelaat aikuishahmoa: onko sinulla ajatuksia siitä, miksi hahmosi on saapunut hätäkokoukseen? Mitä hahmo voi tarjota hätäkokoukselle? Pelinjohto kyllä kehittelee asian puolestasi, jos et itse vielä tiedä, mutta ideat voivat edistää peliin pääsyä.

17. Kuinka suurella todennäköisyydellä haluat / pystyt jatkamaan hahmon pelaamista kampanjassa tulevaisuudessa?

3. osa: hahmoprofiili

Tämä osa sinun tarvitsee lähettää vain, jos sinut valittiin mukaan peliin. Deadline on sunnuntai 19.11.2017.

Lähetä profiili osoitteeseen potterlarp ät gmail.com jossain seuraavista muodoista:
-Sähköpostikentässä tekstinä
-Liitteenä docx, doc tai rtf -muodossa
-Google Drive -tiedostona, huom. lähetä jaettava linkki (kuka tahansa linkin saava voi lukea), älä jaa suoraan pelin sähköpostin kanssa, jälkimmäinen aiheuttaa aikaa vievää lisäsäätöä.
-EI PDF:ää! (meidän pitää pystyä copypasteamaan sisältö helposti)

Laita otsikoksi FL6: hahmoprofiili hahmon nimi

Halutessasi voit keskustella profiilin sisällöstä hahmokirjoittajasi kanssa, varsinkin jos sinulla on useampi suunta, johon hahmoa voisi viedä – kirjoittaja voi auttaa sinua valitsemaan pelin kannalta mielenkiintoisimman suunnan. Pidä mielessä, että hahmostasi vastaavan kirjoittajan on helpointa sisäistää ja ymmärtää hyvin kiteytetty ja oikeisiin asioihin keskittyvä profiili, jossa kuitenkin kerrotaan kaikki hahmolle merkityksellinen eikä tärkeitä tietoja puutu.

JOS JOTAIN EI KERROTA PELINJOHDOLLE SÄHKÖPOSTITSE, NIIN SITÄ EI HUOMIOIDA EIKÄ SITÄ OLE PELIMAAILMASSA TAPAHTUNUT, ELI SILLOIN VOIT SYYTTÄÄ RISTIRIIDOISTA VAIN ITSEÄSI. Facebookissa voi keskustella, MUTTA kaikki tiedot, joiden haluaa jäävän pelinjohdolle muistiin tulee lähettää s-postilla.

Profiilipohjat ja täyttö-ohjeet:

> JATKOHAHMO

> UUSI AIKUISHAHMO

> LAPSIHAHMO

FL6: Hahmot

Pelissä on yhteensä 50 pelaajahahmoa ja 4 NPC:tä.

Hahmokirjoittajat löytyvät sivun lopusta.

Aikuishahmot

Bill Weasley m (44)
Kirouksenmurtaja
Pelaaja: Eiri V
Irvetan konkurssin ja sen seurauksena tapahtuneen työpaikan menetyksen jälkeen Bill perusti työparinsa Angelina Weasleyn kanssa oman kirouksenmurtoyrityksen ja töitä onkin riittänyt entiseen malliin runsaasti. Billin vaimo Fleur on nykyään täysveela ja heidän vanhimmat lapsensa ovat ⅛-osaveeloja ja nuorimmat puoliveeloja. Perhe asuu puolet vuodesta Britanniassa ja puolet Ranskassa Delacourien sukukartanossa.

Fleur Delacour f (38)
ETASM:in Luoteis-Euroopan aluevastaava
Pelaaja: Heli L
Fleur on kokoveelaksi muuttumisensa jälkeen ajanut taikaolentojen oikeuksia urakalla. Noin 7 vuotta sitten hän aloitti työskentelyn Euroopan Taikaolentojen Suojelu ja Metsästys -kattojärjestössä (ETASM) ja on sittemmin päässyt aluevastaavaksi hoitaen asioita mm. Britanniassa ja Ranskassa. Fleur matkustelee vastuumaidensa väliä välillä, mutta on lomat kotona lastensa kanssa, joista 2 on Tylypahkassa ja loput 2 Beauxbatonsissa.

George Weasley m (37)
Yrittäjä; jästiteknologian asiantuntija (KTI)
Pelaaja: Ulla K
George hämmästytti monet tekemällä melkoisen alanvaihdoksen suorittamalla S.U.P.E.R.it aikuisiällä ja lähtemällä tutkijaksi KTI:lle. Etenevän kriisin myötä on jatkokoulutuksesta ollut hyötyä, sillä jästien teknologia kehittyy pelottavaa vauhtia. Pilailupuoti pyörii kuitenkin apuvoimin ja Georgelle on jäänyt enemmän aikaa kirouksenmurtajavaimonsa Angelinan ja kolmen lapsen kanssa.

Hermione “Mione” Weasley f (36)
Taikalainvartijain osaston päällikkö ja tuomari, Taikaministeriö
Pelaaja: Susa M
Vuosien saatossa Hermione on ajanut läpi useita merkittäviä lakimuutoksia, jotka ovat parantaneet tasa-arvoa. Työteliäs nainen sai tänä vuonna ansaitusti ylennyksen Taikalainvartijain osaston päälliköksi. Nyt kriisitilanteessa Hermione on maan korkein johtaja ja hän onkin se, joka kutsui koolle hätäkokouksen. Hermione on onnellisesti naimisissa Ronin kanssa ja pariskunnalla on kaksi kouluikäistä lasta, joista toinen on surkki.

Harry Potter m (35)
Aurori, ryhmänjohtaja, Taikaministeriö (lomautettu)
Pelaaja: Laura P
Harry ja Draco erosivat yllättäen 2 vuotta sitten. Sen jälkeen poika-joka-elää on vähitellen muuttunut mieheksi-joka-kilahti, ja entinen sotasankari on näkynyt otsikoissa mm. holtittomasta rahojensa tuhlauksesta, irtosuhteista ja baaritappelusta. Loppukesästä Harry joutui pakkolomalle aurorintehtävistään, ilmeisesti sääntörikkomusten, turhan riskinoton ja mittavien ylitöiden vuoksi.

Draco Malfoy m (35)
Liikemies, sijoittaja, suojataikuuden asiantuntija (KTI)
Pelaaja: Elli O
Eron jälkeen Dracolta on lähtenyt elämä lapasesta, ja juorulehdet ovat mässäilleet miehen julkisella sekoilulla, johon ovat kuuluneet mm. juhlinta, irtosuhteet, mallihommat ja yöksi putkaan joutuminen. Kolme vuotta Malfoyn suvun Lordina toiminut Draco kuitenkin hoitaa sukunsa bisnekset ammattimaisella kylmän rautaisella otteella, ja äänekkäimmät arvostelijat ovat mystisesti menettäneet valtavia summia rahaa.

Lucius Malfoy m (60)
Taikatiedotusosaston johtaja, Taikaministeriö; sijoittaja
Pelaaja: Hannele T
Lucius nousi Taikatiedotusosaston johtoon vuonna 2004, jonka jälkeen epäilijät ovat joutuneet myöntämään, että mies on hyvä työssään, joskaan hän ei ole historiansa vuoksi monien mieleen. Luciuksen imago on ollut puhdas toisesta sodasta lähtien, vaikka ensin Narcissan ja myöhemmin toisen läheisen Llewellan katoamiset ovat olleet epäilyttäviä. Llewellan paluu platinablondin Rian kanssa on ollut suuri puheenaihe.

Llewella Roderick f (59)
Tylypahkan liemimestari, Luihuisen tuvanjohtaja
Pelaaja: Helmi R
12 vuoden katoamistempun jälkeen Llewella palasi yhtäkkiä Tylypahkan liemimestariksi ja Luihuisen tuvanjohtajaksi mukanaan koulunsa aloittanut tytär Rhiannon. Suurin osa ihmisistä olettaa tyttärestä syntyvän skandaalin olleen syy Llewellan katoamiseen. Mitään ei kuitenkaan ole Roderickien suunnalta varmistettu, vaikka tytön platinablondit hiukset ovatkin huomiota herättävät. Llewella on pidetty, äidillinen ja oman alansa johtava asiantuntija.

Lavender Selwyn f (35)
Puolustusasianajaja, sijoittaja
Pelaaja: Elisabet V
Kylmähermoinen Selwynin suvun Lady tunnetaan nykyään maan parhaana puolustusasianajajana. Paljon töitä tekevä nainen hallinnoi lisäksi sukunsa asioita sekä osallistuu politiikkaan kirjoittamalla joskus kolumneja päivälehtiin. Seurapiireissä mainetta saavuttanut Lavender on järkiavioliitossa Deanin kanssa, ja parilla on kaksi täysi-ikäistä ottolasta – kummankin suvulle oma perijä.

Dean Rowle m (35)
Taiteilija, kuvataideopettaja, sijoittaja
Pelaaja: Petu A
Taiteen saralla vuosien aikana paljon nimeä saanut Rowlen suvun Lordi vaihtaa persoonaa kuin sukkia haaremihousuisesta taidemaalarihipistä sujuvasanaiseen bisnesmieheen. Ash Selwyn Säätiön toiminnassa aktiivisesti mukana oleva Dean kiertää paljon ympäri Eurooppaa, mutta viihtyy parhaiten vaimonsa ja parhaan ystävänsä Lavenderin sekä ottolastensa kanssa kotosalla.

Raven “Dan” Rowle q (20)
Alkemian tutkija, KTI
Pelaaja: Aurora H
Suoraan Tylypahkasta seitsemän S.U.P.E.R:in voimin KTI:hin tutkimaan päässyt Dan on jo tuttu kasvo seurapiireissä. Isänsä Deanin tavoin rajoja kokeileva, varsin androgyyni Rowlen suvun perijä tutkii mieluummin antimateriaa kuin pukeutuu hienoihin mekkoihin tai pönöttää juhlissa. Dan on kuitenkin tehnyt hyvää työtä Rowlen suvun maineen korjaamiseksi ja on pidetty nuori – vaikkei sosiaalisimmasta päästä.

Tino Minetti m (19)
Tutkijaharjoittelija, KTI
Pelaaja: Katja H
Tino on Francescon ja Bernhardin ottolapsi ja asuu heidän kanssaan Englannissa Lake Districtin alueelle perustetussa idyllisessä lohikäärmereservaatissa. Avoin ja kohtelias italialaissyntyinen nuorukainen kiinnittää joskus huomiota keveällä flirtillä. Tino on juuri viime keväänä valmistunut Tylypahkasta Luihuisen tuvasta kuuden S.U.P.E.R:in voimin ja lahjakkaana velhona pääsi syksystä alkaen KTI:lle palkalliseen tutkijaharjoittelijan tehtävään.

Francesco “Esco” Minetti m (60)
Dragonologi, H.E.N.K.I.-kriisijärjestön perustajajäsen
Pelaaja: Jenna N
Francesco on pitkän linjan dragonologi ja asuu puolisonsa Bernhardin sekä ottopoikansa Tinon kanssa Englannissa Lake Districtin alueelle perustamallaan lohikäärmereservaatilla. Francesco on vakavan huumorintajuinen toiminnanmies. Leviathanin aiheuttamien tuhojen innoittamana hän perusti Bernhardin sekä Felix Fenwickin kanssa kriisiapuun erikoistuneen hyväntekeväisyysjärjestön H.E.N.K.I:n, joka on pitänyt kolmikkoa kiireisenä.

Bernhard “Berni” Valdemarsson m (48)
Dragonologi, H.E.N.K.I.-kriisijärjestön perustajajäsen
Pelaaja: Annastina N
Pitkän linjan dragonologi Bernhard asuu puolisonsa Francescon sekä ottopoikansa Tinon kanssa Englannissa Lake Districtin alueelle perustamallaan lohikäärmereservaatilla. Berni on rento ja rempseä kaveri, jonka seurassa on helppo viihtyä. Hän on myös yksi kriisiapuun erikoistuneen hyväntekeväisyysjärjestö H.E.N.K.I:n perustajajäsenistä ja toiminta pitää miestä kiireisenä.

Felix Fenwick m (45)
Kirjailija, kolumnisti, Kunniaparantaja, H.E.N.K.I.-kriisijärjestön perustajajäsen
Pelaaja: Henri V
Otsikoihin Felix pääsi seitsemän vuotta sitten saatuaan kahden kuukauden vankeustuomion tammi-helmikuuksi 2009 laittomasta raajansiirrosta. Sen jälkeen mies jatkoi työtään ja sai 2012 arvokkaan Kunniaparantajan arvonimen. Felix on vuosien aikana vetäytynyt silloin tällöin omiin oloihinsa, eikä käsisiirrekään tunnu toimivan aina niin kuin pitäisi…

Katie Sawyer f (36)
Aurori, vanhempi ryhmänjohtaja, Taikaministeriö
Pelaaja: Joanna M
Rauhallinen ja lempeä Katie on ollut onnellisesti naimisissa Benin kanssa jo yli kymmenen vuotta. Parilla on 2 omaa lasta ja vuonna 2011 adoptoitu Thane-poika. Katie on onnistunut tasapainottamaan koti- ja työelämänsä niin, että on päässyt osallistumaan lastensa elämään suuresta työpanoksesta huolimatta. Hän toimii auroreissa kentällä vanhempana ryhmänjohtajana.

Benjamin “Beni” Sawyer m (35)
Aurorivarapäällikkö, Taikaministeriö
Pelaaja: Elisa L
Beni on omaksi ilokseen edennyt huimaa tahtia auroreiden riveissä ja nimitettiinkin osaston varapäälliköksi noin 3 vuotta sitten. Toiseksi suureksi ilokseen Beni ja Katie ovat saaneet jälkikasvua 2 biologisen ja yhden adoptiolapsen verran. Jollei taustalla vaanisi sodan ja pelon ilmapiiri, eläisi tämä uraohjus unelmiensa elämää.

Michael Corner m (35)
Mulpepperin apoteekin omistaja, liemimestari
Pelaaja: Satu S
Kuuluisa liemimestari Michael on tunnetusti läheinen jästi-isoäitinsä kanssa, mikä on saanut osan taikaväestöstä epäilemään häntä tietojen vuotamisesta jästeille. Jotkut ovat jopa boikotoineet miehen 4 vuotta sitten ostamaa apoteekkia. Michael puolustelee isoäitiään ja itseään hyvin hanakasti, mikä saa jotkut epäilemään Michaelia ja tämän isoäitiä vielä enemmän.

Meril Finn-Valkeapää f (34)
Tylypahkan pääparantaja
Pelaaja: Fey J
Vuonna 2003 esikoisensa synnyttyä Meril jätti vakituisen työnsä Mungon parantajana ja jäi onnelliseen avioelämään Aaron Valkeapään kanssa kotiäitinä, vaikka Leviathanin taistelun jälkeen Meril tuomittiinkin kahdeksi kuukaudeksi vankilaan laittomasta raajansiirrosta. Kun matami Pomfrey eläköityi kesällä 2010, vastaanotti Meril paikan Tylypahkan pääparantajana ja on erittäin pidetty sekä oppilaiden että henkilökunnan keskuudessa.

Aaron Valkeapää m (44)
Tylypahkan vararehtori, Rohkelikon tuvanjohtaja, muodonmuutosten professori
Pelaaja: Leo P
Aaron palasi rakkaaseen opetustyöhönsä Tylypahkaan vuonna 2003 ja nimettiin vararehtoriksi pian sen jälkeen kun Leviathan saatiin kukistettua. Hän on edelleen kiinnostunut alkulinnuista ja tekee kaikkensa loppujenkin herättämiseksi, jotta taikamaailman pelastamiseen saataisiin tarvittavaa apua. Tylyahossa kuusilapsisen perheensä kanssa asuva Aaron on naimisissa parantaja Meril Finn-Valkeapään kanssa.

Liira Jordan f (41)
Osastonjohtaja, Otusten aiheuttamat onnettomuudet, Pyhä Mungo
Pelaaja: Mira S
Pitkän uran lahjakkaana parantajana tehnyt Liira kohosi muutama vuosi sitten ansaitusti osastonjohtajaksi Pyhässä Mungossa. Tämä kolmen biologisen ja yhden adoptiolapsen äiti on työnsä ohella hyvin julkisesti ja omistautuneesti puhunut ihmissusien oikeuksien puolesta osoittaen, että vanhat ennakkoluulot saisivat jo jäädä unholaan näyttäen itse esimerkkiä etulinjassa.

Lee Jordan m (37)
Unhoittaja, Taikaministeriö
Pelaaja: Sonya C
Miehestä, joka pitkään etsi itselleen sitä “oikeaa” uraa, on vuosien mittaan tullut taidokas unhoittaja, vaikka moni ei tätä hänestä olisi välttämättä uskonut. Vaikka jokin tuntuu varjostavan hänen onneaan, ei Lee kuitenkaan ole menettänyt sisältään kaikkea sitä iloa, josta hänet tunnetaan. Lee, hänen vaimonsa Liira ja heidän neljää lastaan asuvat perintökodissa Manchesterissa.

Neville Longbottom m (35)
Yrttitiedon professori, Tylypahka
Pelaaja: Henniina I
Toimittuaan ensin useamman vuoden apuopettajana Neville sai vuonna 2006 yrttitiedon professorin pestin. Hän kulkee lähes joka päivä Tylypahkan ja Tylyahon asuntonsa väliä. Mies menetti isoäitinsä 2 vuotta sitten ja isku oli kova Augustasta syvästi välittävälle Nevillelle, mutta mies näyttää päässeen jo pahimman yli. Nevillellä on vaimonsa Ophélien kanssa yksi tytär.

Ophélie Longbottom f (34)
Ennustusmestari, Astronomia-asiantuntija
Pelaaja: Aino K
Ophélie on nykyään kuuluisa ennustusmestari ja ollut paljon mukana alkulintujen herätystoimissa. Hän on antanut aiheesta useita haastatteluja. Ranskattarella on asunto Tylyahossa miehensä Nevillen ja heidän tyttärensä kanssa. Ophélie on noin vuoden ajan toiminut silloin tällöin asiantuntijana Tylyahossa sijaitsevassa astronomia-aiheisessa kaupassa, ja antanut maksua vastaan luentojakin kyseisen kaupan takahuoneessa.

Althea “Ali” Sansoucy Ferreira f (34)
Liikenainen, sijoittaja
Pelaaja: Tricen T
Ranskan kaikkien aikojen suosituin taikaministeri Jaques luovutti Sansoucyn suvun pään paikan tyttärelleen Althealle 4 vuotta sitten. Suku omistaa Taika-Euroopan suurimman kiinteistöyhtiön, jonka liiketoimia jo pitkään menestyneesti hoitanut Lady Sansoucy asuu bisnesten vuoksi puoliksi Lontoossa ja puoliksi Pariisissa. Seurapiirien pidetty vakiokasvo, jonka naimattomuus kuitenkin ihmetyttää joitain.

Séverin Adrien m (34)
Maretologi (taikamerenelävien tutkija); KAMARIn hallinto
Pelaaja: Jenni A
Séverin toimii nykyään Kansainvälisen Maretologian Instituutin KAMARIn hallinnollisissa tehtävissä, minkä lisäksi tekee paperihommia tutkimuksen parissa, mutta kenttätyöt ovat jo jääneet taakse. Mies on ollut jo vuosia ranskalaisen Adrienin suvun pää ja on tuttu näky myös seurapiireissä. Séverin matkustaa paljon, asuu osin Lontoossa ja osin Pariisissa yhdessä pitkäaikaisen kumppaninsa Althean kanssa.

Kyle Adrien m (36)
Työnkuva tuntematon
Pelaaja: Nelli H
Ranskalaisen poliitikon Joseph Adrienin ottolapsi kuoli vuonna 2003 puolisen vuotta isänsä aivokuoleman jälkeen, tai niin ainakin luultiin, kunnes vähän aikaa sitten hänen nimensä ja kasvonsa alkoivat näkyä ympäri lehtien juorupalstoja. Mysteerinen mies on onnistunut herättämään kysymyksiä elossaolollaan. Mitä mies on oikein tehnyt, ja miksi hän lavasti kuolemansa?

Antonio Lorenzo m (39)
Liikemies
Pelaaja: Annina L
Sulavakielinen espanjalainen Antonio nostettiin Lorenzojen vaikutusvaltaisen suvun päämieheksi vuonna 2005, jonka myötä verkostoitunut ja kivenkova liikemies on tullut yhä useammalle tutuksi erilaisten antiikki-, jalokivi- ja taidekauppojen myötä. Mies vaikuttaa kotimaansa lisäksi paljon myös Englannissa. Vaimoa miehellä ei edelleenkään ole, mutta häntä nähdään jonkin verran Lontoon yöelämässä.

Michael Harkova m (42)
Iskuvelhovarapäällikkö, Taikaministeriö
Pelaaja: Dani I
Iskuvelhoryhmänjohtajasta varapäälliköksi vain muutama kuukausi sitten ylennetty Harkova on vuosien mittaan entistä enemmän vältellyt niin seurapiirejä kuin kuppiloitakin. Mies on iskuvelhojen piirissä kunnioitettu työnarkomaani, joka töiden lisäksi tuntuu viihtyvän lähinnä yksin.

Wilma Rosier f (44)
Työnkuva tuntematon
Pelaaja: Aino R
Wilma katosi vuonna 2011 mitään sanomatta ja jälkiä jättämättä, eikä kukaan ole kuullut hänestä sen jälkeen mitään. Ennen tätä Wilma tunnettiin työstään sekä Ministeriössä että Päivän Profeetassa. Seurapiireissä tämä vapaamielinen ja vahvasti pimeän taikuuden vastainen nainen tunnettiin sukunsa pienoisena mustana lampaana, mutta parisuhde Michael Harkovan kanssa paransi hänen mainettaan.

Cleantha Rosier f (34)
Sijoittaja, Rosier Designsin omistaja, Tylypahkan johtokunnan jäsen
Pelaaja: Eveliina A
Cleantha on poliittisesti aktiivinen Rosierin suvun Lady ja arvostettu vakiokasvo seurapiireissä. Tämän kahden lapsen äidin luulisi jo rauhoittuneen, mutta samaa tahtia tuo työnarkomaani tuntuu painavan yrityksensä johdossa ja seurapiirielämässä. Serkkunsa ja parhaan ystävänsä Wilman kadottua Cleantha on tuntunut keskittyvän entistä enemmän uraansa ja Rosierin suvun omaisuuden kerryttämiseen.

Pansy Parkinson f (35)
Liikenainen, Amargas Antiquesin edustaja
Pelaaja: Mira M
Seurapiirikasvo Pansy on onnistunut pysyttelemään poissa juorupalstoilta mentyään naimisiin PlayWizard-lehden omistajan pojan Charles Laurensin kanssa kesäkuussa 2011. Nykyään tämä nainen asuu Ranskassa, mutta vaikuttaa silti enemmän kanaalin toisella puolen, sekä työskennellen äitinsä rinnalla edustajana Amargas Antiquesissa, yhdessä johtavista antiikkivälittäjistä, että hurmaten ihmisiä tavalliseen tapaansa seurapiireissä.

Blaise Zabini m (35)
Liikemies, Kuunvalon omistaja
Pelaaja: Maiju R
Suhdekohuistaan usein lehtiin päätynyt Blaise vaikuttaa vihdoin löytäneen kumppanin entisestä tupatoveristaan Tracey Davisista. Pari meni naimisiin kesällä 2013. Blaisella on yhteinen lapsi, Cas, entisestä kohukihlauksestaan Pansyn kanssa, mutta ei vielä biologisia lapsia nykyisestä liitostaan. Zabinin suvun Lordi on liiketoimien lisäksi tehnyt omatoimista tutkimusta ja saanut mainetta uudenlaisen muodonmuutosliemen kehittämisestä.

Tracey Zabini f (35)
Liemimestari
Pelaaja: Pauliina R
Viisi vuotta Tylypahkan liemimestarina toiminut Tracey ei monien yllätykseksi palannutkaan takaisi entiseen työhönsä kesän 2015 jälkeen. Tracey on ollut varsinainen maailmanmatkaaja nuorempana, mutta juuri Tylypahkan aloittaneen poikansa Gerardin syntymän jälkeen hän vakiintui takaisin Britanniaan ja nai Blaise Zabinin elokuussa 2013.

Marlène Brooks f (46)
Kansainvälisten suhteiden osaston johtaja, Taikaministeriö
Pelaaja: Tanja R
Vuonna 2010 Marlène otti haltuunsa Britannian Taikaministeriön Kansainvälisten suhteiden osaston, jota hän on johtanut rautaisella otteella menestyksekkäästi siitä saakka. Marlène meni naimisiin aviomiehensä Ethan Brooksin kanssa 2004, ja pari on saanut kaksi ihastuttavaa tytärtä, jotka käyvät kouluaan Beauxbatonsissa. Marlène on sosiaalisesti erittäin lahjakas ja helposti lähestyttävä, mutta harva tuntee häntä todella.

Ethan Brooks m (40)
Taikaesineosaston tutkimusjohtaja, KTI
Pelaaja: Ville M
Sosiaalinen ja helposti lähestyttävä Ethan on työskennellyt vuodesta 2010 alkaen KTI:n taikaesineosaston tutkimusjohtajana ja onkin tehnyt pitkän uran juuri kyseiseen tutkimusalaan erikoistuneena. Ethan asuu vaimonsa Marlènen kanssa Lontoossa. Kummatkin tyttäret opiskelevat jo Beauxbatonsissa, joten vanhemmille on jäänyt taas enemmän aikaa käydä keskenään kulttuuriharrastuksissaan.

Varja Sokolova f (36)
Pimeän taikuuden tutkija
Pelaaja: Miira O
Varja on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu itsenäinen pimeän taikuuden tutkija, joka on tehnyt aiheesta useita merkittäviä julkaisuja. Kaikki pimeästä taikuudesta kiinnostuneet ovat todennäköisesti törmänneet hänen nimeensä. Sokolovit ovat rikas ja tunnettu puhdasverinen venäläinen suku, mutta Varja muutti kotimaastaan Britteihin nelisen vuotta sitten tutkiakseen erityisesti varjosaasteeseen liittyviä kysymyksiä.

Lapsihahmot

Thane Sawyer m (17)
7.lk, Rohkelikko
Pelaaja: Teemu S
Tylypahkassa opintonsa keskenkaiken aloittanut, välillä kummallisella aksentilla puhuva, Rohkelikoksi rauhallinen mutta silti seikkailullinen ja joskus säikyn oloinen nuori mies on auroripariskunta Katie ja Beni Sawyerin adoptiopoika. Kovinkaan monet eivät tiedä hänen taustoistaan sen enempää. Thanen parhaat ystävät ovat Teddy Lupin ja River Jordan.

River Jordan f (17)
7.lk, Puuskupuh
Pelaaja: Ida P
Jordan-lapsikatraan vanhin tenava on varsin temperamenttinen dynamiittipakkaus, ja hänen räiskyvä luonteensa on saanut muutamat ihmettelemään hänen lajitteluaan Puuskupuhiin.
Hän suorittaa koulunsa hyvin, mutta vaikuttaa stressaavan viimeistä vuottaan kuten monet muutkin. Riverin parhaat ystävät ovat Teddy Lupin ja Thane Sawyer.

Scorpius “Scorp” Malfoy m (15)
5.lk, Luihuinen, valvojaoppilas
Pelaaja: Usva S
Scorpius on Malfoyn suvun perijä ja huippuoppilas, joka tykkää kovasti lukemisesta. Rauhallinen mutta itsevarma poika on hiljainen ilman kaksossiskoaan Frania, jonka seurassa muuttuu rohkeammaksi ja äänekkäämmäksi. Kaksikko on tiiviisti yhdessä ja uteliaisuus ja kunnianhimo ajaa heidät milloin minkäkinlaisiin kommelluksiin, joihin kuuluu mm. epäonnistunut yritys päästä salaisuuksien kammioon.

Frances “Fran” Malfoy f (15)
5.lk, Luihuinen, etsijä
Pelaaja: Reeta R
Frances on vilkas ja seikkailullinen, mutta myös neuvokas – hattu mietti hänen kohdallaan pitkään Luihuisen ja Rohkelikon välillä. Opiskeluun Fran ei jaksa suuresti keskittyä, mutta tyttö on taitava ja uskalias huispaaja. Hän lainaa joskus veljensä vaatteita ja koulupukua, vaikka nähdään monesti myös tyttömäisissä asuissa. Franin ja Scorpin vanhemmat ovat Harry ja Draco, ja julkisessa tiedossa on myös näiden biologinen äiti Althea.

Ziek m (15) & Sona f (14)
Pelaajat: Lee H & Jenny L
Ziek ja Sona ovat vähän omituiselta vaikuttava kaksikko, joka saapuu paikalle Tylypahkan oppilaiden mukana. Tiettävästi he eivät kuitenkaan opiskele Tylypahkassa. Ketä nämä oikein ovat ja miksi he ovat täällä? Näistäkin varmaan pitäisi jonkun pitää huolta, lapsia kun ovat.

Gabriella “Gabi” Rosier f (14)
4.lk, Luihuinen
Pelaaja: Milla A
Cleantha Rosierin ja Gideon Ollivanderin tytär on tullut äitiinsä. Tämä huomiosta nauttiva ja luonnollista auktoriteettia omaava hienostunut kaunotar on omaksunut selkeästi sukunsa arvot, eikä ehkä siksi näytä pitävän rohkelikkoveljestään Geoffreysta. Sen sijaan Rosierin suvun perivä Gabriella on löytänyt ystävikseen kaksi muuta perijätärtä, Cassandra Parkinsonin ja Theia Greengrassin. Gabriella seurustelee Scorpiuksen kanssa.

Cassandra “Cas” Parkinson f (14)
4.lk, Luihuinen, jahtaaja
Pelaaja: Sara L
Parkinsonin suvun perijätär Cassandra aiheutti aikoinaan kohun syntymällä avioliiton ulkopuolella, eivätkä kaikki ole asiaa unohtaneet. Seurapiirikohusta huolimatta Cassandra on osa nuoremman polven seurapiirejä ja viettää aikansa opiskelun ja huispauksen ohella Gabriella Rosierin ja Theia Greengrassin kanssa. Koulussa Cassandra menestyy erinomaisesti, ja tyttö onkin yksi luokkansa fiksuimpia oppilaita.

Geoffrey Ollivander m (13)
3.lk, Rohkelikko
Pelaaja: Hannes P
Cleanthan ja Gideonin toisen lapsen rohkelikkous järkytti niin perhettä kuin poikaa itseään, vaikkei sen ehkä olisi pitänyt olla yllätys. Hillitty Geoffrey rakastaa metsissä samoilua ja on kiinnostunut sauvatieteestä. Luonnonläheisyydestään huolimatta Geoffrey ottaa vakavasti asemansa Ollivanderin suvun perijänä. Opinnoissaan esimerkillisen Geoffreyn parhaita ystäviä ovat Rose ja Bryan Weasley. Geoffrey on kihlattu Larisa Greengrassille.

Rose Weasley f (13)
Alleyn’s School
Pelaaja: Mia L
Kun Rose ei saanut Tylypahkan kirjettään, oli kaikkien lopulta pakko myöntää, että tyttö on surkki. Vaikka pahat kielet väittävätkin hänen vuotavan tietoja taikanegatoijille, Rose ei anna surkkiuden lannistaa itseään. Tyttö on aivan yhtä terävä kuin äitinsä Hermione, vaikka toisaalta hänessä on myös jotain kovin weasleymäistä kujeilevaa charmia. Rosen parhaita ystäviä ovat Geoffrey ja Bryan, mutta tyttö on tuttu monille muillekin tylypahkalaisille.

Rhiannon “Ria” Roderick f (12)
1.lk, Luihuinen
Pelaaja: Eeri S
Vain harva tiesi Riasta ennen kuin tämä saapui Tylypahkaan äitinsä Llewellan mukana. Platinablondin tytön isää ei tiedetä, mutta joillakin on toki epäilyksensä. Ria on fiksu lapsi, joka kulkee aina pää pystyssä. Vaikka älliä vaikuttaisi riittävän, on Ria näyttänyt suhtautuvan opiskeluun hieman välinpitämättömästi. Jokseenkin yllättäen tämä Luihuinen on löytänyt itselleen ystävät kahdesta Puuskupuhista, Ionesta ja Dantesta.

Ione Finn f (12)
1.lk, Puuskupuh
Pelaaja: Osmi N
Ione on lapsekasta suloisuutta uhkuva sydämellinen tyttö. Tyttö on kiinnittänyt monien huomion, sillä tällä on erikoinen kyky saada kasvit heräämään henkiin, ja linnut ovat tälle kuin jonkinlaisia ystäviä. On liikkunut huhua, että Ione olisi peräti puolijumala, mutta miten se olisi mahdollista? Äitinsä Merilin ja isänsä Aaronin lisäksi Ionen perheeseen kuuluu liuta sisaruksia. Koulussa Ione hengailee lähinnä ystäviensä Rian ja Danten kanssa.

Dante d’Aramitz m (12)
1.lk, Puuskupuh
Pelaaja: Essi I
Italialainen draamakuningas Dante kuuluu rikkaaseen d’Aramitzin sukuun, ja pojan pilalle hemmotellusta, näyttävästä ulkokuorestakin sen näkee. Poika on sulavasanainen eikä ilmeisesti edes pelottava professori ole liian suuri haaste pikku hurmurille, jonka voi kuulla puhuvan itseään pois milloin mistäkin pulasta.

NPC:t

Tiina U-R
Henriikka P
Susanna M
Ilse T

HAHMOKIRJOITTAJAT

Ole ensisijaisesti oman hahmosi kirjoittajaan yhteydessä hahmoon liittyvissä asioissa, isommissa jutuissa ja yleisissä pelin asioissa voi ottaa yhteyttä pää-pj-Elliin.

Elli O: Draco Malfoy, Scorpius Malfoy, Frances Malfoy, Ziek, Sona, Harry Potter, Hermione Weasley, Lavender Selwyn, Althea Sansoucy Ferreira, Séverin Adrien, Varja Sokolova

Elmu L: Lee Jordan, Liira Jordan, River Jordan, Thane Sawyer, George Weasley, Bill Weasley, Aaron Valkepää, Meril Finn-Valkeapää

Eveliina A: Pansy Parkinson, Cassandra Parkinson, Blaise Zabini, Tracey Zabini, Antonio Lorenzo, Kyle Adrien, Dante d’Aramitz

Sonya C: Beni Sawyer, Katie Sawyer, Neville Longbottom, Ophélie Longbottom, Michael Corner, Fleur Delacour

Nelli H: Geoffrey Ollivander, Gabriella Rosier, Rose Weasley, Ria Roderick, Ione Finn

Petu A: Dean Rowle, Raven Rowle, Michael Harkova, Felix Fenwick, Cleantha Rosier

Eiri V: Bernhard Valdemarsson, Francesco Minetti, Tino Minetti, Ethan Brooks

Helmi R: Llewella Roderick, Lucius Malfoy, Wilma Rosier, Marlène Brooks

FL6: Proppaus

Ohjeita, miten SpectraNovaan tulisi pukeutua ja mitä pakata mukaan.

Kaikilla tulee olla taikasauva! Sellaisen voi veistää itse, etsiä sopivan oksan metsästä, valmistaa kukkakepistä tai pensselistä, ja syömäpuikkokin on todettu toimivaksi. Netistä löytyy kaikenlaisia ohjeita. Tärkeintä on, että sauva ei hajoa heitettäessä. Viralliset replikat hajoavat helposti, joten kannattaa harkita, haluaako sellaisen todella ottaa mukaan.

Aikuishahmot

Hahmoilla voi olla päällään mitä tahansa hahmoille sopivaa arkivaatetta. Jos hahmo on ollut negatoinnin tapahtuessa matkalla esimerkiksi töihin, voi tällä olla työvaatteet. Osa hahmoista on vaihtelevalla menestyksellä naamioitunut nykyajan jästivaatteisiin, jotta jästit eivät tunnistaisi heitä. Osalla hahmoista ei välttämättä ole ollut mahdollisuutta vaihtaa vaatteita, joten heillä voi olla päällään velhovaatteet tai jopa yöasu. Osa on voinut pukeutua velhovaatteisiin periaatteesta, etenkin nyt hätäkokouksessa, eikä halua laittaa jästien vaatteita ellei ole ihan pakko. Voit toivoa ilmossa, jos haluaisit pukeutua erityisesti tietynlaiseen asuun, niin sisällytämme juoniin syyn, miksi hahmo on juuri siinä asussa.

Velhopukeutumisesta: velhot pukeutuvat keskimäärin vanhanaikaisemmin ja värikkäämmin kuin jästit, toki myös musta on aina muodissa. Pukeutumisessa voi tuoda esille esimerkiksi hahmon varallisuutta, puhdasverisyyttä/jästisyntyisyyttä ja persoonallisuutta. Velhomaisuutta voi lisätä myös asusteilla (esim. hatut, taskukellot, sauvapussi) ja taianomaisilla kuvioinneilla/materiaaleilla/leveillä hihoilla jne. Pinterest-taulu pukeutumisinspiraatioksi: https://fi.pinterest.com/purplieh/magical-garments/

Lapsihahmot

Lapsihahmoilla voi olla päällään Tylypahkan koulupuku tai osa siitä. Hahmo on voinut myös vaihtaa sellaisiin arkivaatteisiin, joita hänellä on ollut mukana koulussa – katso yltä ohjeet velhomaiseen pukeutumiseen. Hahmon vanhemmat voivat myös tuoda pelin aikana lapselleen jästivaatteita, joihin naamioitua. Ziek ja Sona saavat poikkeavat proppausohjeet yksityisesti.

Tylypahkan koulupuku on kampanjassa suurinpiirtein samanlainen kuin elokuvissa. Edestä avoin musta tupakaapu, jossa voi olla tupavärinen vuori (ei pakko). Tupakravatti, valkoinen kauluspaita, tummanharmaa/harmaa v-kauluksinen hihaton tai hihallinen neule sekä tummanharmaa/harmaa vekkihame (tytöt) tai puvun housut (pojat). Tytöillä myös tummanharmaat/harmaat polvisukat/sukkahousut. Myös musta hame/housut/sukat on ok, jos ei harmaata löydy. Valvojaoppilailla on asiasta ilmoittava pinssi.

Muut propit

-Koska peli kestää yön yli, on toivottavaa, että sinulla on mukana hahmolle sopiva yöasu & petivaatteet, mutta tämä ei pakollista.

-Pelissä ollaan pääasiassa sisällä, mutta kannattaa varata myös sopivaa vaatetta ulos. Elokuussa lienee kohtalaisen lämmin, mutta pelipaikan lattiat saattavat olla kylmät eli villasukat tai sisäkengät ovat hyvä idea. Ulkokengillä ei saa olla sisällä! Sateenvarjo on suositeltava.

-Lapsihahmoilla voi olla mukana sama matkalaukku, jonka he ovat pakanneet lähtiessään lukukaudeksi Tylypahkaan.

-Useimmat aikuishahmot ovat kiireessä pakanneet matkalaukkuun mukaan tärkeimmät asiat tietäen, etteivät välttämättä voi koskaan enää palata kotiin. Osa on joutunut kaivelemaan tavaroitaan talonsa raunioista. Hahmoilta voi puuttua tärkeitä tavaroita, jotka ovat esim. tuhoutuneet ekstradimensionaalisen tilan räjähtäessä tai talon romahtaessa. Osa on joutunut lähtemään hätäkokoukseen käymättä kotona välissä, tai ei ole muusta syystä voinut pakata mukaan tavaraa ja on ostanut tarpeelliset asiat matkan varrelta.

-Hahmoilla voi olla mukana esim. muistiinpanovälineitä, välipalaa, heidän tärkeimpiä henkilökohtaisia tavaroita ja muistoja (esim. valokuvia), tapoja viettää vapaa-aikaa (kirjoja, pelejä), arvoesineitä jne.

FL6: Info

Aika

SpectraNova pelataan 10.-12.8.2018.

19.9.2017 ilmoittautuminen avautuu
14.10.2017 ilmoittautuminen sulkeutuu
22.10.2017 mennessä hahmojako tehty
19.11.2017 pelaajien tekemien hahmoprofiilien deadline
10.6.2018 pelimaksun deadline
9.6.2018 hahmoprofiilien lähetys maksaneille

Peliviikonlopun aikataulut nähtävissä täällä: aikataulut

Pelipaikalle voi alkaa saapua perjantaina klo 16.00, ja viimeistään paikalla tulee olla klo 18.00, jolloin alkaa alkubriiffi. Alkubriiffin jälkeen on ryhmäkuva, pikaisia ryhmäbriiffejä sekä vapaata kontaktoitumista. Peli aloitetaan noin klo 21 perjantaina. Peli loppuu lauantaina noin klo 22, jonka jälkeen on nopea loppubriiffi. Sunnuntaina aamupäivällä siivotaan, ja kaikkien toivotaan osallistuvan siihen. Yksilöbriiffit ovat ennen peliviikonloppua.

Huomaathan, että perjantai-ilta ja pe-la välinen yö ovat pääasiassa tunnelmapelaamista, eikä siihen ole pelinjohdon puolesta suunniteltu mitään sen ihmeellisempiä tapahtumia tai juonia kuin hahmojen saapuminen paikalle ja nykytilanteen kauhistelu. Halutessaan pelin voi aloittaa vasta la-aamuna, kerro tästä ilmossa.

Paikka

SpectraNova pelataan Antaverkan leirikeskuksessa osoitteessa Antaverkantie 279, 33480 Ylöjärvi. Paikalle on noin 21 km Tampereelta.

Majoitus

Kaikille on nukkumapaikka sängyssä, eli omaa patjaa ei tarvitse. Pelipaikalla on kaikille peitot ja tyynyt. Omat lakanat (lakana, tyynyliina, pussilakana) tai makuupussi pitää tuoda. Pelinjohto jakaa huoneet etukäteen, huonejako julkistetaan profiilien lähetyksen jälkeen. Huonejako näkyvillä täällä: huonejako

Pe-la välinen yö on in-game. Off-game huoneessa nukkuvat ne, jotka ovat sitä ilmoittautumisen yhteydessä pyytäneet. In-game huoneissa henkilön nukahdettua tästä tulee iff-game eli älkää mieluusti herättäkö ilman painavaa syytä (ellei henkilö itse ole toisin pyytänyt).

Ruoka

Larpissa tarjotaan koko viikonlopun ruuat, eli perjantaina iltapala, lauantaina aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala ja sunnuntaina aamupala. Tarjolla tulee olemaan sekä liha- että kasvisvaihtoehto ja allergiat pyritään huomioimaan. Emme kuitenkaan voi taata, että pystymme tarjoamaan syötävää jollekulle, jolla on todella rajoittunut ruokavalio. Huom. syöthän perjantaina tukevasti omaa päivällistä, iltapalaa ei ole tarjolla niin paljon, että siitä riittäisi suureen nälkään. Pienen varaevään mukaan ottaminen on myös suositeltavaa. Pelipaikan jääkaapit on varattu pelin yhteisille ruuille, eli jos otat omaa evästä, otathan sellaista, joka ei vaadi jääkaappia. Pelipaikalla on mikro.

Ruokalista

Päihteet

Tupakointi tapahtuu ainoastaan ennalta osoitetussa tupakkapaikassa, muualla ei saa tupakoida. Tupakointi on in-game, mutta silloin ei ole sopivaa edistää juonia.

Alkoholin tuominen tapahtumaan on kiellettyä. Myös afterit ovat alkoholittomat. Mahdollisia in-game alkoholijuomia propataan mehuilla ym.

Hygienia

Pelipaikalla on vesivessat ja suihkut. Antaverkassa on vain yksi yhteinen suihkutila, eli jos haluat miesten/naisten/yksityisen vuoron, ilmoita tästä (asiaa tullaan vielä kysymään lomakkeessa samaan aikaan ruokavalioiden kanssa pari kuukautta ennen peliä). Saunaa ei ole, mutta järvessä uimassa voi halutessaan käydä.

Pelimaksu

Larpin pelimaksu on 31 euroa, ja eräpäivä 10.6.2018. Maksuohjeet löytyvät 10.4. lähetetystä spostista “SpectraNova: Infokirje 1”. Pelimaksuilla kustannetaan pelipaikka, ruoka, juoniproppeja, logistiikkakustannuksia ja mahdollisia muita kuluja. SpectraNovassassa ei tule juurikaan olemaan lavasteita, keskitymme kirjoittamiseen. Larpin off-henkilökunta, NPC:t sekä pelinjohto/kirjoittajat tulevat peliin ilmaiseksi. Jos pelistä jää rahaa yli, menee se Epel Larp ry:lle. Samaten peliä varten hankitut propit jäävät Epel Larp ry:n omistukseen.

Ikäraja ja turvallisuus

Alle 18-vuotiaiden tulee kysyä suostumusta huoltajalta osallistuakseen tapahtumaan. Larpin ikäraja on 16 vuotta, ja henkilötietolain takia pelaajan tulee olla 16 jo ilmoittautuessaan peliin.

Pelinjohdolla on mukana ensiapulaukku, jonka sijainti näytetään kaikille ennen peliä. Mukana on ensiaputaitoisia ihmisiä. Ottakaa mukaan omat lääkkeet, kuten särkylääke, mahalääke, allergialääkkeet.

Kynttilöiden polttaminen on kokonaan kiellettyä. Sisätiloissa ei saa käyttää ulkokenkiä, mutta sisäkenkiä saa. Olkaa varovaisia älkääkä tehkö mitään typerää, ja pitäkää toisistanne huolta.

Järjestäjät

Peli järjestetään Epel Larp ry:n alaisuudessa, eikä kukaan saa korvausta pelin teosta.

Pelintekijät
Elli O (FL1-FL6) – pää-pj, käytäntö, hahmokirjoitus
Elisa ”Elmu” L (FL3-FL6) – hahmokirjoitus, yleisapukäsi
Eveliina A (FL2-FL6) – hahmokirjoitus
Sonya C (FL4-FL6) – hahmokirjoitus
Petu A (FL6) – hahmokirjoitus
Helmi R (FL2-FL4, FL6) – hahmokirjoitus
Nelli H (FL6) – hahmokirjoitus
Eiri V (FL4-FL6) – hahmokirjoitus

Yllämainittujen lisäksi kampanjaa ovat olleet aikaisemmin tekemässä myös Jenni A (FL2-FL5), Elisabet V (FL3-FL5), Eeri S (FL4-FL5), Tiina U-R (FL2-FL3, FL5), Pauliina R (FL3-FL4), Henniina I (FL2-FL3), Heidi T (FL2-FL3) sekä Iina K (FL4), mutta he eivät ole tekemässä SpectraNovaa. Myös pelaajat ovat itse osallistuneet kampanjan tekemiseen monin eri tavoin, eli Feenikslaulu ei suinkaan ole syntynyt pelkästään tässä mainittujen järjestäjien käsissä!

Muut tekijät
Tiina R – kokki
Evil GM – keittiöapulainen
Mirka O – keittiöapulainen
Tytti L – valokuvaaja
Laura H – tukihenkilö

Yhteystiedot

Sähköpostilla voi ottaa yhteyttä osoitteeseen potterlarp ät gmail.com (korvaa ät -sana @-merkillä). Nopeiten pelinjohdon tavoittaa yleensä Facebookista, jonka kautta saa myös ottaa yhteyttä. Pelinjohdon tarkemmat yhteystiedot kuten puhelinnumerot lähetetään pelaajille lähetettävässä infomailissa lähempänä peliä.

Kampanjalla on oma Facebook ryhmä, mukaan hyväksytään ainoastaan pelaajat.
Lisäksi SpectraNovalla on yksityinen Facebook-tapahtuma, johon kuka vaan kiinnostunut saa kutsun pyytämällä.

FL6: Briiffit

Alkubriiffi

 • Pöllöpostina saapuvat kirjeet sekä hahmon kännykkään saapuvat tekstiviestit tulevat off-pöydän tarjottimelle, sitä kannattaa aina välillä vilkuilla. Tekstiviestit ovat liilalla paperilla, pöllöposti vaalealla. Älä ota kenenkään muun postia. Kuka vaan saa levittää seuraavan kirjesatsin tarjottimelle, jos huomaa, että siinä lukeva aika on kohdalla. Kirjeitä tulee melkein joka tasatunti.
  • Lähtevän postin / tekstiviestit voi myös jättää tarjottimelle. Emme vastaa niihin pelin aikana (ellei toisin sanottu). Jos asia tärkeä, tule kysymään kirjeeseen sanallinen vastaus pj:ltä.
 • Klo 12.00 lauantaina ilmestyy in-game nettiin jästiuutiset. Videotiedosto löytyy yleisesti käytössä olevalta läppäriltä salin pöydältä, ja klo 12 Elli tulee heijastamaan sen valkokankaalle.
 • Ensimmäisen näyttökerran jälkeen kuka vaan saa katsoa videon läppäriltä mihin aikaan vaan. Lisäksi videolinkki lähetetään pelaajille spostilla, jolloin sen voi katsoa omalla kännykällä. In-game läppäri on löytynyt leiripaikalta.

 • Animaageja ja ihmissusia mallinnetaan erilaisilla asusteilla (esitellään alkubriiffissä).
 • Veelojen lumovoima on pikkurilli pystyssä pään päällä, lintumuoto on kädellä muodostettu nokka ja tulivoimat on “tulipallo” -huuto.
 • Näkymättömyysviitta on oranssi harsokangas. Alle mahtuu kaksi aikuista tai kolme lasta, jos kulkee ihan kiinni toisissaan. Jos viitan alla on Harry, se on aina oletuksena hiljentänyt askeleensa.
 • Off-lippis (punainen lippis, jossa otsalla keltainen kangas jossa lukee isolla “off”): henkilökunta/NPC:t saattaa käyttää näitä kun kulkevat alueella offissa, eli jätä huomiotta tällainen henkilö. Jos tarvitset lippistä, niitä on off-pöydällä.
 • Musta pehmokäärme proppaa elävää kuningasboaa, jota ei saa tappaa. Lonkerokasvi proppaa elävää paholaiskeiso-kasvia.
 • Jos pelissä tulee vastaan tyhjiä jästilääkepakkauksia niin niissä on in-gamessa lääkkeitä sisällä, ellei toisin ohjeistettu.
 • Ajatukset/muistot ovat hopeisia papereita, joissa lukee kys. ajatuksen sisältö. Sisällön voi katsoa ainoastaan ajatusseulassa, ellei toisin ohjeistettu (ajatusseulaa ei ole kokouspaikalla).
 • Jos menette tarkistamaan kokouspaikan suojien kunnon, ottakaa peliohje purkista oven vierestä hyllyltä, siinä ohjeistetaan miltä suojat näyttävät.
 • Off-pöydällä on numeroituja juonikuoria ja -laatikoita, joista saa hakea sen, joka peliohjeessa ohjeistetaan.
 • Off-pöydällä on pullonkorkkeja, jotka kuvastavat kaljuunoita, voit hakea niitä, jos pelissä tarvitset. 1 kaljuuna on 8 euroa. Palauta joka ikinen korkki! Pöydältä löytyy myös shekkejä. Vaikka shekeissä on Irvetan logo, niin ne voivat olla minkä vaan pankin shekkejä in-game. Ota shekki vain silloin, kun sitä oikeasti tarvitset.
 • Off-pöydällä on myös kyniä ja paperia, joita saa lainata.
 • Huomatkaa, että monissa peliohjeissa on yksi kerrallaan avattavia taitteita/vaiheita.
 • Llewellan liemikokoelma: parannusliemet parantajien käytössä, jos satutte tarvitsemaan juonissa liemiainesosia niin sieltä löytyy, MUTTA käyttäkää vain jos teitä ohjeistettu ja tuokaa sitten takaisin, koska joku muukin saattaa tarvita. Ettei käy niin että jokin aines loppu, vaikka sitä tarvittaisiin juoneen.
 • Jos kohtaatte vampyyrin, muistakaa että tämä on fyysisesti vahva ja nopea.
 • Yksi Henriikan NPC-hahmo on superhyvännäköinen. Hahmon tunnistaa mustasta tukasta ja tatuoiduista käsivarsista.
 • Hätäkokouspaikka on jästien leirikeskus, eli se on samanlainen sekä in että off.
 • Hahmot voivat poistua kokouspaikalta esim. hakemaan jotain. Pelipaikan ulkopuolisia kohtauksia voi pelata kodassa, joka on meillä vähän kuin black box. Suojien sisäpuolella (eli talossa ja lähipihapiirissä) ei voi ilmiintyä.
 • Varahahmoja ei ole. Kaikilla hahmoilla pitäisi olla syitä pysyä paikan päällä, mutta jos ne syyt jostain syystä katoavat pelissä, niin keksikää jokin syy hahmolle jäädä peliin.
 • Jos teidän hahmo on tehnyt jotain laittomuuksia, niin tämä on se peli, jossa ne voi paljastaa. Hahmo ei joudu siitä vankilaan, ellet halua, muita seuraamuksia voi tietty olla.
 • Yksi hyvä tapa tukea muiden peliä on reagoida muiden hahmojen ongelmiin, esim. kauhistelemalla, kertomalla eteenpäin jne.
 • Sekaannusten välttämiseksi: lintutatuointi (lintua esittävä tatuointi) ja salamatatuointi (salamanmuotoinen tatuointi) ovat eri asiat. Älkää kutsuko jälkimmäistä lintutatuoinniksi.
 • Parannus: pelissä on 3 kokenutta parantajaa (Meril, Felix, Liira) sekä muutama muu, joilla on normaalia enemmän parannustaitoja (Lucius, Dean,…?). Auroreilla & iskuvelhoilla on kaikilla ensiaputaitoja, sekä kaikki joilla on lapsia, osaa todennäköisesti parantaa pikkuruhjeita. Eli esim. jos lapset saa jotain naarmuja, niin ne menee yleensä ekana vanhempiensa luokse eikä parantajille. Voitte vähentää kokeneimpien parantajien kuormaa parannuttamalla pienemmät jutut myös muilla kuin ammattiparantajilla.
 • Tekoverta saa käyttää korkeintaan ihan vähän, ja jynssäät välittömästi itse irti, jos se tahrii jotain.
 • Ensiapulaukku on off-pöydällä. Off-pöydän seinällä lähimmän sairaalan osoite, sekä muita infolappuja kuten aikataulut. Ilmoittakaa onnettomuuksista Ellille. Ensiaputaitoiset viitatkaa. Muistakaa turvasana, liikennevalot ja hold. Kunnioittakaa muita ja muiden peliä, myös off-gamen puolella.
 • Kaikki vessat ovat unisex sekä in että off.
 • Suihkuvuorojen aikataulut löytyvät yläkerrasta, suihkun ovesta.
 • Off-tavarat sänkyjen alle / merkattuun off-kaappiin / merkatkaa off-lapulla. Kaikki muu in.
 • Punainen mökki on off-tilaa, sinne voi mennä offailemaan. Punaisessa mökissä on yksi pelialueen ulkopuolinen in-game huone, sinne saa mennä vain jos sinua on ohjeistettu. Kellarin yksi huone on “kirjahuone”, menkää sinne vain jos saatte asiaan peliohjeen.
 • Missään muualla ei saa tupakoida kuin tupakointipaikalla. Asiasta ollaan tiukkoja, paikalla allergisia. Tupakointi on in-game, mutta siellä ei sovi edistää mitään tärkeämpiä juonia.
 • Kynttilöiden tai minkään muunkaan polttaminen on kielletty.
 • Hahmoon liittyvät kysymykset ensisijaisesti hahmokirjoittajalle, jos hän ei tiedä, kysy Elliltä. Jos et löydä Elliä, niin kiireellisissä ja oikeasti tärkeissä asioissa saa soittaa, vähemmän kiireellisissä tekstaa. Numero off-pöydän seinällä.
 • Käydään läpi terveydentilat, joista haluat kertoa muille. Ilmaise asia hyvin ytimekkäästi!
 • Tukihenkilön puheenvuoro.
 • Kokin puheenvuoro.
 • Valokuvaajan puheenvuoro. (Onko joku, joka ei halua, että kuvia itsestä julkaistaan?)
 • Onko kysyttävää ennen nimikierrosta?
 • Nimikierros (nimi, ikä, titteli).
 • Käydään viittaamalla läpi kuka kuuluu mihinkäkin viiteryhmään (taikaministeriö, KTI, seurapiirit, Weasleyn sukujuhlat, H&D:n illanistujaiset)
 • Seuraavaksi ryhmäkuvaan. Heti kuvan jälkeen briiffataan aikuiset, ja siitä noin vartin päästä lapset ja Tylypahkan henkilökunta.

Ryhmäbriiffit

 • Aikuisten briiffi (myös lapset saa olla kuuntelemassa halutessaan)
  • Kerrataan pikaisesti neuvotteluihin liittyvät asiat.
  • Tukekaa toistenne ammattitaitoa ja pelatkaa sitä ylöspäin! Monet hahmot alansa huippuammattilaisia, toisin kuin pelaajat.
  • Pikainen kierros, jossa jokainen kertoo lauseella, mistä hahmo on tunnettu velhomaailmassa.
 • Lasten & Tylypahkan henkilökunnan briiffi
  • Pikainen kierros, jossa jokainen kertoo lyhyesti, mistä hahmo on tunnettu koulussa.
  • Lapsihahmot huomatkaa, että vaikka hahmonne olisi vahva/hyvä loitsija ikäisekseen, niin ei silti läheskään yhtä harjaantunut kuin aikuiset. Huomioikaa luokka-aste siinä, mitä loitsuja hahmo osaa. Voitte hyödyntää esim. dis-etuliitettä.

Loppubriiffi

Noin 15-20 min pelin loppumisesta. (22.15-20 tms)

 • Palauta tavarat
 • Kiitokset
 • Jos pelinjohto kokee tarpeelliseksi, avataan ytimekkäästi joitain pelin juonia. Pelaajat voivat myös esittää yleisiä kysymyksiä pelin juonista.
 • Minipelien pelaaminen & järjestäminen (enempi päätösmailissa)
 • FL7 aihe ja ajankohta (enempi päätösmailissa)
 • Negatiivinen palaute vasta keskiviikosta lähtien
 • Herätys viim. klo 9.30, kaikki salissa klo 9.45 kuulemassa siivousohjeet
 • La-illan suihkuvuorot
 • Hahmosta irtautumisen takia yrittäkää puhua kaikista hahmoista 3. persoonassa.
 • Kierros, jossa jokainen sanoo yhden ytimekkään lauseen pelistään (ei virkettä)
 • Pidetään lyhyt pienryhmäloppubriiffi, ei ole pakko osallistua. Tarkoituksena on lähinnä viritellä debriiffaus mielentilaa alkuun. Jos kaipaa omaa rauhaa niin saa vetäytyä, mutta muistakaa että vaikka itsellä ei olisi tarvetta keskustella, jollain muulla voi olla. Keskustelua ei tietenkään pakko käydä juuri tänään, jos väsyttää liikaa.
  • Pelinjohto jakanut valmiiksi ryhmiin, joissa mukana kontakteja, muttei kaikkia kontakteja.
  • Ryhmäbriiffin sisältö: 1. Jokainen kertoo vuorollaan, mikä fiilis pelaajalla noin yleisesti. 2. Jokainen kertoo vuorollaan jonkin kohokohdan omasta pelistään.
  • Ryhmäbriiffin jälkeen jatkakaa keskustelua erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa olette pelanneet (etenkin vahvoja kohtauksia). Jos haluatte tietää, mitä muualla pelissä tapahtui, kyselkää ihmeessä muilta.

FL6: Ruokalista

Suunnitellut Tiina R.

Kaikki ilmoitetut erityisruokavaliot ja allergiat huomioidaan kaikilla ruokailuilla!

Muutokset mahdollisia sen mukaan, mitä kaupasta on saatavilla.

Perjantai iltapala

 • Tumma ja vaalea leipä + levite
 • Juusto ja leikkele
 • Dippikasviksia + dippi
  • porkkana
  • paprika
  • kurkku
  • kukkakaali
 • Kahvi, tee, mehu, vesi

Lauantai aamupala

 • Kaurapuuro, sokeri, maito, levite
 • Tumma ja vaalea leipä + levite
 • Leikkele, juusto ja tuorepala
 • Kahvi, tee, mehu, vesi

Lauantai lounas

 • Lihamakaronilaatikko / Soijarouhemakaronilaatikko
 • Salaatti komponentteina
  • Jäävuorisalaatti
  • Porkkanaraaste
  • Tomaatti
  • Kurkku
  • Ananas
 • Tumma ja vaalea leipä+levite
 • Vesi, mehu, kahvi, tee ja pieni makea

Lauantai päivällinen

 • Perunasose
 • Broilerpyörykkä / Kasvispyörykkä
 • Salaatti komponentteina
  • Jäävuorisalaatti
  • Porkkanaraaste
  • Tomaatti
  • Kurkku
  • Ananas
 • Tumma ja vaalea leipä + levite
 • Vesi, mehu, kahvi, tee ja pieni makea

Lauantai iltapala

 • Tumma ja vaalea leipä + levite
 • Juusto, leikkele, tuorepala
 • Hedelmiä
 • Kahvi, tee, mehu, vesi

Sunnuntai aamupala

 • Kaurapuuro, sokeri, maito, levite
 • Tumma ja vaalea leipä + levite
 • Leikkele, juusto, tuorepala
 • Kaikki loput syötäväksi kelpaavat asiat

FL6: Huonejako

Päärakennus (48 hlö)

Alakerta

Huone 1: 6 hlö, In-game
Felix (Henri)
Aaron (Leo)
Meril (Fey)
Liira (Mira S)
Lee (Sonya)
Bill (Eiri)

Keittiön takahuone: 1 hlö, off-game
Off-game, pelaajilla ei tänne mitään asiaa.
Tiina R (kokki)

Yläkerta

Huone 2: 5 hlö, Hiljainen in-game
Vasemman käytävän takavasen huone.
Kyle (Nelli)
Antonio (Annina)
Michael H (Dani)
Blaise (Maiju)
Tracey (Pauliina)

Huone 3: 4 hlö, Off-game yöllä, in-game päivällä
Vasemman käytävän takaoikea huone.
Elisabet (Lavender)
Reeta (Frances)
Satu (Michael C)
Mirka O (keittiö)

Huone 4: 8 hlö, In-game
Suihkuja vastapäätä.
River (Tiitus)
Thane (Teemu)
Rose (Mia)
Geoffrey (Hannes)
Cassandra (Sara)
Gabriella (Milla)
Scorpius (Usva)
Ziek (Lee)

Huone 5: 10 hlö, In-game
Keskihuone.
Dante (Essi)
Ione (Osmi)
Ria (Eeri)
Sona (Jenny)
Fleur (Heli)
Ophélie (Aino K)
Althea (Tricen)
Séverin (Jenni)
Pansy (Mira M)
Cleantha (Eve)

Huone 6: 8 hlö, Hiljainen in-game
Oikealla vasen huone.
Berni (Annastina)
Esco (Jenna)
Wilma (Aino R)
Marlène (Tanja)
Ethan (Ville)
Varja (Miira)
Raven (Aurora)
Tino (Katja)

Huone 7: 6 hlö, In-game
Oikealla oikea huone.
Beni (Elmu)
Katie (Joanna)
Hermione (Susa)
Harry (Laura)
Dean (Petu)
Draco (Elli)

Punainen mökki (11 hlö)

Rakennus on paria poikkeusjuttua lukuunottamatta off-game. Eli jos haluaa offata pidemmästi, niin tänne kannattaa mennä.

HUOM. Mökkiin ei tule juoksevaa vettä eikä siellä ole vessoja! Eli päätalon vessoja pitää käyttää.

Alakerta

Huone 1: 5 hlö
NPC:iden proppautumis- ja hengailuhuone.
Suvi V
Susanna M
Ilse T
Henriikka P
Jung (keittiö)

Huone 2: 1 hlö
Juonihuone. Ei kulkua, ellei toisin ohjeistettu.
(Ulla K)

Yläkerta

Huone 3: 2 hlö
Tytti L (valokuvaaja)
Laura H (tukihenkilö)

Huone 4: 2 hlö
Helmi R (Llewella)
Hannele T (Lucius)

Huone 5: 1 hlö
Henniina I (Neville)

Kota

Jos haluat pelata jotain pelialueen ulkopuolisia kohtauksia, esim. hahmo lähtee käymään kaupungissa tai taikanegatoidulla alueella, niin voit mennä pelaamaan kys. kohtaukset tänne.

3. Sukupolvi

Tällä hetkellä tiedossa olevat 3. sukupolven hahmot.

TYLYPAHKA

Valmistuneet
Raven Rowle (q, 5.7.1995), Korpinkynsi 2006-2013 (Lavender & Dean)
Tino Minetti (m, 19.9.1996), Luihuinen 2008-2015 (Esco & Berni)

7. luokka
River Jordan (f, 21.8.1998), Puuskupuh 2009- (Liira & Lee)
Teddy Lupin (m, 15.4.1998), 2009- (Andromeda & Patrick)
Thane Sawyer (m, 18.8.1998), Rohkelikko 2009- (Beni & Katie)
Blake Selwyn (m, 18.10.1997), Luihuinen 2009- (Lavender & Dean)

5. luokka
Scorpius Malfoy (m, 3.6.2000), Luihuinen 2011- (Harry & Draco)
Frances Malfoy (f, 3.6.2000), Luihuinen 2011- (Harry & Draco)
Carys Roderick (f, 13.10.1999), 2011- (Urien & Alexandra)
Victoire Weasley-Delacour (f, 2.5.2000), 2011- (Fleur & Bill)

4. luokka
Gabriella Rosier (f, 28.2.2001), Luihuinen 2012- (Cleantha & Gideon)
Theia Greengrass (f, kesä 2001), Luihuinen 2012- (Daphne & Malcolm)
Cassandra Parkinson (f, 5.4.2001), Luihuinen 2012- (Pansy & Blaise)
Llewyn Roderick (m, 1.5.2001), 2012- (Urien & Alexandra)

3. luokka
Geoffrey Ollivander (m, 18.6.2002), Rohkelikko 2013- (Cleantha & Gideon)
Larisa Greengrass (f, kesä 2002), Luihuinen 2013- (Daphne & Malcolm)
Bryan Weasley-Delacour (m, 6.1.2002), Rohkelikko 2013- (Fleur & Bill)

1. luokka
Vuosiluokka on saanut lempinimen “Sielunsiiven vuosi”, sillä minään lukuvuonna ei ole ollut Tylypahkassa yhtä paljon oppilaita.
Hugo Weasley (m, 27.11.2003), 2015- (Hermione & Ron)
Gilbert Weasley (m, 10.1.2004), 2015- (George & Angelina)
Fiona Weasley (f, 10.1.2004), 2015- (George & Angelina)
Andreas Greengrass (m, 27.11.2003), 2015- (Michael C & Astoria)
Gerard Zabini (m, syyskuu 2003), 2015- (Tracey & Blaise)
Rhiannon Roderick (f, 20.9.2003), Luihuinen 2015- (Llewella & ?)
Corentin Roderick (m, 3.1.2004), 2015- (Urien & Alexandra)
Lucien Allison (m, 08.06.2004), Luihuinen 2015- (Vera & ?)
Florian Allison (m, 08.06.2004), Luihuinen 2015- (Vera & ?)
Dante D’Aramitz (m, s. 5.10.2003), Puuskupuh 2015- (Mariette & ?)
Ione Finn (f, 25.09.2003), Puuskupuh 2015- (Meril & Aaron)
Lyrae Embry (f, 10.12.2003), 2015- (Andromeda & Patrick)
Lisa Jordan (f, 29.2.2004), Luihuinen 2015- (Liira & Lee)
Celestia Longbottom (f, 22.2.2004), 2015- (Neville & Ophélie)

2016-
Sirius Embry (m, 1.4.2005) (Andromeda & Patrick)
Elesten Roderick (f, 8.8.2005) (Urien & Alexandra)

2017-
Ava Weasley (f, 4.9.2005) (George & Angelina)
Logan Sawyer (m, 3.12.2005) (Beni & Katie)
Cody Jordan (m, 15.8.2006) (Liira & Lee)

2018-
Iris Greengrass (f, 16.11.2006) (Melia & ?)
Gwendolyn Sawyer (f, 27.7.2007) (Beni & Katie)

2020-
Leila Jordan (f, 26.6.2009) (Liira & Lee)
Lucan Valkeapää (m, 24.04.2009) (Meril & Aaron)
Magnus Finn (m, 24.04.2009) (Meril & Aaron)

2022-
Lykos Valkeapää (m, 14.02.2011) (Meril & Aaron)
Linnea Valkeapää (f, 14.02.2011) (Meril & Aaron)
Marna Finn (f, 14.02.2011) (Meril & Aaron)

Tuntematon
X Weasley (Charlie & Léa)
Y Weasley (Charlie & Léa)

BEAUXBATONS

Veronique Weasley-Delacour (f, 11.7.2004) (Fleur & Bill)
Charlotte Brooks (f, 20.7.2005) (Marlène & Ethan)
William Jr Weasley-Delacour (m, 23.3.2006) (Fleur & Bill)
Hélène Brooks (f, 6.5.2007) (Marlène & Ethan)
Constant Laurens (m, 27.10.2013) (Pansy & Charles) (koulu ei vielä tiedossa)

SURKIT

Rose Weasley (f, 9.2.2002), Alleyn’s School (Hermione & Ron)
Charon Greengrass (m, s. ?) (Daphne & Malcolm)