FL8: Hahmot – ilmotiedot

Sivun sisältö:
Mitä hahmoja voi hakea
Valintaperusteet
Ryhmäkuvaukset
Vapaita hahmoja

Mitä hahmoja voi hakea

Pelaajat kirjoittavat pääosin itse hahmon taustatiedot (luonne ym) ja pelinjohto kirjoittaa juonet ja kontaktit. Joillain “vapaita hahmoja” -listan hahmoista on jo valmiiksi kirjoitetut taustatiedot, joita pelaaja saa muokata. Omiin juoniin ja kontakteihin on mahdollista vaikuttaa hyvinkin paljon ehdottamalla juonia pelinjohdolle ilmoittautuessa.

Taivaiden temppeliin otetaan mukaan ensisijaisesti kampanjassa aikaisemmin pelanneita. Riittää kun on osallistunut yhteen aikaisempaan FL-peliin, myös välipelit lasketaan. Jos vanhoista pelaajista ei kuitenkaan löydy tarpeeksi peliin sopivia hahmoja/pelaajia, niin mukaan otetaan myös uusia pelaajia. Kannattaa hakea vapaita hahmoja rohkeasti, aina nimittäin joku uusi hahmo tai pelaaja on otettu mukaan!

Peliin voi hakea neljänlaisella hahmolla:

 • Jatkohahmolla, jota on itse jossain aikaisemmassa Feenikslaulun pelissä pelannut
 • Vapaiden hahmojen listasta löytyvällä hahmolla
 • Jollain kampanjassa aiemmin nimellä mainitulla hahmolla, jolla ei ole vielä omaa pelaajaa
 • Itse keksityllä hahmokonseptilla, mutta ylläolevilla hahmoilla pääsee peliin mukaan paljon todennäköisemmin. Omia konsepteja otetaan mukaan vain, jos niillä on jo valmiiksi kontaktiverkostoa mietittynä ja ne tuovat peliin juonellisesti jotain merkittävää lisää.

Peliin otetaan 54-60 pelaajahahmoa sen mukaan, miten ilmot innostavat kirjoittajia ottamaan hahmoja kirjoitettavaksi ja miten pelaajien toiveet sopivat pelin kanssa yksiin. Koko peli pelataan samalla hahmolla, eikä hahmon vaihtoja kirjoiteta tähän peliin.

Pelaajahahmojen lisäksi mukaan otetaan 4-7 koko pelin NPC-pelaajaa sekä 5-7 lauantai-iltapäivän NPC-pelaajaa. NPC:ksi voi ilmoittautua apulaisten/varapelaajien ilmoittautumislomakkeella.

Valintaperusteet

Seuraavat asiat kasvattavat mahdollisuuksia päästä peliin mukaan. Vaikka kaikki kohdat eivät täyttyisikään, saattaa silti tulla valituksi!

a) Jotakuta meidän kirjoittajista kiinnostaa kirjoittaa kyseistä hahmoa.
b) Koemme, että voimme tehdä mielenkiintoisen pelin kyseiselle hahmolle.
c) Hahmo vaikuttaa siltä, että sille pystytään hyvin rakentamaan jokin mielekäs pelin isompiin kuvioihin liittyvä rooli.
d) Peliin on tulossa hahmolle mielekkäitä kontakteja tarpeeksi. Emme ota mukaan hahmoja, joilla on merkittävä vaara jäädä ulkopuoliseksi.
e) Pelaajan oma innostus pelistä ja hahmosta.
f) Jatkohahmojen kohdalla: hahmosta on saatavilla tietoa edellisistä peleistä, jotta jonkun, joka ei ole aikaisemmin hahmoa kirjoittanut, on sitä mahdollista kirjoittaa. Esim. on kirjoittanut pyydetyt debyt, on halukas juttelemaan ja vastailemaan kirjoittajan kysymyksiin. Jos et ole palauttanut edellisen pelin debyä sovitussa ajassa (tai lisäajassa), niin peliin pääsyn mahdollisuudet laskevat paljon, mutta saatamme tehdä poikkeuksia jos deby on palautettuna viimeistään ilmon sulkeutuessa.
g) Pelaajalla on juoni-ideoita tai osaa kertoa kirjoittajaa auttavalla tavalla, millaista peliä toivoisi.
h) Pelaaja on valmis kirjoittamaan itse hahmon perustiedot.

Jatkohahmoja priorisoidaan pienesti uusien hahmojen / pelaajien yli – kuitenkin peliin hyvin sopivalla uudella hahmolla pääsee mukaan todennäköisemmin kuin juonellisesti ja kontaktien kannalta hankalalla jatkohahmolla.

Ne, jotka eivät mahtuneet mukaan, mutta joilla on olemassaoleva jatkohahmo, saavat halutessaan osallistua peliin etänä esimerkiksi kirjoittamalla etukäteen kirjeen jollekin pelin hahmolle (jonka pelinjohto antaa hahmolle pelin aikana) tai tekstailemalla in-game viestejä sellaisen hahmon kanssa, joka omistaa kännykän – tai jopa soittamalla puhelun.

Ryhmäkuvaukset

Tähän on listattu pelinjohdon ideoita ryhmistä ja rooleista, joita pelissä voisi esimerkiksi olla. Kaikki näistä ryhmistä eivät tule peliin, vaan valikoimme ryhmät mukaan pelaajien toiveiden perusteella. Kannattaa toivoa hahmoa mukaan useampaan eri ryhmään/rooliin, siltä varalta, että jätämme jonkin ryhmän pois. Hahmolla voi myös samanaikaisesti olla useampi eri rooli/ryhmä, mutta koska monilla ryhmillä on jokin oma juoni, niin juonimäärän pitämiseksi järkevänä ei hahmo voi kuulua valtavaan määrään eri ryhmiä. Ryhmiä/rooleja saa myös vapaasti ehdottaa itse, mieluusti otamme hyviä ideoita mukaan. :)

Hahmon ei tarvitse olla ryhmässä vapaaehtoisesti, vaan linnut ovat voineet myös pakottaa hahmon tehtävään, jos näin toivot. Myös alaikäiset voivat olla jo töissä taikaministeriössä! Nuoria hahmoja saa rohkeasti ehdottaa myös korkeampiin virkoihin.

TAIKAMINISTERIÖ

Taivaiden temppeli on uudelleen muodostetun Britannian taikaministeriön päämaja. Kannattaa lukea tämä kokonaan läpi, sillä tässä on paljon sellaisia kiinnostavia ryhmiä, joita ministeriössä ei ole ennen ollut! ;)

Suluissa on sellaiset ryhmät, joita emme todennäköisesti ota peliin, ellei jollain pelaajalla ole hyvää ideaa ryhmään liittyen.

 • Taikalainvartijain osasto
  • Velhojen neuvosto: Britannian taikamaailman korkein päättävä elin ja toisiksi korkein tuomioistuin (alkulintujen itsensä pitämä tuomioistuin on korkeampi). Pelin aikana istuntoja ja äänestyksiä.
   • Tarjolla taikaministerin virka. Taikaministeri kuuluu Neuvostoon ja toimii sen puheenjohtajana. Taikaministeri on valittu kansanäänestyksellä.
   • Tarjolla taikalainvartijain päällikön virka. Kuuluu Neuvostoon ja valittu virkaan Neuvoston toimesta. Johtaa taikalainvartijain osastoa (kuten lakivalmistelua) ja toimii tuomarina toisiksi korkeimman oikeuden istunnoissa.
   • Tarjolla Neuvoston varapuheenjohtajan virka. Toimii puheenjohtana silloin, kun taikaministeri on estynyt. Kuuluu Neuvostoon ja Neuvosto on itse nimennyt kuka laitetaan rooliin.
   • Tarjolla Neuvoston sihteerin ja varasihteerin virat. Eivät kuulu Neuvostoon. Tehtävänä tehdä muistiinpanot Neuvoston istunnoissa (tähän saa valmiin lomakepohjan)
   • Tarjolla taikaministerin, taikalainvartijain päällikön ja Neuvoston jäsenten henkilökohtaisten avustajien virkoja
  • Alempi tuomioistuin: hoitavat pienemmät rikokset, joita ei viedä Neuvostolle asti
   • Alemmat tuomarit
   • Valamiehistö
  • Lintujen silmät: vahtivat, että lintujen käskyjä noudatetaan ja välittävät tietoa linnuille.
  • Lakivalmisteluosasto: virkahenkilöitä ja/tai neuvoston jäseniä, jotka valmistelevat lakiehdotuksia neuvoston istuntoja varten.
  • (Taikuuden sopimattoman käytön virasto: tekee yhteistyötä ei-taikovien kanssa ja vie tarpeen vaatiessa asioita eteenpäin lakivalmisteluosastolle. Valvoo mm. alaikäisten taikuuden käyttöä ja animaageja.)
  • Aurorit: verrattavissa rikospoliisiin.
  • Iskuvelhot: verrattavissa armeijaan tai SWAT-tiimiin. Tarjolla myös iskuvelhopäällikön virka.
  • (Taikalainvartijat: hoitavat pikkurikkeitä, vrt. liikennepoliisi, järjestyksenvalvoja jne.)
 • Hallinnollinen osasto
  • Talouspoliittinen työryhmä / rahasto- ja verovirasto: Britannian taikatalouden suunnittelu ja toteutus (Velhojen neuvosto hyväksyy budjetit), talousasioiden (kuten verokiistojen) neuvottelu ei-taikovien kanssa
  • Temppelihuolto: huolehtivat temppelin käytännön juoksevista asioista kuten kunnossapidosta ja liemituotannosta.
   • Tarjolla temppelin vahtimestarin ja/tai tämän apulaisten virat: lemmikkien pitoluvat, hiljaisuuden valvonta, tilavaraukset
   • Tarjolla temppelin pääliemimestarin ja tämän alaisten virat: tuottavat tarvittavat liemet temppelin käyttöön
   • Virkistyskomitea: huolehtii vapaa-ajan aktiviteeteista ja viihtyvyydestä temppelillä
 • Diplomaattisten yhteyksien virasto: ylläpitävät hyviä suhteita eri tahoihin ja selvittelevät, jos mahdollisia erimielisyyksiä ilmaantuu (pelaajahahmot voivat olla esim. diplomaatteja).
  • Ei-taikovasuhteiden osasto
  • Daeva-suhteiden osasto
  • (Kansainvälisen taikayhteistyön osasto)
 • Taikaolentojen sääntö- ja valvontaosasto: olentojen oikeudet, hallinta ja kurissapito. Osasto on ETASMin paikallisosasto ja kuuluu sekä ETASMin että taikaministeriön alaisuuteen.
  • Aavemetsästäjät / eksorsistit: moninaisista syistä Britanniassa on tällä hetkellä hirveä määrä ongelmia tuottavia aaveita. Ryhmä on perustettu huolehtimaan näiden lähettämisestä eteenpäin tuonpuoleiseen
 • Taikaonnettomuuksien ja -katastrofien osasto
  • Katoutettujen asioiden selvitysryhmä: selvittävät, miksi katoutetut asiat ilmestyvät takaisin maailmaan ja miten asian voi korjata.
  • Ympäristön elvytysryhmä: ympäristön elvytys sodan ja taikanegatoinnin jäljiltä, mm. taikakasvien istutus ja taikaeläinkantojen elvyttäminen ja siirto takaisin elinalueilleen
  • (Vahinkotaikojen peruutuspartio)
 • Salaperäisyyksien osasto / tutkijat
  • Taikanegatoinnin tutkimus (ei-taikovilta salainen)
  • Osastoon kuuluu alkulinnuilta salaisia tutkimusryhmiä, kts. “vallankumoukselliset”
 • Taikatietousosasto
  • Salainen tiedustelupalvelu: vakoilevat mm. ei-taikovia (toki ei-taikovilta salaa)
   • Tiedustelupalvelun alaisuudessa toimii kadonneiden etsintäryhmä, jotka etsivät sodan aikana kadonnutta ja edelleen kadoksissa olevaa taikaväkeä
  • (Tiedotusosasto: huolehtii ministeriön tiedotuksesta ja tärkeiden tietojen jakamisesta taikakansalle)
  • (Koulutuskehityskeskus: suunnittelee taikaväen koulutusta ja tekee yhteistyötä Tylypahkan johtokunnan kanssa)

VALLANKUMOUKSELLISET

Salaiset alkulintujen vastaiset kapinallisjoukot: suunnittelevat vallankumousta eli miten alkulintujen vallasta päästäisiin eroon. Huom! Kaikilla hahmoilla tulee lisäksi olla jokin julkinen rooli, eli hahmo ei voi kuulua pelkästään kapinallisiin. Tämä ryhmä saa olla iso eli älä emmi toivoa hahmoasi mukaan! Voit myös esim. toivoa, että hahmosi ei olisi mukana kapinassa pelin alussa mutta päätyisi siihen pelin aikana.

 • Varjoneuvosto: Velhojen neuvoston alkulintujen vastaiset jäsenet, jotka pitävät alkulinnuilta salaisia virallisia Neuvoston istuntoja, joissa päätetään alkulintujen vastustamiseen liittyvistä toimista. Jotta istunnot olisivat virallisia, niihin pitää kutsua kaikki Neuvoston jäsenet ja niiden pitää olla kaikille avoimia, tämän vuoksi on keksitty allaoleva tehtävä…
 • Lintumielisten harhauttajat: näiden henkilöiden tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät lintujen puolella olevat henkilöt (kuten silmät) ikinä päädy mukaan sellaisiin Neuvoston kokouksiin, joissa käsitellään alkulintuja vastustavia toimia.
 • Viestinviejät: huolehtivat, että tieto kulkee vallankumouksellisten välillä. Välittävät Neuvoston päätökset muille kapinallisille, välittävät tietoja tutkijoilta ja vakoojilta Neuvostolle ja hoitavat delegoinnin, kun Neuvosto on tehnyt päätöksiä toimista.
 • Salaperäisyyksien osaston salaiset tutkimusryhmät
  • Alkulintujen tutkimus: etsivät lisätietoa alkulinnuista ja siitä, miten nämä voisi tuhota
  • Magiakentän luomisen tutkiminen: selvittävät, miten uusi magiakenttä voitaisiin luoda ilman alkulintuja
  • Pahanpiston deaktivoinnin selvitysryhmä: tutkivat, miten pahanpiston voisi ohittaa
 • Alkulintujen vastaiset vakoojat: vakoilevat alkulintujen, uskonnollisten johtajien ja lintujen silmien toimintaa ja välittävät tietoja kapinallisjoukoille
 • Rekryäjät: yrittävät käännyttää lintujen puolella olevia varovasti vallankumouksellisten kannalle.
 • Rivijäsenet: nämä henkilöt ovat lupautuneet tavalla tai toisella osallistumaan alkulintujen vastaisiin toimiin, esim. osallistumalla tehtäviin, joilla alkulinnuista päästään eroon – sitten kun on tiedossa mitä ne toimet voisivat olla. (Ts. ryhmässä olevia voidaan rekrytä pelin aikana lintujen vastaisiin tehtäviin / sotajoukkoihin jne)

SEKALAISET

 • Alkulintujen palvelijat ja pääluotetut. Taivaiden temppeli on näiden päämaja. Hahmo voi olla yhtä tai useampaa näistä:
  • Uskonnolliset johtajat
  • Uskonnollisten menojen vetäjät (papisto)
  • Harjoittelijat (kouluttautumassa papistoksi)
  • Neuvonantajat (joutuvat mm. selvittämään lintujen perhevälejä)
  • Alkulintujen likaisten hommien hoitajat
  • Lintutatuoidut: voivat olla erilaisissa lintujen ohjeistamissa rooleissa, esim. ministeriötehtävissä tai joissain yllämainituissa lintujen palvelusrooleissa. Tarjolla useampi lintutatuoidun paikka.
 • Juhlakomitea: alkulintujen nimeämä komitea, jonka tehtävänä on / on ollut järjestää temppelillä pelin aikainen suuri Kultakuningattaren juhla.
 • Pyhä Mungo: perustettu uudelleen. Mungon pieni sivuosasto toimii Taivaiden temppelillä. Sivuosastolla voi olla töissä useiden eri alojen parantajia tai parantajaharjoittelijoita.
 • Tylypahka: uudelleenrakennus on aloitettu, mutta se vie vuosia. Tällä hetkellä koulun oppilaat on jaettu kahteen eri väliaikaistilaan, joista toinen sijaitsee Taivaiden temppelin läheisyydessä.
  • Tylypahkan oppilaat
  • Tylypahkan rehtori
  • Tylypahkan opettajat
  • Tylypahkan johtokunta: päättävät koulun asioista
 • Mafiat
 • Alakasti: henkilöt, jotka ovat lintujen mielestä alempiarvoisia. Esim. lintuja avoimesti vastustavat, lintujen asettamien sääntöjen rikkojat, käärmejumalien (Leviathan/Tiamat) kanssa yhteydessä olevat.
 • Muu ammatti: hahmolla on jokin oma ammatti jota harjoittaa temppelin ulkopuolella, ja on muista syistä käymässä temppelillä. Huomaathan, että tällaisilla hahmoilla on suurempi riski jäädä juonellisesti isoista jutuista ulkopuoliseksi, eli on erittäin tärkeää, että mietit joko itse tai yhdessä pelinjohdon kanssa, miten hahmo tällöin sidotaan kunnolla mukaan peliin.

Vapaita hahmoja

Jos et halua jatkaa vanhalla hahmollasi, sinulla ei ole omaa jatkohahmoa tai et ole pelannut kampanjassa aiemmin, niin voit hakea jotain näistä hahmoista. Huomioita hahmon hakemisesta:

“Uusi hahmo” -merkintä hahmon nimen perässä tarkoittaa, että hahmolla ei ole koskaan aiemmin ollut kampanjassa pelaajaa. Saat pelinjohdolta joitain hahmosta aiemmin kampanjassa määriteltyjä perustietoja (esim. syntymäaika, lähikontaktit, infoa perheestä, hahmon aiempia tekoja kampanjassa), mutta loput perustiedoista sinun tulee kirjoittaa itse.

“Ent. jatkohahmo” tai “Ent. NPC” -merkintä taas tarkoittaa, että hahmolla on joskus aiemmin ollut pelaaja 1-2 FL-pelissä joko pelaajahahmona tai NPC:nä. Entinen pelaaja ei ole kuitenkaan hakenut kys. hahmolla enää pitkään aikaan peleihin mukaan ja siksi hahmo on vapaa. Saat käsiisi vanhat profiilit sekä joitain päivityshuomioita pelinjohdolta, ja sitten voit päivittää hahmon ajan tasalle mielesi mukaiseksi – muutoksia saa tehdä.

Kaikkien vapaiden hahmojen kohdalla pelaajan olisi hyvä olla yhteydessä hahmon sukulaisten pelaajiin yksityiskohtien sopimiseksi.

Vapaita hahmoja mahtuu peliin sen mukaan, kuinka moni pelaaja hakee mukaan jatkohahmollaan, kuinka moni jatkohahmoista päätetään ottaa ja kuinka monta hahmoa kukakin kirjoittaja päättää kirjoittaa. Tämän listan vapailla hahmoilla on kaikilla jatkohahmoissa useita sukulaisia, mutta ei läheisiä ystäviä/romanttisia kontakteja, joten hahmon mukaan ottamiseen vaikuttaa myös se, hakeeko joku muu mukaan sellaisella hahmolla, josta pystytään hyvin rakentamaan vapaalle hahmolle läheinen ystävä tai pelaajien niin toivoessa romanttinen kontakti. Emme myöskään takaa, että kaikki vapaan hahmon sukulais-jatkohahmot otetaan mukaan peliin.

Koska monet tämän listan hahmoista eivät ole sidottuna vielä pelin isoihin juoniin, niin kasvatat paljon uuden hahmon mahdollisuuksia päästä mukaan ideoimalla itseäsi kiinnostavia juonikonsepteja tai esimerkiksi olemalla innostunut joistain ryhmistä/rooleista/isoista juonista, joita pelissä olisi tarjolla ja joihin hahmo voitaisiin toiveidesi mukaan liittää.

Hahmojen iästä: huomaathan, että taikaväki ikääntyy ei-taikovia hitaammin ja elää pidempään. Eli yli 60-vuotias hahmokin voi vielä olla varsin vetreä, eikä ulkonäköä ole tarpeellista vanhentaa, vaikka itse olisit paljon nuorempi (saa toki vanhentaa jos haluaa). Vanhoilla hahmoilla on kampanjan ajalta paljon jännää historiaa ja voivat pelaajien toiveiden mukaan elää villiäkin elämää, eli se että he ovat isovanhempia ei ole millään tapaa juonellisesti rajoittava tekijä, vaan aivan päinvastoin!

KANNATTAA HAKEA USEAMPAA ERI VAPAATA HAHMOA! (Osa näistä hahmoista on pelinjohdon näkökulmasta kiinnostavampia kuin toiset. Hahmoista saa lisätietoa pelinjohdolta kysymällä.)

HUOM! SPOILEREITA EDESSÄ!
Monet lyhytkuvauksissa kerrotut asiat eivät ole julkista tietoa pelimaailmassa. Jos haet peliin omalla jatkohahmolla, kuvauksien lukemista ei suositella, jos haluat välttyä spoilereilta.

***

Hugo Weasley, m, 16 (uusi hahmo)
6. lk, Rohkelikko
Hugo on kommelluksiin taipuvainen, energinen ja älykäs nuori. Sodan aikaan hän asui Brittien pääsotatukikohdassa ja osallistui jonkin verran sotatoimiin (pelaaja saa valita millaisiin sotatoimiin, näistä voi ammentaa halutessaan traumoja). Hugo on luvannut sielunsa kuoleman jälkeen daevoille (mutta tämä ei ole julkista tietoa). Jatkohahmoihin kuuluvat mm. vanhemmat Ron ja Hermione, isosisko Rose, sedät George ja Bill, serkut Victoire ja Bryan ja kummi Ophélie.

Lisa Jordan, f, 16 (uusi hahmo)
6.lk, Luihuinen
Lisa on Liiran ja Leen neljästä lapsesta toiseksi vanhin, ja enemmän ns. äidin tyttö. Luonteeltaankin Lisa on aina ollut vahvasti Korpinkynsi äitinsä tavoin, joten kaikille tuli yllätyksenä tämän lajittelu Luihuiseen. Lisasta löytyy kuitenkin niin perin luihuismaista viekkautta, älykkyyttä kuin kunnianhimoakin, ettei Lajitteluhattu tainnut suinkaan erehtyä, minkä lajittelusta aluksi järkyttynyt Leekin on luultavasti jo hyväksynyt. Tyttö voi saavuttaa vielä suuria. Perhettä ja perheystäviä Lisalla riittää, jatkohahmoihin kuuluvat mm. vanhemmat Lee ja Liira, isosisko River, setä Aaron ja tämän perhe, kaveri Ria ja kummit Bill ja Lavender.

Gilbert Weasley, m, 16 (uusi hahmo)
6.lk, Korpinkynsi
Useat ovat verranneet nuorempia Weasleyn kaksosia, Gilbertia ja Fionaa, isänsä Georgen ja setänsä Fredin muodostamaan kuuluisaan kauhukaksikkoon. He ovat myös ylläpitäneet tätä mainetta joidenkin aikuisten kauhuksi. Kaksoset viettävät paljon aikaa yhdessä, mutta eivät ole täysin yhteenliimautuneita, sillä ovat eri tuvissa. Kaksosilla on kuitenkin salaisuuksia, joita jakavat vain keskenään. Ajoittaisesta rasavilliydestään ja kepposistaan huolimatta kaksikolle on tärkeää pitää huolta suvun nuoremmista lapsista. Gilbert on seurannut isänsä ja isoisänsä jalanjäljissä ja on aina ollut kiinnostunut ei-taikovien laitteista. Hän tietääkin niistä paljon. Laitteiden parissa puuhastelun lisäksi Gilbert muistaa myös pitää paljon hauskaa. Fiksu ja ajattelevainen poika on perhekeskeinen. Jatkohahmoihin kuuluvat mm. isä George, sedät Ron ja Bill ja näiden vaimot, serkut Rose, Victoire ja Bryan, kummit Lee ja Katie. Äiti Angelina menehtyi sodan alkaessa.

Fiona Weasley, f, 16 (ent. NPC)
6.lk, Rohkelikko
Weasleyn nuoremman kauhukaksikon toinen puoli Fiona on erittäin urheilullinen, ja jos hän ei ole pelaamassa tai harjoittelemassa hänelle rakasta huispausta, hän on tekemässä jotain muuta aktiivista. Välillä tytön tuntuu olevan vaikeaa pysyä paikallaan, ellei kyseessä ole jokin yhteisprojekti hänen veljensä kanssa. Hän ei paljon tunnu haluavan puhua äitinsä kohtalosta, vaan katsoo mieluummin tulevaisuuteen ja keskittyy isänsä ja sisarustensa huolehtimiseen. (Gilbertin kuvauksessa lisätietoa Fionasta)

Dominic Parkinson, m, 64 (ent. NPC)
Azkabanista karannut ex-kuolonsyöjä ja lähes 20 vuotta pitkin maailmaa auroreita paennut Dominic on viimein palannut Britanniaan ja järjestellyt itsensä ehdolliselle, osittaiselle vapaalle jalalle väsyttyään ainaiseen pakenemiseen. Dominic on onnellisessa ystävyyteen perustuvassa avioliitossa Pamelan kanssa, jota on kannustanut tämän uralla, ja heillä on aikuinen tytär Pansy ja tämän kautta kolme lastenlasta. Dominicilla on salainen aikuinen äpärälapsi Meril nuoruuden säätönsä Merranin kanssa, jonka kanssa heidän liekkinsä roihahti uudelleen joitain vuosia sitten ja heille syntyi 2 vuotta sitten iltatähti (poika). Merilin kautta Dominicilla on kuusi lastenlasta, joihin kuuluu mm. puolilintujumala Ione. Dominic on edelleen puhdasverisen sukunsa Lordi, pitäisiköhän se titteli jo siirtää eteenpäin Pansylle vai ehkei sittenkään…? Dominic on huonoissa väleissä Malfoyden kanssa. Jatkohahmoihin kuuluvat mm. tyttäret Pansy ja Meril, Pansyn ex-mies Blaise, lapsenlapset Cassandra ja Ione, seurapiiritutut Malfoyt, Greengrassit, Rosierit jne.

Merran Finn, f, 56 (uusi hahmo)
Merran on puhdasverinen ja kotoisin pikkuiselta Brittisaarelta Eynhallowlta. Siellä asui useampi taikaperhe ennen taikanegatointia. Merranilla on yhteensä viisi lasta. Neljällä näistä on keskenään eri isät, eikä Merran ole koskaan ollut naimisissa. Tämän vuoksi Merrania halveksuttiin saarensa yhteisössä ja tämän lapsia säälittiin. Kolme lapsista menehtyi varjosaastekatastrofiin 20 vuotta sitten. Jäljellä ovat enää Dominicin kanssa saadut lapset Meril (aikuinen) ja 2-vuotias poika. Merran ei ole koskaan kertonut kenellekään, ketkä hänen lastensa isät ovat, ei edes lapsille itselleen. Merranilla on kuusi lastenlasta, joihin kuuluu mm. puolilintujumala Ione. Jatkohahmoihin kuuluvat mm. tytär Meril, tämän aviomies Aaron ja lapsenlapsi Ione.

Pamela Parkinson (os. Burke), f, 60 (ent. jatkohahmo)
Uranainen Pamela on naimisissa Dominicin kanssa ja Parkinsonin suvun Lady. Miehen paetessa maailmalla auroreita, Pamela on hoitanut suvun pään asioita 20 vuotta. Pamela on merkittävä osakas Amargas Antiques -korporaatiossa, joka on maailman johtava antiikkimyyjä. Puhdasverinen Pamela kannattaa monia perinteisiä arvoja, mutta ei koskaan kuulunut kuolonsyöjiin. Hänellä on Dominic kanssa tytär Pansy ja tämän kautta kolme lastenlasta. Läheisiin ystäviin kuuluvat Melia Greengrass, Yolanda Zabini ja Amanda Rosier. Pamela on mukana mafiatouhuissa, mikä ei tietenkään ole julkista tietoa. Jatkohahmoihin kuuluvat mm. tytär Pansy, Pansyn ex-mies Blaise ja lapsenlapsi Cassandra.

Yolanda Zabini (os. Moon), f, 59 (ent. jatkohahmo)
Kaunis ja mysteereihin kietoutunut Yolanda on tunnettu siitä, että hänen 7 aviomiestään ovat kuolleet epäilyttävissä olosuhteissa, mutta todisteita Yolandaa vastaan ei ole ollut. Nuorempana Yolanda teki mallin töitä ja eli seurapiirielämää, mutta on vanhemmiten hankkinut ammatin/työn (pelaaja päättäkööt minkä). (Pelaaja päättäkööt Yolandan nykyisen suhde-elämän tilanteen) Jatkohahmoihin kuuluu mm. poika Blaise, Blaisen ex-kihlattu Pansy ja lapsenlapsi Cassandra.

Amanda Rosier (os. Yaxley), f, 60 (ent. jatkohahmo)
Amanda oli nuorena naimisissa ensimmäisessä velhosodassa menehtyneen kuolonsyöjän Evan Rosierin kanssa. Heillä on nykyään jo aikuinen tytär Cleantha, ja tämän kautta kaksi lastenlasta. Amanda ja Cleantha ovat huonoissa väleissä. Amandalla oli 20 vuotta sitten suhde Isaac Rowlen kanssa, joka meni poikki, mutta he palasivat jästisodan aikana taas yhteen, kun tapasivat sodan aikana uudelleen Yhdysvalloissa. Nyt kummatkin ovat palanneet Britteihin. Nuorempana Amanda oli seurapiirirouva eikä tehnyt töitä, mutta on vanhempana hankkinut itselleen jonkin työn/tehtävän (pelaaja määritelkööt minkä). Hyvä ystävä Melia Greengrassin, Yolanda Zabinin ja Amanda Rosierin kanssa. Jatkohahmoihin kuuluu mm. tytär Cleantha ja lapsenlapset Gabriella ja Geoffrey.

Isaac Rowle, m, 62 (ent. jatkohahmo/NPC)
Entinen kuolonsyöjä Isaac rakastui nuorena ei-taikovaan ja sai tämän kanssa lapsen Deanin. Isaac pakeni asian mahdollisia seurauksia lavastamalla kuolemansa ja on siitä lähtien elänyt valehenkilöllisyyksien alla ympäri maailmaa ja ehti välissä olla sekaantunut mm. monenlaisiin mafiatouhuihin. Mafian murhattua Isaacin identtisen kaksosen Thorfinnin, Isaac on pyrkinyt irti mafiasta. Nyt Isaac on vihdoin, 40 vuoden jälkeen, palannut kunnolla Britteihin ja ottanut takaisin vanhan, oikean identiteettinsä. Hän on myös päätynyt takaisin yhteen 20 vuoden takaisen heilansa Amandan kanssa. Poikansa Deanin kanssa Isaacilla on huonot välit. Jatkohahmoihin kuuluu mm. poika Dean ja lapsenlapsi Dan sekä läheinen ystävä Lucius.

Caleb Ollerton, m, 60 (uusi hahmo)
Caleb on entinen Puuskupuh ja Puhtolakaisu-luutia tuottavan suvun nykyinen pää. Teininä Caleb tapaili Melia Greengrassia, mutta suhde kariutui siihen, että Melia joutui järjestettyyn avioliittoon eivätkä tämän vanhemmat olisi ikinä hyväksyneet vaatimattomasta suvusta tulevaa puoliveristä perusduunaria Calebia. Caleb on kehittänyt ja myynyt suurimman osan elämästään Puhtolakaisu-luutia (mutta pelaaja voi päättää tekeekö tätä nyt vai tekeekö jotain muuta). 20 vuotta sitten Melian aviomies kuoli ja Caleb säästyi täpärästi varjosaastekatatrofin aikana turvapaikan 90 tuholta, josta kuitenkin jäi arvet. Caleb päätyi Melian kanssa takaisin yhteen, mutta suhde ei ole koskaan ollut julkinen eivätkä he ole naimissa. Heillä on 13-v tytär, joka joutui Calebin kanssa ei-taikovien kidnappaamaksi sodan aikana, mutta lopulta kummatkin heistä pääsivät pakoon, jonka jälkeen Caleb auttoi sodassa. Jatkohahmoihin kuuluu Melia sekä jo aikuinen lapsi, joka ei ole hyväksynyt Calebia isäkseen, mitä kautta Calebilla on myös lapsenlapsi.

Andromeda Embry (os. Musta), f, 68 (ent. jatkohahmo/NPC)
Andromeda menetti velhosotien seurauksena kummatkin siskonsa, aviomiehensä, tyttärensä, vävynsä ja serkkunsa. Nyt hän on kuitenkin jo pitkään ollut onnellisesti uusissa naimisissa, ja liitosta hänellä on kaksi lasta (16 ja 15v). Andromedalla on myös lapsenlapsi Teddy ja tämän mielitietty Victoire, lisäksi perheeseen kuuluvat myös aviomiehen ottopoika Beni ja tämän perhe. Lahjakas Andromeda on opiskellut paljon omatoimisesti loitsuja ja PVS:ää, ja on valmis tekemään osansa yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden eteen. Jatkohahmoihin kuuluu mm. lapsenlapsi Teddy ja tämän kumppani Victoire, ottopoika Beni ja tämän perhettä, Teddyn kummi Harry, Weasleyn perheenjäseniä, siskonpoika Draco ja tämän lapset ja lanko Lucius.

Parvati Patil, f, 40 (ent. jatkohahmo)
Ennustusmestari ja lukilitiksen taitaja Parvati on viettänyt suurimman osan aikuisiästään Aasiassa matkaten ja opiskellen, ollen säännöllisesti yhteydessä läheisiinsä Britanniassa. Parvati on alkulinnun Khionen lähin palvelija (jos Parvatia ei oteta peliin niin rooli siirretään). Jatkohahmoihin kuuluu mm. ennustajaystävä Ophélie Longbottom. Pelaajalla hyvin vapaat kädet millainen Parvati on ja mitä tekee.

Padma Patil, f, 40 (uusi hahmo)
Ei-taikovien yliopistossa opiskellut Padma oli viimeisimmän sodan aikana Brittien tärkein agentti ja toimi ei-taikovien keskuudessa vakoojana välittäen tietoja taikaväelle mm. taikanegatoinnista ja riskeeraten jatkuvasti henkensä. Padma on sittemmin jatkanut taikayhteiskunnan hyväksi työskentelemistä. Pelaaja päättäkööt, miten hahmon tarina on tästä jatkunut! Pelaajalla muutenkin hyvin vapaat kädet hahmon luonteen jne suhteen.

Gideon Ollivander, m, 46 (ent. jatkohahmo)
Puhdasverinen Gideon on nykyinen Ollivanderin suvun pää ja jatkanut sukunsa jalanjäljissä taikasauvojen valmistuksen parissa. Gideon onkin jo varsin mestarillinen sauvojen valmistaja. Mies on ulospäin tyyni, mutta sisällä voi riehua myrsky. Gideon on naimisissa Cleantha Rosierin kanssa, ja heillä on kaksi lasta. Jatkohahmoihin kuuluu mm. vaimo Cleantha, lapset Gabriella ja Geoffrey, ystävä Amado Lorenzo.

Jura Sokolov, m, 44-47 (uusi hahmo)
Jura on venäläisen rikkaan mafiasuvun vanhin poika, mutta häntä ei ole nimetty perijäksi, sillä hän on teinistä asti ollut ihmissusi. Jura teki Venäjän mafialle vaarallisia hanttihommia, mutta joutui noin 5 vuotta sitten pakenemaan Venäjältä ihmissusivainoja Eurooppaan. Sen jälkeen Jura lyöttäytyi ETASM-järjestön leipiin jäljittämään vaarallisia ihmissusia. Jästisodan aikana Jura joutui ei-taikovien kidnappaamaksi ja virui vuoden ei-taikovien taikuudenpoistolaitoksessa tieteellisten kokeiden kohteena. (Saa toivoa mitä kaikkea laitoksessa tapahtunut). Jatkohahmoihin kuuluu mm. sisko Varja, sukulainen Dan Rowle, Juran ihmissudeksi muuttama Liira sekä muita ihmissusia.

Céline Sansoucy Ferreira, f, 34 (uusi hahmo)
Céline on Ranskan rikkaimman taikasuvun toinen tytär, ja Ranskan pitkäaikaisimman taikaministerin Jaques Sansoucyn lapsi. Céline on naimisissa ja heillä on 5-vuotias poika, mutta ei-taikovat nappasivat sodan lopulla miehen eikä tätä ole vieläkään löytynyt. Muutama vuosi sitten sukua kauan vaivannut kirous saatiin purettua, mutta olisihan se liian helppoa, jos kaikki asiat olisivat pelkästään sillä ratkenneet… Céline on läheinen isosiskonsa Althean kanssa, joskin Célinestä Ali voisi olla vähän hillitympi tempauksissaan. Céline on viime vuosina ollut enenevissä määrin tekemisissä daevojen kanssa, sillä on yksi syvänsisaruksista. Céline inhoaa mafioita, sillä joutui nuorena näiden kidnappaamaksi. Pelaajalla vapaat kädet sen suhteen, mikä Célinen ammatti on. Jatkohahmoihin kuuluu mm. sisko Althea, lanko Séverin, siskonlapset Frances ja Scorpius ja perhetutut Malfoyt.

Julienne Adrien, f, 45 (uusi hahmo)
Julienne kuuluu ranskalaiseen lähes puhdasveriseen Adrienien sukuun. Hän on tehnyt pitkän uran parantajana ja asunut lähes koko elämänsä Ranskassa. Juliennella on miehensä kanssa kaksi lasta (11 ja 14v). Jästisodan aikana joku ilmiantoi Juliennen perheen ei-taikoville, ja heidät siepattiin useamman viikon ajaksi. Julienne, mies ja nuorempi lapsista onnistuivat pakenemaan, mutta vanhempi lapsi jäi ei-taikovien vangiksi, ja Julienne haluaa kaikin keinoin pelastaa tämän. Julienne on hyvissä väleissä pikkuveljensä Séverinin kanssa. Jatkohahmoihin kuuluu mm. veli Séverin ja tämän vaimo Althea sekä serkku Kyle.