Taikaministeriö

Iso-Britannian taikaväestön laajuus on noin 15 000 henkeä. Tätä hallinnoi Iso-Britannian Taikaministeriö. Ministeriö rahoittaa toimintansa pääasiassa erilaisilla veroilla. Sen päämaja sijaitsee Lontoon keskustassa, syvällä maan alla. Nykyinen taikaministeri on Tiberius Ogden (alkaen 2011). Ministeriö muodostettiin 1600-luvun alkupuolella, sitä edelsi Velhojen Valtuusto.

Taikaministerin on tähän asti valinnut Velhojen neuvosto. Systeemi kuitenkin muuttui 2000-luvulla ja vuonna 2001 oli ensimmäiset demokraattiset taikaministerinvaalit, jotka on siitä lähtien pidetty viiden vuoden välein. Vaaleissa saavat äänestää kaikki velhoyhteiskunnan kirjoilla olevat vähintään 17-vuotiaat.

Ministereitä:

  • Nobby Leach, 1962-1968. Ensimmäinen ja tähän mennessä ainut jästisyntyinen ministeri. Hän joutui poistumaan istuimeltaan hämärän juonen takia. Huhu on, että Abraxas Malfoy olisi ollut osa tuota juonta.
  • Millicent Bagnold, 1980-1990.
  • Cornelius Toffee, 1990-1996. Sai potkut.
  • Rufus Rymistyir, 1996-1997. Entinen auroripäällikkö, murhattiin.
  • Pius Sakia, 1997-1998. Kommennutettiin, edelleen elossa. Oli hetken aikaa tuomari Amelia Bonesin kuoleman jälkeen.
  • Kingsley Kahlesalpa, 1998-2001. Entinen auroripäällikkö.
  • Augusta Longbottom, 2001-2006.
  • Kingsley Kahlesalpa, 2006-2011.
  • Tiberius Ogden, 2011-2016.

Velhojen neuvostoa ei edelleenkään valita vaaleilla, vaan neuvosto itse valitsee aina uudet jäsenensä. Neuvostossa on perinteisesti ollut tavalla tai toisella arvostettuja ja merkityksekkäitä velhoja ja noitia. Velhojen neuvoston keski-ikä on vanha, noin 85 vuotta, ja jäseniä on yhteensä 50. Velhojen neuvosto on Britannian taikayhteiskunnan korkein tuomioistuin, ja se myös tekee lopullisen päätöksen voimaantulevista laeista. Lakeja kirjoitetaan ja valmistellaan käytännössä useammalla eri osastolla, ja mikä tahansa ministeriön osasto voi esittää uusia lakeja neuvostolle. Varsinkin jästisyntyiset ja muutosta kannattavat ovat kuitenkin sitä mieltä, että pitäisi siirtyä demokraattisempaan systeemiin ja erottaa tuomioistuin sekä lakien asettaminen toisistaan.

Ministeriössä on 9 isoa osastoa. Niistä suurin ja merkittävin on DMLE, Taikalainvartijain osasto (Department of Magical Law Enforcement). Kaikki muut osastot, paitsi hallinnollinen ja salaperäisyyksien osasto, enemmän tai vähemmän vastaavat DMLE:lle.

Kerrokset (ylimmästä pohjimmaisimpaan):

1. Taikaministerin toimistohuone ja apuhenkilökunta; Rahasto- ja verovirasto; Taikatietousosasto

2. Aurorien päämaja, taikalainvartijaosasto, taikuuden sopimattoman käytön virasto sekä Velhojen neuvoston hallintopalvelut

3. Unhoittajien päämaja, taikaonnettomuuksien ja -katastrofien osasto ja vahinkotaikojen peruutuspartio sekä jästinkestävien selitysten valiokunta

4. Taikaolentojen sääntö- ja valvontaosasto, maahisyhteyksien virasto sekä otus-, henkilö- ja haamujaostot sekä tuholaisneuvontakeskus

5. Kansainvälisen taikayhteistyön osasto, kansainvälisen taikakaupankäynnin normikunta, kansainvälinen taikalakivirasto sekä Kansainvälinen Velholiiton brittijaosto

6. Taikaliikenneosasto, hormiverkkokonttori, luutasäännösten valvomo, porttiavainvirasto ja ilmiintymiskoekeskus.

7. Taikaurheiluosasto, Ison-Britannian ja Irlannin huispausliigan päämaja, virallinen kitakivikerho ja älyttömien patenttien virasto

8. Atrium; Taikahuollon toimisto

9. Salaperäisyyksien osasto

10. Oikeussalit

11. Putka / pidätyssellit (pääsy hyvin rajoitettu)

12. Arkistot (pääsy hyvin rajoitettu)

Kerroksien välillä liikutaan hisseillä, joita on noin 20. Kerroksien välillä menee myös portaat. Oikeussaleihin, selleihin ja arkistoihin pääsee ainoastaan portaita pitkin 9. kerroksesta.

MINISTERIÖN HALLINNOLLINEN OSASTO

Taikaministeri & apulaiset
Taikaministeri johtaa ministeriön toimintaa, ja apulaiset auttavat häntä siinä.

Rahasto- ja verovirasto
Veronkeräys, budjetointi ja palkanmaksu.

Taikahuolto
Huolehtii ministeriön kunnossapidosta ja siivouksesta. Päättävät, millainen sää näkyy ministeriön maanalaisista ikkunoista.

TAIKALAINVARTIJAIN OSASTO (DMLE)

Ohjaa taikalainvartijoiden, aurorien, iskuvelhojen ja Velhojen neuvoston toimintaa, taikuuden käyttöä sekä valmistelee lakeja. Osastoa johtava henkilö on samalla myös korkeimman tuomioistuimen tuomari, ja se on taikaministerin jälkeen ministeriön korkein virka. Aikaisemmin virkaa ovat pitäneet mm. Amelia Bones ja Pius Sakia, nykyinen tuomari Ira Marshall. Sisältää seuraavat aliosastot:

Taikalainvartijat
Eivät ole oma osastonsa, toimivat suoraan DMLE:lle. Ns. “järjestysmiehiä”, hoitavat pikkurikollisten kiinnioton (esim. liikennerikkomus, harmiton esineiden kiroaminen, lain vastustus jne).

Aurorit
Auroreita johtaa auroripäällikkö. Aurorien toiminta vastaa mm. jästien rikospoliisia/FBI:tä.

Iskuvelhot
Vrt. jästien SWAT tai armeija. Auttavat auroreja esim. piiritys- ja panttivankitilanteissa, sekä purkavat mellakoita.

Velhojen neuvosto
Velhojen neuvosto ja sen hallintopalvelut.

Taikuuden sopimattoman käytön virasto
Virastossa määritellään mm. kielletyt loitsut ja taikuuden lajit. Virastossa valmistellaan paljon myös taikuuden käyttööön liittyviä lakeja, ja heiltä voi anoa erikoislupia. Virasto lisäksi valvoo alaikäisten taikuuden käyttöä sekä animaageja.

Väärennettyjen puolustustaikojen ja suojaesineiden paljastus- ja takavarikointiosasto
Valvoo puolustutaikojen ja suojaesineiden käyttöä. Osastoa johti aikaisemmin Arthur Weasley.

Jästivalmisteiden väärinkäytön valvomo
Valvoo, miten jästivalmisteita käytetään. Osastoa johti aikaisemmin Arthur Weasley.

Hallinnollinen rekisteröintiosasto
Pitää kirjaa velhoyhteiskunnan jäsenistä, avioliitoista jne. Vrt. väestönrekisteri.

Päihteiden käytön osasto
Kontrolloi mm. alkoholin käyttöön ja myymiseen liittyviä säädöksiä.

+Muita pieniä alaosastoja

TAIKAONNETTOMUUKSIEN JA -KATASTROFIEN OSASTO

Osaston tehtävänä on korjata pieleen menneen taikuuden jäljet ja pitää yllä salaisuussäädöstä.

Unhoittajien päämaja
Unhoittajien tehtävänä on poistaa jästien muistista kaikki taikuuteen liittyvät tapahtumat.

Vahinkotaikojen peruutuspartio
Osasto koostuu velhoista ja noidista, joiden tehtävänä on käydä peruuttamassa pieleen menneen taikuuden jälkiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pieleen menneet loitsut, liemet, rituaalit ja muut kokeet tai epäonnistumiset. Ympäristön lisäksi he pelastavat myös ihmisiä ja muita olentoja – kuitenkin pahemmissa tapauksissa loukkaantuneet ihmiset lähetetään totta kai Pyhään Mungoon.

Jästinkestävien selitysten valiokunta
Osaston tehtävänä on keksiä selityksiä jästeille sellaisista taikamaailman asioista, joita ei voida kokonaan peittää tai unhoittaa (esim. se, kun Piskuilan murhasi ison joukon ihmisiä).

Näkyvyydenestojaosto
Työkunnan tehtävänä on pitää velhomaailma piilossa jästeiltä. Tämä sisältää taikamaailman olennot kuten lohikäärmeet, paikat kuten Tylyaho, Viistokuja, Azkaban sekä tapahtumat kuten huispauskisat.

Jästiyhteyksien virasto
Viraston tarkoituksena on pitää yllä hyviä suhteita jästeihin.

TAIKAOLENTOJEN SÄÄNTÖ- JA VALVONTAOSASTO

Taikaministeriön toisiksi suurin osasto.

Otusjaosto
Otusjaosto hoitaa kaikkiin otuksiin liittyvät tehtävät ja ongelmat. Sen alajaostoja ovat:

Kentauriyhteyksien virasto
Pitää yllä yhteyksiä kentaureihin ja neuvottelee heidän kanssaan asioista. Yksikään kentauri ei ole kuitenkaan koskaan käyttänyt osaston palveluita. Epäarvostettu osasto.

Lohikäärmeiden tutkimus- ja hallintavirasto
Kontrolloi lohikäärmekantaa ja sen kokoa, niitä alueita missä lohikäärmeet liikkuvat, sekä tekee tutkimusta lohikäärmeistä.

Vaarallisten otusten hävittämiskomitea
Huolehtii niiden otusten hävittämisestä, jotka on todettu liian vaarallisiksi (esim. Hiinokka).

Menninkäisjaosto
Pyrkivät siirtämään menninkäisasutuksia pois ihmisten asutusalueilta.

Ihmissusien kiinniottoyksikkö
Ottaa kiinni vaaralliseksi todettuja ihmissusia.

Ihmissusirekisteri

Pitää rekisteriä kaikista ihmissusista.

Henkilöjaosto
Henkilöjaosto huolehtii kaikista henkilöiksi luokiteltavien otusten asioita. Sen alajaostoja ovat:

Maahisyhteyksien virasto
Huolehtii yhteyksistä maahisiin, ja samalla myös maahisten kanssa tehtävästä taloudellisesta yhteistyöstä. Arvostettu osasto.

Kotitonttujen uudelleensijoittamistoimisto
Huolehtii kotitonttujen sijoittamisesta uusiin paikkoihin.

Ihmissusien tukipalvelut
Osasto oli välissä suljettuna, mutta se avattiin uudelleen 2010. Tarjoaa tukipalveluja ihmissusille.

Haamujaosto
Hoitaa haamujen asioita.

Tuholaisneuvontakeskus
Neuvoo ja auttaa kaikkien kotien tuholaisten hävittämisessä. Tällaisia ovat esimerkiksi lankkurouskut, relerätinät ja vaarnasaparot.

KANSAINVÄLISEN TAIKAYHTEISTYÖN OSASTO

Osasto huolehtii kaikista kansainvälisistä yhteyksistä ja asioista.

Kansainvälisen taikakaupankäynnin normikunta
Osasto valvoo ja arvioi kansainvälistä kaupankäyntiä. Se myös määrittelee kaupankäyntiin liittyviä standardeja, esimerkiksi turvallisuussäädöksiä esineille, jotta niitä saa maahantuoda.

Kansainvälinen taikalakivirasto
Osaston tehtävänä on valvoa, että Kansainvälisen Velholiiton asettamia säädöksiä noudatetaan myös Britanniassa. Erityisesti se neuvoo esimerkiksi DMLE:tä kansainväliseen lakiin liittyvissä asioissa.

Kansainvälinen Velholiiton brittijaosto
Kansainvälinen Velholiitto valvoo taikamaailman asioita maailmanlaajuisesti, ja Britannialla on siellä kolme edustajaa. Velholiitto mm. asetti salaisuussäädöksen vuonna 1692. Sen tehtävänä on erityisesti pitää yllä rauhaa ja ihmisoikeuksia (vrt. UN).

TAIKALIIKENNEOSASTO

Osasto huolehtii taikaliikenteeseen liittyvistä asioista.

Hormiverkkokonttori
Pitää yllä hormiverkostoa sekä tarkkailee hormiverkoston toimintaa. Konttori myös päättää uusien takkojen liittämisestä verkostoon sekä sääteleen hormipulverin jakelua.

Luutasäännösten valvomo
Säätelee luutien käyttöä (kuka saa käyttää) sekä luutiin liittyviä säännöksiä.

Porttiavainvirasto
Säätelee porttiavainten tekoa ja käyttöä. Virastosta pitää hakea lupa porttiavaimen tekoon.

Ilmiintymiskoekeskus
Keskus myöntää ilmiintymislisenssejä, ja käy pitämässä mm. Tylypahkassa vuosittain ilmiintymiskurssin.

TAIKAURHEILUOSASTO

Osasto säätelee ja järjestää taikaurheilutapahtumia.

Ison-Britannian ja Irlannin huispausliigan päämaja
Järjestää Iso-Britannian ja Irlannin huispausliigan ja kaikki siihen liittyvät huispauskisat.

Virallinen kitakivikerho
Järjestää viralliset kitakivikilpailut.

Älyttömien patenttien virasto
Virasto hoitaa kaikki patenttiasiat. Virastossa voi patentoida erilaisia keksintöjä, esimerkiksi taikaliemiä tai esineitä. On mielenkiintoinen kysymys, miten virasto on päätynyt taikaurheiluosastolle…

TAIKATIETOUSOSASTO

Osasto huolehtii velhojen ja noitien kouluttamisesta sekä tiedon jakamisesta.

Tiedotusosasto
Osasto huolehtii ministeriön julkisivusta ja markkinoinnista. Lisäksi osasto teettää välillä kaikenlaisia lehtisiä, vihkosia ja kirjoja sellaisista asioista, joista ministeriö haluaa lisätä tietoisuutta.

Päivän profeetta
Päivän profeetta on ministeriön virallinen päivittäinen sanomalehti. Se toimii periaatteessa itsenäisesti, mutta esim. ministeriön viralliset tiedotukset tulevat siihen.

Velhotutkinnot
Osasto huolehtii V.I.P. ja S.U.P.E.R. -tutkinnoista, niiden sisällöstä ja toteuttamisesta.

Koulutuskehityskeskus
Keskus suunnittelee velhojen ja noitien koulutusta. Osasto tekee tiivistä yhteistyötä Tylypahkan johtokunnan kanssa (joka ei ole osa ministeriötä).

SALAPERÄISYYKSIEN OSASTO

Osastolla tehdään salassa pidettävää tutkimusta, ja siellä työskenteleviä kutsutaan Sanomattomiksi. Tutkimukset liittyvät maailman suuriin mysteereihin, kuten rakkauteen, tilaan, avaruuteen, ajatukseen, aikaan, kuolemaan ja muuhun vastaavaan. Toisen Velhosodan jälkeen osaston toiminta muuttui hieman vähemmän salaiseksi, ja läpinäkyvyys on kasvanut vielä erityisesti Varjosaastekatastrofin jälkeen. Silti edelleenkään edes suurin osa ministeriöläisistä ei tiedä, mitä osastolla tarkalleen tehdään tai mitä siellä on, mutta siellä työskentelevien nimet ovat nykyään suureksi osaksi julkista tietoa.

HP-larp kampanja